torsdag 22. september 2011

Smart Digital CV Base

Med jevne mellomrom tas folk med buksene nede i jobbsøknadsprosessene. 
Feil tittler, akademiske grader, kjøpte vitnemål, svarte fagautorisasjoner og direkte lureri øker skepsisen til det som folk sender av søknader!
Det som sannsynligvis starter som en liten hvit løgn, medfører 10-20 år senere en livsløgn man ikke kommer ut fra. Alt fra Doktorgrad- til rørlegger-dokumentasjon er manipulert og forfalsket og ingen vet hvor store mørketallene er - og da setter man lupen kun på de som har snytt på de formelle eksamensgraduation og ikke f.eks yrkespraksis.... !

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10092267

Det viktigste er en åpenhet - noe både blogg og sosiale medier er iferd med å fremtvinge. Åpenhet fremtvinger ærlighet - og er selvkorrigerende i seg selv!

Hodejegerne og rekrutteringsfirmaene skal gjerne ha alle til å legge inn alle CV data inn i sine respektive database-løsninger. Og folk bruker mye tid på å oppdatere alle ulike steder, inklusiv hvis man søker arbeide i de store firmaer. Dette er sløseri med folks tid - og gjennom alle tider så har det vist seg å bli mye datafeil hvis man legger "samme informasjon" ut på mange ulike databaser. !

Utfordringen er hvis du skal begynne å endre på profiltekster, eller oppdatere senere. Hvor var det din CV var lagt inn,og hvilket passord var det som ble benyttet??

Løsningen er å sette arbeidet med CV oppned! Lag EN kilde for formell CV og autorisasjons-informasjon, og knytt den sammen med personnummeret.
Sett derfor personen i forsetet og alle som trenger infomasjon om deg rundt - og få de til å hente ut offesiell korrekt CV informasjon.... fra den enkelte. Det er lettere at kontrollfunksjonen legges der, enn at alle 200.000 arbeidsgivere skal implementere flere prosesser og rutiner for å fange opp de feil som ligger i søknadsbunkene!

Alternativet er at det blir etablert en "frivillig" kildedata på LinkedIn , eller at folk lager en egen "åpen"  CV-Blogg. Det er kanskje de mest troverdige kildene for CV som man kan få.
Hvis søkere peker på denne datakilden når du søker jobber eller skal inn i prosjekter/frivillige organisasjoner, så har du kontroll på at alle arbeidsgivere får oppdatert informasjon. Da er informasjonen "åpen" og søkbar - og det i seg selv er selvkorrigerende for feil.
Dine gamle kolleger som ser deg på LinkedIn vil sannsynligvis peke på hvis du har skrytt på deg lengre eller bedre fartstid enn faktisk...

At dette også burde kunne med hell implementeres som del av den offentlige "Min side" er åpenbart. Da kunne man laget en "personlig digital bankboks" med attester fra skole/utdanning samtidig, og "attestert" dette på korrekt måte.

Alle skole/studie steder samt steder som utsteder autorisasjoner sender graduation informasjon inn til denne basen, og eksisterende input fra utenlandske utdannigsinstitusjoner går også rett inn automatisk...

Gratis ide til stor samfunnsnytte til Rigmor Aa og Hanne B herved oversendt!

Litt mer nyttig å ha en slik kilde-side , enn å bare kunne skifte fastlege - hvis du husker passordet som trengs for å gå inn på disse sidene hvert 10 år....

Hoksrud vs Narvarsethe vs Solhjell ??

Ingen stortingspolitikere skal bryte de lover eller regler som de har vært med å vedta.
Når fremskrittspartiets Hoksrud på privat feriereise til baltikum havner i klemma og gapestokken i norsk media, er det hverken verre eller bedre enn andre overtramp vi har sett de siste årene.
Til og med (kanskje) nye SV-formann Bård Vegard Solhjells sniking på NSB er likeså ille- og begge hendelsers verste konsekvens er at det er ganske flaut rent personlig....

Noe oppsiktsvekkende kanskje at norsk media legger seg i buskene med skjult kamera på en sånn sak, men...
Noen ganger er det ikke størrelsen (på feilen) som er avgjørende !

Når stortingspresidenten blir oppringt av sultne journalister på kvelds-jakt - så burde han være forsiktig med å gi uttalelser  i noen saker men ikke i andre. Hvor var han da BVS snek på toget, eller SN mottok dyre skipsgaver?

