onsdag 30. mars 2011

Bloggen er nede grunnet signalfeil......

Så  har det vi ikke tror skal hende, hendt igjen. Mer enn 6 timers stans i all togtrafikk rundt Oslo, og men masse folk i "kommunikasjonsstaben" til JBV og NSB snakker innøvde formuleringer, så  rister en million nordmenn på hodet og lurer på hva samferdselsminister Kleppa skal si denne gangen. Enda flere "vi må bli bedre til å informere" eller "det blir bedre til neste år når vi har skiftet signalanlegget" !

Det er slutt på å troverdighet langt innover i både faglige og politiske korridorer. Folk som gjentatte ganger står maktesløse ¨på perrongen og venter på toget som aldri kommer" føler seg lurt. 

Denne bloggen er laget på en bærbar computer, over et bredbåndsnett. Det hender at både HP og Telenor svikter meg, men da tar jeg frem min ekstra PC - den alltid sikre Thinkpad som "aldri" svikter sålenge jeg husker passordet, og skrur på ICE nettverket også. Litt sløvere responstider,, men jeg klarer da alltid å skrive mine blogginnlegg og lese mine mail selv om "hovedsignalet" er borte.

Ingen ingenør skal fortelle meg at det er andre prinsipper som må herske innen samferdselsektoren. Problemet er nok at det er ingenører som stiller kontrollspørsmålene til andre ingenører - mens man kanskje skulle spørre en matematiker, geoplog  eller biolog om risiko for kollaps når man planlegger infrastruktur. Organisasjons-redudans heter det!
Rotter liker kabler, og kulverter åpnes av frost..... så da er det fint at det henger noe i taket også som kan kobles inn! Teknisk redudans heter det.
Eller kanskje det er FOR mange tog som skal presses igjennom oslo-tunnellen?
Østfoldbanen som stanset på sjøsiden av Østbanen var rimelig pålitelig på tiden i alle år. Burde relanseres?     

Slipp fangene løs

Slipp fangene løs - det er vår. Oppfordring fra øverste justispolitiske hold skaper hoderystende oppmerksomhet. Mener Statssekretær Mørland Pedersen virkelig at voldsforbrytere eller siktede/tiltalte i straffesaker skal slippe ut fra fenglene fordi det ikke er plass nok? Ørene faller av når folk flest hører slike ting. Selvfølgelig er det "QuickWins" og antall insatte kan reduseres med 10-20-30% i god tid før 17.mai - hvis man først går inn for det!

Det er de siste dager blitt en mediadiskusjon mellom fengselsansvarlige som skriker om flere fengselsbygninger, og den politiske ledelse som mener at kapasiteten er ok, og at det er bygget nok... Snakk om skuespill for åpen scene !

Når varetektkapasiteten er opptatt av folk med opprinnelse fra andre land som soner narkotikadommer eller vinningsforbryterdommer, så betyr det at vi slipper løs folk som kan (og i stor grad vil) fortsette å begå forbrytelser. Når politiet ruller opp alvorlige saker, og kommer med pågripelser inn til politistasjonen for så å måtte slippe folk løs samme dag grunnet plassmangel, så er det noe helt vannvittig feil med justis-sektoren! Hvor er Knut Storberget - fortsatt på pappaperm??

Noen få gode straks-tiltak som kan medføre mindre "trykk" på fengsler (varetekt eller domfeldt tid) er (sikker på at flere ligger i skuffene til departementet):

1. Raskere sakksbehandling i tingrett. Domsbehandling direkte etter varetektsperioden for arrestasjon/siktelse  for alle "ordinære" forbrytelser burde være mulig.
Tingrettbehandling er så tilfeldig, og er etterhvert kun en "inngangssted" for mange tvist- og straffesaker. Ordningen er blitt et melke-sted for for advokaters utøvende yrke og inntektskilde - ikke for å ta de riktige beslutninger om rett og galt i samfunnet.  Det kan være positivt å få  "unna" tingrettsbehandlingen raskt, og overlate til tiltalte å argumentere for videre anke (nye opplysninger i saken). Hvorfor la dyre advokater bruke tiden sin på å kaste opp masse "løgner, tall, gamle historier etc" for å få mest mulig sympati for sine klienter i  tingretten. Eller bruke dommernes tid på å høre på samme svada i fillesaker? Det må gå en grense for hvor "rimelig tvil og individuelle hensyn" skal medføre iforhold til skyld i ulike saker.  Er du tiltalt for å ha stjålet en bil, og har blitt tatt med 10 kg narkotika i baksetet, så kan det føres bevis og du bør få en domsbehandling på slutten av varetektstiden!
At ganske enkle saker kommer opp et år etter at det faktisk har skjedd noe, skaper jo bare et helt håpløst rettsbyråkrati og tid til å fabrikere formildende historier.  
Så får lagmannsretten med grundigere og lengre saksbehandling gjøre jobben hvis sakene ankes og tas til følge.

2. Hjemmesoning; Endel forbrytere bør kunne sone med nye metoder (husarrest med digital lenke) Både unge og andre typer domfelte burde få dette som straff. (ikke voldsdomfeldte)

3. Kjøpe fengselsplassser i de 10-12 landene som er kjent som opprinnelsesland for mange av de domfeldte som fyller opp cellene i Norge.
Dette vil koste en brøkdel av kostnaden for å holde dem i norske fengsler, disse forbryterne skal heller ikke integreres i Norge, og man kan hjelpe opprinnelseslandene med å få "inntekt" på sine fanger. Start med Litauen, Romania og Balkan-statene og de nærme europeiske/øststatene, og sett opp et politi-"charterfly" som kjører ut forbryterne en gang i uka, eventuell i samme prosess som asylsøkere som har fått endelig avslag.
Dokumentasjon at de soner på sine lands normale fengselsvilkår i hele straffeperioden sikrer "betaling" fra rike Norge!
(ideen er sådd fra JD ang Somalia, men da snakker vi altså om å bygge opp nytt fengsel etter norsk standard der nede, og at dette kan være ferdig på 5 år.... Typisk norsk løsning som ikke gir løsninger på kort sikt altså!!
En løsning med andre land krever en enkel avtale og kan igangsettes under de ulike lands eksisterende fengsler innen måneder! 

Men når lokale politi/fengselsledere tror at bare de skriker høyt nok, så får de nye prestigefengselshoteller for de alt for mange fengselsfugler (slik som kollegaene i Halden fikk) og justisdepartementet må bare legge rynkene i folder,  og parere utspillene til etatens folk blir lei..

Men departementet sitter altså på nøkkelen til de 3 forslagene som løser opp i problemet....

mandag 28. mars 2011

Bokskya = forlagståke?

Den norske forlags-bransje er underlig, og viser hvordan en "markedsregulering" skaper flere problemstillinger enn den løser. Man skulle jo tro at myndigheters regulering av en bransje burde medføre kvalitets- og volumøkning, gode konkurransevilkår, eller miljømessige reduksjoner.
Bortsett fra å beholde en kunstig høy pris og fortjeneste som sikrer de få store (nå) vertikale aktører en fortsatt dominerende markedsposisjon, så kommer det få fordeler av denne (snart) siste regulerte bransje!  
Bokskya = rent tåke for å bevare et skremmende regulert marked som ihvertfall ikke er til fordel for sine brukere- leseren !

25 års digital utvikling (som jeg har hatt ulike roller i) har faktisk ikke medført noen større endring i hverken "konsum eller prisnivå". Og eBøker kommer sannynligvis ikke til å endre det faktum heller med "bokskya"! Det viktigste for bransjen er å sikre masse ansatte "konsulenter", og nok marginer til å drive mye markedsføring - eller marginer for å ta et vertikal bransje-eierskap og sikre "monopol i meningsytringenes tegn"
Antall bøker solgt pr innbygger i Norge pr år er vel fortsatt totalt 4 stk pr år, 2 undervisning, 1 saksprosa- og en skjønnlitterær med arpu på 800,- dvs ca 200 pr bok.
Hva reklame, lagerbygg og mammutdumpings andel av kaka er spooky og et tankekors, da vi jo vet at gjennomsnittspris er minst 399,- for nye tittler! men det er vel for å skjule cashutbetaling fra innkjøpsordningen da!

