lørdag 31. desember 2011

Godt, helsefremmede nytt år!

Fra imorgen får kommunene et nytt verktøy som gjør det lettere å holde oversikten over innbyggernes helse. Dette er et viktig "milestep" i riktig retning !

http://www.regjeringen.no/tv?watch=3136
Dette er en del av Samhandlingsreformen og Folkehelseloven som trer i kraft 1. januar 2012

La oss glede oss over at Norge som foregangsland gir kommunene viktig bearbeidet informasjon for å ta de riktige beslutninger rundt det viktigste av alt; ta vare på våre venner og familie.

La oss håpe at de er istand til å bruke det til å utvikle den beste helse og omsorgsvesen som er mulig.

La oss sikre at vi har et helsevesen som ikke diskriminerer, forskjellsbehandler eller som unngår å ha fokus på mer, bedre og smartere helsekvalitet i enhver henseende

La oss følge opp at helse&omsorgsvesenet blir bedre og være samfunnets (og skattebetalernes) vaktbikkje for at så blir tilfelle
Med ønske om det aller beste nye året 2012 !

--)) Leif W

fredag 30. desember 2011

Kompetansekrav i samferdselsdepartementet ?

Jeg har ingen grunn til å dømme mennesker jeg ikke kjenner, ej eller uttale meg bombastisk om hvilke personlige egenskaper som ligger bak viktige utnevnelser i fagdepartementer.
Jeg håper bare at tung utdannelse i nordisk språk, litteratur og sosialatropologi vil gi et godt bidrag til et godt og sterkt samferdselsdepartement....

Susanne Moen Stephansen`s første år i departementet har ikke medført at det ble fortgang i arbeidsgrupen for nye parkeringsforskrifter,(lovet sendt ut på høring sommeren 2010) og min "purring" av status er besvart med en dørgende stillhet fra kommunikasjonsavdelingen som hun jobber i ! Bare det kvalifiserer neppe til en leder-rolle i mine øyne, og det kan jeg som parkerende bilist faktisk mene noe om.......

-----
Susanne Moen Stephansen, Oslo, er i statsråd dag (16/12) utnevnt til underdirektør i Samferdselsdepartementet.
Hun er 39 år og har grunnfag, mellomfag og hovedfag i nordisk språk og litteratur og grunnfag i statsvitenskap. Videre har hun grunnfag i sosialantropologi.
Stephansen ble tilsatt som seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet i januar 2011 og arbeider i Kommunikasjonsavdelingen.
--

Sett fra en toppleders perspektiv, så vil man alltid velge ut sine ulike "lederteam" som gjennom bredde i erfaring og kompetanse skal sikre en god og sterk funksjon til beste for langsiktig overlevelse av virksomheten. Nå er vel jeg vel neppe den som har hatt størst tillitt til Magnhild Meltveit Kleppa som toppleder det siste året, og er usikker på hvor langt "ned i ledergruppene" hun bør ha sine fingre borti. Hennes nærmeste politiske ledergruppe har neppe direkte samferdselpolitisk bakgrunn til å rope hurra for. (En dyktig helse/omsorgs-kvinne og en ung politisk broiler, begge med senterparti-boken grønnere enn .... ) Jeg kan vel bare håpe at noen andre innen media skal stille de utfordrende spørsmål om hvordan MMK motiverer og setter sammen gode og sterke sammensatte ledergrupper innenfor sitt departement!

Hva vet jeg, kanskje manglet de erfaring i nordisk litteratur inn i departementets ledergruppe slik at ministeren  kan forstå og få executiv summary på "rapporten hvordan Islendingene har løst gatetrafikken i Rekjavik" på en smart måte i samkved med økologiske interesser innenfor landbruket ??
For rapporter for hvordan norsk infrastruktur og risikovurdering for kollaps grunnet vær, klima, vind eller udugelig plantegninger, leser hun jo åpenbart ikke.... Og ei heller sikrer krav til at høringsnotater om nye parkeringsforskrifter kommer som lovet, selv om hennes medarbeidere nå er 18 måneder på overtid allerede......

onsdag 28. desember 2011

Er kvinnefotballen blitt et distriktspolitisk tema? (FotballMagasinet.no)

Hva som er bra for en idrett, en del av idretten eller enkeltindivider i en idrett, er ikke alltid godt å ha bastante meninger om. At fotballen er rund og at "alle" har meninger om hvordan ballene skal henge er jo åpenbar. 
Kommentar: Er kvinnefotballen blitt et distriktspolitisk tema? (FotballMagasinet.no)

Så her kommer en gladseilers, ex håndballspiller og fotballamøbes uhildede syn....

