tirsdag 28. juni 2011

samferdselsaktører - samhandling eller samrøre

De siste årene har vi fått servert den ene flaue samferdselskatastrofen etter den andre. Og statsrådens svar hver gang er at nå få man bli bedre til å informere.....enten det er jernbaneverket, nsb eller andre statsselskaper som har store samfunnsoppgaver- og som hun har direkte ansvar for, som står midt oppe i unødvendige bilkøer eller togstans..

Plutselig denne uken oppdager hun at jernbanefolket ikke har snakket med veifolket på en lang stund- så når hele Oslo S ligger nede for oppussing og oppgradering i 6 uker, så har veivesenet berammet oppgradering og veiarbeide på utfartsveien nordover. resultat; 2-3 timer fra oslo til Lillestrøm eller gardemoen.  Samhandling i offentlig sektor er..

Her kunne mine kommentarer stått om internt koordineringsansvar i samferdselsektoren
 ..
...
....


Men jeg skal være snill, og si at det er ikke sikkert flere valgfleskmilliarder eller gullbelagte skinner kommer til å få togene til å bli pålitelige med en ledelse som er slik vi ser og erfarer idag. Det skal mere til for å forvalte en sektor enn å "snakke sammen - eller etablere snakkeforumer i etterkant!
Husker noen hva statsråd Kleppa sa ifjor da jernbanen stod stille en ettermiddag grunnet uteglemt strømbackup på en data-signalserveren i trondheim?; Vi må bli bedre å snakke til publikum så de vet hva som er årsaken til at folk står på perrongen og venter på NSB som aldri kommer...
Jeg vet ikke om det hjelper å informere publikum, sålenge det tydeligvis bare er samrøre som foregår i departementets indre korridorer.
Til og med nye parkeringsforskrifter for alle som forsøker å oppføre seg pent når de står stille, er mer enn et år forsinket- etter at arbeidet ble igangsatt i 2006.

Hva er det de holder på med mon tro - i disse samhandlingstider??

lørdag 25. juni 2011

Kreftbehandlingsgarantien - hvor bra?

Igår stod Anne Lise Ryel, generalsekretær i kreftforeningen frem på TV og var strålende glad for at de gusjerødgrønne med Jensemann i spissen kunne "garantere" at sykehusene satte igang kreftbehandling senest 20 dager etter at diagnosen var stillt, og "rekvisisjonen" sendt inn til de hvitkledde administratører på våre sykehus.
Det alene er jo overveldende fantastisk godt nytt - så jeg burde holde meg borte fra å reflektere ytterligere over hvor bra dette egentlig er.... - men etter en dags tanker så vil jeg nok si at jeg ikke er helt overbevist om at dette løser "det viktigste" og alle de utfordringer  denne gruppen pasienter har...  

- målstyring og ambisjoner på kritiske nøkkel-forhold er bra at kommer opp, at det er transparente mål som er lagt for  pasienter og de som skal levere. Pendel fra prosessorientering tilbake til litt mer målstyring er kanskje bra.. Det gir en tydelighet på hvilken kvalitet vi skal forvente at også denne delen av offentlig sektor gir. 
- Jeg skal unnlate å si at Fremskrittpartiet foreslo innføring av behandlingsgaranti i kreftomsorgen for 14 dager siden, men at dette ble nedstemt av AP, SP og SV. Det var vel ikke svelgbart formulert da, eller så hadde ikke Jensemann hatt tid til å se på TV2-reportasjene om sen diagnostikk eller behandling i sin nesegruse beundring av 5 dagers hurtigrute-program.... Men nå starter valgkampen - så da gjelder det å ha lagt ut litt god-agn...

Min bekymring er først og fremst at leger, fagforeninger og rikssynsere står frem i media umiddelbart  og klager på at det ikke følger penger med en slik ambisjon. SKAM DERE!
Profesjonsforkjemperne snakker om at prioritering må gjøres for å innfri målet som er satt, og lurer på om sykehusene som jo har så mye å gjøre vil klare dette..... Det er jo helt feil!