For å vedlikeholde den intellektuelle kapitalen i kunnskapsnorge burde folk flest lese eller kjøpe en bok pr uke = minst en 10 dobbling fra dagens nivå. Hvis noen tror at alternativet å sitte å se video eller surfe "rosa-blogger"på internett gir samme tanke-trening og stimulans til kloke hoder som å lese litteratur, så er det feil.
Prisnivå påvirker mengden - her som i grønnsaksdisken!
Tar du bort salget gjort ifm jul og jubileumspresanger, innkjøpsordningsvolumene og ymse salgskampanjer som Mamut, så er bildet ganske skremmende!  

Strategiske feil  har denne bransjen erfaring med! Vi kjenner til  leksikonhistorikken  (se tidligere blogginnlegg om historien med norsk editert leksikon vs wikipedia på slutten av 90-tallet )
og 10-15 år tidligere, på midten av 80-tallet så gikk forlagsverden baklengs inn i fremtiden da DeskTopPublishing, Wysiwyg og Postcript reduserte kostnaden pr boktittel med 100-200.000 kr.
De trodde denne digitale banebrytende teknologien skulle erstatte Zitex og andre propritære fotosats-anlegg til millioner, og løp rundt med lupe for å kvalitetssikre om 300dpi var bedre enn 600dpi. Og noen få Apple TP anlegg ble solgt til grafisk bransje, med reklamasjon og misførnøyde kunder som resultat. (Apple DTP kostet kanskje 5% av alternativet fra Zitex eller Notisanlegget til Norsk Data)

Men gjorde denne fundamentale kostreduksjonen noe positivt med den regulerte bokprisen? Og derav fikk en økende etterspørsel? Sjekk statestikk!
Der hvor DTP virkelig gjorde nytte var i annen markeds-informasjon- og produkt miljøer hvor typografisk kvalitet erstattet matriseskrift og curier, eller kuttet pre-presstiden til et minimum og overlot korrekturarbeidet til egne folk istedet for overbetalte typografer eller forlagsfolk...

Idag ser vi konturene av hvordan e-bøker kommer til å endre folks bok-lesevaner og adferdsmønstre.
Hvordan dette skjer er ikke sikkert, og hvis forlagsbransjen igjen får lov å "være alene i førersetet" i denne utviklingen, så kanskje vi kan ha begravelse for e-boken om nye 15 år.
Dere vil se hvordan "dataindustien" hyper med kjempesuksess og millioner av solgte (innsalg dog) lesebrett nærmeste årene - og superleser-brukerne (de trofaste bokhestene) vil kaste seg over alt nytt. Utfordringen er bare at disse 4-5% av kundene ikke representerer der hvor "leseløftet" bør og må komme!

Kanskje vi trenger Elin Ørjaseter eller Jo Nesbø som selger direkte fra seg selv sin nyeste aktuelle bok som digital e-bok for under 100,- i en egen "verdikjede"- langt utenfor forlagenes  bokskya eller hva nå dette siste markedsføringsstuntet fra norsk forlagbransje skal hete...

Det kan jo være utbrytende ikke hadde blitt invitert til hagefesten til Aschehoug til sommeren - men det kan jo være prisen for å få spise jordbær med piffen blir for høy. Husk at antall tittler som kommer hvert år kommer fra de 500 småforlagene/agentene i betydelig grad. De store er flinkest på å "refusere" på diffuse lukkede begrunnelser (har vel noe med kapasitet til markedsføring + antall stoler i hagepartyet også)
At forfattere uten å tjene mindre penger kan selge 10 ganger flere bøker gjennom en ny plattform er åpenbar - men de trenger en frittstående ny alternativ markedsplass.
Og det haster! For med en fortsatt prislapp på 3-400 kroner, på papir eller digitalt, kommer ikke folk flest til hverken å lese, låne eller kjøpe særlig flere enn stabile antall tittler (4 stk) slik det har vært i de siste 40 år!   

lørdag 26. mars 2011

Reseptfri eResept ??

En "god" resept er konkret, spesifik og det hersker ingen tvil om hvor mange piller om dagen man skal ta... Er offentlige oppdragsgiver dårlig til å skrive "e-resept" for å få levert en enkel automatisert løsning for medisinske resepter - som sikrer kvalitet, kontroll og transparance innen lege-standen?
7år etter oppstart og ambisjoner om at 80% av reseptene skulle vært digital verdikjede innen 2010, så er status fortsatt et par piloter og mange bortforklaringer!

Når FAD og HoD skriver  "resept-ordre på IKT-løsninger" vil  IKT bransjen fort forstå at her er det carteblache til å utvikle nye komplekse nyttesløse funksjoner, få frem at nye ønsker og krav så er det fint å komme med det underveis.
Dette er jo som hvis en lege skriver ut morfin til en narkoman - og ber narkomanen fylle ut antall doser.....
Er det oppdragsgiver som er dumsnill, eller er det bransjen som er grådig? Resultatet med nok et gigant-IKT prestigeprosjekt som sprekker i alle rammer og kanter ser vi konturene av idag, påpekt med rette i Computerworld!

Konklusjonen er at i Norge så er vi mange år bak opprinnelig målsetning, og det er brukt hittill 50 millioner for å få på plass utredning samt 2 små pilotprosjekter. Og antydning om at det vil ta opptil 10 årfør løsningene er "implementert ferdig". 
I Skottland så lagde de en e-reseptløsning på et par år - og hele løsningen kostet 30.millioner - ferdig implementert! 
I danmark har de hatt en glimrende løsning som har fungert i 10 år-og jeg er sikker på at denne kan kjøpes "as is" og implementeres på noen få måneder.

For hva er det egentlig vi snakker om? Dette er ganske ukomplisert applikasjonsløsning hvis man da ikke skal "integrere med" alle ulike fastlegers "hjemmelagde" -løsninger fra 80-tallet + det man finner av ymse løsninger på legekontorer, sykehus og apoteker + grossistene!

Legen (privatpraktiserende eller sykehus)  skriver ut en digital resept på en person.
Trykk på enter/send; oppdater et journal-database samt send en (kryptet eller fast pdf) dokument til det apoteket som pasienten vil hente sin medisin hos.
Samtidig sendes informasjon til NAV for videre refusjonshåndtering.
Informasjon ligger dermed på steder hvor etterlevelse og kontroll kan utføres senere.

Normalt vil et apotek ligge nærme et legekontor, men la nå pasienten få velge hvor man ønsker å hente ut medisinen. På et par minutter burde jo apoteket kunne printe ut etikett med dosering og gjøre klart til å bli hentet når pasienten ankommer apoteket! .
Skal eResept ha positiv nyvinnende betydning for pasienten, så må jo verdikjeden være tvers igjennom "digital" - og skrote alle "analoge" dobbelt-arbeidende unødvendige elementer i verdikjeden!

Det å skulle stå i en fordummende 15-30 minutters kø på apoteket mens en høytutdannet pharmasøyt forsøker å tyde kråke-tegn til en høyt utdannet medisinmann som fortsatt får lov til å skrive med sin uleselige håndskrift... for så å taste mitt navn++++ inn i deres datasystem igjen, er jo både superfeilkilde og håpløst forrige årtusen løsning da....
For rask implementering må HoD bruke refusjons-makten sin! Belønne de som sikrer nyvinning og bedre verdikjeder, mens de som "stritter imot" må føle det på sin egen pengepung!
Kan ikke bare HoD beslutte at refusjon på pasientbehandling krever digital resept-håndtering. Kan man ikke gjøre det, så må legen enten ansette sine ekstrasekretærer på egen regning  for å gjøre det, eller få halv refusjon fra det offentlige? Ellers så kan de ikke praktisere som leger. Så enkelt og greit!
For det er "enten eller" scenarie - skal totale samfunn og pasientgevinster hentes ut.  