Om norsk kvinnefotball burde hatt 8-10 12 eller 14 lag i toppserien, kan man eller bør man ikke ha mening om uten å begrunne det. Jeg finner sjelden noen begrunnelse på hvorfor fotball-engasjerte spillere og trenere mener det skal være så eller så mange lag i de øverste divisjoner....Det holder liksom ikke å bare mene 10 eller 12 lag i toppserien er best og tro at landslagskvaliteten skal bli bedre av det.... Det er nok mer omfattende ?? som må avklareres og beltlegges før vi er tilbake til 90-tallets posisjon på den internasjonale fotballarena!

En 8-lags topp-topp serie hvor man spiller 4 ganger mot hverandre, i en sesong som varer i 6 mnd kan øke elite-prestasjonene, og gi synergi på de internasjonale turneringene forusatt at oppbygging og spissingsperiodene er tilpasset datore for internasjonal terminliste.  Men om det ødelegger oppblomstringen av den neste beste gruppe lag i distriktsnorge, så er det kortsiktig glede å spisse for mye for raskt og for "en enslig generasjon" utøvere.. Dessuten hjelper det ikke å bygge toppform om høsten hvis kampene er om sommeren eller vinteren...

En 12 lags serie med endel "greie kamper" kan medføre at det er plass i toppklubbene for nye ansikter og yngre talenter som ellers ikke ville fått "inngangsbilett" på tidlig alder. Hvor mye styrker det kvaliteten og toppen av norsk kvinnefotball? Hvor mye motiverer det talentene til å fortsette med sin idrett?

Vi har noen veldig få spillere i utlandet. Hvis vi hadde 20-30 spillere i tyskland/USA/Frankrike ville det gitt synergi på landslagskvaliteten på over tid? Hvor mye bedre ble Isabell H eller Lene M av å spille ute en eller noen få sesonger?

Vi har et par klubber som spiller Champ L kamper og de internasjonale turneringene. Alle vet at erfaring ute og "flere sjanser" øker mulighetene for å styrke norges innsats på disse arenaene. Hittill har reiser til indre østblokklandene og krav om stadionfasiliteter for hjemmekamp tappet mye resursser ut av de få klubbene som har vært med i internasjonal klubbspill... Er en kamp i Sibir bedre enn 14 dagers treningsleir i Tyrkia for et lag hvor kanskje cupfinale i norge er det viktigste målet i sesongen? Kanskje vi skal ha nordisk fokus i neste 5 års periode, og matche mot de beste nordiske lagene som man når med en busstur?

Tross alt er det "ubetalt college fotball" her i Norge vi snakker om idag selv på aller høyeste toppsertienivå. Best case dekkes tapt mulig deltidsjobb for disse skoleelever/studentene. Utfordringen er å finne motivasjon for jenter som har passert etpar og tyve år å fortsette å bruke all sin fritid og litt til på sparke ball i en idrett hvor media ikke engang oppdaterer toppserie-tabellen, og er mere interessert i gossip og antall gravide på lagene enn det rent sportslige!

Disse idrettsjentene fortjener langt mere og langt bedre for sin innsats for kvinnefotball!

Strategi, økonomisk grunnlag og treningsforhold for eliten, enten det er toppklubbene eller på landslagsnivå  må komme fra forbundet.
De har vel vist seg å svikte på de fleste punkter de siste årene. Men la oss håpe at de ser lyset før den går ned permanent!
Alle klubber uansett nivå har økonomi som en middel stor pølsebod, og antydinger om at det er penger å hente for lokale klubber som "sender ferdige opplærte spillere " til toppklubbene i oslo er bare å døyve ned.

