onsdag 29. februar 2012

Samferdsel prioritering og oslopakke 3

Idag ble luft-kyst-vei-bane etatenes forslag til NTP 2014-2023 lagt frem.
Konklusjonen er vel at det ikke er noen særlig spenstige tiltak i oslo/østlandet som vil gi noe bedre flyt i veibasert transport. Hvis dette er ambisjonene til de ulike samferdeletater, så var det ganske tynne greier!

Er det mulig, med de inntektene som bilister legger igjen i alle skatter og avgifter hvert år (60 milliarder) at ideer som løser flere problemområder og reduserer ulykker samtidig, ikke kommer frem???
Vi køer til vi dør - enten det er over smedstadkrysset om morgenen, eller på fredagen opp til fjellet! Selv en miljøtunnel forbi Røa tar det 50 år å få på plass- og forurensningen ligger som et teppe over hele oslogryta!

Er det kompetanse eller foruft som mangler? Heldigvis er det kommet tilbake fra "utlån" i UD Erik Lahnstein, en som har ganske lang erfaring med samferdsel... Forventningene til han for å trylle gull av gråstein, sørge for at bemanningen er operativt, og finne smarte løsninger for å ta igjen de hullete veiene som er verre enn østeuroåpeisk standard, er stor herfra!

Hva med å sparke noe hundre byråkrater, ansette et par hundre asfalt-leggere og rulle ut 5 km pr dag på "bottom cost". Da slipper man prisavtaler mellom aktører, og kan ha fokus på å flytte "brakker og biler" slik de gjorde de gamle rallarne. Først da vil vi "lukte asfalt" på de nedslitte riksveiene!

Det er nemlig det svenskene gjør - bare å obsertvere dem på E6 hvert 4 år - asfalteringen går fort - og trafikken har minimal rykk/napp slik som det er i Norge! Og jeg er sikker på at de ordner det til langt under halve prisen hos våre sveabrødre også!!!  

------------
Fra Nasjonal Transportplan, forslagsdok 29/2-2012 : perioden 2014-20236.1.4 oslopakke 3 finansierer

og iverksetter tiltak på kort og

mellomlang siktoslopakke 3 omfatter investeringer i veg- og kollektivsystem,

og er i tillegg rettet mot drift og vedlikehold

av kollektivtrafikk.

opprinnelig kostnadsoverslag for det lokale forslaget

til oslopakke 3 som ble fremmet i 2006 lå på

54 mrd. kr (2006 - kr). Kostnadsoverslaget ligger nå

på om lag 100 mrd. kr (2011 - kr).

Det er i 2011 etablert et mål- og resultatstyringssystem

for oslopakke 3, som skal ligge til grunn for

vurderingene som skal gjøres, og være et verktøy

for prioritering av tiltak. Utviklingen av mål- og

resultatstyringssystemet var første del av arbeidet

med et revidert beslutningsgrunnlag for langsiktige

prioriteringer i oslopakke 3. i desember 2011 presenterte

sekretariatet for oslopakke 3 utredningene

med grunnlag for langsiktige prioriteringer og finansiering

av pakken. Disse utredningene er lagt fram

for behandling i styringsgruppen for oslopakke 3.6.1.5 transportetatenes

prioriteringer i oslo-områdeti påvente av behandlingen av prioriteringer og finansiering

av oslopakke 3 har transportetatene lagt til

grunn at handlingsprogrammet for oslopakke 3 i

perioden 2012-2015 videreføres. Dette innebærer at

det i oslopakke 3 er prioritert midler til kollektivtrafikktiltak,

drift av kollektivtrafikk, samt programområder

i samme omfang som i dag. Videreføring

av Kolsåsbanen og utbygging av t-banestrekningen

lørensvingen er prioritert. Det er også avsatt midler

til oslo bussterminal. store prosjekter som er

prioritert på vegsiden er ny tilfart til sydhavnen, rv

22 lillestrøm – Fetsund, e16 sandvika – Wøyen og

e18 Vestkorridoren. Dersom rammen økes med 20

prosent, prioriteres også e6 Manglerudprosjektet og

utbedret atkomst til alnabruterminalen.

