mandag 5. november 2012

Toppserien for kvinner 2012

Det ville vært fristende å skrive om kvinnefotball, fradømming av poeng, forbundets ansvar for internasjonal kamp-program/kostnader eller jenteløftet som ble brutt... Gleder meg allikevel over at "mine" Dynamite Girls" fra Røa skal spille cupfinale - dog på en bane inn mot svenskegrense ved Finnskogen eller deromkring,men at det uansett blir den største festen for jentefotballen i Norge som det pleier ... At serieinnspurten 2012 er tett og jevn og harvært det i høst, har gått media /rikspressen hus forbi, men det ødelegger heller ikke min glede å forutse siste spilleomgang 11.november som vil bli som følgende: Noen ganger er fotball veldig enkelt og forutsigbart.... Neste søndag spilles siste runde i toppserien, og resultatene blir som flg: LSK Kvinner - Kolbotn IL; Kolbotn vinner og får selvtillitt inn i 2013 sesongen, mens LSK feirer seriegullet.. Kattem IL - Amazon Grimstad FK , spiller ingenrolle hva som skjer- uavgjort... Fart - Vålerenga Fotball; Fart vinner og får med seg et positivt minne fra toppserien.. Arna-Bjørnar Fotball - Klepp IL; Klepp vinner med 4 mål - de har vist seg sterke mot et AB som faller sammen på slutten av sesongen.... Stabæk Fotball - Trondheims- Ørn ; Trønderne overrasker alle og vinner selvom Stabekk får sølv i serien - og bekrefter dårlig form inn mot cupfinalen.... Røa vinner med mer enn 5 mål mot Sandviken ... og får medaljen og selvtilliten inn mot cupfinalen... ....og jeg som er seiler og egentlig ikke forstår så mye fotball !! --))

fredag 5. oktober 2012

SYLTYNN SM I HELSE&OMSORG

Når helsedirektoratet`s byråkrater lager "kjøreregler" for sosiale medier innenfor sektoren sin, så bør man enten samordne med felles nasjonale råd, eller eksisterende regler for all annen "private gjøremål" for arbeidstagere.. http://helsedirektoratet.no/lover-regler/norm-for-informasjonssikkerhet/dokumenter/veiledere/Documents/Veileder-sosiale-medier-versjon-1-0.pdf Jeg er faktisk usikker på om dette er "panikk-instruks" fordi facebook er lett tilgjengelig i2012 på smarttelefonen, eller om det er for at noen i leder/kommuniklasjonsavdelingen skal ha noe å gjøre.... - At innbyggere bruker Sosiale Medier til å skrive/fotografere eller chatte med andre mennesker om hva de gjør eller opplever innenfor helse&omsorg er noe enhver har mulighet til å gjøre, idag som i forrige årtusen. Enten dette er for å få råd, medlidenhet eller bare skryte av sine skavanker for jo bli opp til folk å avgjøre... At det er og vil bli noen utfordringer for legestanden med at pasienter kommer "ferdig googlet" på sitt sykdomsbilde, og har en bunke papirer under armen når man møter helseesenet, kan kun møtes av legestanden med bedre, mer effektiv og konkret korrekt diagnose-arbeid. Det fordi diagnosene ikke er gode nok at folk flest leser seg opp på "egne symtomer" - og bevisste pasienter kan jo være bra for usikre leger som må slå opp i papir-bibel for å lese greske termer.... - Helsedirektoratet kan gjerne sette grenser for hvor man kan fotografere, eller aktiv bruk av digitale verktøy innenfor bygninger og områder de råder over. Både for besøkende og ansatte. - Helsedirektoratet kan også gjerne, som alle andre arbeidsgivere, sette grenser for bruk av sosiale medier i arbeidtiden for sine arbeidstagere. Sånn sett er ikke SM annerledes enn privat bruk av bedriftens telefon, snausing av binders eller skriverblekk. Beste rådet er å få opp tempo og oppgave-resultat-fokus i hver eneste avdeling - da blir det neppe tid til privat facebok-oppdateringer for de fleste.. Men kanskje det aller viktigste; når IKT-verktøy implementeres for å effektivisere - så sørg for at det skjer gjennom hele organisasjonen. Idag tar det 10.000 stillinger innenfor helse og omsorg for å rapportere elendighet - manuelt inn på de digitale verktøy fra forrige årtusen ... det er her den største tidstyven for et førsterklasses helse- og omsorgsvesen ligger.. få automatisk "registrering" og rapportering - ikke la fingre som skal håndtere sprøyter og skalpeller spille falskt på pc-klaveret.... At ansatte innenfor helsevesenet burde bruke blogg-metodikk som en del av sin faglige etterutdannelse - med å dele erfaring og tipse om ny kunnskap - har et stort potensiale. Alle andre som er interessert i egen personlig utvikling, bruker tid også utenom arbeidstiden til å fylle på med ny og repeterende kunnskap - du trenger ikke "være logget på" på jobben" for å bygge kompetanse... -der skal du stå over operasjonsbordet for å sikre at alle som skal blir operert og ikke "sendt ut i ventekøen"....Sykepleiere som vil bli gode fremtidige sykepleiere har sikkert ikke noe problem med å ha en smartphone eller hjemmePC med tilgang til bloggen sin...

tirsdag 25. september 2012

Direkte snakk fra Obama

despoter og selvutnevnte ledere i land uten demokrati eller som etterlever minimum menneskerettigheter - og som de tviholder på uten støtte i befolkningen eller verdenssamfunnet, burde lese skriften på veggen nå..... iran - syria - nordkorea +++

tirsdag 18. september 2012

VESTRE AKER MULTITRASE


Vestre Aker Multi-Trase

Traseen, som i hovedsak er utbedring av eksisterende turveier/stier i Vestre Aker, vil ha en bredde på 2-4 meter bred, asfalt/betongdekke og med etablert belysning, 4km lengde.

Det vil gi en sammenhengende trase til glede for de fleste innbyggere i Vestre Aker.

Både for idretten gjennom de eksisterende idrettsforeninger, men også ift skolevei,  turvei,  og gjennomgangsvei for «Uorganiserte» sykkeltrafikken inn og ut av nordmarka. 

Hensikt;

- Etablere fast sammenhengende trase for organisert fysisk trening og turbehov for ski, sykkel og barmarkstrening i Vestre Aker
- Fjerne sykling og rulleski-aktiviteter fra bilveiene i vestre aker bydel, spesielt sykkeltrafikken vår/sommer/høst  inn og ut av marka/sørkedalen
- Gjennom en sammenhengende trase med dekke, gi et friluftstilbud i grønne områder også til funksjonshemmede og seniorer.
- Etablere sykkelsti som øker kapasiteten og sikrer trygg skolevei (ukedager) adskilt fra gående for barne- ungdoms- og VGS skoler i bydelen 

- En god trase vil også redusere biltransport av barn og unge for aktivitetene på alle Vestre Akers idrettsanlegg (Bogstad/Holmen/Huseby) , og derav være et miljø-tiltak.

Primærbruk:

Periode
Ukedager
Ukekvelder
Helger
Desember-Mars
(sne-preparert/spor)
Langrenn tur
Langrenn trening/skiklubbene
Langrenn tur
April – September
Asfaltdekke – rent
Sykkel-skoletrafikk
Sykkel arbeidstrafikk
Turtrafikk funkjsj.h
Sykkel / barmarkstrening
Sykkel  tur/trening
Turtrafikk funkjsj.h
Oktober –November
Asfaltdekke -
Sykkel-skoletrafikk
Sykkel arbeidstrafikk
Rulleski /barmarkstrening
Sykkel / tur/trening

Tilknyttings/trafikkknutepunkter:

Bogstad VinterParadis

VASK Idrettshallen/Voksen skole

Huseby IdrettsPark / lysløypen til Njård

Huseby skole/Persbråten/merradalen

Fossum anlegget

Traseen vil dessuten ha tilknytningspunkter til eksisterende sykkelveinett flere steder, slik at spesielt gjennomgangs-sykkeltrafikk opp/ned til sentrum vil kunne penses inn i denne nye traseen. Det er et viktig poeng at traseen ikke har krysningspunkter direkte med biltrafikk.