I disse dager kritiserer de gamle Eggen/Hoff at gutta har dårlig treningskultur og mengde. Og det er sikkert riktig at skal disse "bortskjemte, overbetalte og kravstore" gutta bli bedre må grunnlaget for en treningskultur for disse heltidsbetalte idrettsgutta få en helt annen fokus.
For jentene derimot så er det tildels imponerende innsats. Treningsmngden er allerde bra, mye og intensivinnsats, selv om noen har problemer med å fristille noen for flere ganger/daglig type trening. Det er sikkert fotballfaglig behov for utvikle seg for den enkelte, men det viktigste går på å tilføre stimuli utenfra inn i eksisterende treninigs-mønster.
Utenom det er detr mer kamp-erfaring og hyppigere matching som kanskje burde oppfokuseres. Idag så er det lange perioder under sesongen hvor det ikke spilles kamper.

Jeg vil tro en 10 lags toppserie, hvor man møtes 4 ganger mot hverandre , eller 12lags serie /3runder kanskje med en intensrunde på felles-sted (Spania på våren eller i norge/sommerferien?) vil gi god kamptrening for flere spillere og lag..
Om NFF hadde lagt resursser på bordet for å sikre økt bredde i toppen - så hadde nok også resultatene kommet i norsk kvinnefotball !!


Kommentar: Er kvinnefotballen blitt et distriktspolitisk tema? (FotballMagasinet.no)

onsdag 21. desember 2011

Kvotering av hjemmesittere i 2013 ??

Navarseter krever kvotering av kvinner i valg, men skal Norge få et fremtidig sterkt demokrati og politisk styresett som gjenspeiler bredden i alle ulike deler av befokningen, så er det jo klart at sterkere lut må til.  Hele valgordningen og organiseringen med partier vi har idag bør derfor endres og  hjemmesitterne må kvoteres inn i demokratiets institusjonelle organer med den andelen av stemmeberettigede de utgjør!

Idag styres landet av 3 partier som har 26% av stemmeberettigede befolkningen bak seg - og har rent flertall i lovgivende forsamling....Det er jo direkte udemokratisk!  *) se blogginnlegg 13/9-2011

Når kommunalminister Navarseter på i den gode førjulstiden på TV2 tar til orde for at kvinner på kommunevalglistene skal kvoteres - fordi det bare er 38% som står på partienes lister, så kan jo det ha andre årsaker enn at menn er så "maktsyke" som hun sikkert skal ha det til.
http://politisk.tv2.no/nyheter/navarsete-vurderer-tvangskvotering/
Det kan også være at endel kvinner ikke prioriterer å bruke sin fritid på ødslige kommunestyremøter etc. Vi har tross alt 450 kommuner.... det er mange mennesker som skal bestemme relativt sett lite om få saker. Det kan jo være at problemet med lokaldemokratiet og interessen fra de skarpeste kvinnene er at staten styrer det meste allikevel og at valgdeltagelse derfor er på 60% i kommunevalget (selv etter 22/7-effekten)
Interesse for lokaldemokrati krever at det er saker, makt og penger som kommunene kan fordele etter egne prioriteringer! Utenom parkeringsregler, nynorsk stil i skolen og eiendomsskatt som alle rådmenn drømmer om til de er blanke i øynene.... er det ikke mye de gusjerødgrønne tillater at kommunene råder over, selv med distriktshøvdinger fra bondepartiet trygt plassert under sperregrensen Jensemanns vinger!

Er det noen gruppe som skulle vært kvotert, er det derfor Hjemmesitterne
I beste liberal ideologisk ånd burde det settes opp en gruppe personlige kandidater, fri og uavhengige fra partipisker og politiske blokker. Representanter for idrett, relgiøse grupper, lokale lokalvel. barn, ungdom, eldre, rappere pøbler og T-Banesnikere , etc. Mennesker som med rak ryggrad og "åpen blogg" kan stå frem å si ifra hvem de representerer og prioriterer i samfunnsdebatten. De må jo bli hørt...

Løsningen er enkel:
Om oppmøtet i et valg  er 60%, vil 40% av politisk valgte plassser gå til enkeltpersoner på denne listen. Så enkelt, så demokratisk og så selv-korrigerende !
Kumuleringsmuligheter som idag på alle lister. Noen utfordringer med "disiplin og organisatorisk effektivitet vil det jo bli, men det får vi bortskjemte pragmatiske nordmenn håndtere etter beste evne..

