torsdag 31. desember 2009

media - real life into 2010++

årets beste på årets siste!!

http://inventorspot.com/articles/googles_fast_flip_living_stories_court_king_murdoch_36046


ha en strålende 2010, endelig er 2009 over...

Leif W

mandag 21. desember 2009

Strømpris er vannskelig å forstå!!

Den ene dagen går prisen på variabel forbruk ned - den andre dagen benytter statsnett muligheten til å øke den faste prisen på strøm med tilsvarende. Bra timing - ikraftsettelse når folk ikke "legger merke til det. Men er det noe fornuft i en 3-dobling av en kostnad som er dekket inn gjennom alle år? Hvem andre har lov til å 3-doble pris på en tjeneste og slippe unna uten innsigelser og spørsmål??
Resultat på sikt for norske husstander vil bli smertefullt når den variable prisen øker igjen! Husk vi skal opp på europeisk nivå innen få år!


Prisøkningen på 5-6øre pr kw skyldes at Statnett har økt nettleien for sentralnettet, en regning som nettselskapene sender med alle påslag, risikomarginer og vel så det direkte videre til forbrukerne.
"Statnett står foran en investering på 40 milliarder kroner den neste tiårsperioden, og det vil medføre en økt nettleie på sentralnettet fra et par øre til fem øre per kWh frem mot 2019, sier kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett" Og lar det se veldig lite ut!!! (Har de også betalt Geymuuden for smart formulering og timing?)
Som om det ikke har vært betalt inn mellom 2 og 4 milliarder hvert år hittil fra strømkunder til nettselskapene, nettopp for å vedlikeholde transport/sentralnettet....


Statsnett sine inntekter bestemmes av myndighetene, og det er endel prinsipper rundt distrikt, sikkerhet, overføringsevne etc som naturlig er viktig.
Men kanskje energi-bransjen skulle ha unnlatt å bruke strømkundenes penger innbetalt i bøtter og spann hver mnd, til å investere i telekom/fiber/bredbånd (ca 10+mia siste årene)eller ha redusert utbytte utbetaling til kommunene (eierne) - og heller investert videre i strøm-og energi infrastruktur.....

"Vi kan ikke bygge oss ut av alle problemer, men vi investerer nå i kraftigere ledninger mellom Sør- og Midt-Norge som vil styrke sentralnettet. Dermed får vi bedre forsyningssikkerhet, og legger til rette for mer fornybar energi, sier Meldal"

Problemet er bare at husstandene som skal betale denne byggegleden som Statkraft har, bruker den reneste mulige energikilde idag - vannkraft- og har liten forståelse for at strømnettinvesteringer skal 2-3 dobles fra det ene året til det andre for at noen få % energi fra vindmøller på vestlandet skal kunne eksportere energi til Norpool eller europa"

Sånn sett blir dette nok en "fast besluttet avgift" for å bo og leve i Norge... Alt veltes over på brukere/ Ola Nordmann gjennom avgift eller skatt. Utfordringen med det er at staten disponerer snart 90% av all verdiskapning også fra hr og fru Hansen...
Hvor er motivasjonen for å "spare" offentlige kostnader? Eller å jobbe skjorta av seg i 50 år før du allikevel ikke får en fair andel av offentlige goder hvis du har privat beskattet formue.....

Habilitet og ordentli`ghet

Elin Ørjaseter har en god penn. Og nok erfaring til å følge samfunnsledere som balanserer hårfint på kanten av egeninteresser og det ansvar de er satt til å forvalte i en posisjon.
http://e24.no/kommentar/e24-kommentar/article3428818.ece

Det kan faktisk være en stor fordel å få erfarne og skolerte samfunnsledere. Jeg tror ledere med solid faglig bakgrunn fra relevant industri/bransje raskere og ofte bedre kan yde en god lederjobb (som fiskeriministeren) i motsetning til folk som blir feilplassert (som forsvarsministeren) eller mangåring opplærling-plassert (som kulturministeren)
I stadig mere komplekse problemstillinger, så er det en fordel at vi har ledere som er oppdatert innenfor fagfelt, og faktisk har overblikk å navigere de ulike prosesser etter. Ellers blir styringen lik den engelske komiserien "javel, Hr Statsråd" fra forrige årtusen!
Men alle mennesker har ansvar for å være troverdig, med stor åpenhet og redelighet i den rolle og virke som utøves.

I fremtiden vil bedre utnyttelse av IKT verktøy og søkemotor-algoritmer, kunne "henge på" enkeltsaker eller enkeltpersoner over tid. Og liste opp hva som er sagt om et tema eller sak, og om det er andre relevante utsagn om samme uttalelse/tiltak/beslutning.
Det betyr en faktisk utfordring fra samfunnsledere til å være ærlig - og kunnskapsrik også over tid når man uttaler seg i media. Her blir det lett å møte seg selv i døra!!

Jeg gleder meg til neste valgkamp! Og tror faktisk at teknologien vil hjelpe samfunnet til å beskytte demokratiet og de åpne prosesser! Og spare oss for maktmennesker som har flere agendaer og for mye mel i kakene!

lørdag 19. desember 2009

Et skritt i riktig retning? Hva med å sette sin egen fot foran først!

Så ble det ingen juridisk forpliktende avtale i Hopenhagen idag. Men et skritt på veien var det vel, og gigaforhandlinger fortsetter sikkert frem til Mexico om et år.
De kritiske faktorer for en effektiv avtale, nemlig Tallfestede forpliktelser og Transparancy/overvåkning av ulike tiltak, er viktig for at en avtale inkludert overførsel av store penger fra I til U for tiltak kan ta plass.

Men det er ingen som stanser NORGE å igangsette gode miljøtiltak her hjemme.
Hvis Jens skal ha noe som helst troverdighet innenfor miljø og klima, så bør vi sette opp tiltak innenlands som reduserer klimagassutslipp med 50%.
Investere i ny infrastruktur basert på ren kraft ut til plattformene, lage veiavgifter som setter osete østeuropeiske tungtrailere på tog helt fra Malmø til O/B/T/S/B. Ferre rundkjøringer og flaskehalser på veiene så folk ikke oser 30% unødvendig i rushtiden.. 20% NGen Elbiler uten avgift og bompengeavgift, samt alle andre gode tiltak..
Ved bruk av IKT som verktøy og fair kloke hoder som windex burde det faktisk være enkelt for Norge å overgå det ambisjonsnivået som var i Hopenhagen.
Så får de "store gutta" med Kina, India, Afrika Brasil og USA fortsette forhandlinger frem til en best mulig internasjonal avtale.
Det er lov å være "best i klassen" i 2010!
Not more time for talk - time for act, sa Obama! Hørte du Jens??

fredag 18. desember 2009

Sosiale medier og de enkelte yrkesgrupper

Det er så lett å forbinde facebook og andre sosiale web-steder som generelle digitale treffsteder for privatpersoner. Men fremover vil metodikken og prinsippene rundt disse, påvirke mange hundre ulike yrkesgrupper - formellt og uformellt satt sammen. Og vi vil få en kraftig oppblomstring av nye grupper/steder/digitale samfunn.