Satsing på jernbane i osloregionen omfatter

fredag 24. februar 2012

Det er folk utenfor norge som har det bra også...

Liten refleksjon fra en vinterdag mens s/y We two W ligger godt i sin boblehavn / opplag på Dronningen --((
   


torsdag 23. februar 2012

LYSiBAKKEN eller MØ`rt i tunnellen ?

Statsråd og kommende SV leder Audun Lysbakken`s tildels desperate foss-roing på alle media-arenaer i det som grenser til ren politisk korrupsjon og berikelse av "egen interesser" er en fantastisk oppvisning i politisk åling i pinlig farvann. Men utenom den moralske og ledermessige spørsmåltegningene,  har dette også et annet perpektiv over seg. Hvilke type kompetansefolk rundt en statsråd blir "ansatt" og hvilke holdninger og erfaringer i å håndtere felleskapets verdier har disse? Hvilken opplæring får de som blir "kastet inn fra all verdens steder" og ionn som både statsråder og rådgivere? Burde Jens S sikret bedre "opplæring og etterutdannelse"  i sin lederrolle - og ikke bare hatt fokus på å trumfe gjennom de største flaggsaken? Er det ikke en lederoppgave å sørge for opparbeidelse av god moral og saksbehandling blandt både statsråder og den politiske ledergruppen i departementene? Vi snakker om troverdigheten til det politiske lederskapet!

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Lysbakkens-hoyre-hand-overkjorte-byrakratene-6769380.html

Kanskje det er viktig og bra i seg selv at en statssekretær for barn/ungdom/likestilling er i klassen "ung og fremadstormende politisk broiler" og går rett fra lederskap i ungdomsklubb til ansvarsfull toppstilling i et departement når man er i midten eller slutten av sine glade "ungdoms"-år - the rocky twenties! Vi ser i andre departementer at bakgrunn for disse postene er tildels "ganske ymse" og ihvertfall ikke tuftet på faglig eller ledermessig erfaring....
Kanskje skal man beskytte yngre folk for å ta mer ansvar for fellesverdier enn man  kan forvente de er istand til å håndtere ved å sette aldersgrense og generelle kompetansekrav + erfaringskrav ved ansettelser i toppledelsen i departementer.
Men om man gjør det, vil det jo ikke bety at en ung "leder i et departement"  er "fredet" for allt som er moralsk i grenseland gjennom hele "puberteten"  Det er faktisk mange embetsmenn, så erfarne og "sikkert" kloke rådgivere finnes i fleng i korridorene i dept. Det viser seg jo at disse hadde advart vedkommende i BLD  i tildelingssaker - også i den som sprakk i lysbakkens dept i januar! Her kan man bare vente på flere "lik i lasten...."

Holdninger vi alle har  skapes over tid, og hvis de ikke er ærlige, og basert på etiske grunnpilarer som vi har på tvers av "politisk farve" i vårt gode samfunn, så møter man seg i døren med "buksene" langt nede på knærne.... Kirsti Bergstø har kanskje ikke det fulle ansvaret for denneene fadesen, enten det er en glipp eller bevisst dårlig arbeide.... Kanskje hun bare ble fristet til å "fikse en vennetjeneste fra Tronsmoen
Kanskje hun skulle eller burde vite at fysisk fostring, og ulike selvforsvars-grener er en glimrende del av idretts-norge, og det kan faktisk være et godt signal å motivere jenter som trenger å styrke evner og selvfølelse inn til idrettsforeningene. Der finner man også gode sterke sosiale miljøer som i seg selv også styrker "selvforsvarsdelen"

Men det er  Audun Lysbakken som må ta i siste ende fulle politiske ansvaret (han har det siste måned - og forsøkt å dekke til saken - og legge seg så flat som overhodet mulig for en bergenser -  så godt det la seg gjøre. Mer flat hver gang det kommer opp nye momenter i saken... Om han kan se seg selv og Jensemann i øynene får jo de avgjøre- sånn sett er Jens Stoltenberg flink til å tilgi fadeser til statsråder og deres ledergrupper!
Det blir spennende å se hvordan Lysbakken  klarer å åle seg videre ut av en stortingshøring som komme.  Uansett har han fått en veldig god trening i å håndtere mediatrykket i pinlig situasjon - og det vil han får bruk for som påtroppende "President Napoleon" i SV !