Dermed kan alle interesentgrupper, yrkesgrupper, kjønn eller meningsfelleskap lett bli representert med sitt sanne representative share i demokratiet. Noen enkle regler kan bestemme rekkefølgen på kandidater på denne listen ut ifra andel innbyggere "i ryggen".

Jeg mener at den frie mann og kvinnes røst kanskje er noe av det viktigste i et demokrati - og med en slik "kvotering" av hjemmesitterne så ligger det et incitament til at demokratiet er et speilbilde av befolkningen og at folket bestemmer sin egen prioritering og skjebne

Med fred, likhet og glad julehilsen

fra

Friherre W

*) Kommunevalg 2011;
Innbyggere 5.000.0000, stemmeberettigede: ca 4.200.000 , 2.700.000 avla stemme
Høyre 675.000 stemmer = res: 26% = 16% av stemmeberettigede
AP/SP/SV res: 42% = 26% av stemmeberettigede, ca 21% av hele folket bak seg

tirsdag 20. desember 2011

neppe siste prump fra saab`en

Idag begjærte SAAB i trollhættan seg konkurs. Trist for alle innvolverte og trist for den "sære lille kretsen" som fortsatt sverger til svenskenes svar på citroen - bilen med litt særegenheter og akk så lite man fikk for pengene. Firmaflåtenes dyreste alternativ gjennom flere tiår....

Så når arkitektenes og kultursnobbene med SAAB bilnøkler gråter over at den nye bilen halverte seg i verdi over natten, kan samlerne av de gamle bilene kanskje glede seg over verdiøkning.

For et par år siden diskuterte jeg industrisamarbeid og innovasjon med miljøet i østfold/Halden, og spurte om de hadde dialog og samarbeidsprosjekter med det store fagmiljøet rett over grensen. Nope... Typisk norsk å  tro man er best i sin egenandedam,selv om det var mangel på kompetansefolk på norskesiden da....

Kanskje det fortsatt er tid for å etablere noen form for samarbeid og se om det er resursser der som kan hjelpe de få norske industri-initiativer som er igjen etter solcelle, elbil og småbåtindustri er bortprioriert .
For Think/El-bil miljøet som hadde vært innertier for et par år siden, er "toget" nok gått, men kanskje andre innovasjoner kan finne produksjonsplass i triangelen Sarp/Halden-Uddevalla-Trollhettan før alle resursspersoner derfra begynner å pendle til tjenesteydende næringer i Norge ?

Hva hvis forsikringsselskapene fraktet alle kollisjonsbiler fra østlandet og til Trollhettan for å bli reparert der? Kostnad for å reparere en bulket standardbil er under 1/4 av det grådige norske verksteder skal ha.(det er faktisk tilfelle)  Mens verkstedene med "avtale"  kliner til på sine kostnader, så svelger jo forikringsselskapene det lett- fordi de bare sender regningen videre til forsikringstagerne som får skyhøye fremtidige premier......

Saab EV-1 - 1 (© Saab PR)
Den er jo pen og søt da... og prumper som en totakter skal gjøre! Teknologisk langt foran 2CV fra samme tid

Eller denne med batteri og el-motor + karbonchassi?
Saab EV-1 - 1 (© Saab PR)

Men når SAAB (uttales SABB...)  yppet seg mot MB/BMW/Audi med en 15 år gammel 9-5-tonn-tung løsning, blandet opp med litt US stylet GM-juggel, var nok en spiker i kisten.
Tror Bård Eiker er glad han hoppet av. men hvorfor fikk ikke kineserne kjøpt ut mere av patenter eller maler før døren ble lukket?

torsdag 15. desember 2011

Munch`s beste skrik !

Gårdsdagens bystyre stadfestet hvordan ubesluttsomhet satt i (prestisje)system ikke bringer noen verdens ting noen verdens skritt videre.
Munch ville ha malt flerfoldig skrik på lerret hvis han levde idag og fulgte denne prosessen, og gjennom vår kunstmesen Stenersen`s arvinger donert bildet av dagens realitet til Aasgaardsstrand "by" mot at de forpliktet seg til å bygge et pitoresk museum nede ved havnen der Much tråkket sine sommere!