Knutepunkter / hovedtrase :

Det er viktig å finne en løsning som skiller de ulike typer trafikanter – i de mest trafikerte krysniningspunkter.

A; Planfri undergang begge retninger  i krysset Ankerveien/sørkedalsveien må bygges opp og anlegges.» «3 eller 4 porters» undergangsløsning i krysset vil sikre en adskilt trafikksystem-skifte og skille ut sykkel/gangvei fra den sterkt trafikerte veien fra Røa til sørkedalen.

Trangt vil det bli ved portnerboligene men det er fullt mulig å plassere/grave ned en «kube» på ca 10x10 meter i dette farlige krysset!

Samtidig kan man skilte forbud for all gående/syklende trafikk på gateplan, slik det er på smestad krysset. Multitraseen sees her i sort strek , veibane i lyst- Alt. bygges veibanen ned 150-200cm og gang/sykkelbro bygges over


B:  Innerst i Røahagen går trase opp til VASK/Holmen skole,
C: Nedenfor gamle hoppbakken går den opp til Huseby/Hovseter og Persbråten skoleområde og boligområdet.
D: Traseen fortsetter under sørkedalsveien i eksisterende undergang, ned merradalen og opp på sydsiden av nye HiP-fotballanlegget i eksisterende tursti. Knyttes inn i Njård lysløypetraseen rett syd for FO-bygget.Videre utviklingsmuligheter

Trase langs sørkedalsveien nordover (forbedring av eksisterende) ned mot badeplassen på Bogstadvannet er en del av anlegget. Denne videreføres forbi Bogstad gård, inn mot Wyllerløypa og videre inn til sørkedalen. På denne måte fjernes ulykkesrisiko på denne strekningen, med en stadig større sykkel/rulleski-trafikk Trase vest for Bogstad VP opparbeides ut i Bærum, samarbeid med Løvenskjolds eiendom og inn til idrettsanlegget til Fossum IL, slik at det kan knyttes sammen med det idrettsanlegget. ¨Det kan være en mulighet for å utarbeide ca 2km kunstsnøbasert skiløype/ løypesløyfe også i området ut fra Bogstad VP (som får overskudd på sne/is fra anlegget i okt/nov hvert år), og skape en stabil treningsarena i sesong-oppkjøringen for den organiserte langrenns-aktiviteten i nærmiljøet.  

Dette kan gjøres med trase sløyfe nordover fra VASK/Holmen og inn til krysningspunktet ved Ankerveien/O.Bull vei igjen. .

Koordinering med planene om åpning av merradalsbekken i merradalen er fullt mulig i tilfelle dette prosjektet blir realitet.. Men i første fase vil traseen legges parallelt med gangstien fra innerst i Røahagen og ned til Huseby. Traseen vil i stor grad være utvidelse av eksisterende stier, og sånn sett kvalitets øke eksisterende turvei-nett. På den mest trafikerte strekningen her vil også det å øke kapasiteten gjøre at man skiller sykkel/rulleski og gangveien, og dette vil redusere trafikkfarlige situasjoner mellom «myke trafikanter»
Kostnad/finansiering:Anlegg

Planfritt kryss ankerveien/sørkedalsveien  bekostes av kommunen innenfor samferdselsbudsjettet / ordinær veiutbygging.

Utarbeidelse av selve traseen, med drenering, frostsikring, kanter, lysstolper og kabel gate etableres som et 50/50 andel idrettsanlegg og kommunalt samferdselsanlegg.Løypetrase- byggingen legges ut på anbud, hvor også idrettslagenesamlet i Vestre Aker er klar for å ta entreprisesansvaret, og delvis produsere ca 4000 meter trase

Som definert idrett anlegg med støtte fra tippemiddler, egeninnsats/EK  fra idrettsklubbene og mulig kommunale midler.Prosjektering/tegning i detalj gjøres i samarbeid med OK Idrettsetaten og eksisterende samarbeids-selskaperDrift;

Bør inngå i kommunens ordinære gang/turvei vedlikeholdsansvarProsjektering

Det antas at OK sine avtaler med prosjekteringsselskaper kan brukes for å tegne inn traseen og få den gjennom ord. planprosess.Forslaget er spilt inn til ISU fra Røa IL, med støtte fra VASK og Njård ifm strategiplan 2013-2016, slik at det ligger i riktig "kø" og er med i ISU sine lister over ønskede anlegg. 
Det er også sendt inn som separat privat forslag til kommunens plan 2013-16. 

 

 
onsdag 5. september 2012

Hemmelige rutetabeller - sannheten om åpne offentlige data

Hemmelige rutetabeller

Hvem burde stille politisk ledelse i fagdept til vegg i slike saker.
Godt skrevet og bra at Chafffey tar opp forhold hvor innovasjon var en "festtale" for noen år siden-  med 20 millioner i gavepakning over statsbudsjettet - for så å falle som stein til jorden....

Er slike hendelser et resultat av at det ikke stilles korrekte eller store nok krav eller drives det helt uten  mål&mening - styring i samferdselsdept - eller at DIFI / FAD har ¨de riktige folkene som kan jage forbedringsagendaen i en verden som grunnet IKT muligheter stadig går raskere rundt ??

Dette bekrefter vel at de fleste ansatte i samferdselsdept er en hyggelig og sikkert fin gjeng som har det godt og bedagelig  på jobben og planlegger helst innovative enfelts-firkantede rundkjøringer eller diskuterer i almannamøter jhvordan nye parkeringsforskrifter skal skrives .....på 6 året etter oppstart.......

torsdag 23. august 2012

Dommen mot en massemorder - hva betyr det ?

Anders Behring Breivik får sin dom imorgen 24.august, og norges værste massemorder gjennom tidene - enten vi tolker det innenfor eller utenfor terrorist-defineringen, vil få sin straff sannsynligvis livet ut - av et raust norskt samfunn som har brukt en eller flere milliarder på selve oppgjøret etter hans syke gjerninger. Måtte punktum bli satt den 24/8 overfor denne massemorderen!

Fra en forvaklet einstøing tilværelse - hvor desverre ingen normale mennesker hadde kontakt med han, så ønsker sikkert han nå å få en "helte-status" slik Manson i USA fikk og sitte å skrive på sine forvaklede ideologiske tanker fra en rimnelig grei fengselscelle på ILA.
Om det blir grå eller hvite frakker som skal passe på barne-massemorderen ABB, er neppe så viktig. Det viktigste er faktisk at han blir isolert godt nok og at vi alle, - pårørende til ofrene, norske samfunn og resten av verden slipper å høre mere fra denne massemorderen.

Så det beste som skjer vil være at alle bistandsadvokater (170 godt betalte advokater)  booker seg opp på besøks-listen - og tar samlet et ansvar for at en advokat besøker ABB en time hver uke (som han har krav på) på besøksrommet på ILA. De trenger faktisk ikke si så mye - kanskje bare spørre "hvorfor"?? Og se massemorderes i øynene i en times tid....  Dette er måten vi sikrer at ABB ikke får distribuert sine syke tanker til andre syke stalkere eller besøkende som vil kunne finne på å ha lyst til å se/besøke/treffe denne morderen de neste 10 årene.
Hvis fengselsvesenet også sikrer at det IKKE er 2 veis data/telefoni-kommunikasjon inn til detnybyggde "livshotellet" hans, eller aller helst sikre at han kun skriver med kuløepenn, så vil hans forvaklede syn falle på stenjord!

