onsdag 31. mars 2010

Det gyldne samferdsel paradokset!!!

At siste års pålitelighet for togtrafikken er under enhver akseptabel grense er åpenbart, og de lærde, politikerne og alle ulike særinteresser slåss (eller blir truet) til å eksponere sine syn, regnestykker og meninger i media. For en dabett - som viser avsporinger og endeløse bortforklaringer
Jeg har stor medføelse for samferdselminister, som må balansere sine utsagn mellom gammle tiders synder på bevilgninger, opposisjonen som kun kan "prate om varme saker" og sinte pendlere som krever hennes hode på et fat... Hun smiler ihvertfall og forsøker ikke å unnlate ærlig forklaring på hvor ille det er. Men om hun har politiker-format til å redde stumpene av troverdighet i offentlig samferdsel, vil historiebøkene fortelle!

Største paradokset og problemet hennes er at hun faller mellom 3 stoler - mens de fleste andre politikere klarer seg med 2- og derav klarer å "karre seg opp" igjen med smilet fortsatt inntakt! Alle barn i barnehagen vet at det er vannskeligere å falle mellom mange stoler....

Stol 1.
Nasjonal transportplan sier noe om planer som vil innfri etterslepet av fordums mangelfulle vedlikehoild, og få "østlandet" på skinner iløpet av 30-40 år.... Neppe imponerende, selv om noen tror at tog-tilhengerne vil gråte seg til flere penger av finansministeren, og redusere tiden til 20år...

At ingenørene har beregnet behovet for togskinner til 80 milliarder, og signalanlegg til 20 milliarder kroner er en innhabil rapport på stolsete nr 1, som er laget ut ifra folk som har egeninteresser av pene perronger, glatte skinner og er nesegruse tilhengere av tog som går 10 km fortere!


Stol 2. NHO og andre grupper som ser ut fra samfunn- og næringslivsvinkel, mener at man burde regne kostnader inn ved IKKE å bygge ut / vedlikeholde. Dermed burde det komme en kostnad på noen hundre millioner pr mnd ekstra inn i regnestykket til "fradrag"..
Dette er delvis riktig, selv om alle følgekostnader av forsent tog og forduktet omdømme kan være vannskelig å beregne.
Hadde Jens Stoltenberg vært litt rak i ryggen, ville han sikret at mennesker og selskaper fikk kompensert sine faktiske kostnader hvis eks. toget var dårligere enn 99% på npålitelighet. Refusjon av 24 kroner for en pendler hvis toget er 1 time forsinket er vel litt..... Med konsekvenser som hadde betalt norske firmaers kostnader til arbeidslønn for pendlere som kom 2 timer forsent til arbeidet, eller tatt hele kostnaden hvis transport av posten ikke kom frem til rett tid, ville toget helt sikkert kommet på skinner rimelig fort..

Stol 3: Denne stolen er ikke fremme i diskusjonen engang... og den handler om å kutte ut hele togstrekker, men øke vei-kapasiteten ved å asfaltere hele strekninger for å la miljømessige biler flyte raskere og bedre rundt i landet..
Hvis jernbaneverket og NSB kunne konsentrere seg om ferre linje-kilometre og asfaltert hele strekninger så hadde man løst flere problemer i et. Fått kvalitet som JbV/NSB hadde mestret, samt doblet transportkapasiteten på andre strekninger.
Mange steder i norge står bilene i kø- og snirkler seg kanskje 5 km pr time på vei til påskefjellet, og ser at det kommer et tog "flyvende" en gang pr time. Antall personer-pr minutt-pr strekning-fordelt på kostnad..... er ikke overbevist om at det er et lønnsomt regnestykke for toget- selv om man tar med miljø-aspektet..

Gårsdagens 3 timers nedbrudd- og hvor alle norges tog stod bom stille, grunnet strømforsyningsfeil på en liten server i trondheim, viser vel hvilken kompetanse på beredskap og oppetider dagens tog-regime har. Om vi investerer enda 100 milliarder i samme spor, så kommer enda flere "ikketenktpå"-hendelser til å oppstå.
Vi som har fulgt nødnett-diskusjonen, sett hvordan de kan bruke 10 år på marginal forbedring på Lysaker stasjon, og hørt på hvordan frost og sne skaper vannskelige sporveksler, har bare noen få gode råd;

- gullbelagte skinner løser ikke hovedproblemet til toget
- hvis oslotunnellen er så usikker, så gå tilbake til 1975, sist det var pålitelighet på øsfoldbanen. da stanset toget på sjøsiden av Oslo østbane- og snudde der....
- Hvis og når tog-fantastene skriker til seg mer oppmerksomhet og penger, så går det på bekostgning av andre gode samfunnsoppgaver, også andre samferdsel-utbygginger. Fly-buss-bil-vei-bredbånd-kraft

men det er vel ikke så farlig siden de kan sette opp ubegrensede bompenge-ringer over alle nye veier, eller dytte 200% økning på nettleie for kraftlinjer nord/sør.....

Så la oss hjelpe samferdselministeren med det hun trenger, litt mer uhildet sunn fornuft og en dose bedre samferdselsplaner i årene som kommer!Men nye planer som erstatter nasjonal tranpsortplan haster å få opp - skal det bli noe bedre flyt i ulike transporttyper før 2040 !

Jeg er en parkeringskriminell !!

Siste året har jeg fått 3-4 parkeringsbøter i oslo, uungåelig hvis man har bil og har noe som må gjøres denne byen. 1 var fortjent (for nærme kryss), 1 var dårlig gjort (4 minutter over tiden), 1 var helt på trynet urettferdig, og den siste forstod jeg ikke hvordan de kunne ilegge meg...

Så denne klagde på, og er behandlet i Oslo tingrett.


Jeg tapte saken, og ble dømt til å betale motstanderens omkostninger. Jeg godtar å bli gruppert som parkeringsforbryter, har ikke tid eller ork til å anke og tar denne skammen med delvis hevet hode....

Men det betyr ikke at jeg synes dommen var rettferdig og grei, derimot var den altfor streng, saken mer enn tvilsom, og at dette er nok en ren "parkeringsfelle" også som reiser viktige forhold innenfor hvordan vi parkerende bilister blir behandlet i denne byen...

Til din informasjon og lærdom så oppsummerer jeg her sakens fakta;

- gaten var enveiskjørt - parkerte på høyre side i fartsretningen
- parkerte i luke mellom 2 biler, hvorav den ene stod parkert inntil fortgjengerovergang.(se bilde)
- ingen parkeringskilt eller annen oppmerkning på strekket som angir restriksjoner på parkeringen

Bilde sett fra sjåførens vinkel når man kommer kjørende inn Smedgaten;

(får ikke lagt inn bilde på denne bloggen- hjelp??)
men bildet ligger ute på facebok-siden "parkeringKlageSkolen"
http://www.facebook.com/group.php?gid=106822092681871#!/group.php?gid=106822092681871&ref=nf


I tingretten så var det full enighet mellom partene om;
- min bil (MB på bildet - fra da jeg hentet bilen) sto mer enn 5 meter fra gangfeltet
- fortau-kantstenen begynte å kurve ca 2 meter fra gangfeltet, og dermed så var min bil parkert for nærme denne fotgjengerovergangen.

Det at det sto en annen bil parkert nærmest fotgjengerfeltet og "sperret" mitt innsyn for denne kurvingen av kantstenen, ble ikke ilagt vesentlig betyding. Du som parkerende bilist har altså ansvar for å sjekke OM slik kurving av kantstener eksistererer, om du så må krype under en parkert bil, eller fjerne sne/is eller løv som kommunen ikke har fjernet allerede!

Det er dog noen viktige forhold som kom frem i tingretten denne vakre vinterdagen 2010;
- Trafikksjefens etat fører statistikk og oversikt på hvor de ilegger gebyr i denne byen. På akkurat dette stedet så var det ilagt i 2009 opptil flere bøter pr uke. Det er altså et sted hvor normale folk lett feilparkerer uten å være klar over at de gjør noe farlig overfor gående eller utrykningskjøretøyer.
- Trafikksjefens etat har ikke skilt-merkings myndighet (bare hpndthever dem), men har heller ikke noen formell praksis med å informere sin overordnede etatsledelse (samferdseletaten i byen) om slike spesielle steder hvor altså folk har en lei tendens til å feilparkere. Det er denne etaten som er ansvarlig for skilting og merking i byen..