Nå er jeg pragmatisk om Lambda var det beste alternativet som en "kloss" blant mange andre i BarCodeKlosse-rekken, eller om arkiktektene som hittill har "melket" 100 mio kroner i kreativ tegne-honorarer har en egen agenda for å kjøre saken videre i utopia!
Men det er vel grenser for alt som har noe med kultur å gjøre skal samles innerst inne i den bukten under egeberg-trollet - vi venter på nye utstpill etter at vikingskip, stabbur eller andre bevaringsverdige emner har fått på båten.... Det er ikke måte på hva som skal trekke folk til dette nye området av byen. .
En videre så vet vi at munchsamlingen er todelt, det som Edvard Munch donerte, og det som Rolf Stenersen donerte til Oslo kommune. Det er ikke endelig "vedtatt" at dette skal puttes i samme "kunst-gryte" - faktisk så er det kunstfaglige forhold som kan argumentere for at det fortsatt er lokalisert flere steder! Om det er lave besøkstall på tøyen er det ikke sikkert at det blir bedre ved en annen plassering. Bare se på de kalde tallene bak sjøfartsmuseet på bygdøy!!!

Hvorfor ser man ikke til våre naboland, for hvordan de organiserer sine nasjonalskatter, inkludert det som blir donert ?
I danmark kjenner vi "skagenmalerne" med Krøyer, Ancher og mange andre. Sigarfabrikant og Mæcen Heinrich Hirschsprung plukket opp en samling av alle "hip-hip-hurra" malerier gjennom sitt virke (og faste gledesbord) på Brøndum`s Hotell i Skagen på slutten av 1800-tallet. I 30 år holdt han kunsterne i live med mat og drikke og fikk betaling i form av "ymse lerredsklatter" . Det ble en stor og fantastisk samling av sen 1800-talls nasjonalskatt for våre naboer i syd. Forusetningen i sitt gavebrev til København kommune i 1902 var at de "på Nasjonalmuseets eiendom" bygget et eget bygg, godkjent av han, samt stilte krav om at museet hadde selvstendighet kunsterisk ledelse, men innunder vingene til det statlige nasjonalmuseet. Slik brygger Jacobsen (Carlsberg/Glyptoteket) hadde gjort litt tidligere med sin donasjon.

Resultatet ble verdens flotteste lille museum i Stockholmsgade på Østerbro, med egen  konservator og ledelse som skaper gode kunstutstillinger rundt den danske nasjonalskatten.
Hadde min forfader HH  bare "gitt" samlingen til København kommune, ville det sikkert vært i stor grad magasinert, eller noen få av alle skagenbilder hengt blandt "alle andre" periodiske bilder i det store museet- og druknet der mellom 1700talls og 1900talls diverse kunstverk.
Nå kan jeg dra innom dette flotte lille museum så ofte jeg vil og glede meg over kunstarven familien ikke fikk for drøye 100 år siden!
http://www.hirschsprung.dk/


Sånn sett ville det kanskje vært best om Munch`s samling ble samlokalisert med nasjonalgalleriet, på tullinløkka, eller vestbanen. Men det viktigste er nok at Stenersens del av samlingen blir opprettholdt som en egen  selvstendig "spydspiss" - som kan sende bilder rundt om i verden, eller plassere "skriket" der det hører hjemme- i Aasgårdsstrand innenfor broen.

Jeg tror nok at gamle kunstsamler Stenersens hadde skreket og rullet rundt i sin grav, for at han på 30-tallet ikke gjorde som Heinrich Hirschsprung i danmark og krevde separat museumsbygning godkjent av han for sin samling FØR kunstgaven ble offentliggjort og overlevert..... Sånn sett er det ikke annerledes innen denne verden enn alt annet man forhandler om i næringsliv, privatliveller i det offentlige!
Lås derfor AP og H sine kultur-ansvarlige inne i østre rådhustårn med god mat og nok drikke- og lås ikke opp før de er omforent med hvor et NYTT Munch museum skal bygges, driftes og organiseres for fremtiden.  Om AP må gi slipp på Tøyen-utbedring, og H gi slipp på omkamp på Bjørvika, så betyr det at et glasshus lik Lambda i 10 etasjer plassert på Tullin-tomten lyder som glimrende kompromiss som kan bygges på noen få år! Utsikt og lyssetting blir glimrende i luften over aulaen og med flott utsikt til de beste arkitekthistoriske perler i oslo (det er ikke så mange av dem). Dessuten nok plass til gjesteutstillinger i de nederste etasjer organisert av nasjonalgalleriet blir effektivt. Inngang via det gamle bygget gir en historisk pondus og linje tilbake til Munchs arbeidsperiode..