At velgerne kommer til å huske feiltrinnene til politikerne, tror jeg FrP erfarte for 2 uker siden.... og at disse marginalpartier rett over sperregrensen (SV, SP og snart FrF) vil svette ekstra inn mot neste stortingsvalg 2013 er åpenbart!
Men kanskje klarer de å kjøre opp sine ulike fanesaker så høyt at folk glemmer korrupsjon, dyre gaver, bilagsrot, overgrep i interne rekker og sniking på toget! La oss håpe at velgerne har minnefunksjonen iorden, og skiller hva som er ille og hva som er værst - for personer, for partier. Troverdighet tar lang tid å bygge opp - men et kvarter å miste!

Og folk som er eksponert i det offentlig rom går sikkert ennå lenger inn i de smale smug neste gang de er på ferie-tur! For 1500 kroner så vil jeg tro man kan betale middag og nachspiel for en hel venninnegjeng i Latvia og ha det mer morro enn man noengang kan få på en bordell....
Men tilslutt er det deg selv du skal se i speilet hver morgen da, det kan jo være trist nok i seg selv --)) !

mandag 19. september 2011

Innfør POLITI-DOMSTOLEN NÅ!

Tiden for å re-etablere lov og orden i Norge er snart overmoden, og timing for endringer er perfekt i skyggen av 22.juli.   Oslopolitiet henlegger nå 10-15 kriminalsaker pr dag, med unnskyldning til at Utøya -saken (med kjent gjerningsmann) spiser opp "alle" politi-resurssene!! 
Så mens 150 bistandsadvokater og hele oslopolitiet driver å skal sikre at denne gale mannen blir x ganger skyldig i massemord, så  er tiden inne for å endre det eksisterende domstol-apparatet - og se på bedre løsninger for å ivareta rettstaten Norge!! 

Samfunnet straffer effektivt den enkleste fartsoverskridelse eller feilparkering- men lar tyver, svindlere, ranere, overgripere og narkopushere går fri! Hvor lenge kan dette vare før samfunnet forvitres helt ? Hvor blinde kan våre folkevalgte bli før det skjer drastisk endringer innenfor justis-sektoren?
Folk som stjeler, raner, selger dop, slår ned andre folk om natten, voldtar,  snyter og rølper går fri - selv om de blir tatt på fersken! For en forsvarsadvokat så dreier det seg om å bruke tiden fra anmeldelse til å dra opp så mye tull og tøys som mulig - slik at politiet av kapasitetsårsaker henlegger sakene.... og det selv om folk i fleste tilfeller har innrømmet sine lovbrudd - og er tatt på fersk gjerning!!

Dette bidrar til at folk mister respekten for lov, orden , rett og galt , ditt og mitt !
Barn og oppvoksende generasjon flytter grensene for "hva som er greit" - og opparbeider holdninger til kriminalitet som ikke er bra.
Kanskje vår lovgivende forsamling skal gå et skritt videre enn lovgivningen og se på hvordan denne håndheves - og løse problemstillingen derfra med et total-blikk på problemstillingen??
Kanskje flere enn advokater, sosiologer og politikere snart skal inn i den kriminalpolitiske debatten og ta tilbake anstendigheten i kriminal-politikken??

Jeg skal være forsiktig med å komme med "enkle løsninger" på dette store og akselrerende samfunnsproblemet, som grenser inn mot folks rettigheter mot "overmakt" og fundamentale prinsipper for et åpent samfunn som er basert på rettstatens fundamentale prinsipper. Men noe må gjøres, og i demokratiets ånd så fortjener enhver endring å bli realitetsbehandlet av våre folkevalgte politikere! Og kommer ikke det noe initiativ fra justisminister Storberget - ja da burde alle andre partiledere gå sammen og fortelle han hvor skapet skal stå! Fokus kan ikke bare væøre på mere resursser til politiet - de må f... også se å jobbe smartere - enten det er den lille eller den store sikkerheten som skal forsvares!

Men det er fristende å spille ut denne  brannfakkelen - som vil redusere sterkt norske advokatenes trend med å bruke mange fakturerbare timer  på selv de enkleste saker - og kaste opp løgner, påstander, villede med tall, oppvekst-historier og andre formildingshensyn i ulike former i selv den minste straffesak. Dette tapper rettssystemet for kapasitet til å håndtere, dømme og gjøre ferdig selv de enkleste sakene..
Kunne man ha løst  kanskje 75% av andre lovbrudd like så enkelt som samfunnet gjøre med fartsoverskridelser, kunne kanskje advokatene kunne ha brukt sin tid på de sakene som trenger det- og som fortjener det!