La oss håpe de godt betalte 170 bistandsadvokatene booker opp all besøkskapasitet for de neste 500 uker (fengselsvesenet har sikkert begrensninger i sin IKT-plattform for besøksbooking), og på den måte hjelper sine klienter, ofrenes familie til å slippe å høre ytringer fra ABB de neste 10 årene? En tur ca annet vært år burde de stille opp for etter sine honorarer så langt er utbetalt...  

Dette er nemlig den enkleste metoden å beskytte oss mot ABB sin "talestol", da vi i vårt rause og snillistiske land aldri kommer til å endre våre generelle rettighetener med besøk- eller ytringsfriheten for selv de verste massemordere.....Reglene for besøk og straff inklusiv ytringsfrihet må gjelde alle - men la oss sikre at vi ufarliggjør denne massemorderen allikevel. Ikke som ekstra straff - men fordi storsamfunnet faktisk ikke trenger å kringkaste enhver som skriker opp og høyt..
 
La oss derfor håpe ABB blir dømt tilregnelig imorgen - med forvaringsdom livet ut. Så slipper vi en sårende og unødvendig ankeprosess som ifølge ....og som advokatene hevdes kan ta opp til 5 år - på våre skattepenger.....

Jeg er ganske målløs over det norske samfunns raushet for å hevde/ivareta frihet- og demokratiets prinsipper - og at vi er villig til å gjøre nesten alt for at vårt demokrati ikke skal få noen riper i lakken ved å forskjellsbehandle en massemorder med 77 liv og 20-30 milliarder i skade - med enhver annen kriminell eller uheldig fartsovertreder !!

Jeg har lest deler av Gjørv rapporten - og er imponert over at en slik utredning endelig turte å ta opp hvor det sviktet 22/7 2011.  Håper at ikke videre diskusjon blir "vi skulle ha stengt av grubbegaten så hadde ikke han kunnet parkere... er det noen som tror at ABB ikke hadde funnet en annen parkeringsplass for sin bombe - som i hammersborgtunellen - rett under høyblokken stedet for - da hadde vi vel ikke trengt å diskutere om høyblokken skal restaureres for 20 milliarder på 10 år eller ikke ........  

La oss håpe ofrene og deres pårørende får en dom og en forvaring av ABB som de kan være fornøyd med - det er vel det viktigste!
--))

mandag 30. juli 2012

Statens vegvesen - kleppa`s last call

på grunn av for lav betalingsvillighet fra offentlig kunder, så måtte det dynamiske og moderne veibygg entrepenørselskapet vårt permitere Jose og få NAV til å betale hans lønn i en periode...De siste årene har Statens veivesen ansatt mer enn 1000 nye mennesker, med kompetanse, fremtidstro og arbeidsglede, skal vi tro intervju med ledelsen.

Hvor mange kilometere ekstra med vedlikehold på våre veier er det blitt?

Hvor mange kilometere med midt-delere på ulykkesbelastede strekninger er satt opp?

Hvor mange steder er det utført rassikring ?

Hvor mange kilometer med ny veibane på riks og europavei standard er det produsert ?

Og på toppen så er vel det meste av vei-produksjon rundt omkring outsourcet til gamle kolleger i "statlig eide" entrepenører slik som Mesta....

Kanskje det er samme sykdom hos oppdragsgiver som hos entrepenørene vi kan lukte?
For lukt av asfalt er det ihvertfall ikke - og ambisjonene til de ulike etatene som er gitt som innspill til ny nasjonal transportplan er ikke mye mer omfattende enn det Jose på bildet hadde..... skulle jo bare grave et hull for å sjekke at pukken kunne bære tyngden av de nye type overflateasfalt....

Men så lenge staten sender videre alle regninger for elendig vei/samferdsel til bilister direkte eller indirekte - så kommer dette ikke til å bli bedre.
Dessuten har jo Kleppa i sin siste "periode" som minister gitt fasitenpå hvordan man overfører vedlikehold av lokale veier tilbake fra fylkeskommune til staten...... tilfeldig at dette var et sjakktrekk for at hiun skulle få jobben som fylkesordfører i rogaland etter at Ryfast - prosjektet ble definert om av henne..... Det er sikkert for å vedlikeholde ryfast at Kleppa sikret 1000 nye ansatte i sztatens vegvesen da...
Hvor er riksrevisjonen - hvor er media - er det mulig å være så tett på korrupsjon og makt-arroganse uten at det får konsekvenser ?

onsdag 25. april 2012

Terrorist rettsaken om 22.juli - endeligt ?

10 uker i tingretten skal avgjøre om gjerningsmannen skal dømmes "vanlig fengsel" eller "behandling". Honnør for at saken ikke er blitt det "sirkuset" mange fryktet - hverken i eller utenfor salen.  Det viktigste er vel at rettsaken setter en endelig strek overfor tiltalte, at alle faktiske informasjoner rundt denne terrorhandlingen har kommer opp og frem i lyset. Dermed sikrer vi at Norges værste massemorder gjennom tidene vil få sin dom, og sannsynligvis ikke få anledning til å slippe løs sine tanker, meninger eller sitt fysiske legeme i det norske samfunnet mere.
Men helt sikre på at rause storsamfunnet  vil kunne "stanse" ABBs behov for å finne en talestol for sitt forvaklede verdensbilde er jeg ikke.....

Det aller viktigste nå   er å gjennomføre en feilfri rettsaksprosess, som speiler det demokratiske rettsamfunnet som vi har, og gir alle etterlatte og rammede de svar overfor gjerningsmannen som en slik terrorforbrytelse tilsier. 
Det er hardt, hjerterått og vondt å se de som var direkte truffet av terroristens forbrytelse måtte gå igjennom en så tøff rettsak, men det er forhåpentligvis det som skal til for å sette det endelige punktumet på saken for de mest berørte - selv om det er mange som har et hull i hjertet sitt til evig tid.

At det ikke gjøres saksfeil, minsker også at det finnes noen grunner for en tidskrevende ankesak - og dermed ny runde i lagmannsretten ! La oss håpe at saken er ferdig behandlet før sommeren 2012! Hvis en anke er tuftet på at ABB sin holdning om at han "ikke respekterer norsk rett", så burde det åpne for ny tolkning og praksis ang ankeretten i fremtiden. (krav om ny bevisførsel, dokumentert saksbehandlingsfeil, anke straffeutmåling uten å prosedere skyldspørsmålet på nytt etc).
Rett til å anke en dom bør faktisk være tuftet på realiteter ikke synsinger - hverken fra påtale- eller forsvarssiden!  En anke til lagmanssretten bør kunne avvises på samme måte som en anke til høyesterett kan det hvis den ikke er begrunnet - og at det ikke er andre faktorer som dukker opp enn det som kom opp i første rettsinstans.

Av respekt for de etterlatte , må vi dessuten sikre oss at det ikke kommer "gjentatte krav  om gjenopptagelse" på hver eneste avisside i de neste 25 år,  slik vi siden 50-tallet har sett i "tilfellet Torgersen" og siden 80-tallet i "Tilfelle Treholt".  De har gjennom advokater og engasjerte venner  holdt trykksverten i media våte i 50 og 20 år! Tenk alle de viktige andre emner som dette vrøvlet har skøvet unna forsidene til den 4.statsmakt!!  
Noen ganger må "faktisk skyld" være nok - og det blir akademisk å gradere skyldsgraden for mord på 77-personer.
La oss håpe det ikke levnes noe tvil i dommen mot ABB som tingretten (som ellers er kjent for å være ganske tilfeldig i sine smådommer) er så sylskarp og dekkende at ABB ikke kan komme tilbake og så tvil om saksbehandlingen eller selve bevis-stillingen også om 20 eller 40 år....