Munch som er et av de beste internasjonale visittkort for lille norges omdømme ute i den store verden, kan jo ikke forvitres i det uendelige på ubeslutsomme lokalpolitikeres agenda. 
Men det er jo lov til å kalkulere med litt kunstnerisk edruelighet da   --)) W
Finner du nålen i høystaken (G-øystaken)?


 
I vår stumme begeistring over google, bing og kvasir, så er det få som setter fokus både på indeksering eller om det er "det riktige svar" som dukker opp når vi taster inn søkeordet.

Du trenger ikke veldig avansert søkemotor hvis du "vet hvor nålen i høystaken er".

Gjør en sjekk på ditt eget navn eller et tema du er godt kjent med, og se om det som kommer høyest opp på pagerankingen "gir et fair og riktig bilde av deg og hva du driver med/står for .... skremmende svar, og tror du at det er noe bedre på de fleste andre søkeordenedu taster inn? Snart må du skrolle 4 sider ned forbi alle "kataloghaiene" før du kommer til "kilden" - i den grad kilden da er tilgjengelig..

En av utfordring har vært at 80% av relevant samfunnsinformasjon har ligget i nedgravde offentlige eller private baser, dekket til av hensyn til innsyn-konfidensialitet eller forretnings-hensyn. Så hvis du kun søker innenfor den "betalte" og åpne %, vil du neppe få "fasitsvar" som e3r særlig nærme "den objektive" sannhet. Men på noen omrpder er søkemotor den raskeste og beste måte å sile relevans og få ny innsikt på blanke temaer..

Nå ønsker EU å endre dette. I norge er det også spede åpningsforsøk, og FAD-Rigmor skal ha ros for at hun har videreført forrige FAD-ministers Heidi Røis sitt initiativ. Mere åpenhet vil tvinge seg frem, men det er lang vei å gå..
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1524&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

For 5 år siden gjorde jeg et "dypdykk" på den etisk/moralske dimensjonen av søkemotor utfordringer sammen med Lissa Wang, en kinesisk studievenninne.  Dilemmaer både i den vestlige og østlige informasjonsverden ble tydeliggjort og avdekket.

Ønsker du å lese hele rapporten, så ta kontakt / gi beskjed.

onsdag 14. desember 2011

85 miliarder F35 jagersprekk

60% kostnadsøkning for F35 innkjøpene til forsvaret er lekket ut i media........
Hvis regjeringen, departementet eller stortinget ikke har kompetanse hvordan man beregner investeringer i mange hundre milliard-klassen, så er det mulig våre folkevalgte bør bruke et par dager ekstra på et lite kurs i finance og NPV beregninger. Dette holder ikke!

Det er skremmende at våre hyggelige meningsgerilja som blir valgt inn i vår lovgivende forsamling,  ikke klarer å "revidere/avsløre" talltriksing i departement eller fra statsråd ....

At jagerfly-innkjøpene som er størrelsessatt til 145 milliarder kroner for 3 år siden plutselig blir oppjustert til 230 milliarder 2011 kroner strider mot de fleste kalkulatorer som kan tenkes å bli brukt... enten de er oppjustert med ordinær prisindeks, resesjon-faktor eller finger i været-metodikk..
(Det var ikke lett for noen år siden å få tallet 145 milliarder på bordet- det måtte jo "trekkes ut av statsråden")
Mulig vi forstår hvorfor Statsråd Faremo ønsket seg bort fra forsvarssektoren forrige måned etter en stund preget av "sin egen voksenopplæring". Dermed slapp hun sikkert å fronte medarbeidere som  har gode karakterer fra forsvarets høyskole, men glemte å ta et studiekurs i finance med redusert fagkrets...

