mandag 30. juli 2012

Statens vegvesen - kleppa`s last call

på grunn av for lav betalingsvillighet fra offentlig kunder, så måtte det dynamiske og moderne veibygg entrepenørselskapet vårt permitere Jose og få NAV til å betale hans lønn i en periode...De siste årene har Statens veivesen ansatt mer enn 1000 nye mennesker, med kompetanse, fremtidstro og arbeidsglede, skal vi tro intervju med ledelsen.

Hvor mange kilometere ekstra med vedlikehold på våre veier er det blitt?

Hvor mange kilometere med midt-delere på ulykkesbelastede strekninger er satt opp?

Hvor mange steder er det utført rassikring ?

Hvor mange kilometer med ny veibane på riks og europavei standard er det produsert ?

Og på toppen så er vel det meste av vei-produksjon rundt omkring outsourcet til gamle kolleger i "statlig eide" entrepenører slik som Mesta....

Kanskje det er samme sykdom hos oppdragsgiver som hos entrepenørene vi kan lukte?
For lukt av asfalt er det ihvertfall ikke - og ambisjonene til de ulike etatene som er gitt som innspill til ny nasjonal transportplan er ikke mye mer omfattende enn det Jose på bildet hadde..... skulle jo bare grave et hull for å sjekke at pukken kunne bære tyngden av de nye type overflateasfalt....

Men så lenge staten sender videre alle regninger for elendig vei/samferdsel til bilister direkte eller indirekte - så kommer dette ikke til å bli bedre.
Dessuten har jo Kleppa i sin siste "periode" som minister gitt fasitenpå hvordan man overfører vedlikehold av lokale veier tilbake fra fylkeskommune til staten...... tilfeldig at dette var et sjakktrekk for at hiun skulle få jobben som fylkesordfører i rogaland etter at Ryfast - prosjektet ble definert om av henne..... Det er sikkert for å vedlikeholde ryfast at Kleppa sikret 1000 nye ansatte i sztatens vegvesen da...
Hvor er riksrevisjonen - hvor er media - er det mulig å være så tett på korrupsjon og makt-arroganse uten at det får konsekvenser ?