Dette er grunn til dyp bekymring; Når vi parkerende bilister altså uten vond vilje, men litt for lett og tilfeldig parkerer på steder som vurderes som stor trafikkfare for myke trafikanter, eller til hinder for utryknings- og beredskapskjøretøyer, så fortsetter trafikksjefens etat å ilegge gebyrer opptil flere ganger pr uke, og UNNLATER å melde om til den offentlige ansvarlige som kunne ved skilting eller merking gjøre det tydelig at her må man IKKE parkere!

Tross alt hadde jeg parkert mer enn 5 meter fra fotgjengerovergangen - og kunne altså ikke se at det var en bøy på fortauskanten!

Hvor mange slike "parkeringsfeller" er det i byen vår?

Er det bare meg som mener at det er noe griseri at slike "farlige" steder ikke blir skiltet tydelig, istedet for at trafikksjefens etat skriver bøter så blekket spruter ???!!!

Vet du om andre slike steder, så si ifra! Til syvende opg sist bør og må samferdseletaten ta ansvar for å merke så tydelig og godt at det ikke hersker noe tvil om hvor det er mulig å parkere...
Jeg har selvfølgelig skrevet brev og spurt dem om hvordan de vurderer sitt ansvar på området - men tror du jeg har sett noe svar ??

Jeg tar straffen, betaler boten og saksomkostninger, og er oppriktig lei meg for at samfunnet har brukt mye resursser i domstolen til å produsere 1cm papir, mange tusen kroner i timearbeide for å plassere meg i skammekroken som parkeringsforbryter..... men jeg er egentlig forbauset og forbløffet at de skyver alt ansvaret over på oss stakkars parkerende bilister!

torsdag 25. mars 2010

Personvern , kikker-mentalitet og beskyttelse !

I ulike anledninger og omfang kommer det opp diskusjon om personlig informasjon, og lekkasje, innsyn og misbruk. Om det er skattelister, sykehusjournaler eller datalagrings-direktivet som bringer all verdens vrede, frustrasjon eller likegyldighet...

Hva hadde egentlig skjedd hvis;
- Alle som søker på deg i skattelisten, blir identifisert og du får an mail/sms som sier; OleOlsen søkte på din skattefil.......
- Du hadde kontroll på din helsejournal, og du fikk en mail/sms som sier; Forsikringsselskap xxx har forsøkt å få tilgang på din helsejournal (som ligger i din Digitale Bankboks på den offentlige DinSide.....
- OleOlsen har vært inne på din facebokprofil og lastet ned din personlige profil

Hadde problemstillingen forsvunnet som dugg for solen??

Gossip, sladder og sniktitting er ikke nytt, og har eksistert i den analoge verden i alle år. Nabokjerringa som alltid hang over gjerdet og registrerte når mannfolka kom fulle hjem etter lønningsdag....

I den digitale verden så ville alle sladrekjerringer vært stanset effektivt, i tilfelle man hadde hatt transparancy og identifiserting av hvem som sniker hvor... og gitt den informasjonen til den det gjelder!
Og i tilfelle det er min fastlege som hadde lastet ned min helsejournal så ville jeg jo ikke hatt innvendinger så lenge jeg VET... det er det jeg IKKE VET, og hvor jeg er usikker på om "hele verden" har en ekstranøkkeltil min bankboks som egentlig bekymrer meg mest iforhold til min personlige integritet og personvern....

mandag 15. mars 2010

Strømmålermarkedet i giga-minus!!

Et av de tunge teknske fagmiljøene utenfor Oslo, innenfor avlesnings-systemer for strømmålere blir radert ut etter at Telenor Cinclus gikk konkurs forrige uke. At det går an å tape 1,7 milliarder og 60 arbeidsplasser på noen få år, innenfor et "nytt" fokusområde fra strømleverandørene, må vel være et tankekort for Telenor og Skagerak energi.

Selskapet hadde nordisk fokus, og skulle/har levert strøm-målere i sverige. Jeg tror Danmark og Norge ennå ikke er igang, og gjennom pressemeldingen kan man også lese at "reguleringen og offentlige pålegg om fjernavlesning av strømmålere" er forsinket....
Les; hadde bare myndighetene hjulpet oss til å få et beskyttet monopol hvor vi kunne levert til nødvendig pris til 100%- og veltet kostnaden videre til den enkelte strømkunde.....
Husk at 30 års "frivillig" implementering av automat-vippe-sikringer har kun skiftet ut ca 50% av sikringsskapene i Norge! Vi trenger autoritær press eller super-gevinster skal vi endre våre inngrodde vaner....

Det er sikkert endel besparelser for strøm-selskapene med en automatisk avlesning av strømmålere. reduksjon av innlesningsrutiner, callsentere, purringer, estimering av forbruk når du glemmer å lese av, samt bedre dokumentering av av forbruk, samt varsel ved unormal forbruk er bra.
Kostnaden ved enheten og installeringen er 3-5.000,- pr husstand, men uten at det bygges/inkluderes opp annen strømstyringsfunksjonalitet eller andre tjenester i huset, så bidrar ikke en måler til mindre strømbruk. Altså begrenset nytteverdi for kunde, bortsett fra å slippe å lese av teller og sende inn på sms/nett eller papir...
Om strømselskapets besparelser på input medfører lavere strømregning til sine kunder, er det ingen grunn til å tro særlig på - strømmen går jo opp nesten uansett magasin-fyllingsgrad, og har Statsnett glemt å vedlikeholde nasjonal-nettet gjennom mange år, så legger de bare på 4øre/kwt på nettdelen.. Om noen år har de koblet oss til europa, og da kommer strømmen til å bli dobblet til totalt ca 2kroner pr kwt.Da er det viktig med "bevisførsel" på forbruk hos Fru Hansen når klagesakene øker!

Hadde en annen aktør, utenom telenor eller energi-selskapene kommet på banen med en utvidet avlesningsenhet, så kanskje regnestykket hadde blitt annerledes og nytteverdien likeså!
Hvis en "uavhengig" teleleverandør som eks. ICE hadde laget et LTE modem/router og avleser-enhet som hadde blitt innstalert i sikringsskapet, med en liten antenne ut, hadde norge raskt fått et ny mobil-bredbåndsnett aktør. Kunne man koblet på alarm/brann, kamera/innbruddsvarsler, så ville det hatt stor nytteverdi for bolig-eierne også.
Med dagens inntekts-strørm på den tjenesten fått 3-4000 pr år i bredbånd- arpu.
I tillegg kunne enenrgiselskapene betale 50,- pr strømavlesning som tjeneste, forsikringsselskapet det samme. Koblet opp med Skype som samhandlingsplattform, så ser man konturene av en ny IKT-plattform som ikke tar med seg den sedvanlige kostnads-strukturen vi kjenner fra tele/energi-infrastrukturen.

At dette kunne utfordret Telenors dsl/bredbånds tjeneste kan man vel tenke seg. At Hafslund har "sikret seg" og eier et asiatisk produksjonsselskap for ATM målere, viser at de har hatt strategisk klokskap til å kunne kjøpe inn for et par hundrelapper - noe som Cinclus skulle ha flere tusen kroner for - og med "selv-installering" scoret gull uansett hvordan "myndighetenes pålegg" ville komme.
Men myndighetene er kanskje litt betenkte med å åpne opp "gotteri-butikken" for allerede godt profitable energi- og teleselskaper igjen.. Tross alt så vil husholdningsøkonomien få det vannskeligere når statsbankene vil måtte øke rentenivået igjen!!

Synd at fagmiljøet på Lillehammer ikke fikk sjansen til å utvide feltet til telekom eller smart-grønn energi-styring i privatmarkedet samtidig. Da kunne de kanskje hatt en fremtid, også som eksportør av kunnskap!

PS; For pengene som ble tapt kunne altså hver bolig fått tilsendt i posten 3-4 kinaproduserte målere hver, og kanskje plugget inn selv i boksen.... Så her var det mange momenter som talte for at eierne kastet kortene og tok et tap på 1,7 milliarder kroner!! Case & future competition closed!

torsdag 11. mars 2010

Fremtidstoget kjørte forbi Store Norske Leksikon for 10 år siden!