Nye tall for F35 kjøpet er lovet i februar, imens så er det en rimelig stor motstand innenfor amerikansk politikk på gang.. Hele forutsetningen for F35 vakler, og jeg leser mellom linjene at det betyr kostnadsoverskridelse for alle fly solgt i exportmarkedet fra den amerikanske forsvarsindustrien.... (gjenkjøpsavtalene er også kluss med hvordan man bokfører de få kronene som norsk industri skal få av ordre til hele F35programmet)

Hvor mange standard førerløse dromer kan vi få for 230 milliarder, betalt cash og fjernstyrt fra eksisterende baser enten det er på Jøtta, Ørlandet, Rygge eller Bodø?  Kan det være at noen bør se en gang til på den rene forsvarsstrategiske forutsetning for en fremtidig konflikt? Kan det være at slik "fjernstyring" gir en kritisk ny type kompetanse hos våre fremtidige soldater? Bedre med 1000 joystikkere og remote controllere  i bunkers enn 25 dyre utdannede piloter som vil flytte fra Ørlandet og  havne i sivil luftfart såfort de får sjansen...

For 230 milliarder kan man bygge "seniorsentre" med  50 kvm seniorleiligheter til 50-60% av eldrepopulasjonen - en økning fra dagens 12% dekning , og som kan stå ferdige til innflytting for alle som ønsker den type fellesskapstrygghet i sine siste leveår...... men det er vel ikke bra å sette epler opp mot bananer... --))
tirsdag 13. desember 2011

Polar 100 års jubileum og nasjonal stolthet

Idag er det 100 år siden Amundsen kom til Sydpolen, og det markeres på en flott måte, direktesendt hjem gjennom TV-og media ruten.  
Der hvor våre polarhelter ga " nye selvstendige landet stolhet og selvfølelse" ved å få verdens øyne rettet mot en ny nasjon i det kalde/rurale nord.... , forsøker vi 100 år senere å sette selve sydpolen på kartet i det internasjonale gode selskap. Det er jo bra!

Det er få land  hvor statsministeren sendes inn på skitur i 30 kuldegrader de siste meterne til polpunktet, og"planter norges flagg" nok en gang på polpunktet..
Som friske og sporty nordmenn gleder vi oss stort med å overgå andre land - i idrett, oppdagelse, forskning og næringslivet.  Vi har oppegående statsmann som spenner på seg ski (statsministeren på Bahamas kan sikkert snorkle) . Idag som for 100 år siden da våre forfedre bare ristet på hodet av beltevogner, ponnier og spasersko til Scott og den britiske  -ekspedisjonen gleder vi oss over at det er noe urnorskt i våre ledere når de tar på seg rød anorakk og ørevarmelue.. ."Vi trekker våre sleder selv, som enhver britiske gentleman ville gjort" er beryktet Scotts sitat fra ødet. Nordmenn vet verdien av å være rustet for naturens lujnefulle vær - noe skal vi ha med oss etter tusenårs jakt/fangstmanns-historie.

Men Jens burde selvfølgelig tatt turen med en båt ned atlanterhavet i stormvær for å hedre våre sjøfolk og hvalfangere, og gått på brunplanker inn hele veien over Dronning Mauds land, opp kleivene og over polplatået inn til selve polpunktet. . På den måte en flott winwin situasjon ved lengre fravær her hjemme, og gjøre seg selv en tjeneste for sin fremtidige internasjonale jobb inennefor klima&miljø i FN systemet  --))

Det er stort sett amerikansk finansiert forskning som gjøres der nede. men det er viktig forskning- og flere spør hvorfor ikke Norge har tatt en større lederskapsrolle for polar/ klimaforskningen.
Selv om vi med en promille av verdens befolkning og en liten % av verdens økonomi, ville det kanskje være en strategi å ta et "lederskapsansvar" for polar forskning både nord og sør på vår klode. Slik virker det ikke at vi gjør, da heller bruke 1 mia på regnskogsstøtte i brazil... 
Eller innhenter "småkårsfolket" oss,  er det norsk "fangstmanns" -mentalitet som ikke står opp mot den "UK empire forsknings-institusjonelle" tyngde idag som dengang lå bak Scotts vitenskapelige tur med beltevogner og ponnier?

