fredag 5. oktober 2012

SYLTYNN SM I HELSE&OMSORG

Når helsedirektoratet`s byråkrater lager "kjøreregler" for sosiale medier innenfor sektoren sin, så bør man enten samordne med felles nasjonale råd, eller eksisterende regler for all annen "private gjøremål" for arbeidstagere.. http://helsedirektoratet.no/lover-regler/norm-for-informasjonssikkerhet/dokumenter/veiledere/Documents/Veileder-sosiale-medier-versjon-1-0.pdf Jeg er faktisk usikker på om dette er "panikk-instruks" fordi facebook er lett tilgjengelig i2012 på smarttelefonen, eller om det er for at noen i leder/kommuniklasjonsavdelingen skal ha noe å gjøre.... - At innbyggere bruker Sosiale Medier til å skrive/fotografere eller chatte med andre mennesker om hva de gjør eller opplever innenfor helse&omsorg er noe enhver har mulighet til å gjøre, idag som i forrige årtusen. Enten dette er for å få råd, medlidenhet eller bare skryte av sine skavanker for jo bli opp til folk å avgjøre... At det er og vil bli noen utfordringer for legestanden med at pasienter kommer "ferdig googlet" på sitt sykdomsbilde, og har en bunke papirer under armen når man møter helseesenet, kan kun møtes av legestanden med bedre, mer effektiv og konkret korrekt diagnose-arbeid. Det fordi diagnosene ikke er gode nok at folk flest leser seg opp på "egne symtomer" - og bevisste pasienter kan jo være bra for usikre leger som må slå opp i papir-bibel for å lese greske termer.... - Helsedirektoratet kan gjerne sette grenser for hvor man kan fotografere, eller aktiv bruk av digitale verktøy innenfor bygninger og områder de råder over. Både for besøkende og ansatte. - Helsedirektoratet kan også gjerne, som alle andre arbeidsgivere, sette grenser for bruk av sosiale medier i arbeidtiden for sine arbeidstagere. Sånn sett er ikke SM annerledes enn privat bruk av bedriftens telefon, snausing av binders eller skriverblekk. Beste rådet er å få opp tempo og oppgave-resultat-fokus i hver eneste avdeling - da blir det neppe tid til privat facebok-oppdateringer for de fleste.. Men kanskje det aller viktigste; når IKT-verktøy implementeres for å effektivisere - så sørg for at det skjer gjennom hele organisasjonen. Idag tar det 10.000 stillinger innenfor helse og omsorg for å rapportere elendighet - manuelt inn på de digitale verktøy fra forrige årtusen ... det er her den største tidstyven for et førsterklasses helse- og omsorgsvesen ligger.. få automatisk "registrering" og rapportering - ikke la fingre som skal håndtere sprøyter og skalpeller spille falskt på pc-klaveret.... At ansatte innenfor helsevesenet burde bruke blogg-metodikk som en del av sin faglige etterutdannelse - med å dele erfaring og tipse om ny kunnskap - har et stort potensiale. Alle andre som er interessert i egen personlig utvikling, bruker tid også utenom arbeidstiden til å fylle på med ny og repeterende kunnskap - du trenger ikke "være logget på" på jobben" for å bygge kompetanse... -der skal du stå over operasjonsbordet for å sikre at alle som skal blir operert og ikke "sendt ut i ventekøen"....Sykepleiere som vil bli gode fremtidige sykepleiere har sikkert ikke noe problem med å ha en smartphone eller hjemmePC med tilgang til bloggen sin...