Det ville ikke forundre meg om fastlegene vil kreve  mer enn 50 mill i de neste 20 statsbudsjetter også for å skrive resept inn i et dataprogram/ "på skjerm" , slik de altså fikk i 2011 for å fjerne de siste diskett-oppdateringer av sin "medisin-databasebok" (legemiddelhåndboken)..

For treneringen og "kompleksiteringen" av dette området er vel ikke fordi legestanden har noe å skjule, og ikke ønsker å bli kontrollert/etterprøvet når de deler ut dop og smertestillende i doser som er beregnet til en elefant...... eller at de skriver ut til leverandører som betaler for kurs&legekonferanse-turene til fjerne strøk?

Da Norge innførte digital verdipapirhpåndtering for 25 år siden så turde både politikere og fagfolk stå opp og si at man ikke kunne lage et system som inkluderte aksjer og ihendehaverobiligasjoner til hunder og avdøde tanter. Så meglere som hadde arkiv i bankbokser og i lissemapper på mahognykontorene sine måtte faktisk endre sin forretningsdrift skulle de fortsatt være i lovlig virksomhet!

En digital e-resept-løsning sikrer faktisk bedre kvalitet, servicegrad og reduserer risiko for feilmedisinering- rett og slett fordi feiltokning av håndskrift fjernes- men feilkilden med dårlige leger som doserer feil eller stiller feil diagnose tar kanskje et par runder til å gjøre noe med..... men en god start er transparancy i hva profesjoner faktisk gjør. Kun da kan man systematisk arbeide for å bli bedre. La oss håpe at eResept blir et godt regime til å forbedre en viktig del av medisinsk verdikjede!

Det burde vært implementert 100% før neste stortingsvalg.

onsdag 23. mars 2011

AltInn ; dobbelt inn og lite ut !

Når du skal etablere et aksjeselskap, er det masse penger (kostnader) å spare hvis du registrerer alt "digitalt" rett inn i den høytpremierte offentlige portalen AltInn. Som sagt så gjort, men etter 3-4 uker så kan man jo reflektere..

Stiftelsesdokumenter skal signeres av styremedlemmer "analogt" på papir. Hvorfor i all verden skal de også signere ut digitalt i tillegg etterpå?
Revisorbekreftelse og åpningsbalanse skal også signeres på papiret. Men når dette er scannet inn, og vedlagt (OBS; ikke for store filer...) så må revisor i tillegg også gå inn i "sin AltInnpartisjon for å digitalt signere...

Og jeg som trodde at revisorplikten er på vei bort også..
Hvordan skal det går da - når man ikke har noe signert papyrus fra dem å attache? Da får du ikke "submittet" til slutt- er jeg overbevist om.

Utfordringen med rekkefølge i den analoge og digitale brønnøysundverden er at de ikke gir et "midlertidig" organisasjonsnummer. Dermed så forsinkes prosessene med bank, toll, tull, skatt og regnskapsetablering.. Digital samhandling burde kunne eliminere behov for sekvensielle oppgaver!

Og hvis det er noe som er gått feil med den digitale registreringen av de allerede signerte papyrus-dokumentene, så får du ikke noe varsel om det til din historiske e-mailadresse.
Men kanskje melding om forsinkelse gikk i snailmail-postgangen da --))
Kundemedarbeideren i Brønnøysund kunne fortelle idag at det var 70% oppe-tid i AltInn-systemet, og bekreftet også at da ville man få svar på 70% av sine spørsmål også....så det er jo flott tenkte jeg. Men jeg trenger 100% svar --)) Det minte meg litt på en medarbeider som var 50% sykemeldt og skrev i "outofoffice" meldingen at kun halvparten av de som sendte henne mail ville få svar!

Gjorde AltInn noe blueprint-test av sitt gode felles-system da dette prisbelønte portalregimet ble "lansert" Det er jo litt flaut at de ikke klarer å stressbelaste dette på forhånd da... med den prislappen?
Men jeg sparte en tusenlapp på digital registrering så det var jo en glad dag - og timebetalingen var jo sånn passe student-tariff - og vil bli brukt til "pizza&øl" bonus ! --))

MEN: Hvorfor legger man ikke inn alt i et "fellesdokument", og som samlet får et "master-stempel" hvor alle relevante etater++ henter informasjon som "sin kilde"  og her får også lagt inn digital signatur fra de som skal signere for den juridiske enheten?? Er ikke en digital signatur likeså god som en analog?
Fremskritt må jo bygge på at man erstatter en analog del med en digital... eller?
Kanskje fordi myndighetene ikke ser (eller bryr seg om) om det er noe ekstraarbeidet på brukerens side??

men snart er 3T Senior Norge A/S på plass, og det er jo det viktigste !

tirsdag 22. mars 2011

eHelse -samhandling med eller utenom pasienten?

Innenfor helse og omsorg er begrepet samhandling også viktig. Spørsmålet noen stiller seg er dog om det er interaksjonen mellom alle offentlige aktører som er viktigst, mellom offentlig og private aktører eller om det er grensesnittet også mot brukeren, pasienten, bestemor, deg eller meg som også skal hensyntas i en tid hvor begrepet  samhandling er et absolutt begrep i alle helse- og politiske diskusjoner  !

Et viktig område for folks helsetilstand hvis man blir syk, eldre eller av andre grunner er at de får riktig diagnostikk, og deretter behandling. Som regel med medisin, selv om alle vet at frisk luft, sosial omgang og fysisk aktivitet kan utrette mirakler på både unge og gamle!

For eldregenerasjonen er det et stort fordberingspotensiale når det gjelder selve legemiddelhåndteringen, enten det gjelder de som er på institusjon eller bor hjemme. SINTEF har gjort en rapport som viser at det er stor variasjon mellom kommuner for hva og hvordan tilbud til de eldre skal innneholde. Jeg skal ikke legge meg opp i legestandens profesjon, men påpeke en viktig feilkilde;
Selvom all medisinering ville vært 100% korrekt, så er det lite eller ingen innovasjon som sikrer kontroll og oppfølging om at medisineringen faktisk blir tatt. I media leser vi at 70-80% av de eldre ikke tar medsinen som forskrevet. Er det noe rart vi har skrantede seniorer som skriker seg hese i sykehjemskøen?

Noen ganger undrer jeg meg om og hvordan fastleger egentlig holder kontroll og oppfølging på sine pasienter. Det må da kunne måles noen helseverdier hvilken effekt medikanmenter har på en diagnose, i mer nøyaktig omfang enn et legebesøk en gang i måneden- eller kvartalet- eller "hvis Fru Hansen føler seg dårligere".. Og når de kommer til legekontoret sitter leger med sine "pølsefingre" og nesen inn i en skjerm det meste av tiden....

For ikke å snakke om de utfordringene morgendagens eldregenerasjon vil gi helsevesenet- med sine reiser til eksotiske land- eller bare til middelhavet. Idag så har 10% av vår seniorgenerasjon sekundærbolig i middelhavsområdet, og om 10 år så er det sikkert dobbelt så mange- selv med frafall i den andre ende!

At norsk helsevesen snakker om samhandling mellom et 50 talls databaser og journaler i norge- vil neppe gi denne gruppen særlig trygghet når de faller om i italienske olivenlunder. Da trenger de å ha selv kontroll med sin helsehistorikk- og bærende på sin helsejournal. Dette slik at den legen eller det sykehuset som skal håndtere Fru Hansen der nede- har den korrekte innsikt i Fru Hansens kropp og helse - helst før skalpellen tas ibruk.....

For å løse kvaliteten på diagnostikken så vil det kommer flere verktøy som gir både ansvar og "egen helsemakt" tilbake til brukeren. De siste årene har endel leger forskrekket konstantert at pasienten leser seg opp på sine sykdommer på internett, og kommer med en bunke utskrifter og linker til sin lege. Faktisk så er det vel slik at endel mennesker er "mer skolert" på sin egen sykdom enn det man kan forlange av fastlegen sin ihvertfall.
Hvordan tror du at dette blir når brukeren kommer med en datafil med 200 dagers målinger av puls, blodtrykk, blodverdier, oksygenopptak eller andre indikatorer? 
Det kommer til å stilles adskillig større krav til legers digitale mottak i fremtiden. Godt det ble lagt 50 millioner på bordet i 2011 for å stanse diskett-distribusjon av medinsinke database!!!  
Er "samhandlings-prosjektene" kallibrert for dette, eller tror Helsenett at Fru Hansen skal ha samme grensesnitt som en proffesjonell aktør inn mot det offentlige? Kanskje "systemet" kommer til å tvinge Fru Hansen til å komme med papir-utskrifter....