Løsningsforslag/grovskisse;

- Politidommer-løsning etableres på politistasjonene, co-lokalisert med varetekts-arresten
Mistenkte blir fortløpende fraktet inn til denne enheten umiddelbart og fortløpende etterhvert som de arresteres eller tas i forvaring.
- Tiltalte møter/ fremstilles ved ankomst (senest 24 timer) etter anmeldelse eller pågripelse overfor dommer. Anmeldelse gjøres digitalt - på stasjonen eller remote.
- Vitner (også polititjenestemenn) plikter å møte overfor domstolen.
- Bevisførsel og vitneprov gjøres. Videoopptak av vitneførsel (gjort av polititjenestemennene) godkjennes for enklere saker.
- Domfellelse gjøres umiddelbart - etter gjeldende rettspraksis (bruk av enkelt statestikk)
- Ankerett beholdes selvfølgelig, men en anke aksepteres ut fra om det er nye vesentlige momenter/bevis som domfelte eller påtalemyndighet kan fremlegge.

Dermed kan tyverier, gatevold, ran og underslagssaker avgjøres raskt og effektivt.
Har du stjålet en bil, og blitt tatt på fersken, så er det viktig at dommen kommer promte - og ikke 1 år etterpå, av almennpreventive hensyn, men også for at den tiltalte/dømte skal slippe å ha en sak "hengende" over seg lengre tid enn nødvendig.

Belastingen i det domstol-administrative apperatet blir vesentlig redusert, og antall advokattimer med prosessskriv-regimet for å finne tåpelige formildende hensyn på selv de enkleste forbrytelser- fjernes.
Kapasitet pr dommer/ politidommer er 5-6 saker pr dag minimum. "2-3 lokaler og noen få ansatte" på Oslo politikammer/Sentrum stasjon ville ha bragt politiet "ajour" med kriminalsakene raskt!  

Tør politikerne å innføre en løsning som dette ?

Det er pr idag 12.200 kriminalsaker som har ligget lengre tid enn et år på oslo politikammer, og etterforskningskapasiteten er sprengt. Er det fordi forsvarsadvokatene ved bevisst "tåkelegge og kaste opp nye påstander" ser at henleggelse  er den enkleste måte å "frikjenne" sine klienter? Hvorfor skal advokaters lave moral og tingretts-taktikk være den kraftigste drivkraft for kriminal-politikken i Norge?

Problemet med lovlydighet og straffeansvar forsvinner altså ikke selv om politiet "henlegger 12.200 saker og fjerner dette fra statestikken!

At en politidommer- løsning kan håndtere andre tvistesaker og en lang rekke sivile saker med fordel er jeg overbevist om på sikt. Jeg tror faktisk også endel mordsaker og alvorlige kriminalitetssaker kunne vært hpndtert i en slik domstol! Men den tid - de gleder!

Men la oss starte med å forsvare lovligheten i vårt samfunn og bruke politidommer-løsningen for all "hverdagskriminalitet". Det vil gavne folks rettsoppfatning i positiv grad - og etablere en bedre tillitt til politiets arbeide ! Det er viktig nok i seg selv!

lørdag 17. september 2011

Fra Lykke til Rødt i danmark !

Alt går i bølger - også i det politiske liv.

At det lå i kortene at  i sin tøffe økonomiske situasjon i landet at danskene kaster den sittende LykkeLøkke regjering  og går for et vinnende vesen i Helle Thorning-Smith forbauser ikke. Det har hendt de fleste regjeringer opp gjennom tidene...

men bak denne grenseløse begeistring hos de røde tilhengerne, så er faktisk det dårligste sosialdemokratiske valgresultat på over 100 år, og selv med katastrofevalg for de konservative, så er Venstre (danskenes høyre-liberale) danskenes største parti.
At de skal forsøke å regjere  i tiden fremover med 4 andre partier som samlet har 50,3% og hvor SF har gått ned 30% til under 10% vil skape noen utfordringer i det danske politiske system. En løsning med borgelige partiet Radikale Venstre er et syltynt grunnlag for å kunne drive fram "egen politikk"

 I glede over makten de har fått på lån - la oss gratulere danskene med at de kan skrive ut nyvalg i perioden, i motsetning til oss som er stuck i 4 år av gangen.. Danskene har en historie med småpartier, koalisjoner, person-forflytninger over partigrenser etc. Det har aldri vært "enkelt" å lage en langsiktig politisk plattform innenfor de hvide sandstrende der sydpå...

Om dette skjøre resultatet og plattformen holder mer enn et lite år - kortere tid enn at de får gjort noe virkelig galt, vil forbause meg stort !

torsdag 15. september 2011

Sykehusforvaltning til statlig strykkarakter ??

Riksrevisjonen kommer noen dager etter kommunevalget med rapport som påpeker 19 milliarder i etterslep på vedlikeholdssiden av norske sykehus, for en bygningsmasse som har en samlet verdi av 60 mia. 40% av bygningsmassen har behov for fornyelse hvorav 20% har en direkte elendig funksjonalitet. Dette tiltross for investeringer på 40 mia over 5 årsperioden 2003-2007

Det er det samme som at folk med en bolig til 6 mio, og som ikke bruker 20-30.000 beskattede kroner pr år i vedlikeholde sitt hjem, plutselig må bruke 2 millioner for å redde bygningen fra å falle sammen !
Dette må jo bety at vedlikeholdet er forsømt i mer enn 60 år - (2.000.000/30.000 ) eller at det ikke er avsatt 2-3% av bygningsverdien til vedlikeholdsfond pr år! 
Dette er elendig forvaltning!