En forvaringsdom utover maksstraff på 21 år er ikke ofte som gis i Norge, men det ligger vel i kortene at det vil alltid være en stor gjentagelsesfare når du har drept 77 mennesker med bombe og automatvåpen. Begge psykiatrirapportene (som kom frem til ulik konklusjon ang beregnligheten) hevder at det er stor fare for gjentagelse. Og det vil ligge til grunn for hvordan dommen blir fullbyrdet. Blir han dømt til behandling på ubestemt tid, så må reglene for tilfeldige rutiner innen psykisk helsevesen også endres - noe delvis er gjort med en hastelov før påsken.

Jeg mener at samfunnet burde sikre at enhver fremtidig permisjon, prøveløslatelse etc, er skriftlig godkjent av navngitt øverste politisk ledelse (= sittende statsråder/regjering)
En slik "garanti" direkte  for at det ikke er gjentagelsesfare for at en med slik forvaringsdom, eller som er dømt til behandling kan slippe ut fra en "livslang frihetsberøvelse". Det bør kunne gjøres med en liten forskrift, og være norske befolknings garanti for at samfunnet beskyttes mot en terrorist i all fremtid. 

Da vil det også være et sterkt begrenset behov for "sosialisering" tilbake til samfunnet for denne massemorderen. Om en spesial-celle bygges på Grini eller annet sted, med basale funksjonalitet, men uten kontakt til andre fanger, uten internett/media + egen luftegård være påkrevd slik at samfunnet ikke sløser bort mer enn høyst nødvendig penger på enten fengsel-. eller institusjonsopphold.
Denne mannen skal og bør forvares, ikke rehabiliteres, og han trenger ikke hverken å kringkaste sitt forvaklede syn til utenomverden, eller ha dialog med andre forvaklede ekstremister...

Hans taletid bør avsluttes etter rettsaken, som et raust storsamfunn har gitt han !

La oss ikke skape en "martyr" eller en ny ideologist med misjonærbehov som har egen "talestol" fra cella!

Og hvis besøk-tiden han "kanskje har rett til" som andre fanger  i fengsel/institusjon er 1 time pr uke, så er jeg sikker på at de 177 bistandsadvokatene kan sette seg på besøkslisten - og for sine godt betalte oppdrag i denne saken kunne sikre at andre "besøkende" (les media eller andre ekstremister) blir blokkert ihvertfall de første 10 årene..... Så får de jo bare sitte der i en time hver, en gang i uken å se han inn i øynene - av respekt for sine klienter og deres etterlatte !

La oss håpe noen i justisdept har tenkt lengre enn de fleste andre av oss for å sikre at denne ekstremistens røst disse ukene er det siste man hører fra et forvaklet sykt sinn uten emosjonelle trekk  og innlevelsesevne for de han har skadet for livstid !!

mandag 19. mars 2012

svadagenerator

http://gamma.kaldera.no/svada/

En av mine digitale ambisjoner er å integrere denne i bloggen, slik at setningene er optimalisert for søkemotor - og inntektsstrømmer....

strålende app - får vi den snart på androidplattformen også ??

http://gamma.kaldera.no/svada/onsdag 14. mars 2012

Barne-asyl og politisk unnfallenhet!

450 barn er kommet i en forferdelig livssituasjon - de sitter med endelig avslag om opphold i Norge sammen med sine foreldre. Barn som har sittet i mottak-systemet mellom 3 og optil 10 år - og fått saken sin behandlet flerfoldige ganger - med alle ankemuligheter. Når foreldrene får raust tilbud om hjemtransport med lommepenger - ja da dyttes små barn opp mot mediaruten og gråter for åpen skjerm ..... dette er både hjerteskjærende og unødvendig på samme tid!

I beste sosialpornografiske tradisjon lages den "humanistiske" venstresiden store mediakampanjer hvor små barn står frem og gråter for åpen TV skjerm. Dette er "brutalt" og viser de triste enkeltskjebner - men også hvor fallitt norges innvandrings-praksis er.
Alle nordmenn blir påvirket av at "uskyldige barn" har og får det vondt? Det er både gruppen unge som er sendt av familier i afganistan nordover "alene", samt voksne som får barn mens de sitter i mottak i Norge. Det er et par dagers bussreise fra hellas/Tyrkia-leirene og til Svinesund..

Men hittill er det lite fokus på hvordan hovedproblemet kan og må blir løst i disse saken - hvis vi da skal fortsette å ha innvandringspraksis styrt av regler og lover - istedet for følelser og tilfeldigheter med den/de som skriker høyest....

Løsningen er faktisk å sikre ved første ankomst til Norge en lang raskere og bedre saksbehandling. Istedet for å "stappe familier inn" i nedlagte høyfjellshoteller - og la de sitte apatiske der i flere år mens norge i sin snillistiske praksis lager "saksbehandling" som vi ikke har noen forutsetninger for å klare. Selv om gjennomsnitts behandlingstid nå er under 2 år så gis det mulighet for å skrike høyere, ange mere, belaste rettsapperatet ytterligere mange år.... Ikke rart det blir produsert nye barn i en slik livssituasjon !
At norge betaler masse penger til advokater som skal finne på tøvete argumenter for å forsvare beskyttelses-behovet i en landsby i et urolig land 5000 km unna, viser hvor flinke vi er til å sløse med fellesskapsverdier.

 det er faktisk stor honnør for en forutsigbar- og tydelig holdning fra justisminister Faremo som må ta mediastøyten og stå på de reglene som et bredt politisk miljø er enig om - og som UDI faktisk må effektuere - i fremtiden forhåpentligvis i en helt annen og mer responsiv grad!
Forklaring til justisministeren på hvem som har ansvar- og poengtering av hvordan utsendelse skal skje, viser at dette kommer nok fortsatt til å gå altfor sent... medfølgende enda flere barn som kommer til å bli "skadet" på sjel og sinn.
Jeg må innrømme at jeg den siste tiden var usikker på om AP ikke ble fristet til litt "populisme" og unnfallenhet i dette spørsmålet. Men når  Jensemann nå står frem og backer opp Faremo - og står opp mot endel lokallag som tas til inntekt for tilfeldig følelses-praksis, så burde han få en prius for en fast og konsekvent hånd på rattet - det er bra!  

Men AP lar SV score noen poeng ved å markere holdning - både Lysbakken med knyttet neve fra landsmøtet og Marianne Borgen som klokelig finner andre temaer enn samferdsel - å snakke om , uten at det er noe annet enn humane intetsigende "bestemors-meninger" av den grunn.....

Med ny avtale om utlevering til bl.a etiopia så er det grunn til å tro endel familier og derav barn blir sendt ut i tiden som kommer uansett. problemet med å løsne opp for håndteringspraksis er at da vil det komme rene "barnebusser" nordover - med og uten foreldre på slep fra alle ulike leire sør og østfra

Så hele problemet  hadde løst seg langt bedre hvis kravet til behandling av asylsøkere var maks 1/2 år. 1 ankemulighet - og behandling hvis vedkommende kan få frem nye momenter fra spesifikke land. (så vannskelig er det ikke å få bekreftet tilknytning til motstands-gruppe, eller historie om fengsling/torturering etc- direkte ellr via Amnesty/FN systemet)

Dermed kan folk slippe å sitte 10 år på et asylmottak med feil forventninger til å kunne starte på nytt! Og utsendelse tilbake til opprinnelsesland iverksatt bør umiddelbart skje via lukket mottak ble gjort.
(Idag så har vi 40.000 illegale innvandrere i norge- og sender ut 4-5000 pr år - det betyr at køen er borte om 10 år hvis ingen flere kommer inn....... )

Lag en "raus" ordning med støtte for "frivillig" uttransport. mot en personlig avtale om at de får 1 års fengselstraff hvis de kommer tilbake til Norge på de samme forutsetninger innen 10 år.
Med avtale om å betale fengselsvesen i hjemlandet (det er noen ganske få land vi snakker om), så kan asylsøkere uten beskyttelsesbehov sone dommen i hjemlandet - betalt av norske skattepenger, og bli sosialisert tilbake til sitt hjemland.