Jeg skal ikke lage sosiologi-utredning her. Men noen yrkesgrupper viser vei,og får opp nye arenaer raskere enn andre, slik svenske tannleger gjør. Her utveksler en hel profesjon faglig og sosialt innhold. Må jo være ideelt for en yrkesgruppe som sitter på sine små steder rundt i hele landet hele dagen...
http://itivarden.idg.se/2.2898/1.279673/facebook-for-tandlakare-ger-battre-vard

Om de 40.000 lærere i norske skole hadde etablert "Det norske åpne lærerværelset", hvor mattelærere i finnmark og agder kunne rådført hverandre om hvordan x og y kan formidles bedre til de håpefulle... tenk så bra! For den enkelte, for skolen og for samfunnet!

Men når rapporten som Kristin Halvorsen fikk denne uken viser at lærere bruker for lite tid til undervisning og for mye til andre ting, så kan jeg se hindringer og ny type motstand blandt lærere for å etablere en slik digital arena...
Tross alt er lærere vant til å bruke "arbeidstiden" til etterutdanning og andre jobbrelaterte aktiviteter. Kveld = privattid!

Det er kanskje her vi ser den store utfordringen for å styrke kunnskapsnorge.... Du har som person et egenansvar for oppdatere, engasjere og orientere deg selv mot fremtiden. Det krever helhjertet innsats hele døgnet - hele året - hele livet! Og kan nok ikke delegeres eller betales av andre enn deg selv!
Sosiale medier og de nye digitale plattformer gir mulighet for egenutvikling helt tids- og sted uavhengig! Det er jo en unik mulighet for genuine fremtidsorienterte norske lærere å ta initiativ til å skape selv en ny, åpen digital sosial plattform...
Tips; Ikke vent med at Kunnskapsdepartementet bevilger budsjett til "ny mastodontportal" - ta initiativ selv - ut ifra din egeninteresse og lyst til å bli bedre lærer!

Klima09 - Lille Norge i den store sammenhengen!!

Klima og utslipp er viktig. For oss enkelte, for våre land og vår klodes evne til å gå videre. Klima09/Copenhagen gir oss et innblikk i hvordan politikere snakker, tenker og handler taktisk. Men tilslutt så er det de dominerende aktørene USA, Kina, G77 + kanskje EU blokken som kan vri de siste formuleringer på plass, og få signert prestigeunderskrift på papiret!

Omdømmemessig er det bare dumt at Jens tar privatfly for å få lov til å sette seg på "bakerste benk" i Bellasenteret. han kunne tatt tog eller danskebåt sammen med grupper av andre norske samfunnsbekymrede medmennsker. Da hadde han ihvertfall scoret billige poeng på hjemmebane da han i realiteten neppe kan forbedre sitt rykte og norges rolle som internasjonal pådriver for bedre miljø.....

Verdens største miljøorganisasjon (??)"Friends of our Planet" fikk igår kveld vist seg for første gang på Norske TV. Lederen poengterte noe jeg har sagt lenge som er viktig;
1. Det er helt feil å kunne forurense hjemme men å kjøpe seg avlat ute! Fei for egen dør! Hvert land må faktisk iverksette egne tiltak i eget land!
2. 30% av farlige utslipp fra Norge kommer fra oljeinstallasjonene og deres gassturbiner. Fjern dette, og Norge har med en aktivitet redusert dagens utslipp vesentlig!!

Det er helt sikkert andre og flere tiltak som skal til fra Norge sin side. Og betaling i reduksjon hos andre, skogsplanting og bruk av avgifter skal sikkert også på plass eller videreføres.
Men hvis Jens og regjeringen påla oljebransjen å bygge strømledning fra land/vannkraft eller vindanlegg og ut til plattformene for å erstatte gassturbinene, ville vi faktisk innfridd store deler av nødvendig reduksjon..
Men investering ville jo i realiteten bli pålagt Statoil med staten som hovedeier, og dermed redusert evnen til utbytte og overførsel til Oljefondet... Tror neppe Jens og dagens rustrøde regjering gjør et slikt vedtak med det første..
Da blir det nok bedre å få strømkunder i Norge til å betale for strømkabel til Europa, for å knytte oss til Europa-strømmarkedet, og selge vannkraftstrøm i konkkuranse med atom- og kullbasert energi.
Som medfører igjen ganske sikkert betydelig høyere pris for strøm til norske husstander - som jo miljømessig allerede er grønne da de bruker vannkraftbasert energi idag!
Noe er helt feil med de grønne tanke-banene.... får håpe Jens rekker opp hånden på bakerste rekke på Bella, eller får bli med innenfor de avgjørende lukkede møterom, og sier ifra før de store lederne haste-signerer en ny halvdårlig klima/miljø avtale som er likeså svak på konsekvenser for enkeltland som Kyoto avtalen i sin tid har vært!!

torsdag 17. desember 2009

Trist fra TV2; Da var tabloid slutt!

Litt vemodig, idag er siste dag for TV2 Taboid, som etter 1212 sendinger har forarget, fokusert, debattert, avslørt og poengtert aktualiteter.

Men alt har en ende, og det er ikke sikkert at nedleggelse er ensidig negativt. Det beror jo på hva som sendeflaten kommer med istedet for! Der er det grunn til å frykte at det ikke blir noe bedre som erstatter...

Hva vil TV2 vil videre? Jeg frykter at det er 2 klasses TV serier - med automatisk presentasjon mellom programmene. Tilslutt blir vel TV2 som NRK, mesteparten av programmene er innkjøpt, og det er egentlig bare som distribusjon av x ant. timer med underholdning som overlever. Og når man finner ut at vertikal eierskap i media-kjeden er det som redder økonomien, så endres strategien ytterligere bort fra det ihvertfall jeg liker; Den kritiske, debatterende journalistikk, med høy temperatur og folk som tør å si ifra hva som er bra og hva som er feil.
Blir det kun noen få internasjonale programmer igjen i den store "TVkanalpakken" , og resten av norsk sendeflate er total uten brodd i frykt for nå tråkke annonsører og mediakritikere på tærne??

Jeg synes det er en forringelse av Norske mediaverden. Vi trenger gode debattprogrammer slik at fremtredende mennesker har en arena for å stå frem med sine syn og påstander og må derav lære å tåle mosten!

tirsdag 15. desember 2009

Famøst forsvar Hr.ex-president Jagland!