......... men la nå ikke det ta bort glansen vår statsminister gjør på våre nasjonalhelter som var med Roald Amundsen for 100 år siden.torsdag 8. desember 2011

Tine -det siste sovjet-monopol for fall

Årets mangel på smør føyer seg pent inn i rekken av de siste årenes feilskjær blandt kalkulatørene i de siste rester av norsk monopolvesen; Var det ikke melk ifjor, egg året før, pinnekjøtt, kylling eller sukker?? Hva blir mangelvare i 2012 ? Hvorfor aldri Cola eller Nora syltetøy tomme i hyllene tror du?? Hvorfor går det alltid utover "verdens beste melk" eller det som er virkelig godt av råstoff -  hvor det ikke finnes alternativer?

Utfordringen med planøkonomi som verktøy for å balansere tilbud og etterspørsel ble begravd av den kommunistiske sovjetstaten for 20 år siden.  Det satte igang ulike spede forsøk her i lille Norge på å avmonopolisere ulike deler av vare- og tjenestegrupper. Men med fortsatt sterk offentlig regulering - så har vi sett innen kjøttproduksjon, telefoni og landbruk hvor ofte håpløst det er å forsøke å "detaljregulere" ethvert markedssegment - det går med jevne mellomrom rett i d.... uansett!

La oss håpe at manglende smør til årets julekaker bidrar til mindre press på møllernes mel-etterspørsel også - for de hadde en dårlig innhøsting iår også, og er sikkert overlykkelig for at det er Tine som får ta støyten i media...dette året!

Men planøkonomi basert på hyggelige mennesker i statseide korridorer burde legges dypt ned i den politiske kistebunn - mer enn 20 år etter berlinmurens fall og dereguleringen av hele østblokken....selv om det kanskje gikk litt fortere og bidro til berikelse av noen få russere enn godt var --))
Når DN skriver om smørproblemet, så raser Narvarstete og kaller oss nordmenn for bortskjemte og setter smørmangelen opp mot krig&fred.... men alvoret i DN kommentaren om regulert meierimarked sender et kaldt gufs videre til andre industrier som media, telekom eller kraft..
Hvor styrt er vi av buddybuddy, hvor nærme er vi organisert "korrupsjon fra ulike interesseorganisasjoner?
http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2287948.ece


Det aller værste med smørsaken  er jo at "alle" har visst om smør/fettmangelen i flere måneder - men hverken ministeren på det politiske planet, eller Tine på det faglige klarer altså å løse den fettfaglige utfordringen på mange måneder engang!!  (de kunne redusere fett i all melk med noen promille og brukt fettet til produksjon av smør- men da måtte de ha skrudd litt på meierimaskinene....) Så i denne saken er det på toppen et dårlig forretnings-håndverk!! Håpet er at Hanne Buer kommer hjem fra sine studier med nye verktøy for å unngå at TineKonsernet skal falle i flere "udugelighets-hull....  Men nå  landbruksdept må starte å snakke med den sindige hedemarkingen i finansdept først, for å komme med midlertidig toll-reduksjon-virkemiddel i 12 time som danskene bare ler av!
Rotmosen til julemiddagene smaker altså dårligere med svensk smør.... men jeg kunne akseptert smør fra glade kuer i dk....

Gi derfor raskest mulig Danske kjærsgården og lurifax som har"godt smør"  permanent tollreduksjon på ferdigpakkede smør i forbukerpakker, så vil neste års smørkaker både smake dansk glede og  koste det halve.....
Men det er sikkert å frykte kun i bolk inn til industrien som dørene blir åpnet opp for - og de har det "fett godt nok"  med en høy salgspris på smør i sluttbrukermarkedet...

Jeg sitter med en følelse at både EU og Norge får et gedigent nytt "smør-berg" om et års tid, og som blir gravd ned i den afrikanske jungel i frykt for å ødelegge opparbeidede monopol-markeder...  mens vi her i heldige norge fortsatt har noe av verdens beste melk/meieriprodukter laget av glimrende oppstykkede og utfisjonerte meierier/produksjonsenheter fra Tine meierier. Selv med fremtidig duopol eller oligopol-regime betaler vi fortsatt ganske stiv sluttbrukerpris - relatert til internasjonal dairy-index ...

Mens verden har det ganske morsomt på vår bekostning.....

http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/404098/december-12-2011/norway-s-butter-shortage