Det siste virkelige leksikale oppslagsverket, Store Norske, med fast betalt redaksjon og levert på ulike "formater" begraves denne sommeren fordi dominante forlaget som eier ikke får penger fra staten! Mulig trist, mulig vemodig, mulig feil, men hva kan forlagsbransjen og de intelektuelle lære av denne historien? Og alle vi andre som faktisk har behov for et godt, ajour norskbasert oppslagsverk?
Norsk leksikon for nordmenn har sine suverene og unike fordeler. Da Microsoft forsøkte å lansere Encharta på engelskspråk CD for 15 år siden, så kunne ikke det endre behovet overhodet for oppslagsverk for norske hus og hjem. Månelandinger og amerikanske presidenter var bra, men for å skrive norsk stil, trengte man å slå opp på Arnulf Øverland eller Bjørnstjerne Bjørnson, i norsk språk! Jeg tror ikke andre norske enn Liv Ullmann og Thor Heyerdal var nevnt i MS Encarta engang...

Kunnskapsforlagets leksikon på CD var suveren for den tids leksikon-medium. Med multimediaPC på rask fremmasj var verktøyet for å kunne dytte inn en CD som spant 4x flott, og tilog med Nidarosdommen kunne man "se og oppleve med bilder og tekst". Så bra var Kunnskapsforlagets (eid av Asch/Gyldendal) leksikonet at Pål Steigan og Cappelen måtte "cappelere" og mer eller mindre gi bort Caplex, som ellers var CD-født i samme tidsalder som KL. "The winner takes it all"!
Caplex sin feil var at de trodde en "redusert versjon av det gammle ett-bindsleksikonet fra 70-tallet kunne være bra nok for de som "ikke likte papir".
KF hadde en noe bedre holdning, og på slutten av 90-tallet så forsøkte de å ta det beste fra Store Norske og få det ut til stadig mer krevende digitale kunder-basen som kom fra "KL-leksikonet"!
Tiden for månedsavbetaling på 249,- i 10 år og nye bind som "rullet ut" etter forhåndssolgte verk av overbetalte bokselgere på KarlJohan, var iferd med å dabbe ut! Men de forsøkte å lage "bokklubb og abbonements-ordninger så godt de klarte!

I en diskusjon med noen sentrale forlagsfolk på slutten av 90-tallet poengterte jeg at fremtidens "redaksjon" mulig ville være å organisere "frivillige" skribenter, og hente inn penger/omsetning på reklamesiden, tilleggssalg av dybde-artikkler eller andre bøker. Selve kjernen/oppslagsverket måtte legges ut "fritt" for å sikre "norske salmeværs til norske menigheter" . Vi så fremveksten av et nytt initiativ, Everything2, spiren til Wikipedia, og hvordan stadig bedre internett-hastigheter bidro til at verden ble mindre, informasjonsflyten raskere og selv-produserende. Papir var udatert raskt etter trykksverten var tørr! I tillegg fikk den nye oppslagsmodellen folk til å lese korrektur/korrigere fakta uten å få betaling!! Det var vel det eneste forlagssjefene her hjemme likte ved den nye Wiki-modellen! "The winner takes it all again- and loosers have to re-consider their strategy urgently"

Å si at den norske forlagsbransje så og forsto disse signalene var jo å overdrive. De hadde jo nettop "møtt fremtiden" og lagd et CD basert leksikon som hadde "levd noen få år", dette imot alle interne "forlags-nestorer" som egentlig bare ville ha leksikon på papir videre inn i solnedgangen med 20års-syklus. Til nød en abbonementsordning for Store Norske kunne man tenke seg. Men å lage neste generasjon oppslags-plattform var helt surrealistisk tankebane. Jeg var der, jeg vet, og jeg ble skremt av bransjen!

Dagens situasjon og hvordan forlagene har agert siste året (SNL ble forsøkt relansert med Giske som fanebærer ifjor), 10 år for sent, med feil type tiltak med feil styrke og feil retning, må igjen være et tankekors for norges siste gjennomregulerte bransje- forlagene!

Strategiske feil hadde denne bransjen erfaring med! 10-15 år tidligere, på midten av 80-tallet så gikk forlagsverden baklengs inn i fremtiden da DeskTopPublishing, Wysiwyg og Postcript reduserte kostnaden pr boktittel med 100-200.000kr. De trodde denne digitale banebrytende teknologien skulle erstatte Zitex og andre propritære fotosats-anlegg til millioner, og løp rundt med lupe for å kvalitetssikre om 300dpi var bedre enn 600dpi. Og noen få Apple TP anlegg ble solgt til grafisk bransje, med reklamasjon og misførnøyde kunder som resultat. (Apple DTP kostet kanskje 5% av alternativet) Men gjorde kostreduksjonen noe med den regulerte bokprisen? Og derav etterspørsel økende? Der hvor DTP virkelig gjorde nytte var i markeds-informasjon- og produkt miljøer hvor typografisk kvalitet erstattet matriseskrift og curier, eller kuttet prepresstiden til et minimum og overlot korrekturarbeidet til egne folk istedet for overbetalte typografer eller forlagsfolk...

Idag ser vi konturene av hvordan e-bøker kommer til å endre folks bokvaner og adferdsmønstre. Hvordan dette skjer er ikke sikkert, og hvis forlagsbransjen igjen får lov å "være alene i førersetet" i denne utviklingen, så kanskje vi kan ha begravelse for e-boken om nye 15 år. Dere vil se hvordan "dataindustien" hyper med kjempesuksess og millioner av solgte (innsalg dog) lesebrett nærmeste årene - og superleser-brukerne (de trofaste bokhestene) vil kaste seg over alt nytt. Utfordringen er bare at disse 4-5% av kundene ikke representerer der hvor "leseløftet" bør og må komme!

25 års digital utvikling (som jeg har hatt ulike roller i) har ikke medført noen større endring i "konsum eller prisnivå". Antall bøker pr innbygger i Norge pr år er vel fortsatt 2 undervisning, 1 saksprosa- og en skjønnlitterær med arpu på 800,- dvs 200 pr bok. Hva reklame, lagerbygg og mammutdumpings andel av kaka er spooky og et tankekors, da Kunnskapssamfunnet skulle tilsi at vi minst trenger å lese/kjøpe en BOK hver uke for å vedlikeholde den intelektuelle kapitalen i kunnskapsnorge....

Dette er viktigere enn de 800 milliardene som mangler for at ingenørene skal leke seg med nye toglinjer for en grisgrendt befolkning!!

Ha en glad lesestund og husk at video ikke erstatter alt!


Med fare for å se i bakspeilet når du kjører bil fremover, så kan det være fornuftig å sette fokus på det aller, aller viktigste;
Hvordan øke antall bøker som leses og kjøpes pr capita pr år for ca 800/arpu, og så mye at kunnskapskapitalen vokser mere enn nødvendigheten for at nordmenn skal ha et godt liv i fremtiden?
PS; Dagen etter dette innlegg så redder FrittOrd stiftelsen SNL med et år, for å finne om det er grunnlag for videre drift. La oss håpe at noe fornuftig kommer opp, uten staten eller wiki-henger på. Det skal ikke mye til for at et leksikon har stivnet og er helt udatert- så en modell hvor innholdet holdes oppdatert er avgjørende. Ellers må SNL få lov til å råtne på rot og bli endel av min analoge støvsamler i kjelleren sammen med 38 andre store kartonger med bøker.....

Glade Drammen i riktig skispor !

Så hyggelig å se Drammen innfri som vertsby for WC i langrennsprint, og sette farge og stemning de og Norge kan være stolte av å vise frem til det internasjonale TV publikum som måtte se på en marginal idrett.
Drammen, som de siste parhundre år har vært mest kjent for at min tiptip oldefar Schwencke brakte med seg aquavit-destillering fra tyskland og satte igang det største drikkeproblemet noensinne i norge, samt alle ingenøres test-arena for å lage broer og veier gjennom 20-århundre ! Nå er det nye tider og nytt århundre i elveoset!

Når du ser barnehagerennet igår og barn fra Konnerud skiklubb som heier og jubler idag, så viser det hvordan idrett og idrettsarrangementer kan samle, bygge og glede lokalmiljøer eller tilog med hele byer.

Så gratulerer Drammen med vel gjennomført WorldCup. Jeg mener jeg tilogmed så norske "skiforeldre" som holdt svenskeflagget til ære for en revansjelysten "Pelle-snabbåkare" som tok en trønder uten bart i spurten. Bjørgen viser hvorfor det er så bra å være på forsiden av surfe-bølgen, og jaggu kom det ikke opp et "nytt norsk navn" som slo en polakk som forutsigbart var ukonsentrert og falt etter OL-dopingavsløringen i det polske teamet..

Takstmenn og boligmegleres kamp med hammer og kalkulator!