Men tilbake til kildejournal-problematikken. Statsråden har varslet at det vil ta mer enn 12 år (og hvor mange milliarder?) å kunne "samkjøre " alle de offentlige systemer som ulike helse-fagrupper i sine "vertikale siloer" har fått lov til å utvikle gjennom årene. Det er så mye "sikkerhets"-problematikk med personvernhensyn så gjør at det er veldig kompleks. Og det bare for at en lege skal raskere kunne "slå opp relevant info på den avdelingen på sykehuset som du befinner deg"....

Hva med å konsentrere seg om et system som dekker de majoriteten av innbyggerne som kun noen ganger i sin levetid vil trenge at leger, sykehus kjenner til nøkkel-parametere, og lage et godt "realtime" eHelse system her? Kanskje det vil koste 10% og ta et par år å ferdigjøre?
Er det noen som tror at sikkerheten rundt pasientdata har større vannskelighetsgrad enn bankkontoer eller Verdipapir-håndteringen har hatt i de siste 50 år? Kjøp erfaringen fra finansmarkedet - håndteringen er ikke annerledes, det er bare noe noen fortsatt inbiller departementsledelsen i FAD og HOD.

Og om FAD etablerer "Personlig Digital Bankboks" på hver normann innenfor MinSide, så kan dette være hver normanns "lagringskilde" også av personlig helsedata - og man kan laste ned med 2 nivåer all relevant informasjon på et smartkort tilsvarende førerkortet. Dette er den siste kritiske faktor i Samhandlings-løsningen og den lar seg lett løse!

Da kan jeg også med god trygghet falle ned fra oliventreet mitt i Toscana/Italia, og vite at når jeg kommer på sykehuset kan de lese alle relevante personlige dataene som jeg gir tillatelse til- og få byttet ut olivenstenen med druestener for å sikre en fortsatt glad alderdom ! 

fredag 18. mars 2011

Ern`te då`lig ta særpingan !!

Så er fotballen igang og frem til november vil vi bli overlesset med guttas toppseriespill, satt igang samme dag som sneen laver ned i oslogryta og lenge før skiidretten er ferdig med sin korte sesong..... Jeg håper det er noen som snart tar diskusjonen om mengde av antall timer/dager er avgtjørende for kvaliteten på denne delen av idretten. Selv om fotball ikke er en "livs-idrett" så er det jo ikke nødvendig å presse inn dobbelt dose før de ender som invalide 25 åringer..


Men Særp er tilbake i ramp-lyset , og vi som husker trafikkaoset hjem fra hytta når lokaldramaet mellom Sarp og Fredrikstad ble spilt på søndag ettermiddag på slutten av 60 talllet, er bare glad for at det er kommet ny bro over Sannesund siden den gang..
Særpingan er underdogs i årets serie, men starter med kjempebrakseier 3-0 over selveste Solskjærs&Røkkesfinansiert  Molde og får herved min støtte gjennom hele sin (eneste) sesong.... og jeg jubler hvis de klarer det de har en mulighet til; Overleve i toppserien og sikre at det er "de store gutta" fra plankebyen som rykker ned....
Refleksjon om at det aldri over tid har vært plass til 2 lag fra samme "lokalområde" er en gylden sannhet. Viking/Bryne, HamKam/Kongsvinger, Brann/Fyllingen, Rosenborg/Strindheim..... så jeg er helt sikker på at det er et av lagene i gruppen "Molde/Ålesund og Sarp/Fredrikstad som skal ned i skammens Adecco-liga og bli vikarer for fotballskopusserbransjen.....uten tarifflønn. Sånn er statestikken - og tilfeldige oppturer kluderer ikke med statestikk over tid!!

Egentlig liker jeg kun damefotball - og jeg mener at spennende kamper og drama i toppserien for kvinner forsvinner altfor lett i medias ensidige fokus på gutta. Jeg synes jentene viser mye mere ekte idrettsglede og sunne holdninger til det de gjør, og synes vi skal være stolt og glad for at de fleste må studere og gjøre noe kvalitetsfremmende med sine unge liv ved siden av sin idrett.
Sånn sett blir det mere balanse og kompetanse inn i mer komplette liv enn det vi kanskje ser hos gutta med bil&fotball brent inn i pannen. Og hvor karriere etter pensjoniststart er en eller annen fotballjobb i modelklubb, eller i en annen som er dum nok til å betale lønninger som norske idrettsklubber aldri skulle ha trodd var mulig.... (ref ymse konkurser og årsregnskaper de sisteårene)

Men det jeg gruer meg mest til, er at 4 dager i uken så dominerer herrefotballen alle "sendeflater", og de siste 3 dagene er det repitisjoner eller utlandsligaer i tillegg... Ifjor startet første tippekamp på lørdag kveld, 2 på søndag, for en på mandag. Hvis fortballfolket iår starter med 1 på fredag, 2 på lørdag (ettermiddag+kveld), 2 til på søndag for å ha siste TVkamp på mandag kveld med oppsummeringskavalkade etterpå, så skal vi ha takk. 

Det blir ikke mange minutter til hverken toppserien for kvinner eller alle andre idretter i norge heller ved atr herrefotballen har fått lov til å dominere alle sendeflater i 4 døgn....
Kunne ikke all fotball bli kjørt kun på betal-TV, utenom nyhetsinnslag på sportrevyen? Eller alle kamper på søndager som i forrige årtusen, så hadde det vært topp spenning i 2 timer hver uke? 

Jeg vurdere faktisk å reise til særp for å se min første toppserie-fotballkamp for herrer noensinne i år... litt patriot sitter vel igjen som født i "forbifarten" på sykehuset i byen med fossen.
Men det må bli i kampen med Fredrikstad, og kanskje begge lagene er på vei ned til Adeccoligaen så jeg kan frembringe mitt ønske om å etablere SARPSTAD eller FREDRIKSBORG som en by- og et lag. For over tid er det ikke plass til mere en en by og et fotballag der nere-på østfold-vingane! Og for å merge fotballagene er det helt åpenbart at det er lettere å slå sammen byene først....--))

Var FN egentlig modig mot Libya?

For første gang så kom sikkerhetsrådet i FN i natt til enstemmig beslutning om å gå fullt inn i den escalerende konflikten og potensielle rene borgerkrigen i Libya. FN stiller makt bak beslutninger og resolusjoner!  Risikoen for at Gadaffis  massakre av egne innbyggere med flyangrep og leiesoldaters brutale angrep var sikkert årsaken til at det tilslutt ble fattet et banebrytende FN vedtak.
At ledende arabiske land og organisasjoner også stod bak gjorde det sikkert lettere, og at Gadaffi er lite troverdig og forutseende i sine utfall har vi sett i mange år. Han måtte bli satt på plass før det smalt helt!

Stått ovenfor verdensssamfunnets krystallklare budskap tok det ikke mange sekunder før Gadaffi la ned all militær overgrepsmakt. Gadaffis få rustne jagerfly ville vært tatt ut på timer for flere uker siden hvis beslutningen hadde kommet tidligere! . Så hvorfor ventet FN på å sette denne despoten på plass? Var vår utenriksminister en bremsekloss i den prosessen?
Og er det stor grunn til å stole på hva Gadaffi sier denne gangen? Hvordan blir vedtaket fulgt opp? Hva vi så med Sadam Husseins "komiske Ali" inn til det aller siste, ser vi nå med Gadaffis sønner. Jeg ville også ha forsvart en tilranet formue på mange milliarder med det jeg kunne av løgn og tåkeprat- for i få ekstra tid til å grave ned gull&dollarseddler.... i trygg forvissing om at det går en grense for å kunne forsvare et slikt vanvidd også. Exit ørken og stammeliv i sahara- for hele familien....  