Men Audun Lysbakken har faktisk ansvaret for utvelgelse og ansettelse sine egne ledende medarbeidere - og hvordan de utfører sitt arbeide.

Jeg skal ikke gradere om hans overtramp er i kategori med smykke/dåpsgaven til SP sin leder, partistøtte fra kommunalt eide kraftverk, eller andre som har vist dårlig personlig dømmekraft de siste årene - men at vi i det hele tatt har slike ledere i politiske partier er ikke bra for vårt demokrati! Det viser til alle andre nordmenn at "skrik høyest, lyv mest, glem lovnader fra ifjor og rask til deg mest mulig goodis  til egen fordel" er blitt akseptabelt i vårt overskuddssamfunn.
Det er i denne sammenheng ikke størrelsen på pengebeløp som er problemet - eller at selvforsvarskurs for jenter nødvendigvis er feil.  Det var det heller ikke da en statsråd (Enfrid Halvorsen?) for 20 år siden hadde rotet med noen taxiregninger - og måtte gå fra sin post.
Problemet er den holdningen som mangler og som burde være en helt naturlig del av ryggraden og agerende på refleks i sitt virke !
Vi må faktisk kunne stille sterke og absolutte krav til hederlighet for våre øverste tillitsvalgte !

For neste gang det "utlyses" bredere tildeling av penger til gode formål, så kan vi være sikker på at det skjer "korrekt" - og dermed så er det sikkert 20 andre foreninger som søker om midler. Og vær sikker på at ledere skriver ferre mailer og ansetter en ring av informasjonsrådgivere rundt seg i for å lage "forsvarsfilter" . Men hvis beslutninger i tildelingssaker som dette fortsatt vil være en del av buddy buddy kultur og tildeling skjer med øyne til sine"undergrupper eller politiske venner" - så er det fortsatt ikke bra.
Enten det er KrF, H, AP eller de som har vist seg å være best på overtramp de siste årene, SP og SV !

Så oppsummert så burde Lysbakken fratre umiddelbart som statsråd, men selvfølgelig bli valgt som ny SV-leder om et par uker.
Dette er jo en ren "WinWin-løsning" som medfører et lite håp at SV (sammen med SP) holdes langt inne i den mørke tunnellen og godt  under sperregrensen ved valget 2013 - de trenger rett og slett "timeout - og "stå på gangen" minst en periode..... selv om det vil medføre at Rødt og Miljøpartiet de grønne vil mulig få en oppblomstring samtidig..... og at vi vil se (og høre....) langt mere mistenkelige stille påtroppende nestleder, "skriket fra løkka" Inga Marte Thorkildsen ! Det blir jo en sann prøvelse --))


------------
PS: fra 24/2:
saken går videre, og det er ikke i riktig retning for sosialistene som "påberoper" seg nærmest eierskap til et departement....

Dagbladet offentliggjør fredag e-posten fra Westhrin til den daværende SU-lederen Mali Steiro Tronsmoen. I e-posten lover Westhrin å se på mulighetene som finnes for å få i gang kurs i jenteforsvar.

Onsdag sa Lysbakken til Dagbladet at «det ble aldri sendt noe svar» på e-posten fra Tronsmoen. Han sa også at han hadde lagt fram alle dokumenter i saken.

- Inntatt BLD

Tronsmoen ber i sin mail statssekretæren tenke kreativt og komme med forslag om hvordan SU kan få finansiert selvforsvarskurset sitt.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10078667


--
 
5.mars; det gikk som det måtte. Lysbakken gikk av og dro med seg de berørte assistentene sine.. Sånn sett kommer han  som person styrket ut av saken - og får tid til både å være nybakt pappa og fokus neste året på å bli Leder med stor L i SV.... og bringe demn opp av hengemyra før neste valg.
Overrasket at ikke Inga Marte Thorkildsen tok over BLD - men at Kristin H stepper inn som "vikar-prest" kan jo tyde på at SV planlegger minst 12 mnd utenfor regjeringslokalene foran neste valg..... og jeg vinner en flaske  rødvin på at regjeringen sprakk i perioden før valg 2013....