Vi snakker jo faktisk om folk som har fått grundig behandling av beskyttelsesbehov- og hvor det stadfestes at det IKKE finnes noe form for beskyttelses-behov!

Tenk bare hvordan det blir når euro-flyktningene kommer på toppen av andre flyktninger fra x-krigsherjede land skyller inn over norge til sommeren....  Har UDI ansvar for å redde høyfjellshotellene fra konkurs - eller tar de ansvaret for å håndtere en asylpolitikk som er raus med de som har beskyttelsesbehov - men er konsekvente og responsive for de andre som selvfølgelig drømmer om et bedre liv - men som lille norge ikke kan løse ved å åpne alle sluser inn.

mandag 12. mars 2012

Holmenkollsøndagens landing på kulen 2012

Holmenkoll-søndag midt under hopprennet mars 2012; 10.000 tilskuere mot vanligvis 30-50.000 ! Og på 60års jubileumet til da det var 120.000 i bakken ! Er det mulig??  Det var så tynt og glissent at det bare er  trist å se på tribunene på denne solrike søndagen i mars 2012!

Skiforeningen trodde at billettpris på minimum 450,- og 6-700,- for plass i solen,  var greit for folk flest... Familiekostnad et par tusen kroner for et par timer - selv uten tåke....
Oslos skiglade publikum ga klar melding om at en slik arroganse og grådighet ikke er noe særlig - smertegrense for de fleste går langt under dette prisnivået -  selv om det var morro at bikkja i bakken var tilbake!

Tror at det skal endel ydmykhet og fingern i sneen til for å snu dette !
Om ikke skiforeningen evner å tenke nytt, så får kommunen trå til med hjelp, pådriverskap og  få inn sine representanter i neste års arrangementskomitee. Oslo som by kan bare ikke "skusle bort" vår "nasjonaldag i vårsola! Investerte ikke kommunen en milliard ekstra i anlegget der opp foran VM for et år siden ??

Sååå gøy er det heller ikke å se østeuropeiske skinnmagre-aneroxi -hopputøvere fighte med radmagre trøndere og en idrettsorganisasjon som ikke evner å innføre vektklasser i sin idrett.... og med et poengsystem de fleste har litt problemer med å forstå - inkludert speakeren..... At ryktene om kalde og slappe standard-pølser til bensinstasjonpriser viser at her er det "strammet inn" på alle muligheter for andre å tjene noen penger.. jeg tror de fleste vil ha tilbake pølse&vaffel-stasjonene som startet helt nede på Gressbanen - og plassert hver km nedover holmenkollveien i hageporter og brøytekanter. Det  var med å gi viktig lokalt engasjement samt penger til vestre akers idrettsklubber i mange år!!

De fleste som kom seg opp i kollen denne helgen i mars 2012 tok nok med seg flaggene og heiet på de superpositive skijentene våre oppe ved frognersetern istedet for. Dobbelt morro for brøkdelen av kostnaden!
Mangler bare at  skiforeningens strategi-utvalg finner ut hvordan man lager inngangsbiletter til 5-mils løypa der oppe da og samarbeider med vinmonopolet om skjenke-avgifter på det som er i termosen.....

Imens heier jeg på ski-jentene + Røa`s Martin J Sundby som viste at han er på rettvei til å vinne 5mila i 2013 --))


foto: scanpix
Bare drøyt 10.000 mennesker bivånet hopprennet i Holmenkollen søndag.

tirsdag 6. mars 2012

SV - Sentralstyrt Valgdirektiv godt under sperregrensen

Siste ukers ganske oppsiktsvekkende sak rundt Audun Lysbakkens evne til å lede et departement etter norsk lov topper seg inn mot SVs landsmøte og valget av ny leder  - Får Lysbakken en spissrotgang gjennom menigheten - eller blir det en ren hyllestmarsj regissert av kamerat Napoleons meningsfeller - eksisterende og fremtidige museumsvoktere ??


Med Kristin Halvorsen som overveldende og varmeste forsvarer for at SV skal banke igjennom Lysbakken som ny leder- så trumfer/truer/overstyrer  den eksisterende SV- ledelse et ledervalg som er helt etter skoleboken til sine kommunistiske forgjengere i historien - koste hva det koste vil....

En svært god regel med topplederutnevelse i næringslivet (utenfor familie-selskaper da..)  er at avgående toppleder IKKE er for innvolvert i ansettelsen av sin egen etterfølger. De smarteste holder seg rett og slett langt "utenfor" den diskusjonen! (ihvertfall hvis man har annonsert sin egen avgang)  Det blir feil rammebetingelser iforhold til den spesifikke nye person som skal etterfølge lederen og det strider mot alle generelle prinsipper om viktigheten å velge den som er best egnet av tilgjengelige antall kandidater.

Når Kristin Halvorsen legger så sterk prestige og vekt på å styre landsmøtedelegatene, så viser det den værste delen av den historisk godt dokumenterte kommunistiske praksis - som jeg trodde var et tilbakelagt praksis som selv restene etter Stalin-Russland sluttet med på 70-tallet..... ihvertfall i så åpen grad .
Dette er å detalj-styre og kneble alle hender på landsmøtedelegatene - rett og slett!  Og det setter faktisk spørsmål om SV er et parti som er tuftet på demokratiske prinsipper ! At de (SV-menigheten) godtar det er vel fordi de frykter at museums-kameratene skal bli sinte og slamre med dørene på nachspielet til helgen.... Og Jensemann kommer neppe til å stikke sin x inn i det vespebolet for å forsvare en stadig svakere trekløver-regjering....

Det nest verste med denne politiske uryddigheten er at det kommer et år for tidlig - hadde dette skjedd våren 2013 hadde SV holdt seg godt under sperregrensen ved valget. --))

Det verste er at usakligheten fra grunerløkka, Inga Marthe Thorkildsen ligger ganske så stille i sivet - og er sikkert klar nok til å posisjonere seg frem i front når alle de andre "har spilt seg selv ut over sidelinjen"..... jeg har litt for mange avisutklipp fra hennes utrolige utspill i ammetåke og barnepermisjon de siste par årene.... og desverre er det en fare for at hun kan skrike SVover sperregrensen på et drøyt år - og det synes jeg ikke SV fortjener...

men Audun Lysbakken bør ikke få sjansen engang.... saken lukter langt mere enn noen få penger til en ærlig jenteforsvarssak... jeg sitter på følelsen at det blir mange råtne egg som skal ut av denne relativt korte - men akk så alt for lange-  perioden  for SV i maktens korridorer - SV var rett og slett ikke moden og voksen nok til å være i posisjon slik de fikk muligheten etter stortingsvalget 2005 !!La oss derfor slå ring rundt ærlige tillitsvalgte, uavhengig av politisk farge, men folk og partier som ikke ser forskjell på landets interesse og sitt eget tilbestehavende- få dem inn i skammekroken fort som .... og la oss minne dem om dette ved hver eneste debatt og media-mulighet helt frem til valget 2013 og valget 2015 og valget 2017....det var den siste fyrtårnutblåsing i LYSiBAKKEN-saken fra en beskjeden enkel Friherre W.

.....men en liten etter-refleksjon med oppslaget i VG er på sin plass....
oppdatering 10.mars; bekrefter vel at når det lukter ille er det mer dritt i vente:
Saken om Lysbakken går fra enkelthendelser til å vise en bred kultur i et lite "valgforbund" som med Jensemanns hjelp har klart å være i maktposisjon siden 2005. Jeg grøsser og skjemmes på demokratiets vegne! Er det bare Erik Solheim som har vært edrue de siste årene, eller får vi opp en bistandstildeling til en kommunistisk sub-geriljagruppe der også??