Vårens høysesong for salg av boliger står foran oss. Og aktørene som har sin lønn i dette "markedet" slåss nå som gale for å oppnå mest mulig oppmerksomhet.. Forunderlig nok så er profesjonskamp på dette felt også (helsevesenet har jo sine lege/pleier kamp..) og meglere og takstmenn skriker for å få opp god stemning og kanskje også for at ekstra mange bestiller takst eller legger ut boligen for salg utover våren...

Jeg lærte av min bestemor at det alltid skulle være en fordel at "skomaker-bli ved din lest" ble etterfulgt. Jo mindre skolegang og kunnskap du hadde, jo viktigere var det å holde seg til det man "kunne" for ikke å tråkke andre på foten, bli erstatningspliktig etc. Disse prinsippene la grunnlaget for ulike håndverkere, akademikere etc og vi skal være glad for at en rørlegger ikke også reparerer tennene dine...


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=579882

Paradokset med takstmenn og boligmeglere er som flg;

- Takstmenn, er stort sett gode snekkere eller rørleggere som ikke har tatt i en hammer på mange år, verdivurderer boliger ut fra "markedsverdi" i området, og en grov overflate-vurdering av vegger og hvitevarer.
Jeg har tilgode å se eller få en takstrapport som stiller en teknisk fagmannsbasert diagnose på huset. Islolering, type vinduer, fukt etc. Selv med overflateinspeksjon burde man kunne forvente at en håndverker sjekker de mest avgjørende kvalitets-parameter i en bolig... det er jo det de kan.

Istedet for så tar de alle reservasjoner som er mulig å skrive på et stykke papir, og vasker sine gode pølse-PC fingre som har knakket inn grunndata, og leser i en statistikkrapport fra baklomma hvor antall boliger/type/m2/område ikke er oppgitt for så å gi en "nøye vurdert markedspris".
At denne vil variere med 10-20-30% dokumenterte FBI på NRK igår, og sånn går det når skomakeren forlater sin lest! Konsekvenser overfor sikkerhetsstillelse og hva bankene gjør i så tilfelle er en annen sak...

Statistikk på historie er ikke rocky science! Hvis tilgjengeligheten på kildeeiendomsdata hadde vært offentlig tilgjengelig med flere parametere, og tinglysningsregistret vært oppdatert noen måneder raskere, ville jo alle kunne gå inn der online for å se en riktig "markedsverdi" på egen bolig, basert på antall solgte tilsvarende boliger siste 1-3-6 mnd.

Så takstmenn, dere har mistet min fair share av troverdighet på det FAGLIGE området for lenge side. Men ellers er dere greie, og hvis det blir eiendomsskatt så skal jeg vise dere alle råtne epler i hagen.....

Eiendomsmeglerne skal jeg ikke henge ut. De er greie, lager pen markedsføring for dine penger, og er trygge å ha når oppgjør skal i havn.
At Eiendomsmeglerne har egeninteresse å eksponere høylydt "nå stiger prisene" basert på analyse fra Finn, Ecyn og sin egen forening, tar bort enhver mulighet for å kunne bli vurdert som troverdig i mine øyne.... Det de skriker opp om er altså DEN FORVENTEDE SALGSPRISEN PÅ UTLAGTE EIENDOMMER I FREMTID! Derfor skal ikke denne yrkesgruppen vurderes som troverdig i det hele tatt, selv om det er foreningen og bransjeorganisasjonen som har kjørt seg litt utover grøftekanten!

Jeg skjønner jo godt at det er påkrevet med flereårig BI-kurs for å bli megler, inkludert leksjoner i etikk og moral og høy kalkulator-føring!

Jeg vet bare ikke om det å forlate sin lest, eller det å bevisst lure kunder er værst! Hvem skal folk ha tillitt til snart? Banken eller advokater?

onsdag 10. mars 2010

Parkeringsskolen del 3

Ganske raskt i en parkeringssak vil inkassoselskapet eller parkeringsselskapet fortelle deg at du har en fin klage-instans som heter PARKERINGSKLAGENEMDA.
http://www.parkeringsklagenemnda.no/index.html


Blir du med på denne veien, er det som rødhette og ulven, så HOLD DEG LANGT BORTE- ikke la deg lure inn i skogen!

Parkeringsbransjen stiller med 4-5 topptungt, hardskodde, toppjusrister, sannsynlkigvis rimelig godt betalt, som behandler disse parkeringssaker.
Riktignok har de med seg en ung sekretær fra forbrukerrådet som "alibi" og som må fronte media når de henger etter noen måneder med saksgangen.

De kommer IKKE med noen forklaring på beslutningene de tar, og saksgangen er "lukket for innsyn" For et par år siden var det heller ikke mulig å anke en avgjørelse videre, det tror jeg er endret idag.

Men hvis DU taper her, så står du alene på gaten, og må starte en helt ny sak/prosess for deg selv og din sak. Sjakk Matt!

Parkeringsklagenemda er vel en av de mest betenkelige institusjoner som er etablert i Norge etter krigen. At de har lov til å kalle seg ordet "nemda" og dermed tilsynelatede være et "nøytralt samfunnsfremmede organ for rettferdighed og fordragelighed" må man jo ha lov til å¨stille spørsmålstegn ved.

At endel "tungvektere" innen jussen, Fleischer, Stabel etc ikke roper opp om hvordan denne "nemda" er organisert, er litt rart. Men de skal vel også ha en kjærkommen pensjonist-jobb om noen år.....
Parkeringsklagenemda er ledet av en av de mest respekterte politisjefene i Norge de siste ti-årene. Da fotoboksene bidro til mindre UP-patruljer på veiene, så "omskolerte" Leif N. Olsen (samtidig med pensjonisttilværelsen?) seg til å bli verdens beste på å jage de som parkerer istedet for..... Aldri fred å få før du står på tog perrongen og venter på NSB toget som aldri kommer....

Er det lov å spørre om det er noen grave-journalister igjen? Eller er det bare "klipp&lim" fra nyhets-byråene som er igjen i mediabransjen??

Parkeringsskolen del 2

Du bør ha lest del 1 før du går videre...

Regel 4;
Skriftlig, begrunnet klage innenfor tidsfristen sendes.
Her skal du få med 3 viktige forhold;
- du nekter å innbetale på forhånd denne parkeringsboten
- du krever alle dine reelle og faktiske kostnader dekket i hele denne saken, samt i tillegg eventuell eksterne advokatkostnader dekket av motparten.
- Du kan gjerne presisere dine "satser" også. Det er ikke urimelig for de fleste å bruke timesats kr 800,- , kanskje litt mindre hvis man er hjemmeværende. Enhver aktivitet fra din side belastes eks. med 15 eller 30 minutter. (skrive mail, ta en telefon etc)

Regel 5:
Ikke la deg skremme av trusselbrev og purringer fra Aktiv Kapital, Gothia Finans eller andre. Parkeringsselskapene har "outsourcet" purring og innkrevingsarbeidet, og disse selskapene vet at 8 av 10 normenn betaler etter litt ekstra utidig press. Ikke la deg lure!
Parkeringsselskapet vil nå forsøke å få deg inn i "blindgaten Parkeringsklagenemda" Denne omhandles i Parkeringsskolen del3

Regel 6;
Fortsetter disse inkassoselskapene å purre utidig, så skriv tilbake at du vil kreve dem for enhver følgeskader eller nedsatt arbeidsevne du påføres ved deres utilbørige og helt urimelige inkasso-prosess.
Skriver du konkret at hvis de får deg inn i et "dårlig betaler-register" som medfører at dine lån øker med 1% rente, ja så vil du kreve disse pengene dekket av dette inkassoselskapet. Vær rask, kort, tydelig og få stanset et urimelig press på deg. Punktum!

Regel 7:
Møt i forliksrådet, ren og pen, med dokumenter og bilder, vitner eller tegninger. Forklar din sak på rolig og behersket måte. Dommerne her er rettskaffne mennesker som skal avgjøre medhold eller om tvil vil komme deg til gode. Taper du saken, så avslutt nå, betal din sure bot og evnt. krav fra motparten, og kjør videre!

regel 8;
Hvis du er sikker i din sak, ikke inngå forlik! Be forliksrådet om i komme med DOM i saken.
Domslutning til din fordel kan du bruke videre. Sannsynligvis vil dommen peke på at partene bærer sine respektive sakskostnader. I praksis betyr det at de vil de forsøke å avslutte videre kostnadsfordeling her.
Du kan bare fortelle at du øsnker å kreve dine kostnader direkte til motparten.
Dette betyr lite for deg, da du allerede overfor motparten har krevd alle dine kostnader dekket, og har grunnlag for separat sak.