Det blir altså ikke plutselig mange flere pasienter med kreftdiagnose over natten. Den grunnleggende kapasiteten er på plass, det er bare å innføre noe som heter RESPONSIVITET på inngående helsekø. Dette må og bør ikke forveksles med det som kalles prioritering engang!
Her er det snakk om å innføre kontroll på at alle som har fått en diagnose ikke havner "i den glemte kø", samt være fleksibel på behandlingstid (dag/kveld/helg) hvis det plutselig dukker opp et par pasienter ekstra.. Komme ajour - og gjøre jobben ! ingen unnskyldning !

At det er stor risiko for at våre helseinstitusjoner kommer til å finne finurlige måter for  å "snyte", manipulere og forsinke endelig diagnosestilling på de 250 ulike kreft-former, skremmer litt
Hvis det er noen hvite frakker som med øyne stirrende for mye ned i datasystemet (så lenge det er oppe), og med sine pølsefingre finner ut hvordan man balanserer antall diagnoser, tidspunkt og "ledig behandlingskapasitet" - slik at verden ser bra ut for dette mål-indeksen, ville ikke det forundre. Det var jo dette som ble gjort på Bærum sykehus for et par år siden, og det er ikke enestående sted hvor sannheten skjules for å tilfredstille "kravene".. Kreativiteten for å innfri målene er stor - og når bukken passser havresekken....

Men det er vel på diagnose-delen man først og fremst burde hatt målsetninger om respons og pasientgaranti. Jeg er sikker på at det kan være vannskelig og noen ganger umulig å stille riktig diagnose på sykdommer som langsomt utvikler seg, men ved å måle responsitivitet på det som er "i pipeline" så vet man hvor i tunnellen denne 1/3 av pasientene i norge befinner seg. Det i seg selv er et fremskritt som fortjener honnør!
Kanskje nye innovative personlige helse-målingsmetodikker som folk kan utføre selv (mHelse) vil bedre diagnosearbeidet, og vil kunne gi bedre bakgrunnsteppe for diagnosering i fremtiden. Og at pasienter kommer med tall-fakta om helseverdier på en datafil  istedet for 2cm printout av googlet internettinformasjon om "sin egen sykdom" vil sikre bedre helse for oss alle sammen..
En raskere diagnose, umiddelbar behandling og raskest mulig tilbake til det "vanlige" livsmønster burde være i alle, ikke minst finansministerens interesse.

Så litt sunn skepsis ved at de innfører måling på en liten del av sykdomsforløpet er det vel lov til å ha! Den delen hvor målet kanskje skulle vært under 1 uke... (jeg vil tro 20 dager er i realiteten definert som 1 kalendermåned også...)  Det er hele behandlingssiden som er viktigst- selv om Stoltenberg  forsøker å skåre noen billige valgkamppoeng før han reiser på ferie... 

onsdag 22. juni 2011

Dagens blomst til NFF !

Fotballforbundet fortjener dagens juni-blomst for sitt overraskende beslutning om å gi fotball-rettigheter til betalingskanalen Canal+ . I god "kunden bestemmer" ånd og uten å diskutere med eksisterende partnere TV2 eller NRK....
Er dette årets mest arrogante beslutning, og hvor NFF setter store inntektsrømmer på spil, vil tiden vise!
Men når "rettighetsprisen" på over 400 mio pr år ikke skal betales av NRK, så bør jo det bety at lisensavgiften derfra bør reduseres 10% i året fra 2014.. la oss glede oss litt over den tanken, men mest over at 100 timers fotball i TV ruten hver uke nå fjernes og legges inn på canal+!

Dette bør ihvertfall åpne for mindre fotballdominans  i TV ruten og oppblomstring av marginalidretter i TV ruten! Herrefotballen har jo fått skremmende stor plass de siste par årene, og som alle bølger som går opp, så vil de gå ned igjen. Også denne!