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10061292

fredag 17. februar 2012

VM i arroganseboard

Mange var vi som hadde gledet oss til VM i spektaculær idrett på "hjemmebane i Wyllerløypa". Litt leit at alle nordmenn svikter i innledende runder, men når de en etter en står frem på TV og sier "det er jo bare et av mange renn"- og smiler bort sportslig fadese,  så viser det hvorfor denne delen av idrettsfamilien er litt "på siden" av resten av norsk vinteridrett.

Slik var det også på 80-tallet da windsurfing utviklet seg i "bølge nr 2" . De mest "sære" satt og ventet speidende på Lista eller Solastranden på "bølgene som ikke kom" istedet for å ha fokus og delta på de arrangementer fantes , og som frivillige innenfor idrettsorgansisasjonene satte opp - enten det var eurofuncup, Milk Festival eller svenske course-races. Det førte til at all arrangementsfokus forsvant på 90tallet og først nå er på vei opp igjen.. Folk gadd ikke i lengden å drive frivillig arbeid uten at utøverne stillte opp også!

At endel av de beste brettkjørerne i norge prioriterer film-jobber  i USA eller er slitne etter X-games i januar får så være. Jeg lider litt med landslagsjefen som sikkert bakser med en gjeng super-individualister som hverken har fokus før VM eller rett før de kaster seg utfor. Jeg ser på øynene at her mangler det konsentrasjon og fokus for å levere resultater! Og med så høyt nivå det er blitt på snowboard, så er en hånd i bakken nok til å sende folk ut i innledende runder...  

Kanskje noe av "opptrekk"-kraften som man trenger for et mesterskap lå i  utfordringen med at det manglet hovedsponsor - selv om markedet er internasjonalt og de sikkert forsøkte sterkt å få "nye utenfor sporten" til å backe inn. Det er jo grenser for hvor mye penger det kan melkes fra board-produsentene eller saggeklær-produsenter .....

Men at Oslo by eller vertskapslandet Norway, som hadde stillt garantier på 28 mio for dette arrangementet ikke er "synlig" engang på logoen til arrangementet er både frekt og unødvendig arrogant. Og når arrangørene får seg til å si at det ikke er så farligat de ikke fikk inn hovedsponsor - da de hadde kommunal garanti som sikrer arrangementet, så er ikke det bra! Dette kommer til å skade andre idrettsarrangemneter som trenger et godt samarbeid med Oslo kommune i fremtiden!NRK forsøker å dekke arrangementet mediamessig og få fokus på oslo by i vinter-prakt. En helikoptertur (ikke spør om kostnad) krinset i ring over "bjørvika"  med fokus på Operabygget igår, hadde logo og resultater som en "blokk" i midten av TV-bildet - som dekket selve Opera-bygget og viste bare fæle byggeplasser i randsonen mens supersportysøte Anne Remmen oppsummerte hvorfor alle nordmenn kom rett utenfor kvalik... det ble liksom stang ut uansett på hvilket ben alle forsøkte å legge tyngden på denne torsdagen - et år etter tidenes nordiske VM-fest i oslo....

Men vi som er opptatt av idrettsestetikk, akrobatikk og performance på høyt internasjonalt idrettsnivå skal sikkert ta bussen inn til Wyller i helgen for å se på utenlandske fokuserte utøvere allikevel.
Men jubelbruset for nordmenn eller arrangørene kommer til å mangle. Selv om mikkel rev bangbang skulle dukke opp en uke for sent til kvalik og vise kulskap på TV intervju på "hjemmebane".

Men det er viktig at vi får bekreftet at Wyller anlegget er ideelt for å kunne ha sloopstyle og tuben plassert der når vinter - OL i OsLo 22 kommer på plass. Men da blir det andre som har regien på arrangementet - og det kommer ikke denne kule delen av vintersportsfamilien å tape på ! Selv om XGames er kulere og involverer mere penger, så henger OL deltagelse fortsatt høyt - for endel av kidzzza. Se bare på snowboard-cross-grenen og hvordan det har utviklet seg bare siste året....tenk om Finn Aamodt hadde hatt tid til å bli sportssjef for kidzza i pipen ?