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10070233onsdag 29. februar 2012

Samferdsel prioritering og oslopakke 3

Idag ble luft-kyst-vei-bane etatenes forslag til NTP 2014-2023 lagt frem.
Konklusjonen er vel at det ikke er noen særlig spenstige tiltak i oslo/østlandet som vil gi noe bedre flyt i veibasert transport. Hvis dette er ambisjonene til de ulike samferdeletater, så var det ganske tynne greier!

Er det mulig, med de inntektene som bilister legger igjen i alle skatter og avgifter hvert år (60 milliarder) at ideer som løser flere problemområder og reduserer ulykker samtidig, ikke kommer frem???
Vi køer til vi dør - enten det er over smedstadkrysset om morgenen, eller på fredagen opp til fjellet! Selv en miljøtunnel forbi Røa tar det 50 år å få på plass- og forurensningen ligger som et teppe over hele oslogryta!

Er det kompetanse eller foruft som mangler? Heldigvis er det kommet tilbake fra "utlån" i UD Erik Lahnstein, en som har ganske lang erfaring med samferdsel... Forventningene til han for å trylle gull av gråstein, sørge for at bemanningen er operativt, og finne smarte løsninger for å ta igjen de hullete veiene som er verre enn østeuroåpeisk standard, er stor herfra!

Hva med å sparke noe hundre byråkrater, ansette et par hundre asfalt-leggere og rulle ut 5 km pr dag på "bottom cost". Da slipper man prisavtaler mellom aktører, og kan ha fokus på å flytte "brakker og biler" slik de gjorde de gamle rallarne. Først da vil vi "lukte asfalt" på de nedslitte riksveiene!

Det er nemlig det svenskene gjør - bare å obsertvere dem på E6 hvert 4 år - asfalteringen går fort - og trafikken har minimal rykk/napp slik som det er i Norge! Og jeg er sikker på at de ordner det til langt under halve prisen hos våre sveabrødre også!!!  

------------
Fra Nasjonal Transportplan, forslagsdok 29/2-2012 : perioden 2014-20236.1.4 oslopakke 3 finansierer

og iverksetter tiltak på kort og

mellomlang siktoslopakke 3 omfatter investeringer i veg- og kollektivsystem,

og er i tillegg rettet mot drift og vedlikehold

av kollektivtrafikk.

opprinnelig kostnadsoverslag for det lokale forslaget

til oslopakke 3 som ble fremmet i 2006 lå på

54 mrd. kr (2006 - kr). Kostnadsoverslaget ligger nå

på om lag 100 mrd. kr (2011 - kr).

Det er i 2011 etablert et mål- og resultatstyringssystem

for oslopakke 3, som skal ligge til grunn for

vurderingene som skal gjøres, og være et verktøy

for prioritering av tiltak. Utviklingen av mål- og

resultatstyringssystemet var første del av arbeidet

med et revidert beslutningsgrunnlag for langsiktige

prioriteringer i oslopakke 3. i desember 2011 presenterte

sekretariatet for oslopakke 3 utredningene

med grunnlag for langsiktige prioriteringer og finansiering

av pakken. Disse utredningene er lagt fram

for behandling i styringsgruppen for oslopakke 3.6.1.5 transportetatenes

prioriteringer i oslo-områdeti påvente av behandlingen av prioriteringer og finansiering

av oslopakke 3 har transportetatene lagt til

grunn at handlingsprogrammet for oslopakke 3 i

perioden 2012-2015 videreføres. Dette innebærer at

det i oslopakke 3 er prioritert midler til kollektivtrafikktiltak,

drift av kollektivtrafikk, samt programområder

i samme omfang som i dag. Videreføring

av Kolsåsbanen og utbygging av t-banestrekningen

lørensvingen er prioritert. Det er også avsatt midler

til oslo bussterminal. store prosjekter som er

prioritert på vegsiden er ny tilfart til sydhavnen, rv

22 lillestrøm – Fetsund, e16 sandvika – Wøyen og

e18 Vestkorridoren. Dersom rammen økes med 20

prosent, prioriteres også e6 Manglerudprosjektet og

utbedret atkomst til alnabruterminalen.

Satsing på jernbane i osloregionen omfatter

fredag 24. februar 2012

Det er folk utenfor norge som har det bra også...

Liten refleksjon fra en vinterdag mens s/y We two W ligger godt i sin boblehavn / opplag på Dronningen --((
   


torsdag 23. februar 2012

LYSiBAKKEN eller MØ`rt i tunnellen ?

Statsråd og kommende SV leder Audun Lysbakken`s tildels desperate foss-roing på alle media-arenaer i det som grenser til ren politisk korrupsjon og berikelse av "egen interesser" er en fantastisk oppvisning i politisk åling i pinlig farvann. Men utenom den moralske og ledermessige spørsmåltegningene,  har dette også et annet perpektiv over seg. Hvilke type kompetansefolk rundt en statsråd blir "ansatt" og hvilke holdninger og erfaringer i å håndtere felleskapets verdier har disse? Hvilken opplæring får de som blir "kastet inn fra all verdens steder" og ionn som både statsråder og rådgivere? Burde Jens S sikret bedre "opplæring og etterutdannelse"  i sin lederrolle - og ikke bare hatt fokus på å trumfe gjennom de største flaggsaken? Er det ikke en lederoppgave å sørge for opparbeidelse av god moral og saksbehandling blandt både statsråder og den politiske ledergruppen i departementene? Vi snakker om troverdigheten til det politiske lederskapet!

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Lysbakkens-hoyre-hand-overkjorte-byrakratene-6769380.html

Kanskje det er viktig og bra i seg selv at en statssekretær for barn/ungdom/likestilling er i klassen "ung og fremadstormende politisk broiler" og går rett fra lederskap i ungdomsklubb til ansvarsfull toppstilling i et departement når man er i midten eller slutten av sine glade "ungdoms"-år - the rocky twenties! Vi ser i andre departementer at bakgrunn for disse postene er tildels "ganske ymse" og ihvertfall ikke tuftet på faglig eller ledermessig erfaring....
Kanskje skal man beskytte yngre folk for å ta mer ansvar for fellesverdier enn man  kan forvente de er istand til å håndtere ved å sette aldersgrense og generelle kompetansekrav + erfaringskrav ved ansettelser i toppledelsen i departementer.
Men om man gjør det, vil det jo ikke bety at en ung "leder i et departement"  er "fredet" for allt som er moralsk i grenseland gjennom hele "puberteten"  Det er faktisk mange embetsmenn, så erfarne og "sikkert" kloke rådgivere finnes i fleng i korridorene i dept. Det viser seg jo at disse hadde advart vedkommende i BLD  i tildelingssaker - også i den som sprakk i lysbakkens dept i januar! Her kan man bare vente på flere "lik i lasten...."

Holdninger vi alle har  skapes over tid, og hvis de ikke er ærlige, og basert på etiske grunnpilarer som vi har på tvers av "politisk farve" i vårt gode samfunn, så møter man seg i døren med "buksene" langt nede på knærne.... Kirsti Bergstø har kanskje ikke det fulle ansvaret for denneene fadesen, enten det er en glipp eller bevisst dårlig arbeide.... Kanskje hun bare ble fristet til å "fikse en vennetjeneste fra Tronsmoen
Kanskje hun skulle eller burde vite at fysisk fostring, og ulike selvforsvars-grener er en glimrende del av idretts-norge, og det kan faktisk være et godt signal å motivere jenter som trenger å styrke evner og selvfølelse inn til idrettsforeningene. Der finner man også gode sterke sosiale miljøer som i seg selv også styrker "selvforsvarsdelen"

Men det er  Audun Lysbakken som må ta i siste ende fulle politiske ansvaret (han har det siste måned - og forsøkt å dekke til saken - og legge seg så flat som overhodet mulig for en bergenser -  så godt det la seg gjøre. Mer flat hver gang det kommer opp nye momenter i saken... Om han kan se seg selv og Jensemann i øynene får jo de avgjøre- sånn sett er Jens Stoltenberg flink til å tilgi fadeser til statsråder og deres ledergrupper!
Det blir spennende å se hvordan Lysbakken  klarer å åle seg videre ut av en stortingshøring som komme.  Uansett har han fått en veldig god trening i å håndtere mediatrykket i pinlig situasjon - og det vil han får bruk for som påtroppende "President Napoleon" i SV !