(fra mitt blogginnlegg april 2011)
En "toppserierunde" som tidligere var 3 intense, spennende og flotte sportstimer søndag kveld, legger nå beslag på TV-sendeflaten i 2011 som flg;
Fredag; Fredagskampen kveldstid
Lørdag; ettermiddag og kveldskamp + oppsummering
Søndag; ettermiddag og kveldskamp + oppsummmeringer
Mandag; Kveldskamp og analyse av tabellen
Tirsdag; I bakræven - analyse og spekulasjoner, rundens mål, rundens tabbe, SMS-innringningskonkkurranser og tilslutt oppsummering adecco-ligaen + kanskje 3 minutter om gravide jenter i toppserien for kvinner.
Onsdag; Speklulasjon om neste runde, oppsummering alle europeiske B-ligaer og kamper rundt forbi
Torsdag; sportsprofilen, trenerprofilen og spekulasjoner om neste runde som starter i morgen

Innimellom er det timesprogrammer før kampene og oppsummeringsprogrammer etterpå. Og reprisesendinger etter midnatt og i andre kanaler.. Sportsrevyen i alle kanaler sender samme oppsummering i 80% av sine sendeflater, godt hjulpet med 4 divisjon nederlands-drama som de får billig fra EBU.

Det er altså ikke mye plass til  andre idretter- kvinnefotball, seiling, golf , basket eller andre marginalidretter eller livsidretter i mediaruten. Og sportsjournalister som kan stort annet enn å kommentere mulig offside og gull-lenker og bilvalg  til Carew & Co - tror vi at de finnes og rekruteres lenger?

Det kanskje kan endres fra 2014 med den nye betal-kanal avtalen!

Hvis da ikke NRK begynner å lage slikt tøvete "radio-kommentar-TV som vi har sett TV2 gjøre siste året da" Kommentar uten bilde.....  For en media-innovasjon!

Takke meg til Internett som media - hvor jeg kan velge selv og være min egen "redaktør"...

tirsdag 21. juni 2011

Brent bacon i helsevesenet!!

2008/2009 var det fullt pådrag på svineinfluensa, og lille norge kunne ikke "melde seg ut" av den store verden.  Et stort legemiddelfirma fikk en flott ordre på 6-700. mio for å sikre verdens rikeste innbyggere mot en pandemi. Verdens rikeste land bremser ikke med å sikre sine verdifulle skatteydere, må vite...

Som observatør fra sidelinjen, var det ganske pinlig å se tregheten i helse-beredskapen for denne "svinepesten".
Det gikk jo måneder fra de første oppslag til noe i det hele tatt ble gjort.  Og da sto folk   rådløse  timevis i kø for å få en vaksine som ingen visste om virket eller hvilke bivirkninger den hadde.
At 70% av norges befolkning klarer å avlegge valgstemme iløpet av  en dag - men hvis det virkelig "brenner" så er det kun et par prosent som får en vaksine.... kan man jo reflektere over!

Godt var det at reforhandling med leverandør som altså leverte veldig forsent, medførte at vi Norge betalte for 30%, og at vi donerte 10% til land som ikke kunne kjøpe denne rimelige dyre internasjonale vaksine.
At vi burde gitt bort 50% som aktiv bistands-bidrag istedet for å kaste 200 millioner på destruksjon  3 år etter, gir vel også et signal om ikke å "sløse" ved neste korsvei

Men i etterkant av hele saken kommer det som er mest oppsiktsvekkende; jeg har lett og spurt etter, men ikke funnet noen skikkelig evaluering av hele pandemivarselet som er gjort med folk "utenfra" det offentlige helsevesenet.
En evaluering er gjort, og resutlatet ble i våres presentert på dagsrevyen, men dette var gjort med interne Helsevesen-resursser som var "ryggdekkende" for de ansvarlige.

Hvor er politikerne når en oppsummering og evaluering skal gjøres - noen burde jo lære av alle de feilene som var mulig å begå? Er de redde for å stikke fingern borti i et infisert helse-bol som er kontrollert av den gamle garde i hvite frakker?? Det ligner da ikke de eksonerte medlemmer av helse&sosialkomiteen..
Hvis ikke man drar lærdom av en slik pandemivarsel, og legger opp en fremtidig beredskap som gjør det mulig å f.eks vaksinere svake/utsatte grupper den ene dagen, og resten av befolkningen neste dag eller helg, så er det noen som snart må lære seg å tenke "utenfor" byråkratiboksen.....

Her lukter det brent bacon i stort omfang!

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=10094026

Telenors norske dilemma !