Bortsett fra Gro Harlem Brundlands famøse forsvar for egen økonomisk lykke i sveitsiske skatteparadis for noen år siden, så er det neppe verre eksempler enn Jagland sitt siste uke.
I prinsippet mener jeg at det er folks eget ansvar å betale korrekt skatt og så lenge folk bor i annet land med utenlandsk arbeidsgiver, så har ikke norsk misunnmelse noe med om de betaler null eller mye..

Men når dette er ledende politikere som i mange tiår har stått for et skattetrykk som tar inn til staten på ulike måter minimum 80-90% av den verdiskapningen vanlige nordmenn skaper, så er det helt uanstendig at de utnytter muligheter til egen fordel. Da fortjener de å bli hengt ut.
At de tetter absolutt alle "smutthull" de finner for andre folk, for så å benytte et av de få som er igjen til egen fordel....er helt over grensen av anstendighet!!

For meg så er dette helt i tråd med boken "Animal Farm" - hvor alle er like, bare at noen er likere!!
men løsningen blir som flg; 30% flat skatt for alle byråkrater i internasjonale organisasjoner innføres - og inntekt for Jagland øker fra 2 til 3 mio i 2010 for å dekke inn denne merkostnaden. Kjære media, sjekk opp om 1 år hva som skjedde!! Og gjerne om det ikke var noe lønnsøkning i internasjonale org for noen år siden, for at folk skulle dekke inn beskatning... (eks 30% flat % til FN)

OL - se opp for de ukjente gullvinnerne i Vancouver !!

Det er alltid moro å følge med på topp-prestasjoner - og utøvere i de klassiske grener. Langrenn, Hopp og skiskyting og de profilerte topputøverne står for 80% av media i de 2 mnd som er igjen.

Men, se opp for gjengen som kjører BoarderCross. Ny disiplin, med landslag som du knapt har hørt navnene på, og med fart, spenning og fighting gjennom heat og utslåing. De beste kommer fra andre skigrener, med masse VM/WC/NM gull i Telemark bl.a, men har jo aldri vært eksponert i norske media.Så ingen kjenner navnene ennå! Men sikkert er det at det er disse "skjulte" nye grenene som jeg gleder meg aller mest til å følge i februar.... selv om det sannsynligvis blir via Eurosport eller BBC, da norske sendinger dekker grener hvor de normale norske sponsorer er inne.... No Big Bull - just å red fox in the loop!

lørdag 12. desember 2009

Så langt har bruk av Teletjenester kommet til fly-service-industrien....

Samtidig med Obama kom til Gardemoen, skulle lille meg til Spania. Luktet forsinkelser, så tidlig buss til Gardemoen ble tatt torsdag grytidlig...
Bussen fra oslo tok dog 2,5 timer, ble omdirigert via romerike og sittende ved Kløfta på stikkvei, og se Obamakortesjen dundre forbi med 10 helikopetre over seg... Og det tok fortsatt 23 minutter før vi kunne kjøre videre. Security effecy is another ballgame...

Men, hesblesende 30 minutter før avgang kom jeg frem til Gardemoen, automaten ville ikke vite av meg etter 1 minutt- sendte meg til innsjekkdisken. heldigvis uten kø, de ville heller ikke vite av meg etter 3 minutter og sendte meg direkte videre til Gaten.
Kun 13 minutter gjennom scanning/security, så 4 minutter inn til internasjonale "port" (eller inngang til taxfreekjøpesenteret...)

Så 9 minutter før takeoff- så ser jeg på den store skjermen som åpenbarer seg når man er gjennom perleporten; Fly til Spania utsatt 30 minutter! Gå til Gate umiddelbart!
40 minutter fikk yterligere 30 minutter forsinkelse på seg før noe fly dukket opp på gaten + 15 minutter ekstra for påfylling av fuel mens vi satt inne i flyet...

Jeg har sterkt hjerte - heldigvis. Hadde Norwegian brukt den enkleste mobiltjenesten og bare sendt meg en SMS tekstmelding om først 30 minutters forsinkelse, så deretter 30 til, så hadde jeg senket skuldre, svettet mindre og gått istedet for å løpe.. Flykaptein Kjos, du har jo mitt mobilnummer allerede som blir brukt i dine selvbetjenings-løsning! Og dermed hadde jeg fått god tid til å kjøpe verdens dyreste mat&drikke på verdens beste "walk&talk" trim-studio med kilometer gratis gangtrim. med litt fikling så fungerte faktisk mitt eget ICE bredbåndrouter inne på flyplassområdet. Og jeg som trodde at det var "monopol-kontroll" med eksterne trådløse nett - og til pris av 50,- pr 30minutter....

Da jeg kom hjem igår natt var det på Rygge/Moss for første gang. For en fantastisk flyplass- korte veier inn/ut/til bil etc. Dessuten 20 minutter raskere flytur sydover! I erkjennelse av at Fornebu aldri kommer tilbake som beste flyplass i europeiske hovedsteder, så gleder jeg meg til flere avganger fra Rygge flyplass i fremtiden!

Online Mobile i nyhetens bilde!

Når billedkvaliteten på mobiltelefonen blir bedre, og folk blir gode til å formidle korte nyhetsglimt, KAN bruk av mobil endre nyhetsbildet. Hvorfor? Fordi de fleste som leser ordinære artikkler i media om forhold de kjenner GODT til, eller som de har vært øyevitne til, stiller seg ganske forundret i 9 av 10 tilfeller hva som blir beskrevet."Det er jo ikke det som hendte!!" Journalister vinkler selv ulykker annerledes, og har fokus på andre skandaler eller personlige spekulasjoner. Eller de klipper og stjeler fra nyhetsbyråer og hverandre, sittende på gode stoler i desken. Eneste oppsøkende deltagelse snart fra pressen er når kronprinsessen skal åpne et kultursenter med 20 kameraer rundt seg.. Eller en eller annen realitydeltager forteller stolt på TV at han bare fester og sjekker opp damer hele tiden - som et 5 måneders agurg-repitisjon!


Hva ville skjedd hos Tiger Woods hvis en nabo faktisk hadde filmet bilkrasjen- og ikke ble en brikke i "hviskeleken rundt bordet" Spart nyhetsbildet for vås og spekulasjoner? Han heter vel ikke Tiger for ingenting!!
Eller når folk dokumenterer tilfeldig vold i oslo sentrum, og kan sende bevis til politiet samtidig? Kommer politi og rettsapperat til å bli responsive da? Eller skal vi fortsette i all evighet med "hviskeleken rundt bordet" som alltid gir en dramatisk annen historie eller setning!

Mobilbloggere vil komme, og redigeringsverktøy som gjør at du setter sammen din egen nyhets-bilde på enkel intuitiv måte, er å¨vei.
Mediamakt går fra Akersgata til dine fingrer! Journalister, på tekst eller bilder får direktekanal til "markedet/lesere" som et alternativ til å sende inn stoff til desken som vrir sannheten dit de vil!
Det er regimeskifte det!

onsdag 9. desember 2009

Hva er det de egentlig lover i Hopenhagen?