Er det noen som tror at dette ikke hadde vært en brannfakkel inn i valgkampen, og som hadde vært litt vannskelig for de gusjerødgrønne som tross alt har styrt i 6 år, å forsvare seg? bare ved å se velgerbevegelser der hvor sykehus-lokalisering og fare for nedleggelse - viser at dette temaet påvirker valgutfallet i stor grad.
Det er staten som sitter med nøkkelen til godt sykehusvesen - men det er kommunene som er nøkkelen for plassering, drift og kompetanse for å drifte disse...

Nå er det 2 år til neste valgrunde, la oss håpe at ikke sykehus-temaet blir så overdøyvende i den valgkampen at det drukner andre viktige helse/omsorgstemaer....

Fremskrittparrtiet kvesser allerede sine argumenter, og har behov for å finne gode saker de neste 2 årene...
 http://www.frp.no/Krever+sykehusplan.d25-TMtnY5v.ips---------------
Oppsummering fra riksrevisjonens rapport 15/9-2011
http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/EiendomsforvaltningenHF.aspx

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Bygningsmassen til landets helseforetak, er samlet verdsatt til 60 mrd. kroner pr. 31.12.2009. Helseforetakene har i perioden 2003–2009 investert for over 40 mrd. kroner i bygningsmassen. 20 prosent av bygningsmassen er bygget etter år 2000.
Helseforetakene har ansvaret for å foreta et systematisk periodisk vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, rehabilitere bygningsmasse og bygge nytt. For å sikre en rasjonell, kostnadseffektiv og formålseffektiv eiendomsforvaltning er det viktig at helseforetakene har relevant informasjon om bygningsmassen, planer for vedlikehold og utvikling av eiendomsmassen og nødvendig kvalitet på beslutningsprosesser for investeringsprosjekter.
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om spesialisthelsetjenestens eiendomsmasse blir forvaltet og utviklet på en effektiv måte og i samsvar med overordnede føringer.

Metode

Undersøkelsen er basert på spørreskjemaundersøkelse til helseforetakene, dokumentanalyse av styrings-, planleggings- og beslutningsdokumenter, og intervjuer.

Resultater

Den bokførte verdien av bygningsmassen har økt med 10 prosent i perioden 2003-2009. Hovedgrunnen til dette er nybyggene i perioden. Rundt halvparten av den totale bygningsmassen har symptomer på dårlig tilstand, og tre av fire helseregioner mener at det har vært en negativ utvikling i perioden 2003–2010. Verdibevarende vedlikehold har vært nedprioritert. Kun halvparten av helseforetakene har langsiktige planer for forvaltningen av bygningsmassen.
Ved tidligfaseplanleggingen av investeringer i sykehusbygg blir alternative utbyggingsløsninger i liten grad utredet.
Det er betydelige svakheter i de driftsøkonomiske analysene som ligger til grunn for de foretrukne investeringsalternativene i flere av prosjektene. For sju av de ni undersøkte prosjektene kalkuleres det med til dels betydelige driftsbesparelser på personalområdet. Ofte forutsettes det at størstedelen av driftsbesparelsene tas ut ved ferdigstillelse av bygget, deretter at besparelsene skal øke de første årene i drift. Helseforetakene har i liten grad sannsynliggjort denne forutsetningen. Flere av konseptrapportene omtaler at driftsbesparelsene vil medføre organisatoriske utfordringer og omstillinger for de ansatte. Det kalkuleres ikke med at dette vil medføre økte kostnader, blant annet når det gjelder utvikling av behandlingslinjer og kompetanse. Ingen av helseforetakene har beregnet at nybyggene vil medføre økte ikt-kostnader i forhold til dagens nivå i sine respektive konseptrapporter. De to største prosjektene dimensjoneres uten sengekapasitet for utskrivningsklare pasienter. For de samme prosjektene er det også lagt inn inntektsøkninger som følge av økt pasientbehandling, som etter noen års drift skal dekke inn rundt halvparten av den resultatforbedringen som skal bære byggets årlige merkostnader.
Effektivisering og driftsbesparelser er ofte er lagt som premiss for investeringer i sykehusbygg. Med bakgrunn i ferdigstilte investeringsprosjekter der den planlagte gevinstrealiseringen ikke er nådd, stiller Riksrevisjonen blant annet spørsmål ved realismen i helseforetakenes planlegging, og om det i tilstrekkelig grad er tatt høyde for utfordringer knyttet til omorganisering og endringer som ligger til grunn for gevinstrealiseringstiltakene.
Omhandler følgende departement
  • Helse- og omsorgsdepartementet
Sist endret: 15.09.2011 12:05
-----

tirsdag 13. september 2011

Valg 2011 og bølgende trender

Kort oppsummering fra kommunevalget 2011

Høyre den store vinneren, 1 av 4 velger Erna, totalt ca 675.000 stemmer. Dette er en dobling på 6 år ! Både partiet og Erna har bygget på seg selvtillitt år etter år - og fremstår som et solid vinner-parti.