Norge trenger et sterkt Telekom-lokomotiv som kan holde et IKT faglig miljø oppe, og sørge for at det bygges, utvikles og driftes tele og datamessig infrastruktur og nasjonal kompetanse i en stadig mer sårbar digital hverdag. Telenor har et stort ansvar for å holde de "norske infrahjulene igang" - og man blir litt matt når kulørpressen fokuserer på at Baksaas var i utlandet da forvirrede telemontører løp rundt i gulbrandsdalen så vannspruten stod og mobilnettet var en teoretisk tjeneste...

Den siste tidens hendelser, hvor kommunikasjonsnett over hele landet er nede, eller hvor internnettet på AHus gjør at mennesker enten de ligger på operasjonsbord,eller trenger rask kontakt over mobilnettet er både skremmende og uakseptabelt. Norge som nasjon må sikre at en del samfunnsfunksjoner faktisk leverer 100%. Unnskyldninger om komponent-nedbrudd eller feil nettdesign (ifjor lammet hele togtrafikken over hele norge i mange timer grunnet at noen hadde "glemt" strømbackup på en signalserver i trondheim....) Det er flere en telenor som feiler innenfor feltet... hvis det er noen trøst for Baksaas når han får "litt ufortjent"  pepper av en elendig mediahorde som hverken forstår opsjonsavtaler inngått i for 8 år siden eller hav som er lønn eller bonuser i disse upcoming agurktider...  

Problemet med Telenor er ikke kompetanse i "gode driftstider" , penger på bok eller historisk medgift inn i den nye televerden. Utfordringen er et strategisk veivalg som ble gjort og at den norske stat har tillatt dem til å skulle "gjøre alt fra a til å" innen IKT! Da må det bli vannskelig å gjøre alt 100%, og internt har telenor kanskje akseptert 95% for en stadig "mindre del av konsernet lokalisert i Noreg"  ut ifra at prisen på de siste 5% har vært for høy!

For 10 år siden stod Telenor med et dilemma i Norge, et havarert Telia-fusjon, et skadeskutt nordicom, fanatisk Herz med kobbel av advokater bak seg og noen få asiatiske sucsesser (Malaysia/Thailand etc) Hjemmemarkedet var utfordret av nye telecomaktører som i hovedsak var avhengig av Telenors landsomfattende nett og aksessnett for å kunne levere telefoni-bredbånd og kapasitetstjenester.
Samtidig konkurrerte Telenors egne avdelinger (Bedrift/Privat) i det norske markedet og en rekke absurde markedssituasjoner oppstod som viste at Telenor måtte gripe dypt i lommeboken for å holde markedsandelen høyt i sitt eget brand. (borettslags-telefoniavtale med priser under grossistpriser, kickbackordning til elektronikkkjedene/ sponsing av telefoner til kr 1 er eksempler)
Samlet sett hadde Telenor for 7-8 år siden en dominerende og regulert posisjon i Norge, men bare 6-9% Nordisk markedsandel (TV/Tele/Mobil/Bredbånd) og som alle med internasjonal strategikunnskap vet er enhver aktør under 10% i sitt "hjemmemarked" er en potensiell oppkjøpskandidat. TeleDanmark ble solgt til privatfond i denne perioden.
Fokus på mobilnett er og var bra - prisen og lønnsomheten pr mobilsamtale er jo mange ganger høyere en fastnett-telefonsamtale med priser i "fritt fall". Tross alt er det jo fastnettet og dens struktur som produserer opp mot 80% av en mobiltelefonsamtale, så kostnadene speiler ikke prisene som tas ut i markedet... Basestasjoner og trådløse devicer er ikke kjernekompetansen til telenor heller (de blir kjøpt inn av internasjonale telecomleverandører)  - det er fast landbasert infrastruktur - driftet og bygget i den norske topografien!