Det er uten tvil viktig med internasjonale forhandlinger som Klima09 i København. Selve forhandlingsspillet og taktikk fra I og U og A og B land gir innsikt og refleksjon på resurssbruk i poliorga-snakketøyet!

Det som ville vært aller best og riktigst hadde vært å startet møtet med en opplisting av alle lovnader og mål hvert land forpliktet seg til under Kyoto konferansen, og vist resultatene oppnådd iforhold.

Som vanlig i næringslivet; leverer du ikke det du lover, så må du ta konsekvensen. Om det er penger, tøffere krav, miste posisjon i Gxx sammenheng, burde vært avtalt allerede under Kyoto. (naturlig å strekke mål lengre enn hva som er vanlig i børsnoterte selskaper) Det er ikke nok å "skylde på presidenten for 4 perioder tilbake" at han lovte for mye.. det er mere kontinuitet i verdens regimer tross alt!
Kommer det mål som strekker seg frem mot år 2020-2050 så blir det bare blabla i skodden. Noe konkret, målbart og over MFM må på bordet, med avtalte konsekvenser som gjør at forpliktende bidrag til regnskogbevaring, andel fornybar energibruk etc blir lagt på bordet - fra alle land!

La oss håpe det er mulig å få til noe. Og at ikke resultatet bare blir at det skal være grønne skoger for dyreriket.. Jeg kjører 80.000km mindre med bil iår enn ifjor, så da er jeg på "grønne personlige plusssiden"!!! Men hvordan jeg skal redusere gode biffer og rødvin (det er kun økologisk laget i min kjeller) fra prompete gammle kuer, vettda pokker jeg...

Refleksjon Nobels fredspris - og Kenneth som ble drept i Afganistan

Tildelingen til Obama var modig gjort av Nobel komiteen. President Obama har dreid USAs kurs inn på nytt spor siste året, og brakt nytt håp inn i en konflikt som dreier seg både om terrorister, kontroll med opiumsproduksjon, samt fattigdomsproblemer.
At media ikke evner å se bak Alfred Nobels testamentariske ordlyd, og fortsatt fokuserer på "oppnådde synlige slutt-på-krig resultater" får så være. Fredsprisen skal gis til den/de som har bidratt ekstraordinært siste året (altså hele 2009, og er gitt til mennesker som står midt oppe i internasjonale eller lokale fredsprosesser tidligere - med godt resultat.

Samtidig med forberedelsene til utdelingen, begraves idag 9.desember 2009 en nær venn av familen vår i Køge kirke i Danmark. Etter kort tid i Afganistan ble danske Kenneth P. Nielsen sprengt da han var på fotpatrulje for 14 dager siden. Kenneth reiste med åpne øyne inn i militæret for et drøyt år siden, og ville sendes til Afganistan for innsats. Det er trist og ubegripelig at slike slag treffer nettop den som du kjenner som en 23 år gammel positiv kjernegutt, og det føles helt meningsløst. Men virkelig meningsløst blir det ihvertfall hvis konflikten i regionen ikke endrer retning til det bedre i disse dager, og det hersker liten tvil om Obamas rolle og ansvar for å få til det.
Sånn sett er det svært modig av Obama å sende ytterligere styrker, neppe gjort av popularitetshensyn, men for å stanse dette øde i verdenssamfunnet. Og om fredsprisen har påvirket/presset han til å gå inn i avsluttende offensiv fase, så er det bedre enn at verdenssamfunnet blir hengende på post i en "steinmyra" der nede.

Tenk om amerikanerne i 1991 hadde fått lov til å bruke noen timer ekstra da de løp etter Saddam Huusein i Irak - etter at de hadde befridd Kuwait. Hva hadde det spart av lidelse og elendighet etterpå? La oss håpe media og samfunnet ikke stanser 10 meter fra mål denne gangen - fundamentalister har aldri bidratt til verdensfred eller lykkelige integrerte lokale samfunn. Det må sikres at nok mennesker slår ring om mennekeverd og samfunnsverdier - så fundamentalistene passiviseres reelt.
Etter 3o år med krig, er det nøkkelordene trygghet, arbeid, mat og drikke som gir kjerneverdier også for majoriteten av afganere.

Krigen og innsatsen slik vi ser det i Afganistan er derfor bare en parantes på veien til en bedre verden. Men det er det afganske folk som på sikt må sikre sin egen fremtid. Det internasjonale samfunn og enkeltpersoner på oppdrag hjelper bare litt med å dytte håpet i riktig retning!
Så når Kenneth har bidratt til et lite men viktig skritt i riktig retning, gir det en fattig mening på en trist dag i Køge Kirke.
Kanskje en mening med at solen har dukket opp idag etter mange uker med regn og grått vær i københavn!

tirsdag 8. desember 2009

Få opp tempo når pepperkakene skal stanses ut!

perfekte kjøkkenhjelp, ja, det eeer mulig å bli begeistret av kjøkkenperformance! Tenk hvor bra det ville vært for henne i PlayStation mesterskapet?? Moralen er; Ta aldri bort begeistringen til folk som mestrer og får til det de kjemper for! Ohmygosh!

http://www.youtube.com/watch?v=qPg_j2M3B_Y&feature=player_embedded

STOPP CATFIGHT Brustad/Kjøll NÅ!!

Det var så godt med 6 mnd stillhet etter den håpløse saken med Kjøll og Aker/Røkke våren 2009. Hvorfor ble Kjøll "lurt" i redaktørforeningen igår kveld til å komme med karakterestikk av sin tidligere "sjef"? Kunne hun ikke ventet litt til og kommet med "sensasjonsbok" som andre forsmådde våpendragere mellom politikk - næring og fratatte maktposisjoner?

Å hevde at Brustad var mindre forutsigbar enn media - tror da det er naturlig når man bruker en halv herregård for å kjøpe rådgiver-filter og Geelmyden resursser som skal ta media-dialogen i den avgjørende fasen i våres. Da var det jo bare departementet som Kjøll måtte være kallibrert med i arbeidet med å holde KIR i øra. Noe skal man
jo også vise at man har kompetanse på - når man godtar et styreverv og får betalt en årslønn for det!

Statlig eierskap i Aker er ille, rekrutering av styremedlem uten kompetanse til å matche Røkkes tempo og egeninteresser er verre, men å fortsette en revansje-catfight på en dårlig sak er aller værst!