Regel 9
Vent til ankefrist er utgått etter noen uker. Få domsslutningen skriftlig. Lag deretter faktura/mail som legges inn på de "håpløse" portalene til P-selskapene og frem kravet om dekning av alle dine reelle og faktiske kostnader. Få med advokatkostander hvis du har hatt. Sett opp en god, tydelig oversikt på alle brev/mailer/km reisetid etc.

Regel 10;
Underveis i denne prosessen skal du selvfølgelig ha struktur og føre logg på det du gjør, når/toidsbruk etc. Ikke forsøk å strekke strikken. Blir du tatt senere for å skrive opp en ekstra mail, så mister du troverdighet!

GRATULERER, du har nå snudd saken, og reist et gyldig krav overfor parkeringsselskapet.

----------
Fase 2; Oppfølging av din faktura/krav - og veien til rettskraftig dom på rettsmessig krav;
Nå skal du vurdere om du overlater resten av arbeidet til en advokat, eller om du gjennomfører all purring, forliksklager etc selv.
Denne prosessen er lang, komplisert og full av overraskelser.
I praksis så skal du purre skriftlig, for så i innlevere forliksklage og kjøre samme sak som de gjorde mot deg da du fikk boten.
For min del tok denne prosessen nesten et år, og det tar tid å følge opp, ringe tingretten for å korrigere de feil de skriver/sender/sier etc. Men fordelen med allt dette arbeidet er at det er mulig å få betalt de fakttiske kostnadene. Jeg sitter ikke 24 minutter og venter i telefonkø uten å kreve timebetaling. Gjør mange nok det, så tvinger vi disse til å agere mer responsivt eller legge status på sakene ut på nettet!

Gjør du dette riktig, vil du etter 1/2-1 år sitter med en RETTSKRAFTIG dom som sier at parkeringsselskapet skylder deg xx kr.

Men hvis du trodde at det bare var å vente på at det kom til din konto, så tro om igjen...
Fase 3; Inndriving av rettskraftig krav, bruk av Namsmannen til å utføre selve utbetalingen"
Nå skal du igjen vurdere å oversende saken til advokat, men sørg for at advokatens kostnader kommer på toppen av dine krav, altså slik at det er parkeringsselskapet og ikke du som betaler denne hjelpen.

Det er en lang, rar prosess hvir du begjærer utlegg i selskapets aktiva, dvs at namsmannen sikrer beslag i aktiva eller konto hos selskapet for å sikre ditt rettmessige krav. (rettsgyldig krav) Det er endel dokumentasjon og skjemaer som må fylles inn, og bare det å holde seg oppdatert tar jo litt tid.

Men tilslutt så skal du få inn penger på kontoen din. Og kan avslutte saken, spandere noe ekstra på deg og dine, og kjøre videre inn i solnedgangen!

I Parkeringsskolen del 4 så ser vi hva du kan gjøre HVIS de mot formodning ikke betaler ut pengene, eller nok penger (f.eks så må de betale for arbeidet og rentebelastninger helt frem til datoen som de utbetaler)

Jeg skal vurdere å lage flere Parkeringsskole del 5-6-7 etc, hvor prosessen med din forliksklage, samt prosessen med utlagg via namsmannen dokumenteres. Men jeg tror de fleste vil ha det best med å overlate dette til jurister.
Kanskje jus-studentene burde lage eget "Jus.Puss- opplegg" og tatt disse sakene for oss stakkars parkerende bilister i Oslo by. Det ville medført god slant til "jus-studentenes sosiale og humane fond for parkeringsofre" betalt av de 2 dominante parkeringsselskaper i byen vår. Det hadde sikkert bidratt til mange gode årsfester for fremtidige jurister!
Tips herved oversendt!

Parkeringsskolen del 1

Regel 1:
Parker alltid korrekt, og betal din avgift med glede

Regel 2:
Hvis du får parkeringsbot fordi du ikke har betalt, tid utgått, eller parkert åpenbart til hindring for gående, utrykningskjøretøyer eller hindret allmenn ferdsel, så betal den med påholden glede!

Regel 3:
Hvis du er sikker på at boten er feil ilagt, så følg "Parkeringsskolen" videre til del 2.
Dette vil hjelpe deg, ikke bare å få boten frafallt, men å få noe av dine kostnader med en slik sak dekket.

Hvis du nå begynner å forstå hvorfor de dominerende parkeringsselskaper i Oslo (Q-Park-gruppen) og Trafikksjefens etat fremt og freidig ilegger gebyr i hytt&pine, gleder det meg. Det verste DE risikerer ved sin agerende er å måtte ettergi 700,- hvis de taper en enkeltsak i tingretten.

Verden blir jo ikke bedre hvis det ikke er skikkelige konsekvenser for de som ikke oppfører seg anstendig!

I del 2 får du vite hvordan jeg spilte kortene i starten av min parkeringssak fra 2007 - og 3 år senere fikk 72.210 fra Q-Park !

Hvordan svineinfluensaen ble litt grisete!

Nå er det snart tid for evaluering., og i media står de frem en etter en fra hele helse-bransjen og proklamerer hva de gjorde, kunne gjort bedre, eller erfaring som de tar med seg til neste pandemi...
Bortsett fra at det som oftest er best å få mennesker UTENFOR deg selv til å "evaluere" din innsats, så har jeg sjelden sett mere iver etter å vaske sine hender...

At pandemi-angrepet ble mildere enn fryktet sakl vi være lykkelige for, og at Norge har penger til å kjøpe 2xvaksine for hele folket, skal jo ikke bli brukt for eller mot en kritisk evaluering. Men jeg lukter lang vei at døren til grisebingen stenges og internt der inne så får erfaringer leve sitt eget gode fryktløse liv!

La oss konstantere noen fellestrekk fra hva som faktisk skjedde;
- Alle innvolverte peker på informasjon og kommunikasjon som var feil, forvirrende og tvetydig, for lite "kraft" til feil tider.
- Det tok +6mnd fra influensaen fikk utbrudd i Mexico til den begynte å nærme seg norge. Vi hadde altså tid til å forberede oss!
- Aldri tidligere har så mange mennesker innenfor helse- politik og samfunn vært så høyt på beredskaps-palerten som høsten 2009
- Norge hadde høyest dødelighet pr smittet av alle vestlige land (?), og svenske leger på Karolinska bekrefter at de samarbeidet godt med alle andre sykehus og helsemyndigheter i europa - untatt med dem i norge!

For ikke å "drukne" denne korte grise-evalueringen, så vil jeg påpeke noen få absolutte forhold jeg mener bør tas med;

- Når gode leger og syke/helsetjeneste blir administratorer, sjefer for andre enn egen profesjon, logistikkeksperter eller forsøker seg på å være informasjons-bringere, så må det gå galt. Det har vist seg i alle år, og fakta er at Norge har minst helse pr krone som settes inn. Leger skal, bør og kan sørge for den profesjonelle medisinske løsningen, og sikre alt fra antall sprøyte/pr arm til håndtering av de mest alvorlige pasienter. Fokus på andre oppgaver reduserer evne til fokus på det faglige! Punktum!

- Når helsemyndighetene tror at de kan holde oppmerksomhet og fokus oppe i befolkningen i en periode på 3-4 måneder, og samtidig hverken kunne gi beskjed om når eller hvor mange vaksiner som kommer til 400 kommuner, så blir det jo fullstendig kaos, tvil og frustrasjon.
- At de glemmer å være 100% grundig, korrekt og nøye på den faglige informasjonen til helse/leger innvolvert, om risiko, bivirkninger etc, er mer enn foruroligende. Det er stryk-karakter uten ankemulighet!
Når øverste leder i Helsenorge sier at "noen leger leste ikke hva vi skrev på hjemmesiden vår" så fryser jeg på ryggen av holdning til hvordan kommunikasjon fungerer i et samfunn og i lukkede profesjonskjeder. Og håper inderlig at løsningen ikke nok engang fra offentlig ledere blir å åpne "fax-maskin kanalen" en gang til.(Slik politiet har tatt til orde for for noen uker siden)


Jeg er ingen lege, og skal ikke være besservisser for løsninger på en vannskelig fremtidig pandemi.
Men som forretningsmann gjennom noe ti-år så vet jeg hvor viktig det er å "samle det beste" teamet med utfyllende og nødvendig kompetanse rundt seg- og få alle med på samme båt før den forlater hjemmehavnen!
Men når det blåser opp, sommer blir høst blir vinter, må båten også kunne manøvrere og endre hastighet underveis til havnen...
Da Helsemyndighetene våren 2009 "banket igjennom" "Grise.masterplan.Helse.no" så glemte dem at regn, frost og snestormer kanskje gjør det nødvendig å dynamisk manøvrere båten ut fra nye værforhold utover høsten. Og hvis det er en lekkasje i en gjennomføring så er det greit at noen ombord kan gå ned på nedereste skrog og skru igjen kranen før vannet stiger for mye! Det er forsent å snu en supertanker etter at den er kommet innenfor svartskjær- da går den på grunn!! Så det er derfor gode kapteiner er dyre, norske i handelsflåten. De kommer IKKE inn i slike innaskjærs-situasjoner Punktum!