AP = 1 av 3, antall velgere pr tillitsvalg =  Om de kan karakteriseres som vinnere med +2% fra 2009, så er de jo ned 2,5% fra forrige kommunevalg i 2007! Ingen mediaaktør har kommentert det som jeg har fått med meg (kanskje morgenbladet da...)!!!!

Sammen beveger velgerne seg til sentrum og i 2 blokker, og er litt lei av fløypartienes "den-som-skriker-høyest-strategier". Selvom det er kommunevalg, så har 22/7 effekten gjort at det er et snev av overnasjonal valgvind som har feid over de fleste bygder og daler. Norske folk samles i de 2 tryugge partiene! Erna, det scoret du på denne gangen, ikke la det bli en sovepute fremover!

Resultatet har betydning for rikspolitikken i de siste 2 årene som er igjen til stortingsvalget. Hadde vi hatt muligheter for å skrive ut nyvalg i stortingsperioden, så vil jeg tro de gusjerødgrønne ville hatt problemer med å kunne styre en flertallsregjering med 42% av de velgerne bak seg.... Og hvis man tar med det aller største partiet, sofasitterne med sine 36,5%, så har de gusjerødgrønne AP/SV/SP kun 26% av folket bak seg nå !
Det er godt å vite når de i innspurten kommer til å flertallsvedta store prestigeprosjekter og sende regningen videre til neste regjering!

Moderat valgkamp var positivt for 2011 med lavere tonebruk og forsiktighet i debattene uten for mye skrikende /høytflyvende påstander. Nedtoning av innvandrerpolitikk var bra, men hvorfor ingen tar opp det faktum at 40.000 lever ulovlig i landet - og umulig kan brødfø seg på hvite inntekter, er meg en gåte.. Partiene hadde fokus på egne saker, mindre skattepolitikk og at de fleste debatanter tonet ned  andre påartiers svakheter og feil. Dette skapte en kvalitativ bedre valgkamp enn på lenge.

Med dette resultatet så er løpet om 2013 igang for fullt, og det er grunn til å tro at Erna kan forvalte sitt pund klokt. Samarbeid med både frp og sentrumspartier som ikke "liker hverandre" på rikspolitisk arena, behøver et stort og sterkt H skal det bli noen borgelig realitet om 24 mnd.


Tankevekkere;
- SV nesten på sperregrensen , mer enn halvert fra de gikk inn i regjeringen 2005... ikke rart KH går av nå!
- 63% fremmøte - lavere enn alle "trodde" i demokratiets ånd etter 22/7. 2,4 mio stemmer ..Men det er et faktum at lokalvvalg engasjerer ferre velgere enn riksvalg. Dette er et tankekors for demokratiet! Eller betyr det at kommunene sitter som supperåd diktert av staten og regjeringen?

- Høyre gikk frem mer enn "tilsvarende" Fremskrittpartiets tilbakegang denne gang
- AP gikk frem "tilsvarende" SVs tilbakegang
- Ingen nyhetskanal eller aviser tok frem valgresultater 2007 og sammenlignet med det...
- Tidligere så så man at FrP tok endel tradisjonelle AP velgere - så de mistet dem nå tilbake til høyre, og i begrenset grad tilbake til AP.
- SP sine grådige statsråder ble straffet, men folk synes å ha glemt smykkesak, dåpsgaver og korrupsjon/partistøtte fra kommunale energiselskaper. Kan det komme opp i neste stortingsvaklg istedet for? De har vært på 4 tallet på gallup.....men er "stabile på 6-tallet over tid. Men nå blir antall bondeordførere kraftig redusert (de har jo hatt 1/4 av ordførere..)
- Norge fått sitt miljøparti som de fleste andre europaland, som kommer inn i de store byer, og delvis kan være på vippen når byrådene og ordførerkjedende skal etableres. Kom de fra SV eller SP?

Det er mulig å øke 10% poeng på 2 år hvis man har troverdighet og spiller kortene sine godt. Men det tar altså kortere tid å miste 10% - det skal bare et par personskandaler og litt trusselbilde utenfra....