Er`e mulig å skrive god bok på denne saken; Jada, som suppe på spiker!

mandag 7. desember 2009

Ja til åpen rapportering fra trafikksjefens etat og QPark

Det burde være en selvfølge.... åpen statestikk på hvilke veier / veikryss som det blir ilagt bøter.
Dette er en av de få mulighetene som innbyggere kan hjelpe trafikksjefens etat med å forbedre sikkerheten i denne byen. Eller hvor etaten blir pålagt å merke tydeligere gatehjørner, fotgjengeroverganger etc så bilister unngår å havne i samme "musefelle" dag etter dag!

Om det er sikkerhetsaspekteret med QPark er tvilsomt. Men med en pålagt registrering fra dem kan man lettere se hvor det er feilskilting eller dårlige betalingsløsninger på deres områder. Og pålegge forbedring!

Burde vært et krav fra parkerende bilister !

Så er justisministerens smil på TV igjen!!

Storberget smiler og registrerer at det ikke er særlig politisk motforestillinger mot a sende et fly med dømte kriminelle Irakere hjem til Bagdad, og skal ha honnør for både å tørre, gjøre og effektuere det som mange har hevdet siste årene.

Vær dog klar over at det er mer enn 10-tusen utlendinger som ulovlig fortsatt er i Norge, så her bør det gå et fly pr dag for at målet om tilbakesendelse skal fjerne de som oppholder seg ulovlig.
Med et fly i uken, så vil Storberget være ferdig om 7-8 år, 1 i måneden gir 30 år. Tar du med de nye ulovlige som kommer over grensen, eller de som kommer tilbake, er tidshorisonten kanskje det dobbelte.

Men en god start er å få unna alle som faktisk er dømt som kriminelle - de skulle ha vært sendt hjem for lengst!

Skal vi tro flyene sydover blir relativt få nærmeste 2 årene, og at hyppigheten øker siste 2-års periode frem til neste valg??

søndag 6. desember 2009

Hellstrøm og Bagatelle

Hadde vel på følelsen at det var noe på gang siste året, da Eivind Hellstrøm brukte mye tid på TV. Sånn sett pleier det å stemme når gode, dyktige fagfolk (i alle ulike yrker og bransjer) overeksponerer plutselig seg selv i Media.... Da pleier folk å slutte eller bytte jobb rett etterpå!!!

Synd dog med EH og Bagatelle, og for det lille provinsielle matmiljøet i Oslo trenger et culinarisk fyrtårn og matlokomtiv som Bagatelle. Selv om jeg ikke har vært veldig imponert over kreativitet eller profilering av innovative trender de siste årene fra denne restauranten, er det synd at EH slenger inn gryter og håndkleet! Men kanskje vi kan vente oss ny glød og ny innsats fra hans side?? På leverandørsiden, mediasiden eller pensjonistsiden?? Er du glad i..... så vil du alltid...

http://e24.no/eksklusiv/matogvin/article3408180.ece#xtor=RSS-3

Kanskje Eivind Hellstrøm skulle få den store motivasjonen, og snu opp ned på 40-50 restauranter hvert år i norge istedet for. Med honorar 150-200.000 eller hvis lite cash- oppgjør i aksjer pr snudde restaurant. Og sponset av BOS, Miele og GladeGriser, kunne dette virkelig endret begredeligheten i mat-norge!
Med litt struktur/effektivitet på oppfølging, og merarbeide der, så er det fort vekk 10-15 mio i lukerativ omsetning, og folk får etterpå ærlig god mat fra de som tåler "mosten" og snuoperasjoner. "EH storrengjøring og matpåsølvfat" er på vei!

Vil gi en klart forbedret restaurantverden i Norge som vi trenger!
Så kunne han selge 8-10 av prosjektene til TV2, TV3 eller høystbydende..

Jeg er gjerne med som sjåfør, ryddegutt og altmulig-oppfølger. Tror det hadde vært vannvittig moro og matnyttig å snu 40 restauranter fra Helvetes forgård" hvert eneste år!

Tollvesenet med blålys etter bestefarbilist med 1 spekepølse for mye??

Dagens søndagsagurk fra TV2 nyhetene; Tollerne vil ha blålys for å stanse bilister. Makan til aksjon for å høyne statusen for yrket...

Vi har lest i media om konfrontasjon mellom tollerne og politi-spanere, som følger utlandske proffesjonelle smuglere i biler fra europa. Når smuglerne blir stanset på grensen, får tollerne fjær i hatten og + i statestikken, mens bakmennene slipper fri.
Har forståelse for at tollerne skal rettferdiggjøre sin innsats, men det viktigste er allikevel at politiet, med internasjonalt samarbeid tar mest mulig av de organiserte nettverkene. Bra hvis det er i samarbeid med politiet, men¨å tro at tilfeldig utvelgelse på grensen tar mere enn noen % eller promille av ulovlig gods er helt feil!

Er det tollere som skal kjøre etter og stanse bilister så får de samarbeide med politiet, og følge deres kommandoer! Og med Maglite med rød tupp på, så vet alle at det er tollgutta som er ute. Vi har vel alle blitt tatt fra en enkelt vinflaske eller snaps som ligger i bilen av over-ivrige tollere - så derfor gjør det godt å vite at de må vifte med en Maglite hvis de kommer etter oss på Mosseveien!

La en toller-elitegruppe samkjøre med politiet, og la resten drive tollbyråkratiet på grensene.
Det skulle sikre redusert jakt på bestefar med en fleskepølse eller snaps for mye på vei hjem fra sverige!

torsdag 3. desember 2009

Hvorfor bryr vi oss ikke - og griper inn?

Det er store og små saker i det daglige.

Saken idag i tromsø, om en jente som blir angrepet av beruset mann på bussen, er liten for "nyhetsbildet" men stor for dem som rammes.
http://www.nordlys.no/nyheter/article4739491.ece

Hva skjer med overgriperen? Løslatt neste dag med en bot tilsvarende hvis folk feilparkerer en bil?

Dette er ikke bra - og folk MÅ faktisk starte å innvolvere seg. Tiltross for risiko å få et slag eller stikk av kniv. Alle hadde beskyttet sin familie eller venner - men vi må også stå opp for de som er utsatt- men som er utenfor innerste krets!

Sånn skal det bare være - i disse julebordtider!

Hvordan strupe trafikken i oslo best mulig??

For noen uker siden ble det endringer i oslotunnelen. Varighet 6 mnd. Lenge har det vært arbeide på ringveien rundt økern, og bilene står halve dagen der.
Nye pene kantsten og rundkjøring på Carl Berner kommer sent og pent, og når "anlegget er ferdig" om noen år så har det ikke gitt en gevinst til bedre flyt for bilene..