Sett i bakspeilet skulle kanskje svine-influensaen blitt tonet ned, ingen vaksineberedskap igangsatt, mens all innsats lagt til sykehusene og håndtering av de relativt sett få alvorlige tilfellene.

Eller at man ved en annen organisasjonsmodell sikret vaksinering av unge, utsatte og gamle gjennom skolene/eldre helsetjenesten først. For så fylkesvis eller nasjonalt laget en stor vaksinedag senere på høsten hvor "alle" på rekke og rad på linje- og klappstoler i gymsalene fikk sine stikk. Alt gjort på 2-3 effektive vaksinedager, og latt etablerte fastlegeordningen håndtert de siste 5% som ikke var tilstede...
Vi klarer å avholde et valg på en dag, det å stikke i armen tar ikke lenger tid! Hvis da ikke alle legene leker logistikk-eksperter, står på TVskjermen og bortforklarer med masse nye tvetydeligheter, eller bare står bakerst på Brann stadion og lurer på hvorfor det er så få mennesker som kom....

Noen ganger så hjelper det at mennesker får lov til å gjøre det de er best på. At den grisete organiseringen bør får konsekvenser for helse-myndighetene, tror og håper jeg. Hvem skal evaluere dem, slik at neste saue-influensa ikke drar med seg all dårlig erfaring fra grisen? Den kommer nemlig, men er litt annerledes enn grisens heldigvis lille promp nys!!

tirsdag 9. mars 2010

HURRA for PAPIRAVISEN i den digitale tidsalder!

De som kjenner meg stusser sikkert på denne overskriften. Men selv om jeg har vært rimelig dypt innvolvert i de siste 25 årenes digitale fremvekst, og valgte bort Aftenposten i postkassen for noen år siden, så har jeg kommet tilbake til gruppen som liker lukten av trykksverte....foreløpig

Om det var Aftenpostnes abbonementskampanje eller mine inngrodde lesevaner, bl.a fra søndagsavisene i danmark (Berlingske er faktisk minst 3cm- ofte 5cm tykk på søndager, skal være usagt.

Noen argumenter som taler for/mot papiraviser;
- sitte ved kjøkkenbord istedet for der hvor PCen vanligvis er. Unngå konsekvenser ved kaffe og eggeplomme-søl....
- formatet er stort -lett å få oversikt på artikkler som er skrevet
- kan på 1 sekund velge bort egne bilag, seksjoner, hoppe over sider etc
- Det tar 5 sek å sjekke personaliasiden i Aftenposten om jubilanter, dødsfall etc i omgangskretsen, minst 20 ganger raskere enn i den digitale versjonen
- Dybde-artikkler og temaer er lettere å få oversikt over, og hvis god bruk av typografi, layout og bilder skaper avissidene oppmerksomhet og interesse (eller ikke) på et sekund!
- Reklame-flaten er mindre "dominerende" og mindre "flashete" på papir

Noen argumenter for/mot nettavviser;
- Rene Nyheter er glimrende på nett, og papirutgaven overlegen
- Nettavisene skal alltid "narre deg" inn til nye sider/stder/portaler (klickregistrering?) for at du skal få "lese hele nyheten" Tar tid og er unødvendig tidstyveri.
- BreddeFormatet er feil, må scrolle mye for å lese hele teksten.
- Kan ganske enkelt forstørre teksten når noen har tatt brillene mine...
- Nettet fokuserer stadig mere på bilder/video og lyd. Reklame-formatene blir stadig mer avanserte og "blokkerer" mine øyne slik at jeg aktivt må fravelge eller gå videre
- Tar mye tid å åpne og oppdatere fra bare 10-15 ulike nettsider/kilder
-Du trenger alltid "et hakk" høyere linjehastighet for å få rask nok oppdatering/åpning av sidene (=blunketiden)

Still spørsmålet; På 10-15 minutter ved frokostbordet, vil en papirbasert eller digital morgenavvis gi deg "mest oppdatert" informasjon idag? Burde kunne testes ved memory-studie.

- Dialog/samhandling og kommunikasjon med mange mennesker er topp under sosiale medier i den digitale verden, men det fungerer ikke som fullstendig og fullverdig alternativ til avisene. Tenk hvis du skal følge med inn i x antall avisers facebook-versjoner for å holde deg oppdatert på alt som skjer rundt deg?... digital tidstyv kaller vi det.

Nettaviser på nyheter bør og må utvikles videre fra "første generasjon slik vi ser idag. Jeg vil "designe" min egen digitale avis, med kilde-valg direkte til internasjonale leverandører, til nyhets-byråene direkte, eller fra f.eks VG på sport, Dagens Næringsliv på økonomi, Aller på gossip, Dagbladet på kultur, Aftenposten på politikk og kronikker fra Morgenbladet, samt freelanser og pensjonist Kåre Valbrokk på kronikker av og til.. Digitalt levert kl 0800 som egendefinert "nettavvis",priset som ordinær 50-80siders avis. Så får et regime fordele mine 10-15 kroner til alle innholdsleverandørene!

Noen informasjonspiloter, agenter, RSSfeeds, søkemotorer og andre teknikker eksisterer og har vært "dypt tilgjengelig" i noen år. Men brukergrensesnitt og applikasjonene som skal velge/administrere og samle "MIN AVIS" er ikke godt nok utviklet - ennå.

Om noen få år så kommer det 2-sidige Laptop-skjermer i tabloid-format.
Med en tyngde som er mindre enn Søndagsberlingske.
Hvem hjelper meg å lage applikasjonen som designer min egen digitale avis, og forretningsmetodikken som gjør at innholdsleverandører, enten det er de 5 siste redigererne på desken til Dagbladet, eller Bloggere fra hele verden, skal dele på min 10-krone som jeg hver dag er villig til å legge ned for en fin informasjonsopplevelse... enten det er papir idag, eller digital avis imorgen...

Men dagens nettaviser, med redusert innhold og stort sett klipp&lim fra reuter og andre kilder, er ikke verd en krone utenom det de tar inn fra annonsører da.. Om mulig enda mindre enn VG/Dagbladet som nyhetsmedium på ettermiddagen....verdien ligger i opptennings-medium..

Så i mellomtiden, før PCene blir med 2-skjerm+20tommer portrait skjerm, bruker jeg nettet til nyheter, Aftenposten til daglig oppdatering, VG/Dagbladet til sensasjon eller kultur/tema og eller sosiale media til å kommentere, diskutere og holde kontakten !

......men minicomputeren passer jo perfekt inn til bokformatet allerede idag, tenke seg til....riktignok som enkeltside, og mangler bare en browserapplikasjon som vender skjermen til portrait og fokuserer litt mer på gråtone istedet for farger....
Vi som fortsatt liker å lese tekst og innånde litt trykksverte i fremtiden får se!

mandag 8. mars 2010

Når skal likeverd erstatte likestilling ?