De siste valgene så tallene slik ut;

Parti        Totalt 2011     Totalt 2007   Totalt 2009 Totalt 2005
                 Kommune       Kommune    Riks                   Riks
AP              31,7                29,7              35,3                       32,7
Høyre         28,0                19,2               17,1                       14,1
FrP             11,4                17,5               22,4                       22,1
Krf              5,6                   6,3                5,4                          6,8        
V                 6,3                   5,9                3,9                          5,9
SP                6,8                  8,0                 6,1                         6,5
SV                4,1                  6,1                5,8                         8,8
MDG            ny
Rødt             1,5                   1,7                1,1                        1,2
Andre           4,8                   3,9
% deltag.      63,5%            61 %             76%                  77%   

%-vis endring siden siste
2
ListeOpptalte stemmer%-vis fordelingKommune-styrevalgStortingsvalg
A76455431,7+2,0-3,6
SV980474,1-2,0-1,7
RØDT369271,5-0,2+0,4
SP1630806,8-1,2+0,7
KRF1344635,6-0,7+0,2
V1510816,3+0,4+2,5
H67569528,0+8,8+10,9
FRP27432311,4-6,1-11,0
Andre1161444,8+0,9 -
Frammøte241431463,5--

mandag 12. september 2011

VALG av digital omsorg ??

Idag går vi til valg på våre nærmeste kommunepolitikere, de nærmeste og viktigste tillitsmenn for alt som gjelder omsorg, skole og fartsdumper i boligveiene for folk flest.

Uansett hvilket partier de har knyttet seg opp mot , la oss håpe at de menneskene som stiller opp til valg 2011, og har lovet forbedringer både for oppvoksende generasjon og avtroppende generasjon, innfrir og holder det de har lovet.
Og at vi som velgere tør å passe på, følge opp og være fandens advokater i tilfelle våre politikere forsøker å løpe fra sine lovnader i kommende valgperiode!

Med den digitale mediaverden så er det litt lettere å "holde oversikt" på hvem som har sagt hva, lovet hvor mye og hevdet ditt&datt. La oss håpe de som velges idag er redelige, troverdige og pålitelige slik at tillitten til politikere kan økes i årene som kommer.
Og la oss håpe at de som skuffer, ignorerer og bryter løfter,  blir overvåket, jaget inn i skammekroken og avkledd med de digitale verktøy som vi har.

Teknologi og omsorg er et "skremmende område for mange" - og det vil fra lokalpolitikere kreve mot, kløkt og vilje  til innovasjon for å bringe gode omsorgsløsninger opp fra dagens status "ikke tilgjengelig" ! .
La oss fokusere og støtte de lokalpolitikere som med nye øyne forsøker å styrke omsorgsfunksjonen ved å gå gode nye  "digitale veier" med bruk av "smarte hender" sammen med de varme hennder som alltid vil være knapphet på!

Det fortjener våre seniorer over hele landet - og det er viktigere om det er rødt, grønt, blått eller gult farge på stemmeseddelen!

Ha et godt valg !

fredag 9. september 2011

Adecco vs Trondheim Kommunes 26.000 lovbrudd

Adecco både ryddet og "ble ryddet" ganske så raskt av banen da lille Lotta jobbet litt for mye overtid slik at hun kunne reise hjem hver mnd og besøke sine besteforeldre i Svealand.... og alle gusjerødgrønne politikere raste i mediaruten. (se blokk feb nedenfor)

I kjølvannet så dukker det opp akkurat samme sak i mange kommuner . Trondheim er en av dem. I mars 2011 ble "rapporten laget" som viser nå 26.000 overtramp på arbeidsmiljøloven. Godt at ordfører og ansvarlige 1/2 år etterpå "tar tak" og gjør noe med det....

Er det rart noen blir litt matt og oppgitt av inkonsekvenser og dobbeltmoral i omsorgsnorge...Heldigvis har vi sluppet mere kommentarer fra Martin Kolberg denne våren...

Hadde kommunen vært en avdeling av Adecco Trondheim ville de gusjerødgrønne med LO-støtte  krevd avtaleopphør og sparken til ledelsen på dagen.

La oss derfor håpe at velgerne i trondheim gir de folkevalgte  sparken mandag 12.september.
Det er de som har overordnet ansvar for kommunens omsorg.  Dette grunnet likhet for realitetene, ikke fordi Lotta eller Kari har vondt av å jobbe inn litt ekstra.
At Jensemann ikke har turt å røre arbeidsmiljøloven får vi ta opp mot neste valg om 2 år - det skal bli interessant å se hvordan AP forsvarer et gammelt udatert lovverk som hverken private eller offentlige arbeidsgivere er istand til å etterleve....

