torsdag 23. august 2012

Dommen mot en massemorder - hva betyr det ?

Anders Behring Breivik får sin dom imorgen 24.august, og norges værste massemorder gjennom tidene - enten vi tolker det innenfor eller utenfor terrorist-defineringen, vil få sin straff sannsynligvis livet ut - av et raust norskt samfunn som har brukt en eller flere milliarder på selve oppgjøret etter hans syke gjerninger. Måtte punktum bli satt den 24/8 overfor denne massemorderen!

Fra en forvaklet einstøing tilværelse - hvor desverre ingen normale mennesker hadde kontakt med han, så ønsker sikkert han nå å få en "helte-status" slik Manson i USA fikk og sitte å skrive på sine forvaklede ideologiske tanker fra en rimnelig grei fengselscelle på ILA.
Om det blir grå eller hvite frakker som skal passe på barne-massemorderen ABB, er neppe så viktig. Det viktigste er faktisk at han blir isolert godt nok og at vi alle, - pårørende til ofrene, norske samfunn og resten av verden slipper å høre mere fra denne massemorderen.

Så det beste som skjer vil være at alle bistandsadvokater (170 godt betalte advokater)  booker seg opp på besøks-listen - og tar samlet et ansvar for at en advokat besøker ABB en time hver uke (som han har krav på) på besøksrommet på ILA. De trenger faktisk ikke si så mye - kanskje bare spørre "hvorfor"?? Og se massemorderes i øynene i en times tid....  Dette er måten vi sikrer at ABB ikke får distribuert sine syke tanker til andre syke stalkere eller besøkende som vil kunne finne på å ha lyst til å se/besøke/treffe denne morderen de neste 10 årene.
Hvis fengselsvesenet også sikrer at det IKKE er 2 veis data/telefoni-kommunikasjon inn til detnybyggde "livshotellet" hans, eller aller helst sikre at han kun skriver med kuløepenn, så vil hans forvaklede syn falle på stenjord!

La oss håpe de godt betalte 170 bistandsadvokatene booker opp all besøkskapasitet for de neste 500 uker (fengselsvesenet har sikkert begrensninger i sin IKT-plattform for besøksbooking), og på den måte hjelper sine klienter, ofrenes familie til å slippe å høre ytringer fra ABB de neste 10 årene? En tur ca annet vært år burde de stille opp for etter sine honorarer så langt er utbetalt...  

Dette er nemlig den enkleste metoden å beskytte oss mot ABB sin "talestol", da vi i vårt rause og snillistiske land aldri kommer til å endre våre generelle rettighetener med besøk- eller ytringsfriheten for selv de verste massemordere.....Reglene for besøk og straff inklusiv ytringsfrihet må gjelde alle - men la oss sikre at vi ufarliggjør denne massemorderen allikevel. Ikke som ekstra straff - men fordi storsamfunnet faktisk ikke trenger å kringkaste enhver som skriker opp og høyt..
 
La oss derfor håpe ABB blir dømt tilregnelig imorgen - med forvaringsdom livet ut. Så slipper vi en sårende og unødvendig ankeprosess som ifølge ....og som advokatene hevdes kan ta opp til 5 år - på våre skattepenger.....

Jeg er ganske målløs over det norske samfunns raushet for å hevde/ivareta frihet- og demokratiets prinsipper - og at vi er villig til å gjøre nesten alt for at vårt demokrati ikke skal få noen riper i lakken ved å forskjellsbehandle en massemorder med 77 liv og 20-30 milliarder i skade - med enhver annen kriminell eller uheldig fartsovertreder !!

Jeg har lest deler av Gjørv rapporten - og er imponert over at en slik utredning endelig turte å ta opp hvor det sviktet 22/7 2011.  Håper at ikke videre diskusjon blir "vi skulle ha stengt av grubbegaten så hadde ikke han kunnet parkere... er det noen som tror at ABB ikke hadde funnet en annen parkeringsplass for sin bombe - som i hammersborgtunellen - rett under høyblokken stedet for - da hadde vi vel ikke trengt å diskutere om høyblokken skal restaureres for 20 milliarder på 10 år eller ikke ........  

La oss håpe ofrene og deres pårørende får en dom og en forvaring av ABB som de kan være fornøyd med - det er vel det viktigste!
--))