Med økt konkkurranse og dårligere norsk lønnsomhet ble et åpenbart strategisk veivalg i 2003/2004 gjort slik  at Norge ble definert som en ren "cost-reduction area" og kutt i organisasjon, driftsoptimalisering/sentralisering, outsourcing av viktige driftsfunksjoner og markedsføringsforsvar av eget Telenor brand  ble i stor grad fokusert. Investeringstakten på eksisterende nett og transfer til nye telecomplattformer ble skrudd ned så godt det lot seg gjøre og kun oppkjøp som var mulige (også inn mot IT bransjen ) for å sikre en "fair" posisjon i Norge ble gjort. Lønnsomhetsmessig har det vært 8 gode år for telenor generellt, (og Baksaas sin 2003 opsjonsavtale spesielt), men....
Fra denne periode ble Nordiske oppkjøpsstrategien og også asia/østeuropa  ble investeringsmarkeder med de ups& downs som dette innebar. Mobiltelefoni og antall subscribers  i fokus - og gjerne i land hvor de må bygge backbonenett som sikrer kontrollert forretning uten høye leiepriser fra fremmede lands incombetens. De hadde samme utfordring ute som alle andre aktører (Telia, Tele2 etc) hadde i norge!
Hvis politikerne hadde krevd at Telenor skulle legge hele infrastruktur-operasjonen sin i Norge  på grossist-grensesnittet og ikke drive som sluttbruker/tjenesteleverandør i tillegg så ville de hatt langt bedre fokus på kvalitet på tilgjengelig plattform for hele ICT bransjen.  De kunne overlatt til resten av de norske ICT tjenesteaktørene å lage bedrifts- og privattjenester på likeverdige og åpne kommersielle betingelser.
Kort sagt kunne de solgt en krone for 60 øre til alle uten å bruke masse funnymoney (ca 40 øre av hver krone)  og andre regulatoriske kromspring i privat og bedriftsmarkedet for å tviholde på total tjenesteforholdet med sine kunder.  Da hadde Telenor heller ikke blitt skevregulert på org/termineringspriser idag, for at nye aktører skal få grunnlag for å bygge alternativ infrastruktur (NetworkNorway) i et langstrakt og grisgrendt land som er som "skapt for en monopolaktør" på nederste tekniske nivå....
Telenor kunne helt sikkert  ha sikret at hele nødnettet ble levert på få år til en fornuftig penge, og bygget redudante Helsenett som var rocksolid-  hvis de hadde beholdt teknisk kompetanse i eget hus - istedet for at andre "ymse" lettvektsaktører har holdt på i 8-9 år og klart å levere noen "spinkle pilotnett" til flere milliarder og med store overskridelser  i et par fylker....
Jeg er sikker på at Telenor i Norge kunne ha lagt seg "fabrikk-produksjons-nivå" og det hadde bedret både oppetid/kvalitet/effektivitet for hele det norske samfunnet. Også samfunnsøkonomisk ville et slikt grensesnitt vært det beste, men det er sannynligvis for sent å endre rammebetingelser idag. Politikerne som fronter saken er mer fokusert på om styret er for raus med bonus/opsjon fra 2003 kronene til Baksaas enn å jage (nå) den mere blådressdominerte Telenor  for å finne den egentlige årsaken til hvorfor mobilfastnettet var nede..
Problemer vi har sett med AHus og Mobilnettet og også sløsing av kommunale og fylkeskommunale energi-penger for ymse infrastrukturprosjekter kunne og burde vært unngått hvis hovedeieren, samferdseldepartementet  tok de riktige grepene tidligere i dette årtusenet! !
Men som aksjonær i telenor er jeg selvfølgelig glad for at telenor er sterk mobilaktør i andre deler av verden. men det fritar dem ikke for ansvar for 100% norsk kvalitet i Norge....
Jeg er dog heller ikke overbevist om at de vil skape noen "norsk Nokia-historie" ut av en slik internasjonal mobil-posisjon, og jeg er enda mindre overbevist om at de vil sikre kvalitet og oppetid på det nasjonale nettet i fremtiden heller..... for fokuset i den norske delen er fortsatt mest på cost-reduction!
Så litt kritikk for sin "forsømmelse" av hjemlandet får den gamle TKBer og godt (fortjent) betalt for gode internasjonale resultater, Jon fredrik Baksaas og hans hær med ledere i selskapet tåle....- -))

onsdag 1. juni 2011

Narko selvmål!