La FN sammen med arabiske liga  komme seg raskest mulig inn i landet - og sørge for at grunnleggende menneskerettigheter og demokratisk samfunnstyring komme på plass fortere enn Gadaffi kan tenke ut sitt neste skritt...

Og utenriksminister Støres blabla i flere uker om vannskeligheter med formulere resolusjoner og etablere flyforbud blabla må jo stilles i et litt grelt lys i etterkant. Støres plutselige "snu-operasjon med sine meninger" var patetisk å høre på pressekonferansen idag tidlig. Hvis man er klar og tydelig og setter makt bak internasjonal holdning, så vil ikke despoter ha mulighet til å eksistere. Ikke pakk dette inn i diplomatisk ull eller tåke!

Hadde verdenssamfunnet vært krystallklar overfor Saddam Hussein på 90-tallet - så hadde krigen i Irak 10 år senere vært unødvendig og spart mye lidelser.  Likeså  i Afganistan. At Saddam brautet med giftgass-trussel for å holde verdenssamfunnet for narr (og utenfor) sin systematiske overgrep mot egne innbyggere, har jo historien fortalt. Ikke så annerledes enn det vi har hørt og sett fra Gadaffi, Kim II eller ??

Hvordan det blir med NordKorea, Iran og en rekke regimer i Afrika hvis FN nå ser at deres nye "vilje til å bruke makt"-linje vinner frem., blir spennende å følge med på.
Det er ingen mennesker på denne kloden som fortjener å leve under despoters tyranni. så la verdenssamfunnet- og nå med FNs nye linje, hjelpe disse mennesker !

tirsdag 15. mars 2011

Oppsummering og refleksjon Ski VM Oslo 2011

Dette innlegget har stått på todo listen i en uke, og hvis jeg ikke raskt skjerper meg, så vil glad-melding fra verdens beste ski-vm drukne i herrefotballen som snart flyter over alle sportssider og domiunerer den "kulørte" digitale presse.... 
Allerede en uke etter Åsne tørket en liten tåre på avslutningssermonien, med HMK Garden i stram dressur, lengter jeg tilbake til en "fotballfri" media-realitet. Allerede dagen etter dukket Drillo, Carev og de overoppskrytte 19 åringene som drømmer om ferrari før de er 20 avisene! Og om brann som skal bytte med Sotra i toppserien!

Men kort oppsummert fra de hvite skispor;
Dette var i overkant bra VM. Nesten for godt på alle områder til å være sant!
Risiko for at norge dominerer litt mye, så de store idrettslandene ikke får opp sine helter, sine elitemiljøer, sponsorer og alt som tross alt på sikt kan bidra til at skisporten blir en verdenssport en vakker (vinter)dag er glemt for en oppsummeringsstund.
Arrangementkomiteen gjorde det de skulle, inkl. å sette på plass Ruter som sviktet allerede første dag da vi stod på perrongen og ventet på trikker som ikke kom (nok av)
Tåke og sol om hverandre, bedre blir det ikke på internasjonale TV bilder. Oslo som by scoret gull, og om det ikke medfører OLsøknad 2022 med frist 2013 til å bestemme seg (!!!!) er Norge som nasjon og Oslo som by direkte kort og smalsynte! Gratulerer Åsne, og ikke vær beskjeden ved å peke på 2200 frivillige. Det er tøft nok å få en så stor gjeng til å stampe i takt og til riktig tid! Synd at Norsk seilsport aldri fikk glede av dine arrangementegenskaper! --))

At Marit Bjørgen traff innertier på alt hun gjorde, og at personlighetsendringen både fra blond pircet trønderbabe for 10 år siden, men også som nedtrykt nederlagsoffer for 4 år siden, er fantastisk å se, og innfyr til dyp respekt for genuin idrettsforbilde. Det nytter å satse - og trening gjør deg bra!
At Petter Northug ble konge, og underveis viste litt tårer, lekte med svenskepressen og viste at han ikke tar alt dødsseriøst, var bra. Han kan fortsatt rykke - men må nok utvikle flere varianter etterhvert som konkkurrentene gjennomskuer.
Svenskelaget som ikke forsto at de ble offer for eget speilbilde etter at Hallner vant første gullet.... Typisk svensker å tro at "då åker det vidare i samma spåret.." De fikk kjenne på at nervøsitet forplanter seg- og da de begynte å skylde på smørebua så ble enda flere nervøse og fortsatte sin sportslig nedtur..

Dette VM ble, tror jeg, dopingfritt. Og jeg skal ikke spekulere i om det var grunnen til at det ikke dukket opp enkelte atleter fra land vi knapt kan uttale eller med begrenset med sne. Vi gledet oss over Danmarks utøver som kom sist inn på 5 mila - det var som det skulle!

Da lille duracellpropellen fra østerdalen vant sin første individelle gull, fikk og tok hun årets kongeklem for åpen skjerm. 4,9 millioner nordmenn gledet og jublet  med  Therese. Og tårene etter stafettgull og skriket etter 3mila. Beundret ble Astrid som er kommet seg etter ryggbrudd.
For noen forbilder vi har i jentegjengen.

De "marginale gruppene" kombinert", hopp "uten vektklasse" fikk sine medaljer, og fikk føle 100.000 jublende folk på universitetsplassen med gode kveldsshow, jublende mennsker, dyreste pølsene i byen, men med snaps og øl til.
Godt at våre syltynne "varianter av mentalt litt ustabile" hoppere ikke fikk mer tid enn det de fikk på skjermen. Hoppsporten må innføre vektklasser snarest og få opp forbilder som kan smile på skjermen uten at rynker sprekker!!!

Men den eneste som virkelg vant gull på hjemmebane var ingen av de nevnte.Det var Martin, gutten fra Røa - et steinkast unna. Først bronsje - da så jeg i byen på premieutdelingen at skuldrene senket seg - og deretter flere gode løp, også stafetten som sikret eneste hjemmebanegull under VMGratulerer, så får vi leve med at du ikke brente all krutt på 5mila for å få en 10 plass ingen vil huske allikevel!
Jeg vet om mange i Røaland som gleder seg til leverposteirennene er ferdige, og du forhåpentligvis iår også kommer til klubben og forteller om hvordan du la opp sesongen og dine opplevelser. Det er som å høre svampefunkssjonen blandt kidzza, noe få "skolelærere opplever.

Men det er på denne måte, i klubbene at vi bygger nye idrettsutøvere - og dagens utøvere er seg bevist sin rollemodell og jeg tror de fleste bruker tid på å gi mest mulig tilbake til sine klubber rundt omkring i Norge. Det er mange 10-15 åringer i Røaland og andre "lokalbygder."... som er i riktig fighter-alder under OL i Oslo 2022.
Frem til da er det mange som skal utvikle sine egne "varianter" av Northug-rykket. Og noen klarer det! OG ALLE HAR LÆRT NOE BARE VED Å FORSØKE, slik Norsk idrett (Norges Idrettsforbund)  har hevdet på sin fane i 150 år på dagen idag! Gratulerer med dagen- i samfunnets tjeneste og for vår alles glede!

Takk for en fin vinter, og et fantastisk VM med så mange høydepunkter vi sjelden får oppleve!

 Det beste med norsk herrefotball er at det betyr at våren kommer og snart blir det ordinær sønnavind på fjorden ! Med respekt for all svette på fotballbane, denne delen av idrettsnorge kan ikke så mye for at "akersgata" pressen er kjørt skevt på grunn gjennom mange år - til de marginale idretters frustrasjon og med fare for at vi overeksponerer enkelte få idretter.... NIF må passe seg for at ikke NFF overtar 95% av organisasjonsansvaret også!

mandag 14. mars 2011

Japan; snuoperasjon igjen !