Imens kan boardgjengen bare håpe at det er noen i det hele tatt som gidder å sikre og drifte permanent sloop og pipe-anlegg hvert år i Tryvann vinterpark - noe som vil sikre treningsbane og rekrtuttering for alle snebrettkjørere som "er hjemme i norge" og ikke henger rundt pipene i colorado eller british columbia....

tirsdag 14. februar 2012

mandag 13. februar 2012

hallo aserbadjan - her kommer vi !!

Melodi Grand Prix er halvveis, dvs norske representant "valgt ut" i beste sms-populistiske metode. Noen kjente og noen helt ukjente artister står igjen og sipper litt ellergleder seg over "5 minutes of fame" - mens en "søt" nyoppdaget barnevernsmedarbeider er på vei til "stjernene" i månedene som vi har foran oss.

Mens Stella`s flotte og eggende afrikanske rytmer fra ifjor aldri kunne ha sjanse i en østeuropeisk dominert "musikk-rasistisk" klima, så skal vi godt dra på oss ny optimisme iår. Med en "fengende" melodi laget av svensker, etter "svensk tone-strategi" (opp en oktan i refrenget) og med østeuropeisk/tyrkisk inspirerte mooves og grooves eller hva det nå heter, så kan det være at vi får mange stemmer fra de folkerike land vest for EU og nord/øst for svartehavet....

At NRK fortsatt er så grådige og frekke med bruken av SMS-stemmer i innledende runder i den norske MGP-runden forundrer ikke. Tross alt så har de jo bare dratt inn 5 milliarder i lisenspenger - og har en økning dobbelt så høy som all annen prisvekst siste årene... Men når de "nuller ut" etter å ha kvalifisert 4 av 10 til supersuperfinalen, og starter "på nytt fra zero"  da er de kanskje litt i overkant grådige... og vi normenn i overkant lettlurte...


men nrk har" knukket koden" og vist hvordan man skal dra inn 2 millioner ekstra på 5 minutter i beste sendetid for å finansiere glitter og stas ....og nasjchespilll ....

Problemet er ikke at de bruker SMS-metoden, men at de gjør det på toppen av lisensordningen.
La oss håpe de blir tvinget til å velge en vei - enten lisensfinansiert eller reklame/sponsor/tele finansiert. NRK sine jurister jobber med "forslag" til nytt finansieringsmetodikk og har lovet kulturministeren denne i vårsesjonen.

Mangler vel bare at media finner ut at ørlandet eller oslo kommune måtte "betale" for å ha MGP showet - dermed er anstendighetsgrensen godt overskredet ....

Imens gleder vi oss å se på web-plattformen den videre glitterveien til Aserbadjan - for den kan vi fravelge på enkel måte  --))

mandag 6. februar 2012

SM på jobben !!

Bruk av Sosiale Medier er samhandling og dialog om felles oppgaver mellom mennesker. Rundt om i verden finnes det flere hundre SM-plattformer og gode verktøy for hvordan lyd, tekst, bilde skal brukes i diskusjon/dialog og som samlende digital arena.


I norge er vi kommet såpass kort at vi diskuterer Facebook og et par andre populære plattformer, og om arbeidsgiver bør tillate privat bruk av SM på jobben.... Siden SM er i sin barndom, beste fall ungdomstid ennå, så er det fortsatt mulighet for å etablere noen gode "kjøreregler"...uten å låse seg til hvilken SM-plattform som passer til enhver anledning, for det vil endre seg i stadig raskere tempo...