Men Audun Lysbakken har faktisk ansvaret for utvelgelse og ansettelse sine egne ledende medarbeidere - og hvordan de utfører sitt arbeide.

Jeg skal ikke gradere om hans overtramp er i kategori med smykke/dåpsgaven til SP sin leder, partistøtte fra kommunalt eide kraftverk, eller andre som har vist dårlig personlig dømmekraft de siste årene - men at vi i det hele tatt har slike ledere i politiske partier er ikke bra for vårt demokrati! Det viser til alle andre nordmenn at "skrik høyest, lyv mest, glem lovnader fra ifjor og rask til deg mest mulig goodis  til egen fordel" er blitt akseptabelt i vårt overskuddssamfunn.
Det er i denne sammenheng ikke størrelsen på pengebeløp som er problemet - eller at selvforsvarskurs for jenter nødvendigvis er feil.  Det var det heller ikke da en statsråd (Enfrid Halvorsen?) for 20 år siden hadde rotet med noen taxiregninger - og måtte gå fra sin post.
Problemet er den holdningen som mangler og som burde være en helt naturlig del av ryggraden og agerende på refleks i sitt virke !
Vi må faktisk kunne stille sterke og absolutte krav til hederlighet for våre øverste tillitsvalgte !

For neste gang det "utlyses" bredere tildeling av penger til gode formål, så kan vi være sikker på at det skjer "korrekt" - og dermed så er det sikkert 20 andre foreninger som søker om midler. Og vær sikker på at ledere skriver ferre mailer og ansetter en ring av informasjonsrådgivere rundt seg i for å lage "forsvarsfilter" . Men hvis beslutninger i tildelingssaker som dette fortsatt vil være en del av buddy buddy kultur og tildeling skjer med øyne til sine"undergrupper eller politiske venner" - så er det fortsatt ikke bra.
Enten det er KrF, H, AP eller de som har vist seg å være best på overtramp de siste årene, SP og SV !

Så oppsummert så burde Lysbakken fratre umiddelbart som statsråd, men selvfølgelig bli valgt som ny SV-leder om et par uker.
Dette er jo en ren "WinWin-løsning" som medfører et lite håp at SV (sammen med SP) holdes langt inne i den mørke tunnellen og godt  under sperregrensen ved valget 2013 - de trenger rett og slett "timeout - og "stå på gangen" minst en periode..... selv om det vil medføre at Rødt og Miljøpartiet de grønne vil mulig få en oppblomstring samtidig..... og at vi vil se (og høre....) langt mere mistenkelige stille påtroppende nestleder, "skriket fra løkka" Inga Marte Thorkildsen ! Det blir jo en sann prøvelse --))


------------
PS: fra 24/2:
saken går videre, og det er ikke i riktig retning for sosialistene som "påberoper" seg nærmest eierskap til et departement....

Dagbladet offentliggjør fredag e-posten fra Westhrin til den daværende SU-lederen Mali Steiro Tronsmoen. I e-posten lover Westhrin å se på mulighetene som finnes for å få i gang kurs i jenteforsvar.

Onsdag sa Lysbakken til Dagbladet at «det ble aldri sendt noe svar» på e-posten fra Tronsmoen. Han sa også at han hadde lagt fram alle dokumenter i saken.

- Inntatt BLD

Tronsmoen ber i sin mail statssekretæren tenke kreativt og komme med forslag om hvordan SU kan få finansiert selvforsvarskurset sitt.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10078667


--
 
5.mars; det gikk som det måtte. Lysbakken gikk av og dro med seg de berørte assistentene sine.. Sånn sett kommer han  som person styrket ut av saken - og får tid til både å være nybakt pappa og fokus neste året på å bli Leder med stor L i SV.... og bringe demn opp av hengemyra før neste valg.
Overrasket at ikke Inga Marte Thorkildsen tok over BLD - men at Kristin H stepper inn som "vikar-prest" kan jo tyde på at SV planlegger minst 12 mnd utenfor regjeringslokalene foran neste valg..... og jeg vinner en flaske  rødvin på at regjeringen sprakk i perioden før valg 2013....

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10061292

fredag 17. februar 2012

VM i arroganseboard

Mange var vi som hadde gledet oss til VM i spektaculær idrett på "hjemmebane i Wyllerløypa". Litt leit at alle nordmenn svikter i innledende runder, men når de en etter en står frem på TV og sier "det er jo bare et av mange renn"- og smiler bort sportslig fadese,  så viser det hvorfor denne delen av idrettsfamilien er litt "på siden" av resten av norsk vinteridrett.

Slik var det også på 80-tallet da windsurfing utviklet seg i "bølge nr 2" . De mest "sære" satt og ventet speidende på Lista eller Solastranden på "bølgene som ikke kom" istedet for å ha fokus og delta på de arrangementer fantes , og som frivillige innenfor idrettsorgansisasjonene satte opp - enten det var eurofuncup, Milk Festival eller svenske course-races. Det førte til at all arrangementsfokus forsvant på 90tallet og først nå er på vei opp igjen.. Folk gadd ikke i lengden å drive frivillig arbeid uten at utøverne stillte opp også!

At endel av de beste brettkjørerne i norge prioriterer film-jobber  i USA eller er slitne etter X-games i januar får så være. Jeg lider litt med landslagsjefen som sikkert bakser med en gjeng super-individualister som hverken har fokus før VM eller rett før de kaster seg utfor. Jeg ser på øynene at her mangler det konsentrasjon og fokus for å levere resultater! Og med så høyt nivå det er blitt på snowboard, så er en hånd i bakken nok til å sende folk ut i innledende runder...  

Kanskje noe av "opptrekk"-kraften som man trenger for et mesterskap lå i  utfordringen med at det manglet hovedsponsor - selv om markedet er internasjonalt og de sikkert forsøkte sterkt å få "nye utenfor sporten" til å backe inn. Det er jo grenser for hvor mye penger det kan melkes fra board-produsentene eller saggeklær-produsenter .....

Men at Oslo by eller vertskapslandet Norway, som hadde stillt garantier på 28 mio for dette arrangementet ikke er "synlig" engang på logoen til arrangementet er både frekt og unødvendig arrogant. Og når arrangørene får seg til å si at det ikke er så farligat de ikke fikk inn hovedsponsor - da de hadde kommunal garanti som sikrer arrangementet, så er ikke det bra! Dette kommer til å skade andre idrettsarrangemneter som trenger et godt samarbeid med Oslo kommune i fremtiden!NRK forsøker å dekke arrangementet mediamessig og få fokus på oslo by i vinter-prakt. En helikoptertur (ikke spør om kostnad) krinset i ring over "bjørvika"  med fokus på Operabygget igår, hadde logo og resultater som en "blokk" i midten av TV-bildet - som dekket selve Opera-bygget og viste bare fæle byggeplasser i randsonen mens supersportysøte Anne Remmen oppsummerte hvorfor alle nordmenn kom rett utenfor kvalik... det ble liksom stang ut uansett på hvilket ben alle forsøkte å legge tyngden på denne torsdagen - et år etter tidenes nordiske VM-fest i oslo....

Men vi som er opptatt av idrettsestetikk, akrobatikk og performance på høyt internasjonalt idrettsnivå skal sikkert ta bussen inn til Wyller i helgen for å se på utenlandske fokuserte utøvere allikevel.
Men jubelbruset for nordmenn eller arrangørene kommer til å mangle. Selv om mikkel rev bangbang skulle dukke opp en uke for sent til kvalik og vise kulskap på TV intervju på "hjemmebane".