Alle gode tiltak for å sikre at folk som kjører bil i Oslo har en fin dag i bilkø! Og slipper ut 3 ganger så mye Co2 på distansen som skal tilbakelegges. (Og blir dermed hengt ut som miljøsvin senere)

Vi som skal øst/vest eller motsatt har dermed egentlig få kjørealternativer alternativer; over frogner, ned langs slottet, og bort StOlavsgate - pilestredet og ned i Vaterlandstunnelen. Denne ruten har i alle år vært rimelig ok, lite "full stopp og kaos"

Samme dag som oslofjordtunnellen ble snerpet inn så gjør veisjefen det kunststykket å lage BUSSFIL av den ene kjørefilen fra Nasjonalgalleriet og til pilestredet!
(gjort i 2 etapper for sikkerhet skyld - da første 100 meter ikke strupet trafikken godt nok) Det er nå hver dag mange hundre meter stillestående kaos fra Nasjonalteatret til Werglandsveien til St.Olavsgate. Men er det busser som kommer i det nye feltet? Har ikke sett noen, og tror heller ikke på at det går mange bussruter der heller! Så her har veisjefen rett sog slett med viten og vilje strupet et av de siste mulige ruter gjennom byen. TAKK!! - men hvor i all verden er byråden for samferdsel! Sitter fast i smestadkrysset og kommer ikke til sentrum

På toppen av alt vet alle bilister i oslo at det burde være lyskryss for gående i Pilestredet ved gamle helsedirektoratet. Nå er det opphøyning i gangfelt- og folk kommer med 10-20 meter mellomrom og bilene må bråstoppe- med de rykk det gir bakover i køen...

Vi forstår alle at bilister ikke er velkommne i Oslo, hverken når man kjører eller parkerer. Hvorfor skal Oslo på død og liv inn på trafikk-kaoslisten sammen med byer som Dehli, Tokyo, Kairo, Konstantinopel etc. Med så få mennesker burde vil vel kunne lage minimum av flyt - selv om det krever noen flere meter med 2 felt i hver retning.... Look to Copenhagen!

Burde de ansvarlige personer som lager slike blokkader stå frem med navn og bilde og forsvare / forklare slike sperringer? Jeg synes de skylder oss det. Til sommeren kjøper jeg en Vespa.... det er vel det Oslo vei og trafikksjefen vil ha oss til å kjøre...

tirsdag 1. desember 2009

Stryk og skam men hvorfor stenges ikke hele gardemoen på dagen?

I september fikk 17 serveringssteder på Gardemoen stryk av mattilsynet grunnet renhold, vask, produksjonsrutiner etc.

http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=577335

Gjør oppmerksom på at disse stedene serverer sannsynligvis verdens dyreste ordinære kafeteriamat - til mennesker som blir holdt innesperret på område hvor man ikke kan bevege seg fritt inn og ut. Og på toppen så vet vi nå at det er 80.000 forsinkelser (200pr dag) i flyavganger.....

Er`e mulig ; Ja når vi godtar begredeligheter..
Send Eyvind Hellstrøm opp på Gardemoen fort! Vask grundig, organiser kjøkkenet og halver prisen - så er det ihvertfall litt anstendighet på plass! Og gi gratis mat til alle passasjerer som venter på sitt forinkede fly!!

Smart, enkel grønn styring av din bolig!

Dette har noe for seg!
Ta kontroll over egen bolig, og få optimalt innemiljø, energibruk og oversikt.

http://www.youtube.com/watch?v=0dPTwOXW18s

Bio-diesel saken i litt historisk perspektiv !

Forrige ukes utrolige politiske sak!!

La oss akseptere og svelge en utrolig klønete politisk håndtering av Biodiesel-saken , og at APs små særstøttepartier mister buksa på tv- og at en slik sak ødelegger folks tilitt til politikere. Det kan jo godt være at i langt grønt perspektiv så er det riktig å unngå å forfordele en drivstoff-løsning. Men hvorfor skjer tilfeldige og vinglete beslutninger i politiske verden gang på gang over tid, uten at noen må stå til ansvar ved neste korsvei?

Det er leit når næringslivets tunge investeringer baseres på 6 ukers forutigbarhet - det er en grunn til at det er lite industri-investeringer i Norge. Bortsett fra der hvor statlige støtteordninger går inn med ulke tiltak da....

I en bisetning fra en trist lastebilsjåfør på TV2 tidligere i uken kom det frem at lastebileierne hadde investert i motor-modifisering for å kunne kjøre mere miløvennlig. Folk tar ansvar og sier; ja jeg betaler gjerne XX kr for å spare miljøet. Med 2 kroner mindre pr liter vil denne miljøinvesteringen betale seg om 1-2-3-4 år. (Jeg har ikke alle tallene tilgjengelig- men slik er tankegangen)

Når regjeringen da fra den ene til den andre dagen øker avgiften, så burde det være en selvfølge at de betalte ALLE kostnader ALLE lastebileiere har gjort for å kunne bruke Bio-diesel. Det druknet i media og selskapet i fredrikstads bekymring over ansatte...

Husker du på 90-tallet hva som skjedde da? Samme sak! En dielselbil kostet 30% mere enn en bensinbil å kjøpe. Fort 50-70.0000 mere, men den var laget for å gå på alt fra parafin, rapsolje, dårlig kvalitetsdiesel og miljømessig diesel som skulle komme (og som var kommet allerede i andre nordiske land) På toppen var det et stempelsystem for å rapportere km-tall og betale avgift som kostet mange hundre mill å håndtere fra Statens Vegvesen. På 2 uker var tidenes hestehandel over, uten kritiske spørsmål fra NAF eller andre; All avgift på pumpene, og totalsummen ble liggende ca 10% under bensinprisen. Tilsvarende med gamle løsning var diesel+km avgift ca 55-60% av bensinprisen. Idag ville det betydd 15000 mer kostnad pr år for en bilist som kjører 50.000.
Jeg husker at jeg skrev brev til NAF og spurte hvorfor de ikke hadde reagert, som landets støttespiller for arme bilister. Der var det lite trøst å hente, tross alt så kostet diesel 10% mindre enn bensin!! At mange hadde investert mere i dieselbilene var jo leit..men prognose på dieselmotor-prisen var for nedadgående da det ble bygget flere slike motorer. Industriens stordriftsfordeler virkeliggjorde muligheten for å øke driftskostnadene til en gruppe bilister! Og landbruket og nyttetrafikk på sjøen fikk jo egne pumper med avgiftsfri diesel fortsatt.

Forrige ukes endelige beslutning for nasjonalbudgettet 2010 kan demed sies å ha vært ganske forutigbar - i all den tid agenadaen er samme avgiftssmerte for alle i Norge- og at man må unngå å etablere avgiftsnivåer som er irreversible hvis de blir for populære... Men faktisk så har vår statsminister lurt mange bileiere for å investere i motor-løsning som skal kunne drikke litt bio&raps. De pengene burde han betale tilbake - til hver eneste med en stor unnskyldning!