http://www.aftenposten.no/jobb/Far-ikke-lov-a-vare-pa-Facebook-6755530.html

Siden artikkelen var god "tekstreklame" for en spesifikk (rimelig god) prosjektstyringsapplikasjon, og vinklingen inneforstått var om medarbeidere skal sitte å oppdatere sine private FB sider, broadcaste sine kakeoppskrifter eller kveldsplaner på sine private faceboksider, så tror jeg alle ser at dette selvfølgelig er langt utenfor "grensene" til hvordan SM skal brukes i "arbeidstiden for medarbeidere flest".
Utstrakt bruk av private telefonsamtaler skal ikke foregå hvis du har en betalt arbeidstid for de aller fleste arbeidstagere.... har ikke bedrifter og offenlig en slik enkel  guidelines i sine tunge HMS-mapper lenger?
Reglene for "begrenset bruk og private telefonsamtaler i forrige årtusen må da kunne brukes på samme måte med dette årtusenets sosiale mediar, og være robust nok til å håndtere tablets, smartphones eller mulighetene for egen mailboks på kontorets datamaskin!!
Ingen arbeidsgiver vil vel kritisere raske telefonsamtaler /beskjeder om syke barn, eller hva det skal være. Men 2 timer vissvass-prat med venninder bør vel legges til kveldstid sålenge man mottar lønn for innsats!

Kan Facebook supplere eller erstatte komplekse og kostbare IT-applikasjoner?
Det som hadde vært interessant var å vurdere om f.eks Facebook kunne brukes til 70-80% av de mindre komplekse "prosjektene" som enhver medarbeider  i norsk arbeidsliv trenger.
Om om  en slik bruk av "frie applikasjoner"  hadde spart tid (enkelt brukergrensesnitt) og kostnader (applikasjoner som ProjectPlace koster mye,  selv om den er i "skyen")

Bare å etablere en spesifikk oppgave/et prosjekt, lage et lukket "forum" og samle all informasjonen i en FB struktur tar jo svært kort tid ved bruk av FB.... tid er penger --))

Noen leverandører av mer avanserte UC -løsninger (MS, Lotus, Google etc) har en bredde av applikasjoner i sine basisløsninger, som omfatter telefoni, video, whiteboard, dok/lagring, mail, chat, (voicemail) prosjektstyring, og sikkerhet, alt for at bedrifter og organisasjoner (også offentlige) kan gjennomføre sitt arbeid og dialog internt og med eksterne. Det er mye bra verktøy på disse plattformer, men ofte er pris/kostnad og installering/brukergrensesnittet nytt og annerledes og det kan ha utfordringer å få "mange" opp på disse verktøyene. De kan fort være for statiske, og mangler en dynamikk i sin struktur for å ta inn sporadiske "medlemmer" for sporadiske prosjekter/oppgaver.

Det er som alternativ eller supplement til disse plattformer man kan diskutere om f,eks Facebook, flickr, LinkedIn eller YouTube eller en av de 200 andre SM-verktøyene har en funksjon.
Kanskje det nettop er i tilfeller hvor dialog er nødvendig med en bredere "målgruppe", kasnkje med kunder, brukere, leverandører eller publikum at FB vil være et glimrende verktøy.
Kan vel være at de fleste av oss kommer til å etablere 2 profiler på FB ganske snart, en for den private sfæren, og en for vår profesjonelle rolle snart??

At bruken av FB og flere av de andre SM-plattformer brukt som en profesjonell samhandlingsarena har nemlig klare åpenbare fordeler.

Men å skrive artikkler som stiller spørsmål om å skrive kakeoppskrifter i arbeidstiden trodde jeg vi var ferdige med....  Det er i beste fall en avsporing av debatten om effektiv og god SM i bedriftsnorge !

fredag 3. februar 2012

Godt noe fungerere ift ABB og 22.juli

Hvorfor skal vi la en syk mann få talestol for sine forvaklede syn ?
Godt å registrere at det er noen krefter som forsøker å sikre at så ikke skjer mer enn høyst nødvendig, i respekt for de etterlatte, til beskyttelse for en syk mann og for å verne om sunn fornuft i det norske rettssamfunnet.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10077528

Mannen er faktisk "dømt" allerede ut fra psyksik utilregnelighet. Derfor burde vi bli ferdig med saken så fort som mulig, og sørge for at dette mennesket blir forvart og beskyttet for å ferdes åpent i samfunnet for all fremtid! Han har altså tatt livet av 77 mennesker, skadet flere hundre og ødelagt verdier for mange hundre millioner.  Hvem kan ta ansvaret for å slippe en slik mann løs i samfunnet noengang og skrive under på at det ikke er fare for gjentagelse av kriminelle handlinger?