Men det er viktig at vi får bekreftet at Wyller anlegget er ideelt for å kunne ha sloopstyle og tuben plassert der når vinter - OL i OsLo 22 kommer på plass. Men da blir det andre som har regien på arrangementet - og det kommer ikke denne kule delen av vintersportsfamilien å tape på ! Selv om XGames er kulere og involverer mere penger, så henger OL deltagelse fortsatt høyt - for endel av kidzzza. Se bare på snowboard-cross-grenen og hvordan det har utviklet seg bare siste året....tenk om Finn Aamodt hadde hatt tid til å bli sportssjef for kidzza i pipen ?

Imens kan boardgjengen bare håpe at det er noen i det hele tatt som gidder å sikre og drifte permanent sloop og pipe-anlegg hvert år i Tryvann vinterpark - noe som vil sikre treningsbane og rekrtuttering for alle snebrettkjørere som "er hjemme i norge" og ikke henger rundt pipene i colorado eller british columbia....

tirsdag 14. februar 2012

mandag 13. februar 2012

hallo aserbadjan - her kommer vi !!

Melodi Grand Prix er halvveis, dvs norske representant "valgt ut" i beste sms-populistiske metode. Noen kjente og noen helt ukjente artister står igjen og sipper litt ellergleder seg over "5 minutes of fame" - mens en "søt" nyoppdaget barnevernsmedarbeider er på vei til "stjernene" i månedene som vi har foran oss.

Mens Stella`s flotte og eggende afrikanske rytmer fra ifjor aldri kunne ha sjanse i en østeuropeisk dominert "musikk-rasistisk" klima, så skal vi godt dra på oss ny optimisme iår. Med en "fengende" melodi laget av svensker, etter "svensk tone-strategi" (opp en oktan i refrenget) og med østeuropeisk/tyrkisk inspirerte mooves og grooves eller hva det nå heter, så kan det være at vi får mange stemmer fra de folkerike land vest for EU og nord/øst for svartehavet....

At NRK fortsatt er så grådige og frekke med bruken av SMS-stemmer i innledende runder i den norske MGP-runden forundrer ikke. Tross alt så har de jo bare dratt inn 5 milliarder i lisenspenger - og har en økning dobbelt så høy som all annen prisvekst siste årene... Men når de "nuller ut" etter å ha kvalifisert 4 av 10 til supersuperfinalen, og starter "på nytt fra zero"  da er de kanskje litt i overkant grådige... og vi normenn i overkant lettlurte...


men nrk har" knukket koden" og vist hvordan man skal dra inn 2 millioner ekstra på 5 minutter i beste sendetid for å finansiere glitter og stas ....og nasjchespilll ....

Problemet er ikke at de bruker SMS-metoden, men at de gjør det på toppen av lisensordningen.
La oss håpe de blir tvinget til å velge en vei - enten lisensfinansiert eller reklame/sponsor/tele finansiert. NRK sine jurister jobber med "forslag" til nytt finansieringsmetodikk og har lovet kulturministeren denne i vårsesjonen.

Mangler vel bare at media finner ut at ørlandet eller oslo kommune måtte "betale" for å ha MGP showet - dermed er anstendighetsgrensen godt overskredet ....

Imens gleder vi oss å se på web-plattformen den videre glitterveien til Aserbadjan - for den kan vi fravelge på enkel måte  --))

mandag 6. februar 2012

SM på jobben !!

Bruk av Sosiale Medier er samhandling og dialog om felles oppgaver mellom mennesker. Rundt om i verden finnes det flere hundre SM-plattformer og gode verktøy for hvordan lyd, tekst, bilde skal brukes i diskusjon/dialog og som samlende digital arena.


I norge er vi kommet såpass kort at vi diskuterer Facebook og et par andre populære plattformer, og om arbeidsgiver bør tillate privat bruk av SM på jobben.... Siden SM er i sin barndom, beste fall ungdomstid ennå, så er det fortsatt mulighet for å etablere noen gode "kjøreregler"...uten å låse seg til hvilken SM-plattform som passer til enhver anledning, for det vil endre seg i stadig raskere tempo...

http://www.aftenposten.no/jobb/Far-ikke-lov-a-vare-pa-Facebook-6755530.html

Siden artikkelen var god "tekstreklame" for en spesifikk (rimelig god) prosjektstyringsapplikasjon, og vinklingen inneforstått var om medarbeidere skal sitte å oppdatere sine private FB sider, broadcaste sine kakeoppskrifter eller kveldsplaner på sine private faceboksider, så tror jeg alle ser at dette selvfølgelig er langt utenfor "grensene" til hvordan SM skal brukes i "arbeidstiden for medarbeidere flest".
Utstrakt bruk av private telefonsamtaler skal ikke foregå hvis du har en betalt arbeidstid for de aller fleste arbeidstagere.... har ikke bedrifter og offenlig en slik enkel  guidelines i sine tunge HMS-mapper lenger?
Reglene for "begrenset bruk og private telefonsamtaler i forrige årtusen må da kunne brukes på samme måte med dette årtusenets sosiale mediar, og være robust nok til å håndtere tablets, smartphones eller mulighetene for egen mailboks på kontorets datamaskin!!
Ingen arbeidsgiver vil vel kritisere raske telefonsamtaler /beskjeder om syke barn, eller hva det skal være. Men 2 timer vissvass-prat med venninder bør vel legges til kveldstid sålenge man mottar lønn for innsats!

Kan Facebook supplere eller erstatte komplekse og kostbare IT-applikasjoner?
Det som hadde vært interessant var å vurdere om f.eks Facebook kunne brukes til 70-80% av de mindre komplekse "prosjektene" som enhver medarbeider  i norsk arbeidsliv trenger.
Om om  en slik bruk av "frie applikasjoner"  hadde spart tid (enkelt brukergrensesnitt) og kostnader (applikasjoner som ProjectPlace koster mye,  selv om den er i "skyen")

Bare å etablere en spesifikk oppgave/et prosjekt, lage et lukket "forum" og samle all informasjonen i en FB struktur tar jo svært kort tid ved bruk av FB.... tid er penger --))

Noen leverandører av mer avanserte UC -løsninger (MS, Lotus, Google etc) har en bredde av applikasjoner i sine basisløsninger, som omfatter telefoni, video, whiteboard, dok/lagring, mail, chat, (voicemail) prosjektstyring, og sikkerhet, alt for at bedrifter og organisasjoner (også offentlige) kan gjennomføre sitt arbeid og dialog internt og med eksterne. Det er mye bra verktøy på disse plattformer, men ofte er pris/kostnad og installering/brukergrensesnittet nytt og annerledes og det kan ha utfordringer å få "mange" opp på disse verktøyene. De kan fort være for statiske, og mangler en dynamikk i sin struktur for å ta inn sporadiske "medlemmer" for sporadiske prosjekter/oppgaver.

Det er som alternativ eller supplement til disse plattformer man kan diskutere om f,eks Facebook, flickr, LinkedIn eller YouTube eller en av de 200 andre SM-verktøyene har en funksjon.
Kanskje det nettop er i tilfeller hvor dialog er nødvendig med en bredere "målgruppe", kasnkje med kunder, brukere, leverandører eller publikum at FB vil være et glimrende verktøy.
Kan vel være at de fleste av oss kommer til å etablere 2 profiler på FB ganske snart, en for den private sfæren, og en for vår profesjonelle rolle snart??

At bruken av FB og flere av de andre SM-plattformer brukt som en profesjonell samhandlingsarena har nemlig klare åpenbare fordeler.

Men å skrive artikkler som stiller spørsmål om å skrive kakeoppskrifter i arbeidstiden trodde jeg vi var ferdige med....  Det er i beste fall en avsporing av debatten om effektiv og god SM i bedriftsnorge !