Er`e mulig - joda, hvis ikke den taktiske svada om økningen til 5% blanding og støtte til celloluse-biodiesel i 100mio klassen hadde overskygget de "små fakturaene" til Lastebileier Hansen..... Det er det som er det triste og frekkeste i denne saken!

søndag 29. november 2009

Helsedirekoratets fax-informasjonsgang - lenge leve svineinfluensaen!

Overgangen til "nye løsninger" forbauser aldri...det går tregt - avsender som HD må ha alle informasjonskanaler og dobble kostnader oppe i mange år!For et sløseri!

Når helsedirektoratet i 2009 må sende fax daglig til et antall leger for å informere om pandemien, så er det bare en ting å gjøre; Tving legene til å håndtere oppdatert plattform for kommunikasjon innen helsevesenet! Hvordan skal det gå med dem nå som neste type kommunikasjonsplattform UC 2.0 er på vei til å rulles ut??

Så enkelt kan det gjøres; Rapportering hver uke fra alle leger skal skje digitalt. De må forplikte seg å svare på enhver mail/spørsmål fra kommunale eller nasjonale helsemyndigheter innen 6-12-24 timer.

Gjør legen ikke dette, så kan vedkommende ikke praktisere som lege i det norske helsevesen- eller ihvertfall motta noe støtte pr pasient som fastlege.

Dette ville tvinge dem som ikke kan skrive en mail - langt mindre registrere en pasientkourmnal eller sende en resept til nærmeste apotek, å finne på noe annet!
Eller betale 300.000 pr år for en ekstra legesekretær på fanget. Det ville jo ta ned legelønnen eller overskuddet på praksisen, men slik må det være.
At skattebetalere skal ta kostnaden for at helsevesenet bruker tid til å sende på fax, brev, mail, glossy, 30 UC-steder er feil.

Må minne om hviordan IBM internasjonal innførte mail gjennom organisasjonen i forrige årtusen. Opel, øverste leder i IBMpå 70-80tallet meddelte at alle bonuser og ledermålsetninger for neste år ville kun bli sendt ut på det nye mail- systemet de hadde imnplementert. Hvis alle mellomlederne ikke leste, og innrettet seg etter disse instruksene, kunne de heller ikke gjøre sin lederjobb videre. Og dermed ville miste sin lederrolle umiddelbart da de ikke kunne ha tilitt hos sine medarbeider (som gikk glipp av bonusprogrammer)
Det tok en knapp uke å implementere mail over hele verden, til over 100.000 mennesker ifølge ryktene....

Er`e mulig å motivere et steinalderregime? Skal vi akseptere fortsatt å tyde lege-håndskrifter på resepter i 2009? neppe smart- og ihvertfall neppe rimelig å glemme å skru av foreldede informasjonskjeder...

lørdag 28. november 2009

EU kontroll - Hvordan NAF har timepris på 30.000 kroner


Jeg og familien har noen biler, så unektlig blir det turer til EU kontroll rimelig ofte.
I mange år har jeg brukt NAF sine verksteder, og synes det er bra også for å få en ærlig uhildet status på bilenes tilstand.. Også ved salg er det bra at de har sjekket at alt er rimelig iorden!
Forrige gang fikk jeg en liten anmerkning; en slange var løs fra sin klemme.
Det betød tur på verksted, opp på bukk, etterkontroll, og kjøring av bil i 45 ekstra minutter i oslos elendige veinett...

Da min verkstedmann hadde jekket opp bilen - så tok det 4 sekunder å knipe på plass denne klemmen. Det var ikke første gang han hadde hørt slike historier. Det virker som det er en ny trend fra NAF (Oslo og Sandvika)og finne de små feilene.

Med etterkontroll til 250,- og arbeid som tar max 30 sekunder hos NAF så er timeprisen 30.000! Her er det god butikk!!!!

Jeg er helt sikker på at jeg ikke kommer tilbake til NAF for EU kontroll mere! Takk for at jeg fikk lov til å være kunde i mange gode år - men jeg liker altså ikke å bli skrudd!!

At NAF vil si at de ikke kunne knipe på plass en klemme som tok 4 sekunder i første omgang- gidder jeg ikke høre på. Bilen står oppe på bukk, det er ikke noen deler de trenger. Men jeg forståt at de er fristet til å jobbe for 30.000 timen for å inkalle til unødvendige etterkontroller...

Er`e mulig? Ja hvis man vil ødelegge et 100 års godt rykte på noe få år!

Snakk om dårlig forvalting av lederkompetanse, Jens!

Skrevet i etterkant, men før jeg glemmer oktober 2009 regjeringskabalen!;

Grete Faremo er som "politisk dyr" klar til å komme tilbake til politikken etter mange år i næringslivet. Det er sikkert både bra og beundringsverdig! Mange synes jo at å få kompetanse fra den private sektor, og tilogmed internasjonal kunnskap fra et av verdens ledende IT-selskaper burde styrke en regjering som skal fungere i 4 år til.
Tilogmen erfaring som styreleder innen helsevesenet, hvor utfordringer står i kø som på mosseveien, er et funn å få rett inn i kretsen rundt Jens Stoltenberg.
At hun "gidder" å gå ned til 1/3 i lønn, sannsynligvis dobble arbeidstimer og få medias krasse blikk over sine skuldre i 24 timer i døgnet. Det står det respekt av Grete Faremo, selv fra folk utenfor AP kretser!

Samtidig så har den tidligere Bergenspolitiker AG Strøm-Erichsen fått rikspolitisk erfaring som forsvarsminister i 4 år. Og har blitt kjent med organisasjon, snudd de politiske stener ifm innkjøpsskandaler, organisasjons-endringer og oppdrag i utlandet. Etter et år hvor hun i media fremstod som "på opplæring" og med få uttalelser om hva som var bra, nødvendig og riktig, så har hun vært klar tydelig og forsvarsmessig kunnskapsrik de siste årene.
Jeg antar at det tar 1-2 år for ny forsvarsminister å bli "varm i stolen" og posisjonere seg inn blandt generaler og byråkrater med ulike agendaer..

Så gjør Jens Stoltenberg det sjakktrekket å få inn Faremo inn i sin ledergruppe- men hverken som naturlig helseminister, IT minister, fornyingsminister eller næringsminister, men som forsvarsminister!! Snakk om å neglisjere muligfheter for WinWin! Forsvarer er et område hvis hun i første intervju på NRK avdekket at hun ikke visste så mye om forsvaret, men var glad for mye god kompetanse rundt seg i departementet, samt å være tilbake i politikken. Men at hun ville reise land og strand rundt for å for å hilse og bli kjent med forsvaret (og de som er igjen- på de plassene som er under nedleggelse) ! Jeg syntes synd på Grete Faremo da!