Jeg er glad jeg aldri har vært regulert av arbeidsmiljøloven (som jeg har opplevd da) og har kunnet arbeidet sikkert mellom 60 og 100 timer pr uke i 30 år. Litt mindre om sommeren, litt mer om vinteren - litt betalt, mye ubetalt....  Har sikkert gått utover søvn, hvile og familie. Kan jeg kreve "samfunnet" for kompensasjon eller gi noen "sparken" slik lille Lotta og Store Rita kan ?


Oppdatert 19/9:
Det viser seg at Trondheim kommune har logget 1700 nye lovbrudd på de samme forholdene i sommer, og at ordføreren stod i media 4 dager før valget og bekreftet at alt var løst og ryddet opp i: med god hjelp fra statsminister Stoltenberg. Naturligvis så har ikke kommunen kunnet anmelde et privat omsorgsselskap (Helsenor) som har hjulpet kommunen med å få inn nødvendig bemanning - for at tallene i omsorgs/sykehusvesenet i TH skal se penere ut enn de skulle vært..
Så lite kontroll på infomasjonen går det ikke an å ha uten at øversete ledelse tar konsekvensen. I dette tilfelle bør de røde tre til side i trondheim bystyre - da denne saken åpenbart ville hatt påvirket valgutfallet. Men som med SP og tromsø-saken  i forrige stortingsvalg- på det området er det lavere moral enn hva man skulle forvente av  folkevalgte - her gjelder det å klamre seg til makta !

LWE


blogginnlegget om adecco 23/2-2011:

Siste Skrik fra Adecco ??
Midt i diskusjonen om nok sykehjemsplasser, samarbeid mellom private og kommunale aktører for å bygge sykehjemskapasitet, sprenger "bomben" - de private selskapet Adecco har hatt medarbeidere som arbeider 80 timer i uken, 20 dager i strekk og ledelsen forsøker å bortforklare ting overfor medias mikrofoner...

Ingen tvil om at store brudd på arbeidsmiljøloven ikke skal forekomme i Norge for de som er regulert av den... . Og at oppdragsgiverne (kommunene) ikke har andre muligheter enn å klippe kontraktene fortest mulig, i frykt for at LO og de gusjerødgrønne bruker enhver "værstingeksempel" på å blokkere fremtidige private aktører innen helsevesenet!
Men har noen satt fokus på om dette "forferdelige" har gått på bekostning av brukerne, de pleietrengende? Ammerudhjemmet og Midtåsen er meg bekjent kjent for å være et veldig godt sted for de eldre, med god omsorg og pleiere som har tid til de eldre. At endel yngre pleiere, sikkert svensker uten familie, kanskje frivillig velger dobble vakter eller lange perioder slik at man får tatt ut lengre ferieturer hjem til småland, er kanskje ikke det værste overtrampet innen eldreomsorgen.
Jeg lukter lang vei at det er adskillig mer alvorlig eller omfattende problemer som er avdekket.
Det gikk liksom litt for fort å si opp en avtale med kommunen - bare fordi noen medarbeidere frivillig har jobbet dobble skift...
80 timers uke er ikke veldig belastende hvis du har glede og givende jobb, leder som medarbeider! Mulig belastende etter 20-30-40 år - men på den andre side så får de fleste gode pensjonsordninger etter den tid i arbeidslivet i verdens beste land... Enenste som er uregulert snart er toppledere og selvstendige! For noen av disse ville regulert 80timers uke med avspasering være himmelen!

Adskillelig verre er det når en av de store resurssene innen kommunikasjon, Elisabeth Hartmann fra Siste Skrik står frem på NRK ikveld og stiller spørsmål om Adeccos "moral og verdisyn", og drar saken om sykehjemsvikarer direkte inn til NFF. Hun sier jo direkte at fotballforbundet (?) neppe kan fortsette et sponsorsamarbeid med Adecco da de har skrevet et verdisyn på hjemmesiden sin, og praktiserer noe annet- Liv&lære!

Problemet for Adecco er kanskje at det ikke er en sterk og god sammenheng mellom selskapets operative holdninger i hele organisasjonen, og det som blir skrevet eller oversatt på glossy, selvskrytende hjemmesider. Dette blir jo ofte gjort av "type reklamebyrået Siste Skrik" eller andre godt betalte og velformulerende kommunikasjonseksperter som altså EH representerer.
Hvor ofte har ikke bedrifters medarbeidere fått "topdown" -"tredd ned over hodet" ny visjon, misjon, verdi-syn og velformulerte glattpolerte meninger som er langt unna den bokstavelige "dritten" medarbeiderne opplever at de står midt oppe i i sin daglige jobb??