Gårsdagens start på valgkampen med forslag om å sende narkolangende asylsøkere rundt til kommunene (eller tilbake til asylmottaket de skal oppholde seg i) er ganske utrolig av de gusjerødgrønne med  Stoltenberg og Storberget i front

Det er bra at knarklangere som tilbyr både barn og oslos ordfører knark under vaterlandsbroen kan arresteres lettere - det skulle vel egentlig bare mangle!
Men løsningen med å sende dem ut til distriktskommunene kommer kun til å etablere et nytt nasjonalt narkotika-salgsnettverk - og spre hele distribusjonsapperatet så mye at politiet vannskelig kommer til å få grep på denne omsetningen i fremtiden.  Snakk om selvmål!

Det er en grunn til at danmark i 40år lot narko-omsetning foregå i Christiania, da vet man hvor de skal starte å spane, lete og følge etter de som er rene profitører - ihvertfall av de harde stoffene.
Hvis Jensemann tror at det er mulig å sende narkotikaspanerne rundt i hele landet for å jage et landsdekkende distribusjonsnettverk - og redusere narkotikaproblemet som vil øke med dette forslaget, får han følge opp med nye friske bevillinger. Det er det vel ingen som tror ha gjør!

MEN, kriminelle asylsøkere er jo bare en del av problemet med narkotikahandelen.
I Norge er det 40-50.000 mennesker med ulovlig opphold. En stor andel av disse må livnære seg med kriminalitet, antagligvis noe narkosalg. Selv om Storberget sender 4-5.000 av disse ut iår, vil det gå 10 år før alle er ute - forutsatt at ikke noen flere kommer inn, eller de utviste kommer tilbake....

Sånn sett er den nye varslede loven ikke nok til å løse problemet som allerede befinner seg i norge! Vi trenger felles lovverk og praksis for å få bukt med hele problemet samtidig! Kun da vil hovedproblemet med tilgangen til narkotika for våre barn reduseres!

Så eneste som vil nytte er å responsivt internere alle pågrepne kriminelle som ikke er norske statsborgere på oppsamlingsplasser som Trandum, både kriminelle asylsøkere og ulovlige innvandrere. Der kan man opprette en egen politivakt-domstol - administrert under tingretten som fortløpende kan dømme for denne type lovbrudd. Sikkert dumt for advokater som lever godt på ankeprosesser og trenering av helt enkle lovbruddsaker, men saken i seg selv er viktigere enn advokaters egne økonomiske interesser....
2 gangs domfellelse for asylsøkere = utvisning tilbake til opprinnelig region - nærme men ikke for nærme det landet  de "har flyktet fra"....
Deretter kan Storberget minst dobble antall fly ut av landet - som alternativ til "taxi" ut på landet slik forslaget som diskuteres i stortingets spørretime idag tilsier.

Men det er jo viktig ved ut-transport å unngå  å sette dem av på en flyplass så de kommer tlbake til Gardemoen før følgevaktene. Storberget må derfor kjøpe fengselsplasser i de aktuelle regioner- og støtte dermed oppbyggingen av fengselsvesenet i romania, kosovo, Irak, Sudan, Asjerbakstan etc.
Dette er bistand i praksis, hjelp til selvhjelp og reduserer dramatsik kostnader for å holde på de kriminelle. Det er ikke vannskelig å lage en digital kontrolløsning som sikrer at penger flyter så lenge personen er inennfor lokale fengselsmurer...

At kriminelle asylsøkere må sone nærmere sitt eget opprinnelige hjemland får så være et gjesp når de drar frem menneskerettighetformuleringer, et opphold i Halden hotellfengsel skremmer neppe en albanier på "flukt" til å selge dop til små barn og ungdommer i oslo. Hvis konsekvensen var å sone en norsk dom i et fengsel i "regionen" f.eks i Serbia, ville vi kanskje ha skremt disse kriminelle bort. Ihvertfall neste generasjon, fettere eller "kammeratene" - vi vet jo at adferd går i "arv" og miljø-linjene!

De kriminelle asylsøkere ødelegger for de asylsøkere som virkelig trenger beskyttelse - og sunn fornuft vil si at det er dem vi skal bruke resurssene våre på - og ikke de kriminelle enten de får "lov" til å være i oslo, eller blir sendt til distriktsnorge for å bygge videre opp sine narkotika-distribusjonsnettverk!