Ingen stiller spørsmål lenger at 100 års fokus og kvinnekamp har bedret livs- og levesituasjonen for kvinner. Heldigvis!
At det er dristig for en mann i gruppen FFF å våge seg til en liten refleksjon rundt kvinners posisjon, på selve 8,mars- den internasjonale kvinnedagens 100-års markeringsdag, får jeg leve med.
(FFF= Feit, femti og ferdig) I 2010 kan det jo være at meninger brytes bedre i større digitale monn på den digitale arena, enn de få tusen demonstranter som gikk fra youngstorvet i ettermidag.
Likestilling betyr etterhvert i dagens samfunn at menn og kvinner skal dele "alt og alle" tilnærmet 50/50. Enten det er posisjoner i arbeidslivet, omsorgsoppgaver i hjemmet eller samme lønn for samme arbeid. Og på de fleste områder er det ingen betydelig forskjell lenger, bortsett fra likestilling inn i lederroller!
At kvotering inn i ledergrupper eller bedrift/offentlige styrer er pålagt virkemiddel som motiverer til forskjellsbehandling ut fra erfaring, kunnskap eller personlige prioriteringer glemmer man ofte. Det er "ukorrekt" å påpeke denne forskjellsbehandlingen i det 21-århundre..
La oss konstruere et eksempel; Hvis 90% av økonomistudenter over mange år er menn, mens lederfunksjoner som trenger økonomisk kompetanse skal fordeles likt, og hvor det i "bransjen" er en lederandel på 10%, så vil 50% av kvinner bli ledere, mens 5,55% av menn få tilsvarende lederrolle.
Anta at halvparten av utdannede økonomer har lyst og ambisjoner om å ta leder-rolle (ikke alltid samsvar med evne, så betyr det at "alle kvinner som vil" blir ledere, mens drøye 10% av gutta kommer igjennom nåløyet!
Får vi bedre ledere av kvotering og diskriminering av menn? Neppe!
Når Yssen og Simonsen skriver bok og lanserer idag 8,mars, om hvorfor kvinner bør kutte ut barnefødsler, og alvorlig mener at det setter dem tilbake økonomisk eller karrieremessig, så er ikke dette tilfelle i Norge i 2011. Og det er stygt å ha en diskriminerende holdning til alle de menn som de siste 40 år stadig har gitt plass til stadig flere kvinner, Kvinner idag er i mange sammenhenger forfordelt, har langt bedre odds til å nå opp og frem i ledergrupper og styrerom enn menn.
Jeg tar Yssen/Simonsens mediaagurk til inntekt for eget eksponeringsbehov og for å tjene litt ekstra penger i en turbulent media-og konsulent-realitet! Diskriminering er fortsatt fremherskende, og fotballgutta tjener mer enn fotballjentene var påstanden deres i beste sendetid. Jeg tror faktisk løsningen på det ikke er å statsregulere lønn til fotballjentene, men at markedet selv kutter dramatisk i overbetalte mannlige fotballspilleres lønninger. Mener Yssen at statskanalen bør få pålegg å sende 50% kvinnefotball i beste sendetid slik at reklameverdien økes, bør hun stå frem med disse ekstreme meningene... I andre "stressende" land så tvinges kvinner til å velge mellom karriere og barn/familie.
At utenlandske karrierekvinnene blir dobbelt så "manns-tenkende" og tar det verste av "mannlige makt-egenskaper" med seg inn i sine lederroller, kan vi lese mye om i ledelseslektyre og biografier. Det er helt utenkelig å kombinere karriere og barn i de fleste kulturer, grunnet økonomi samt tiden til rådighet.
Hvorfor kan ikke våre kvinnesaksforkjempere sette pris på at kvinner i Norge faktisk har et reelt valg? Og faktisk kommer så mye enklere til godt betalte posisjoner uten at de nødvendigvis innehar kompetanse eller erfaring nok....bare du er kvinne kan jo den k jøpes som konsulenttjenester etterpå (ref min kommentar ang Kjøll-saken)

De neste 100 år innenfor kvinnekamp må derfor likeverd settes i fokus, slik at vi alle kan gi rettferdig respekt til kvinners verdivalg og kvinner som velger lederroller. Dette bør helst være utifra kompetanse, evner, vilje og innsats. Ellers så blir jo neppe kvinnelig lederrollen noe bedre enn den "arvede" lederrollen som var vanlig i forrige årtusen. Grosser-sønnen som skulle overta virksomheten, men eide hverken talent, menneskeforståelse eller kalkulasjonsevner, er historie trodde jeg!

Det er ingen kvinner som vokser opp i Norge idag som ikke kan velge både familie- og yrkes karriere. Alt er lagt til rette for dette.
Men de som tror at det holder med deltids lederjobb i 2011 må revurdere.
Det kan være hvis man velger å være småbarnsforeldre som 22 åring, så er det lurt å prioritere bort de mest tidskrevende lederjobber før man passerer 40... Men med digitale verktøy, bra avlønninger og gode mennesker rundt seg så kan alle som har evner og lyst, ta på seg lederrolle, permanent eller i perioder (det er mer akseptabelt idag å jobbe on/off med noen års intervaller)!

Jenter, gratulerer med 100-års dagen for "moderne kvinnekamp-markering". Gratulerer med oppnått valgfrihet til å gjøre hva dere ønsker, lyster og kan i livet ut ifra evner, anlegg og erfaring. Livet er langt, og alt trenger ikke presses inn på agendaen når man er +/-30. Noen ganger så kan erfaring medføre at man ikke bare springer fort- men også i riktig retning, kariere som i familielivet!
Måtte de beste, og ivrigste av dere oppnå tillitt hos kolleger, eiere og medarbeidere, slik at i den grad du tar på deg lederroller, så er det fordi du har noe å bidra med- ikke fordi du er kvotert fordi du er kvinne og lærte deg å bruke albuer litt mye i årene etter graduation!
Likeverd betyr at både kvinner og menn stiller med samme forutsetning til utdanning, jobb og ansvar. Da blir kvoteringsprinsippet en klamp rundt ankelen! Tøffe moderne jenter bør kaste denne byrde på bålet, slik forrige generasjon gjorde med BH`n på 70-tallet!

SV -øker skatten så mye at de velter ut av regjeringen før jul??

SV reserverer seg mot regjeringes statement om at personrelatert skatt ikke skal økes for 2011. Snakk om å bidra til forutsigbarhet... og sørge for å kvalifisere seg til fullt brudd i regjeringen!

Høyesterettsdommen mot rederne forrige måned var ikke gammel da Audun Lysbakken gikk hardt ut i media og sa at de nok skulle finne andre måter å få inn skatt fra rederne.... rederne måtte betale mere til fellesskapet! Til tross for altså en høyesterettsdom hadde stadfestet at Kristin Halvorsen som finansminister ikke kunne innføre lover i norge med tilbakevirkende kraft.
Holdningen og utspillene til SV i skattepolitikk er skremmende, forkastelig og forhåpentligvis så virkelighetfjern at Statsministeren må og bør tenke på hvordan han kan styre siste del av perioden utenom SV.

At Halvorsen ikke er overrasket over maktpolitikere som Borthen Moe, Hareide eller Skei Grande snakker med Jens på ulike "nachspiel" i og rundt regjeringslokalene, skal man ikke være forundret over. Kanskje vi skal være glad for det tilogmed, hvis man da ikke er tilhenger av sterke små vippepartier i sentrum...

Historiene om det politiske spill kommer alltid frem fra de som har forlatt arenaen, frivillig eller ikke. Først som uautoriserte tynne bøker med god hjelp av journalister som trenger litt ekstrahonorar i trange media-tider, deretter angrep fra andre soldater i deres biografier, for til sist fra egen biografi hvor den "historiske" korrekte sannheten" om paranteser i den politiske maktkamp får sin subsiderte trykksverte!

Jeg tror det kommer endel bøker fra forsmådde, påsidensatte sosialister fremover. Det var noe om "revolusjonen som spiste sine egne" jeg leste om i forrige årtusen.
Historien gjentar seg alltid, det som gjør det litt uforutsigbart er at den endrer litt på karakteren hver gang så den er vannskeligere å få øye på....

lørdag 6. mars 2010

Tax-fritt skudd i foten!

Dagens agurk og selvskudd; Finansminister Johnsen er på desperat jakt etter gode steder å hente inn penger, eller å spare penger før første budgettkonferanse for 2011....

Andelen av det totale salget av gode brune eikefatlagrede gleder, eller parfymecardiangs, og sigaretter/sigarer på flyplass-taxfributikkene - er sikkert stort og dominerende. Ekstrem lønnsom må den da også være når det bygges "super-opplevelses-markedet" som du "tvinges" å gå igjennom på Gardemoen på vei til verdens dyreste smørbrødskafeer og videre hastende til gate-utland.
Så kreativ var Avinor at de har klart det kunsstykket å få godkjent salg etter landing, for å sikre at flest mulig kjøper en flaske ekstra utover det som er kjøpt til halv pris i utlandet - og derav gjør seg til lovbryter i tollen... Men det er jo klart at lettere fly sparer fossilt drivstoff og er miljøvennlig!

At en flaske Gin koster avgiftsfritt i europa 3-4 euro (30 kroner), fra produsent det halve, på gaten i københavn drøye 100, på taxfri/Kastrup ca det samme, og 150,- på taxfri på Gardemoen viser hvilken kjempefortjeneste den norske stat, samt avinor som utleier/regulator på taxfri-handel tjener har. En bruttofortjeneste på ca 4ganger innkjøpspris + moms er vel litt mere enn de fleste handelsvarer i andre bransjer.