Det er ikke mange selskaper som tar seg tid til en gjennomgripende internprosess for å meisle ut grunnfjellet for sin virksomhet. Og om de er utenlandske, som i Adeccos tilfelle, så er det ofte rimelig ferdigbakt det som kommer... og tenk om det hadde vært japansk verdisyn - hvor medarbeiderne aldri går hjem før sjefen som hadde vært gjeldende verdisyn?

Det hadde jo betydd ganske få arbeidstimer på ammerudhjemmet, og ihvertfall i andre norske bedrifter antar jeg!
Jeg tror fru Pedersen er glad for "glada Lotta" som er der for henne jeg - og det er kanskje det viktigste i denne debatten!
Vikarselskaper kommer og går, bestemødre består- ihvertfall som gruppe innbyggere!

Oppdatert ca 4 uker senere; Det var riktig som jeg luktede, her var det mange hunder begravet.
Adecco trekker inn årene, satser på kjernevirksomhet og legger ned sine ambisjoner om å ta totalansvar. De gusjerødgrønne sammen med LO og Martin Kolberg rasler med stemme-nivå soim vi ikke har sett siden 30-tallet og starter valgkampen på å kaste ut alle private løsninger innenfor helse&omsorg.
Så kommer det frem at stort sett alle kommunale sykehjem bryter arbeidsmiljøloven, og må balansere lovgivningen om omsorg og kvalitet for de eldre, opp mot at noen medarbeidere frivillig jobber dobble skift. En lov laget på 70-tallet, og som ikke tar høyde for dagens ønske om fleksibilitet.

Snakk om å sitte i gysja-rødt glasshus- får håpe at det blir en virkelig rekyl for den frekkheten, og at Lille Lotta fortsatt får jobbe seg opp litt ekstra fritid så hun kan reise hjem noen langhelger til småland og være grei mot sine forldre der også !


torsdag 8. september 2011

Slik verden ser norsk velferd

US - NBC  60Minutes lagde denne reportasjen, som forklarer noen av våre grunnstener i velferdsnorge og hvordan deler av verden ser på vår privelegium det er å bo i verdens beste land.
Hver og en av oss har et ansvar for å peke på, og gjerne kommentere de utfordringer som denne priviligerte situasjonen gir oss, og være åpen på hvor og når vesentlige endringer kommer i vårt velferdsnorge, slik at den den ikke forvitrer. Helsetryggheten bør ikke eroderer ved at vi kaster unødvendig penger inn uten å få tilbake helsegevinster eller helseeffekt, eller sikkerheten for oss alle etter 22/7 bør ikke forsvinne fordi vi diskuterer feil nivå på beredskapsplaner eller hvordan illegal innvandring bør stanses.

Siste årenes diskusjon om helse og omsorg viser tydelig at det er grenser for "fri offentlig velferd" - enten det er "kreftbehandlingsgarantien" som nå gjør at legene somler mer før diagnostikken gjøres, eller eldreomsorgen som plasserer bestemor frysende ved kjøkkenvinduet - fordi kommunen aldri kommer til å bygge nok omsorgsboliger.
Helsevesen finansiert via forsikringsordninger eller over skatteseddel trenger jo ikke være så ulikt, men man må velge en av delene - og ikke som i norge hvor presset på egenforsikring/egenbetaling for å spare tid i køene avgjør om du får rask og korrekt diagnose eller behandling.

Dette faktum utfordrer den norske velferdsmodellen mer enn de fleste tenker på!


http://www.youtube.com/watch?v=F8lL0V2h3dM
60 minutes - innslag om norges rikdom


tirsdag 6. september 2011

Personlig Helse-data kommer!


Microsoft bygger personlig helsedata rundt sin database-løsning, og andre leverandører kommer til å få på plass tilsvarende. I nettskyen eller som apps på ulike plattformer. Det er bra, men vil stille noen utfordringer til helse-apperatet for hvordan de skal motta denne type data.

http://www.microsoft.com/showcase/en/US/details/ce735e58-7325-4a67-b600-c17e1c0f4c9c

Endel utfordringer rundt grensesnitt for input - direkte fra ulike måle-enheter er heller ikke på plass idag - men her vil det snart flomme over av devicer. 95% er elendige, ubrukelige eller altfor dyre og kanskje passer til et profesjonelt miljø. 5% har et potensiale for privatmarkedet, med brukere fra familie-alder til senioralder med de uliek utfordringer disse målgruppene har.

La oss håpe at primærhelsetjenesten i årene som kommer klarer å "følge med" i denne delen av hlelse-utviklingen. Tross alt så er det vi som betaler deres gode lønn for å være våre fastleger og dermed "inngangsporten" til all dypere helsekompetanse.

Prosjektet 3T Hjemmediagnose trenger samarbeid med utviklere med fokus på norske forhold. Se www.seniornorge.eu