Jordskjelv, tsunamien, atomkraftanlegg. Nyhetsbildet siste dagene fyller oss med forskrekkelse, tristhet, frykt og medfølelse for dette flittige folket og dette landet.
Og takknemmelighet for at vi kan leve ut vår beskyttede liv på våre svaberg  og fjellknauser med våre små trivielle problemer som blir ganske patetiske og uvesentlige i et bilde hvor moder jords naturkrefter viser seg frem.

Dette langstrakte øylandet og deres innbyggere både lever og tenker "oppned" fra oss. De smiler når de snyter deg i butikken, foretrekker avtale med håndtrykk istedet for formaliaprosesser, og de er så disiplinerte at det ikke var uten grunn tyskerne så sin samarbeidspartner hos dem i denne verdensdelen tilbake på 30 tallet.
Noen historikere fastslår også at det måtte et hiroshima til for å stanse dette landet og deres militære tropper.

Etter 2 verdenskrig så tok det 15-20 år før Japan var "bygget opp igjen" og blitt ganske ledende på en del viktige varer som hadde sin vekstperiode på 60 og 70 tallet (biler, elektronikk, maskinindustri etc) Japan er fortsatt inne som verdens 3-4 største økonomi - og det vil gjøre dem istand til å bygge opp østkystens infrastruktur igjen, selv om de siste årene har vært rimelig harde og turbulente for japsene.

Men denne gangen, enten vi setter "startdato" finanskrisen eller tsunamien, så vil Japan denne gangen kun bruke 15-20 måneder på gjenopprette landet. Og de vil gjøre det med disiplin og resursser få andre nasjoner er i nærheten av. De vil komme tilbake med oppbygging av kompetanse på katastrofeoppbygging som resten av vår sårbare klode gjerne vil få en bit av. Og de vil "eksportere" innovasjoner og tjenester som vi ikke har hørt om ennå¨!
De kommer til  marsjere i takt og på dugnad med minst mulig hjelp fra resten av verden sikre at det fortsatt er muligheter å bo på denne utsatte jordskorpe-delen. La oss håpe at de ikke er "for stolte" til å unngå å ta imot råd og hjelp der andre land også kan bidra med noe, f.eks for atomkraftanleggene.

Oppdatert 24/3 ; Det tok 6 dager før de første veiene var reparert....
http://www.dagbladet.no/a/15931255/

De  fortjener støtte, tente lys og verdens varme tanker i disse tider, disse flittige mennesker, og det kommer til å bli et beundringsverdig skue som styrker den japanske nasjonale moral ytterligere! De bruker nemlig motvind som drivkraft for å gå med bøyde hoder mot felles mål !!   

Jeg lurer på hvor lenge det er til Haiti kommer opp på det nivået de var føre deres katastrofe for et år siden.

søndag 13. mars 2011

Spis den innvendige del av nøkkelhullet !

Forleden lanserte den Norske stat "nasjonalbrandet sunn spisefornuft" og går med dette nye veier inn for påvirke vår helse og matvaner!
At godt kosthold er bra for hver av oss, er åpenbart. Om det er industrien eller forbrukerne som skal styres og påvirkes, er jeg ikke sikker på. Men GK har vel fortalt den offentlige oppdragsgiveren at det er viktig å påvirke forbrukeren for å endre industrien... istedet for å ta en telefon til Landbruksminster Bekk og Sigbjørn Johnsen på konferansetelefon samtidig!!!
At Nøkkelhull-brandet mat i butikkhyllene vil få samme effekt som samvirkelaget/Coops "hvite label" eller svane-standarder er jeg ganske sikker på. Marginal effekt!  

Jens Pigenes har skrevet en kronikk i Aftenposten  om dette paradokset som er bra.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4057727.ece

Selv ser jeg det beste poenget å skjære tynnere av osten, eller spise bare nøkkelhullet, ikke spise alt rundt som viktig leveregel. Uten at jeg vel egentlig er så flink til det.... Jeg må jo stole på at de ordinære varene jeg handler inn til daglig er rimelig sunne, og at mangfold og "5 om dagen" gjør at jeg får et bra næringsinntak.
Nå har jeg jo også lært meg at salt og vanninnsprøyting av kjøtt og kylling er fy - og at det er bedre smak i landkyllinger fra frankrike enn filet-frossne kyllinger som aldri har trukket frisk luft. Det betaler jeg gjerne "dobbel pris" for, hva nå¨det er. Det viktigste forbrukerne kan gjøre er å fravelge ekkel industri-produsert mat - men det er lettere sagt enn gjort - selv om snart alt har ulike "merker" på..

Jeg vet ikke om det er mye sunnere å spise nøkkelhull-merket grandiosa vs standard gradiosa, men jeg vil tro at den koster mer enn 50% også neste år. Ingen skal tro at bransjen ikke benytter denne muligheten til å lansere, relansere og maksimere "same shit new wrapping" også over tid. Helseproblemet er ikke en pizza i kosten av og til, men når den dominerer 6 dager i uken - og den 7 middagen blir grillburger!
Og at bredden av produksjon og utbud er bokstavelig en ren "farse" !!

Jeg tror at fisk, grønt, frukt, fugl og avogtil kjøtt er bra, merket eller ikke. Drikke en smoothe eller glass vann før middag og klare meg med en posjon istedet for 2 er også et godt tips bak mitt egen øre.... som hender at jeg hører på!

Da Samvirke/Coop lanserte "hvite label" for 30 år siden, hevdet de at det reduserte prisen på alle varene med 20-40%. Det tok et år før alle forsto at prisene lå noen få% under standardpris, men grunnet "egenproduksjon" eller at de ikke ødela brandede internasjonale merker, kunne det brukes som "lokkemiddler" med 10-20-30% røverkjøp på. Det ble jo raskt et rent merkevare-produkt tuftet som "motstrøms-prinsippet" til Unilever og Lilleborgs forargelse.

På meg virker det som denne gangen at staten har hjulpet matindustribransjen med motsatt, nemlig å kunne løfte prisnivået opp 10-30% med en ganske hullete "svane -white-helse-økologisk" etikett på de snart 80% av vareutvalget som er bra å spise.... i passe porsjoner og med litt variasjon. De som tror at litt lanserings-kampanje-tilbud på nøkkelhull-produkter vil vedvare, kan lese denne bloggen igjen på sensommeren!
Var problemet som den norske stat stod overfor så enkel at de ikke kunne skru opp sukker- eller fett-avgiftene på det som er usunt ytterligere, og på en smart måte enten få vridd matproduksjonen til sunnere total-retning, samtidig som de fikk opp merverdiavgiften i kronebeløp opp til den tidligere "25%" nivået?

Jeg lurer på om jeg skal starte å produsere mine egne kyllinger på verandaen her på Røa snart - og se på deres glade gakking gjennom mitt eget nøkkelhull. Bare noen ikke kommer med pålegg om at man kun får lov til å spise mat med nøkkelhull-etikett på da... --))

torsdag 10. mars 2011

Hvorfor må SP kommentere Høyres Datalagringsvedtak?

Når SP`s Pollestad idag tidlig får oppmerksomhet i media for å hevde syn på hvordan den ene meningsgruppen i Høyre skal "aksjonere" så mener jeg gode høyrefolk selv bør bedre på banen og ta lead i diskusjonen.  
Og kanskje flere enn motstanderne av direktivet bør få opp tempoet nå i DLD-innspurten, selv om UH Aasheim og Apenes har kommet med noen gode poenger i sin over-reaksjon. Men det blir for tynt rundt I Skaug for å demme opp innvendingene, eller akseptere at en ja-kompromiss er rimelig fornuftig politikk.

Jeg er mot direktivet, men mener vi uten problemer kan leve med det. Det går ikke over grensene for individets integretet! Min motstand mot DLD bunner i delvis at det er et dårlig direktiv, gir marginal større oppklaringsprosent i kriminalsaker og at myndighetene kaster kostnader for noe de ønsker over på bransjen, som videre kaster kostnadene over på kundene.
Regningen for sikker oppbevaring og senere destruksjon av trafikkdata burde tas av justisdepartementet, og det burde bli en oppgave Politiets datasentral administrerte. Da hadde kanskje verdien av å lagre trafikkdata blitt vurdert annerledes i en prioriterings-situasjon av Storberget.