ABB hverken kan eller skal faktisk "sosialiseres" tilbake til et liv i frihet i norske samfunn.
At "en behandling" er basert på å gi han føde og minimum fysisk trening i beskyttet og "egnet område"er tuftet på at vi har et humanistsisk forhold til mennesker som begår så grove lovbrudd.

Hvorfor ingen politikere sier dette høyt idag er jo fordi det ikke er politisk korrekt å "forhåndsdømme noen", selv om han faktisk er nettopp det med sin utilregnelighetsdiagnose.
Regler, retningslinjer for hvordan "behandling" skal foregå kan enkelt strammes inn for å beskytte han fra samfunnet utenfor - og for å gi de etterlatte en trygghet om at han ikke blir reelt vurdert for å slippes fra hvert 3 år.. Om en slik instruks kommer klart frem i den endelige dommen, vil vi slippe mediaspekulasjon med jevne mellomrom, og godt betalte advokater som "fører seg frem" ved å kreve gjenopptagelse med jevne års mellomrom. Så det fpr vi stole på skjer!   Punktum...

torsdag 2. februar 2012

Får vi politikere som fortjent ?

Våre valgte politikere har stort sett hard hud, og tåler at de er i søkelys for sine meninger, beslutninger og adferd. Slik må det være, så lenge de er med i debatt om hva som er viktig samfunns-prioriteringer.
Men det går en balanse for hva de fortjener av kritikk også, og som demokrati og samfunn skal vi verdsette at folk gidder å bruke 24/7/120 (eller hvor mange dager de er på jobb ila perioden)  på hva de mener er best for oss alle..Det verste vi kan oppleve er at politikere går "i skjul" og ikke er klare og tydelige på hva de står for i perioden mellom valgene - da er jo valgflesket og lojalitet til partiprogrammene rimelig høye!

Det nest verste er om vi glemmer de overtramp, enten det er meninger, handlinger eller konsekvenser av feil beslutninger som er gjort. Har en folkevalgt politiker gått over streken, ikke innfridd hva som er lovet, eller møter deg selv med buksene på knærne i døren, er det egentlig helt greit at vedkommende politikere går tilbake til sitt "sivile og mindre eksponerte" liv. Enten det er som rørleggere, skolelærere eller barnehageassistenter... Vi får håpe at gravemaskinjournalistene ikke glemmer gullarmbånd, partistøtte fra kommunale eide kraftselskaper eller beslutninger til skeiv fordelt fordel til egne rekker..

Tenk om det hadde vært plausibelt om flere næringslivsledere kunne hatt en obligatorisk plikttjeneste, "4-års- innsats i politikken" med formål å få gjort mest mulig i en kort periode - det kunne redusert den eimen av "politikertåke" som fort ligger over populistiske mennesker som ble "oppgradert raskt" i det politiske maktapperat. I den grad vi verdsetter beslutninger tatt på erfaring og klokskap, så kan det være et poeng å verdsette og "kvotere inn" FFF-generasjonen også! Ellers får vi for mange av "den som skriker høyest-generasjonen" inn i folkevalgte organer, og agendaen blir styrt av det som til enhver tid skal eller ikke sakl havne på forsidene av avisene.... ikke bra

Sånn sett så bør søkelyset også settes i større grad på menneskene "rundt" de mest eksponerte politikere. Hvilken bakgrunn har de, hvilke holdninger har de, og hvordan i all verden klarer de å få politikerne til å si en masse om ingenting uten å forplikte seg overhodet....

At journalister skal utfordre maktpolitikerne er en viktig del av demokratiet, men noen ganger burde de også rapportere om de gode beslutningene og de glade sakene. For de finnes, men kommer sjelden på første side.... og det dessuten  mange "rolige politikere på bakerste benk" som skal ha honnør for utrettelig og solid innsats overlang tid.

Tenk tanken om folkvalgt på maxtid/åremålstid, dermed så ville man tvunget frem solid innsats i en begrenset periode i større grad.....