Er leder-kvalifikasjon idag at man kommer "utenfra med minst mulig relevant" erfaring og kunnskap? Og kan bruke 1 eller 2 år på opplæring som statsråd før man leverer! Og i den første fase er så stille og fraværende som mulig, for å legge opp det taktiske spillet i neste fase?

Det er ganske utrolig at Jens Stoltenberg slipper unna mere kritikk for å forvalte lederkompetanse så dårlig. Så vannskelig kan det ikke være å få topp mennesker på de riktige plassene heller! Hvorfor skal topp mennesker alltid havne på andre plasser. Regjeringsarbeide bør jo ikke være "voksenopplæring" heller...... Er`e mulig......

Diskriminering med striper - uten de store oppslag!

Så konstanteres det idag at ansettelse av kvinne i 40-årene som leder av forsvarets høyskole, gikk forbi en bedre kvalifisert mann. Han var desverre 10 år eldre, og feil kjønn, hadde bygget opp den erfaringen og kompetansen som burde gi han en spennende admiralstilling.
Så kom den politiske agenda på banen, og 2x kvinnelige forsvarsministre trumfet igjennom utnevnelsen.

Hvilke signaleffekter gir det til gode mannlige soldater som har ambisjoner, tid og talent i sine beste 30- og 40 årene for å jobbe langsiktig mot å ta og få store ansvarsrsfulle lederstillinger? Brøyter du deg ikke frem til toppleder-posisjoner mens du er yngre, så kan du glemme karriereveien i forsvaret. Har vi glemt at ledelse krever også erfaring og holdninger som ofte opparbeides over år? Og noen ledere faktisk ikke er moden nok til å ta de siste stegene opp til uriaspostene før de er godt voksne i 50-årene. Ønsker vi at ledere kun skal være 30 eller 40 år, og omgi seg med "hoff av 50-60 år gamle konsulenter på hvert sitt fagområde".

I mange år hadde forsvaret gjemte resursser i krokene og på nakne baracker de siste 20-25 årene før de gikk av med pensjon. Generaler uten folk og regiment. Det er sikkert blitt ferre siste årene med nedbyggingen av forsvaret - men hvis mannlige militær-ledere blir skevfordelt på alle nivåre, så er det neppe noen over 35 år som burde unngå å søke seg ut av forsvaret... og oppleve det samme i private næringsliv sannsynligvis også. E`re mulig.......

tirsdag 24. november 2009

80.000 forsinkelser og ingen konsekvens for de ansvarlige?

For noen uker siden stod det å lese i media om de 200 flyavgangene som var vesentlig forsinket i Norge hver dag. (80.000 årlig)
Hadde det enda vært flyplass på fornebu, så kunne vi reisende forstått at det var trangt og lett kunne oppstå forsinkelser. Men med de investeringene som er gjort på norske flyplasser siste årene, burde det vært presise avganger og ankomster mellom alle norske/nordiske flyplasser!

Har du lurt på hvorfor??

Glem uduglig ledelse, slappe prosessrutiner i avinor og selskapene. Det er neppe hovedårsaken til udugeligheten!
Det som er viktig for selskapene er å holde på flypassasjerer som har forvillet seg innenfor sikkerhetssonen - så lenge som mulig! Dermed kan man selge verdens dyreste smørbrød - peanøtter, klær, smykker og kiosklitteratur fra alle de m2 som er dekket av shoppingaktører! Dermed kan Avinor høyne huslejen, og bygge nye parkeringshus som lejes ut til QPark eller andre til høystbydende på anbud.Og spiralen fortsetter - til den sprekker.

De fleste jeg kjenner er kun interessert i minst mulig opphold på en flyplass. Bor du i oslo/syd for oslo og må bruke Gardemoen, så er det dyrt (reise dit, parkering) og tar tid (reise hjemmefra 2 timer før flyet går er vanlig)

Hadde flyselskapene og Avinor blitt pålagt å dele ut gratis mat og drikke (inkl fri alkohol) til passasjerer som blir offer for forsinkelser, ville nesten alle fly gått presist!
Alternativet er at de skal betale full timepris/kompensasjon til de reisende; 500-1000 pr time som er gjennomsnittlig kost for medarbeidere.

Da ville selskapene både respektert at reisendes tid har en verdi - og skulle gitt en økonomisk konsekvens hvis de ikke klarer å levere flyreisen slik som lovet - og som reisende har betalt dyrt for!

Og appropo boblen som sprekker; Det gir muligheter for andre selskaper på andre flyplasser (rema1000-airlines på Rygge, eller ta bilen til København. Idag tar det nesten like lang tid å kjøre bil Oslo-København som å bruke flyregimet via Gardemoen/Kastrup! Og billigere for meg - men kanskje ikke for miljøet!

Er det mulig ??? Hvorfor lage blogg om det utrolige - paradoksale eller ekstreme ? Som er så at både øra og øynene på stilk faller av!!

I mange år har jeg observert utrolige hendelser. På godt og vondt hendelser som speiler livet og samfunnet. Fokus vi leser om er ofte de gode eller fantastiske hendelser og meninger, og vi lar det som ikke er bra fare! Og det blir digitale eller analog støv - og et parantes i den personlige sfære!

Jeg har blogget under "faslk navn" i noen år, men vil allikevel etablere et nytt  "samlested" for alle de hendelser og utspill som jeg registrer gjennom dagen, uken, måneden og året her.
Ta ytringer fra avisutklippene i skuffen og "digitalisere det" her på bloggen. På den måten samler jeg mine analyser, meninger og oppfattelser på hva som er bra og hva som er elendig i samfunnet rundt meg., dog med risiko for at det blir litt "digitalt støv". Refleksjon vil nok komme nedover veien om digitalt støv er bedre enn analogt støv i bokhyllen hjemme!!

Kommentarer og innlegg skal skrives på en spiss og direkte måte. Jeg ønsker ikke å såre eller skade andre medmennsker, og vil forsøke å ha en ironisk eller humoristisk vinkling.
Men når vi i 2009 bruker mange milliarder på IT-løsninger innen politiet hvert år, og de fortsatt bruker fax for å koordinere informasjonsflyt mellom politidistriktene, er det bare å kommentere denne form for digital realisme; slik skal det ikke være!
Eller hvordan kan samfunnet tillate å sette en utvist voltektsdømt asylant fri på norske gater istedet for direkte utsendelse. Glipp i informasjonsflyten?
Er inkompetanse i den digitale tidsalder uten konsekvenser for ansvarlige?
Når staten lager et skattesystem som kontrollerer 90% av den personlige verdiskapelsen, så må vi kanskje forvente at det er gode digitale vanntette løsninger på andre viktige områder!

I så måte håper jeg at innlegg til denne bloggen kan holde oversikten både på den digitale og analoge forbedringsområder i vårt samfunn i årene som kommer!