Mye tyder på at det er begrenset med "terrorister" og forbrytere som spores opp med bevis fra den type trafikkdata som allerede idag blir oppbevart i 3 mnd. Og at de virkelige "bandittene" kommer til å tilpasse seg nye forskrifter, ta ibruk andre teknologiske løsninger og overvåkningsmetoder raskere enn direktivet blir oppdatert.
Det er nok forstatt metoder som i treholtsaken som gjelder; bor et hull i veggen, plasser et kamera med microfon inn i leilighet. At det 25  år etter er "upopulært" å drive etteretning selv i tilfeller hvor man klarte å felle en landssviker, får vi leve med. Det er POT og politiets ansvar å gjøre det de skal for å avdekke alle ulike forbrytelser. Så får en bitter Ex-kone fortsatt være sint på at familien ble overvåket! Hva er alternativet?

Men alene utenfor EU så blir Norge stående som et "definert sted" hvor man kan drive organisert kriminalitet fra lettere enn andre europeiske land. Det er ikke bra! Jeg tror vi blir et godt sted for denne gruppen. Allerede idag har vi 1% av befolkningen som lever papirløst, ulovlig og til stor grad av kriminalitet som inntektskilde. Norge og vårt rike rykte er som en magnet på miljøer i øst og sør! Hvorfor skal vi gjøre oss attraktive for enda flere kriminelle papirløse?

At Høyre i en slik sak velger å lande på 6 mnd vs AP 12 mnd, og begge vurderer politites syn høyere enn andre grupper, synes jeg vi får respektere.
DLD dreier seg i all hovedsak om tidshorisinten for lagring av eksisterende ufarlig trafikkdata.
Vi burde være mye mer opptatt av gjennomsnittsmålinger på veiene, video på offentlige veier/gater/eiendommer og slike aktivieteter som går inn over grensene for enkeltindividets intgretet.
Hvis noen har stjålet bilen min, så er det jo umulig å få ut foto fra bomringen/Fjellinjen. Hvorfor skal de kriminelle ha flere fordeler enn disse privilegene de allerede har?

Politiet må jo fortsatt ha rettsgodkjennelse for å romavlytte eller overvåke spesifikke personer? Kan jo være at trafikkdata kan gjøre dem litt mer treffsikker,så noen resursser kan brukes på andre politioppgaver...

onsdag 9. mars 2011

OsLo2022 - Olympisk modighet!

Et VM er over, og mange røster reiser seg i begeistring for at vi skal søke OL.
Holmenkollen har i overskuelig tid alt som skal til for å innfra "den største delen" av kravene som stilles for anlegg - og muligheter for å samle begeistret publikum uten å "skyfle folk 2 timer unna" er tilstede. Fra anlegget lages spectalurære bilder som viser fjell, fjord,by og skog som praktfulle rammer for den sportslige dyst! Det tenner media og dermed oppmerksomheten!
La oss være enige om at et fremtidig OL trenger å ha en eksisterende by over en viss størrelse - ikke for å kunne arrangere (Lillehammer var fantastsisk) men for å oppnå omfattende synergieffekter etter lekene må det en større by inn i bildet. Vancouver klarte det. Regnestykket med å måtte bygge "alt opp", slik alternativet var i Tromsø, klarte det ikke. Synergien med "lofoten-effekten" får vi ved å fly alle OL-gjestene inn nordfra til arrangementet og dessuten manipulere grovt med Lofoten-bilder i vignetten....

Kanskje OL2022 vil medføre hurtigtog fra København-Gbr og presse frem bedre inn/ut samferdselløsninger fra Oslo, tilsvarende Lillehammer fikk 4 felt vei til Minnesund, tunnell i brummundal og noen rette lokaleveier.. Da blir det positiv etterbruk for mange
Jeg har vondt for å tro at med et Oslo OL så beholder man smedstadskrysset og strupings-strategien slik den er pr idag.... Og kanskje frognerseterbanen forlenges helt til tryvann,slik at våre bortskjemte barn kan lære seg å ta trikken opp i den flotte alpinanlegget? Litt lokal krydder og fordeler er alltid bra å drysse ut i en OL søknad!

Nå er vel snart etterbruksfondet etter 1994 for Mjøsregionen brukt opp, og noen skal etterkalkulere arbeidsplasser og gevinster for Lillehammer, Hamar og Gjøvik. Hvor mange flere innbyggere ble "trukket opp" og har etablert seg i primær/sekundærnæringen  til Lillehammer regionen?

OL 2022 gir Osloregionen mulighet for å markere oss utover norges grenser, og vise kanskje frem den flotteste vinter-hovedstaden i verden. Noen års mediafokus + 14 dager i februar med de utrolige bilde-muligheter kan kanskje få tilbake Oslo som Santa Claus fødested....
Men noe mere må jo gjøres, uten at det trenger å koste 30 mia som Tromsøs alt. Vi har tross alt hoteller, mye infra og alle skianleggene allerede!
Det nbeste forslaget er å bygg ut Norefjell som alpin/bok -anlegg igjen og lag biltunell fra Skøyen Grini-lommedalen - Åsa og til Hønefoss. Dermed blir det 17 minutter til Hønefoss og 32 minuttters kjøring til Krødern Det skaper positiv synergi for en hele rignerike region. .
Wyllerløypa er fin for de nye skateboard/crossboard og mulig slalom.
All langrenn Biathlon og Hopp i Holmenkollen - uten nye investeringer
Alle hallidretter (Hockey etc) fordelt på alle byene på østlandet! + Spectrum !
Premie-sermonier i Oslo sentrum som under VM med 100.000 har jo vist seg å gi det riktige TV-bildet, og nachspiel på slottet hos Harald og Sonja - da vanker det gode OL-klemmer til alle!

Så det er bare å tegne logoene og komme igang med arbeidet for å legge inn søknad! Gjenbruk og edruelighet i kostnads-siden på anleggene burde kunne innfris.
Og presse Åsne til å ta dette "12 års prosjektet" på sine skuldre, slik Heiberg gjorde på 80-tallet. Hun får ros og glede før hun havner i "pampegruppen" i IOC.
Og noen visjonære idretts-samfersdsel-turist-politikere som tør å løse oslos utfordringer på en smart måte.

Idrettsresultater og utøveres holdninger til å prestere smitter positivt over på næringsliv i de fleste bransjer.
Og Norge som da "på vei ut av oljealderen" trenger næringslivsresursser som liker og klarer å lage sine "Northug-rykk" og duracell-innsatser! (med påfølgende årets beste kongeklem!!! )
O sLo2022

O sLo2022

O S L
  2022

Holmenkollen

lørdag 5. mars 2011

Hvordan blir Borten Mo i knærne?

En sympatisk, litt stille og beskjeden fyr seiler opp som kronprins i bondepartiet, og får lov til å gå "statsrådsskolen" i den perioden vår gusjerødgrønne regjeringen holder staurene sammen. Jeg tror Borten Moe er en ulv i fåreklær- og kommer til å gjøre dramatiske grep for at SP ikke skal forsvinne ut av norsk politikk de neste 3 årene !

Jeg ønsker alt godt til de fleste mennesker, men samtidig håper jeg at kommune-valget til neste høst medfører en bortradering av SP sin tildelt sterke posisjon i mange kommuner. Om dette medfører at AP vil måtte kjøre sine siste 2 regjeringsår i mindretall, for at både bondepartiet og sosialistpartiet får tid nok til å "slikke kompromis-sårene" og forsøke å unngå en ny bortradering (les; under sperregrensen) i neste stortingsvalg, kan andre analytikere sikkert resonere seg frem til bedre enn meg. La oss håpe at SP ikke får særlig mere "eksponering" i media enn det som deres størrelse skulle tilsi.