Finansministeren må ha vært i skattepolitisk "tåke" litt lenge hvis han klarer å tro at taxfri ødelegger for salget av ordinær Gin på polet til 200-300kr, og som er priset 10ganger innkjøpspris i europa. Det er ikke slik markedsmekanisme virker, da konsumet vil (igjen) gå over på hjemmeproduksjon og smugler-kanner med rimelig fair risiko for gift-død, samt noen flere tønner som kommer over havet!

Men kanskje utspillet er et taktisk grep for å komme seg unna " avtalen med tysk/norske taxfri-kjeden DutyFree, slik som tidligere man ble kvitt domaninate Alder, som var engelsk-basert. For 12-15 år siden da det var andre eiere av taxfri-butikkene var det alltid gode tilbud på Cognaq og Armanacer. Siden slutten av 90-tallet er det jo bare tilbud på standard dårlig blended whisky, Basset`s, Jegermaister og søt Gin fra de dårlige nedlagte industrikvartaler utenfor London.
Fordelen med tysk-basert eier av taxfri siste årene er at Riesling og Mosel viner har blitt overeksponert på tilbudssiden. Men gode tilbud på "jegermaister" er fortsatt for den lille 1% av drikkfeldige charter-reisende!
Vet du hva en flaske Jegervariant koster i butikken i Køln, så forstår man at superfantastisketilbudet på Gardemoen er rent landeveisrøveri av reisende tankeløse nordmenn!

Jeg savner så inderlig de virkelig gode tilbud på de eikefatlagrede gode gamle singlemalt-doublecask fra skotske høylandet som etter 25 år nærmer seg de franske fettere-flaskene fra spesielt Armanac-distriktet....fordi jeg altfor skjelden kommer til Skotland lenger! Men med litt mere avganger fra RyanAir/EasyJet og ingen taxfrifristelser lenger, så blir det jo samme kostnad å reise t/r en ettermiddag for å hente hjem 2 flasker fra Glasgow som å ta en tur på briskebypolet..

Så hvis nedleggelse av taxfri-butikkene gjøres for å få tilbake gode tilbud på franske eller skotske fristelser, er også jeg positiv.
Men hvis det er fordi man tror folk vil løpe på polet å betale dobbelt pris - og derav fylle opp 3 mia ekstra i avgifter over poldisk- så glem det hr Johnsen! Det er dine sambygdinger fra Hedemarken som blir vinnere, og du får hverken avgift eller moms på den omsetningen!!!! Kanskje Brustad kan leie ut noen m2 som "fristeds-utsalg" ved kantinen på fylkesmannens kontor, slik at det er et nytt inntektselement på plass til når du kommer tilbake fra permisjonen !

Og jeg lurer på hva statlige Avinor vil tape på utleie-inntekter på flyplassene...minimum 1 mia, men det får de sikkert igjen ved å leie ut de bonede marmorgulv til flere kiosker som selger Imsdalvann til 150kr pr liter (4 flasker) eller en slafse-e-pakket baguett til 88,- stk.....

Jeg tror de rødgrønne trenger flere edrue inspill før 2011 budsjettet er ihavn!! Fortsetter dem slik blir det drømme-revansj for de borgelige partier

fredag 5. mars 2010

Oljefondet - nok formue til hva og hvem?

Dagens 2009 rapport fra oljefondet er gledelig, og viser at det som fondet mistet i 2008 er tatt igjen + videre fair økning i 2009.

Jeg vet ikke om 2008/2009 bør forklares med W-Bølgeteorien, eller rett og slett at det gjøres en god forvaltningsjobb i NB og prosesser bak andel aksje/obligasjon er grundige og langsiktige.
613 milliarder (613 tusen millioner) overskudd på et år er mye penger... selv om det viktigste er at det er "bedre" enn andre land, og er med til å gjøre Norge til et godt land for oss nordmenn!
2.600.000.000 som formuen i fondet er, er ca 500.000 pr nordmann, og "økningen i formuen" i 2009 var drøye 100.000 kroner.

Sammenlign dette med penger du har i banken. Bra, trygt, men kan du leve av det alene over mange år?? Neppe! Hvis du trenger 300.000 for å leve livet samt kompensere for inflasjon, så må verdiøkningen være mer enn 5% = 500.000 hvert år og selve formuen minst 10 mio kroner på bok!

Over mange år, vil en verdistigning på 5%+ være veldig bra. Med dagens 500.000 i banken kan du spise og drikke deg god og mett for 25.000 i året eller 2.000 pr mnd for å rutte med. Fint for en pizza-middag av og til!

Det er godt vi fortsatt kan hente ut olje og gass og "veksle" det inn i kontanter, aksjer og obligasjoner. Så når de 2.600 milliardene er blitt til 50.000 milliarder, og vi har 10 milioner i 2009kroneverdi pr inbygger i "banken", ja da er vi på nivå med det noen av arabiske land har vært på i mange år allerede!

Den som følger med får se!
Jeg tror nok at de fleste nordmenn må gjøre en arbeidsinnsats og få sin "kompensasjon for tapt fritid" videre, og bra er nok det!

10% sykefravær blir jo ingenting å regne i samfunnskost opp mot 50% "ståoglenesegoppmotoljefondet"-syndromet som vil komme fremover. Men det tar altså mange år før vi ser all olje er vekslet inn til 50.000 milliarder i aksjer/obligasjoner!!

onsdag 3. mars 2010

Passe tåke i Holmenkollen på åpningen!

Idag skinner sola over Holmenkollen, som jeg ser fra mitt kjøkkenvindu. Mye lyskastere og nattarbeid har det vært der oppe siden ifjor da pengepungen for overtidsarbeid og ekstraentrepriser ble åpnet.. Men nå er stillaser på vei bort og hopperne på vei inn, og ingen skal ta bort gleden ved at Annette Sagen som banebryter får den første nye bakkerekorden!

At nasjonal-symbolet for 19.gang er endret, for rimelig mange penger og etter noen byråders avgang, skal jeg ikke borre i videre. Det viktigste med hele anlegget er at det er kommet flere "nye" deler, 5 mindre bakker i Midstuen får kasnkje nytte for byens skihoppere, ny skistadion og rulleski-løype gjør kanskje at det blir flere enn utlandske turister oppe i anlegget.
Så får vi håpe at kommunen og ski-anlegget også har tenkt på bilparkering for alle utøvere og deres foreldre, når anlegget skal brukes som trening- og konkkurransearena flere ganger i uken. Jeg håper, men er ikke overbevist om at det ligger under samme prisnivå (70-80,- pr time) som på Aker Brygge og i sentrum. Og ikke si at Holmenkollbanen er alternativ for utøverne å komme seg inn i anlegget....
Da blir det dyrt å være "support- og transportsjef" for barn og ungdom som driver med vinteridrett...
Men idag gleder vi oss over første flinke fugl i bakken, Anette Sagen, selv om OL-på-sidelinjen-satte Romøren har vært prøvehopper igår allerede!Hvordan de gamle hopporganisatorene klarer å unngå at Anette Sagen er med på "generalprøven" lukter lang vei feil holdning og "det er vi som bestemmer til slutt". All bortforklaring fremover blir som å flakse i lufta med nedslag på kulen! Hopp-folkets åpenbare motstand av jenter og skihopping de siste 10-15 årene kommer opp i all sin kvalme utover våren!
Herregud, skihoppere idag er jo bare noen få meter over bakken, beskyttet av vindskjermer til hundrevis mio kroner! Hopping er jo beskyttet "barne-skirenn" blitt og kanskje de kan lage rekruteringsgruppe for oss over 50 som liker litt luft under vingene!

Men HURRA for norges beste og mest eksponerte monumentanlegg , det er meldt strålende sol og ingen vind som seg hør og bør på HK!

Vårt største ønske utover mange årlige turister der oppe, bussende opp på trange og svingete bygdevei, må være at all bilparkering ihvertfall blir gratis slik at det blir et levende nasjonalanlegg! Vi, innbyggerne i Oslo har jo allerede betalt 1,8 milliarder, og jeg tror ikke kommuneskatter blir mindre av at museumsinntektene slår alle rekorder fremover!
Men når det gjelder parkeringsplassiveren i Oslo så sitter jeg med en uggen følelse at her blir det billetter, dårlig plasserte automater, 70kr/timen og masse gebyrsaker!