Hovedårsaken til at jeg ønsker at SP skal komme under sperregrenser er det faktum at de har vært grådige, frekke og ikke spesiellt dyktige i sin praktiske politikk. Smykkegaver, partistøttepenger som sikret det ene mandatet i Troms, og en vinglete miljø, boligbeskatnings- og  energipolitikk gjør at jeg mener de bør få 10 år i "dødens dal" (les uten påvirkningskraft i norsk politikk) ¨

Når jeg på toppen leser i aftenposten idag, at det første energiministeren skal gjøre er å "sørge for midtnorge (sine sambygdingers) strømpris blir kraftig redusert" så blir jeg jo skremt.
Dette er vel som da Kjell Opseth manifest for sin egen lufthavn i FørdeBringeland ble "over-oppgradert"  på 90-tallet. (Noen hevder han skulle brukt sine resurser på en bedre hovedflyplass-plassering) Noen politikere er frekkhetens nådegave til egne særinteresser!

Borthen Moe har markert seg (har vært SP energipolitiske talsmann siden før 2007) med utsagn om at strømprisen skal drastisk opp de siste årene. Betyr det at han allerede har fått igjennom vedtak om spesial-tariff for bondestanden nå, slik at han kan gjennomføre prisøkning for alle (untatt trøndere og bønder da) Det ville jo vært i tråd med eks nye boligbeskatningsverdier og subsidieordninger!

Det blir spennende å se om han tør å stå opp og si at strøm til privathusholdninger faktisk er tvilsomt å lage et "strømmarked for".
I et kaldt land så er det kanskje bare spill for galleriet å la en "fiktiv børs" justere tilbud/etterspørsel og derav prisnivå. Dette fordi det ikke finnes noe reelt alternativ til vår vannkraft-baserte husholdningsenergi. Det er jo først da at en børs vil fungere! (Hvis bedrifter gjør mye feil - ja så går investorer til råstoffbørser eller obligasjonsmarkedet)
Når vi om noen år, betalt av strømkunder i Norge, har laget bedre infrastruktur mellom regioner, og med sjøkabel til europa (den blir lønnsom, imotsetning til Hardangerfjorden...) så skal prisen til forbruker opp i 2 kr pr kw. Og kraftselskapene kan fortsatt selge så mye de klarer hele sommeren uten at det gir store konsekvenser at de ikke sparte litt vann i magasinene til kalde norske hus i vinterperioden... De hevder bare at det er mindre strøm som de kan produsere i november, og vips så går prisen opp.

Man har da lært seg markedsprinsipper, og når "vokteren av moral&departement" er en bonde fra trøndelag så kan kraftbransjen se frem til mange gode nye år med forutsigbare utbytter (før året har startet bestemmes utbytte), ingen konsekvenser for operative mistak (tømming av vannmagasin), og en sikker inntekt til stat , kommune og fylkeskommuners pengebingemonopol!
Kraftbransjen  må bare være forsiktige med å bestikke dette bondepartiet direkte, det blir så mye oppstuss hvis det ikke kan pakkes inn slik vi så det i Troms kraft og Eidsiva-sakene høsten 2010!

Det beste vår nye Energiminister har sagt var for et par uker siden (22/2 2011 Aftenposten) ; "Folk ønsker kontroll over egne liv og  muligheter uten inngripen fra en uangripelig ansiktsløs stat" Det blir spennende å se om journalister konfronterer han med dette utsagnet om 10 eller 20 år!
Hvis han klarer å redde stumpene for bondepartiet da! Jeg blir bare matt i knærne av dette partiet, og jeg tror han blir helt mo e skal han bære alle de gusjerødgrønne staurene på ryggen...

onsdag 2. mars 2011

Dopfri Sisu - dopfri Adecco - dopfri outsourcing ?

Igår ble det gull til finland, og rundt løypa i Holmenkollen samt på universitetsplassen var det full trøkk fra publikum for å heie frem Matti Heikkinen, som indikerer at finsk langrenn er tilbake i skisporet 10 år etter dopingsskandalen på deres hjemmebane i 2001. Vi skal være stolte av oss selv- jubelen for Matti var (nesten) like så stor som for de norske forbildene våre!
Om nordisk "dominans" er bra for langrenn, eller om jeg mener Røagutten Martin fortjente en enda mer glitrende medalje, er ikke vesentlig.
Det som er viktig er at vi forstår at det tar virkelig 7-10-15 år å reise seg igjen etter å ha blitt tatt med buksa på knærne og sprøytespissene hengende i stinne lårmuskler!
Det tok vel 6 timer før ny kinesisk svømme-stjerne var "erstattet" av ny gullkandidat... og ingen tror vel at dopingproblemet var løst over natten der!

I idretten må det ny generasjon utøvere, ny treningskultur og nytt støttteapperat til. Finnene valgte å bruke en "utvist nordmann", Magnar Dalen" som bor i sverige og leder det finske laget.
For å få lederjobber (eller støttejobber som skismørerne) innen idretten er det viktigere med hva du står for, hva du kan ,  enn hvor du bor - der har sikkert noen norske bedrifter i utkant-norge noe å lære (Salmar..)!
Honnør til Magnar Dalen ihvertfall som med tålmodighet og hardt arbeide har klart å få "grunnleggende innovervendte" finske folk tilbake på rett skispor. En eneste gullmedalje er sannsynligvis viktig for en generasjon nye utøvere; det nytter å være dopfri- det er bare en dasj talent, litt svette og noe forsakelse på vodkaflasken som skal til... og det har jo (noen) av tømmerhuggerne fra dom finska skogarna klart før...

Refleksjonen er derfor hvordan Adecco vil klare å reise seg etter at de ble "tatt med buksene nede i sykehjemssaken i den virkelige verden" (Og andre selskaper eller kommuner i samme situasjon)
Nytt navn, rebranding, et par lederere som får sparken, salg av vikarpool til Manpower (kom de ikke derfra?) eller kjøper Per Bergerud opp resten og bygger opp nytt stort vikarselskap videre  i samme "løp"?

Det viktigste er kanskje en debatt om arbeidsgiveransvar, og hvorfor fleksibiliteten med temporær arbeidskraft synes å være så attraktiv? Vi snakker ikke om bransjer med midlertidig kapasitetsbehov,(eks oljeplattformbygging på 80-tallet) men om  kommuner med forutsigbarhet innen f.eks omsorgssektoren.

Er det for å redusere risiko for sykepenger, tariffavtale, adminstrasjon, pensjonsforpliktelser eller hva?
Eller er det rett og slett at kommunene ikke er flinke nok til å rekruttere, har begrensninger i metode/lønnsavtaler eller andre syn på hva som skal være "kjerne-virksomheten". Vi ser jo at mange andre selskaper også outsourcer deler av oppgaver og avdelinger (IT, regnskap, AMK- alarm etc) for å bruke resursser på "kjernevirksomheten". (Inntil dette defineres tilbake til hvordan det var for 10 år siden da...alt går i bølger - også outsourcing"

Jeg er bare ikke sikker på at norske kommuner klarte å redusere den medgåtte arbeidstid  og kostnadene for å administrere personal-rekruttering, administrasjon eller personal-håndtering, etter at de begynte å bruke vikarbyråer i stor grad etter årtusenskiftet.  
Dermed ble denne "outsourcingen" mere som en risiko-reduksjon for HMR - personlbehandling og komplekse lønnskalkyler og ikke som et effektivitetsinstrument, hvor tidligere resursser på rekrutering kunne konverteres til "varme hender" !
Hvem i departementet burde bruke litt tid for lage det regnestykket?
Ikke for å skyte gale tidligere beslutninger - men for å unngå å gå i samme type felle på nytt i årene fremover?

Det er ikke alle oppgaver som er egnet for outsourcing, ihvertfall ikke hvis man vet at innovasjon blir viktig for å dekke  fremtidsbehover. Outsourcing av eldre-alarm-løsninger har på 30 år ikke gitt bedre løsninger for den eldre... og fortsatt legges den analoge knappen igjen på nattbordet når bestemor går på baderommet om natten. Antall eldre som faller og blir funnet dagen etterpå på et kaldt baderomsgulv har neppe blitt mindre de soiste 20 årene. Kanskje ulykker med tvinning rundt halsen vil medføre at kommunene stiller større krav til alarmløsninger, outsourcet eller ei??