søndag 30. mai 2010

Thon i Apenes sine fotspor!

Endelig kom nestoren Georg Apenes sin etterfølger i Datatilsynet på plass, minst 6 mnd på overtid! Neppe overraskende, men desto hyggeligere at "forbruker-ombud-entrepenør" Bjørn Erik Thoen tar over DT-entrepenør Apenes. La oss håper ambisjonene strekker seg til videre utvikling av Datatilsynet, og med en fortsatt synlig og tydelig samfunnsrolle også.

Apenes var (heldigvis)litt kontroversiell i en rekke avgjørende spørsmål opp gjennom årene. Uredd, direkte, ærlig og uten tanke på å havne i huggestabbe eller gapestokk ved sine utspill gjennom 20 år.
La oss håpe juristen Thon ikke har mistet "gnisten" til å ta diskusjoner i krysningen mellom enkeltindivid, næringsliv og myndigheter. Vi trenger så absolutt ikke en "byråkrat" som vaier med vinden til alle sider og retninger. Da er det bedre med ledere som tør å provosere litt, rett og slett for å få frem bedre beslutningsunderlag i de sakene som er til behandling.
Jeg synes vel forbrukerrådet og han som ombud er blitt litt "blassere" de siste årene av Thons lederskap - så det er sikkert riktig å skifte "beite" for han. Blir man for lenge på en post- og har svelget litt mange kameler og møter seg oftere og oftere "idøra" ja da er det på tide å komme seg videre!
Utenom Datatilsynet er det vel bare DIFI og Post og teletilsynet som har en tilsvarende spennende samfunnsrolle..

Så lykke til med utnevnelsen, det er mange i bransjen som følger dine første måneder med stor interesse! Datalagringsdirektivet ligger på skrivebordet fra første dag.... tør du redusere den tildels hysteriske skremsel-polemikken - og se sakens faktiske kjerne?

men betyr det at forbruker-fokus for pendlere fra østfold blir skadelidende? Datatilsynet holder til i Fredrikstad - og mot trafikken går det 3 ganger så raskt.... og det blir neppe bymøter før lunsj heretter!

Masterplan biltrafikk Oslo vest - bærum - Hønefoss og videre

14 minutter fra oslo /Skøyen til Hønefoss - i standard bil eller buss? Ved å bygge rett infrastruktur kan vi åpne for ny "rand-senterby" som tar deler av befolkningsøkningen i osloregionen - dessuten redusere reisetid og ulykker på en av norges mest trafikerte strekninger - - veien mellom oslo og bergen!

Hovedutfordring;

- E18-drammensveien klarer ikke å bli bredere - eller få særlige flere kjørefelt. Vi køer til vi dør!
- Osloplan 3 begynner å rakne- selv den lille tunnelsnutten forbi Røa som det allerede betales bompenger for...kommer neppe til å komme før våre barn får gravstøtte!
- alltid kø og farlige trafikksituasjoner ved alle avkjøringer på E18 hele veien ut til Asker
- alltid kø og farlige trafikksituasjoner over Røa/Fossum strekket hvis man da kommer seg over et stillestående smestadkryss og kjemper med taita-shorts-syklende racere om veibanen....
- full kaos på alle veier inn til der hvor folk bor i bærum; vollsveien - stabekk - høvik. Tror ikke veien forbi Jarmyra kommer til å ta unna heller, men flott sykkelsti blir det sikkert!
- behov for å "vokse byen" vestover - inkl. bærums verk / lommedalen og Hønefoss som nye nær-områder til hovedstaden. Verden blir "kortere" - hvis byplanleggere kan se langt fremover så er det ok at ikke alle skal bo i Bjørvika eller på Fornebu.. !
- Kaos for helgtrafikk til fjellet og opp R7 fortsetter, med flaskehals Sandvika og Solliehøgda/sundvollen ! -
- Vare-trailer-nyttetrafikk er økende på denne strekningen, kan ikke forvente at tog kan ta over mye av trafikken. Selv med gullbelagte skinner så vil godstogene ikke ta mer enn x% av trafikken i lille, landstrakte norge

Grovskisse løsning Oslo sentrum - Hønefoss ser derfor slik ut;

Ny 4 felts vei, dels i tunnel, dels ved utvidelse av eksisterende veibane. Bruk av "enretnings avkjørsler" innenfor tettbebyggelsen.

Start; Sjølyst/Skøyen ; Inngang tunnel ved Statoilstasjonen.
Man får da en naturlig vestgående 1+1 fils avkjøring etter lokket. Østgående 1 felt går ut i drammensveien. 1 felt går bro over og inn på østgående E18.
Avkjøring i tunnellen til ringveien (Ring3) gjøres ved radiumhospitalet. Kun en retnings avkjørsel - det er plass ved enkelt tilpassing av bensinstasjonene!

Delvis tunnel- delvis åpen skjerming opp hele Merradalen. Tunellen går så inn inn i fjellet før Huseby.
Tunnel med avkjørsel (en retnings) til Vækerøveien. Tar unna holmenkollen- sørkedalen og ullern trafikken
Tunnel videre og ut ved Grini bro på bygrensen.

I åpen trase langs 168 til etter Haga. Nødvendig med 2 avkjøringer for å ta inn/ut bærumstrafikken + Grini/Fossum
Over jordet- inn i tunnell under Gardlaushøgda. Utgraving av tunnel benyttes til leggingen av strekket Grini-Hage.
Avkjøring Bærum Verk/Lommedalen.
Tunnell (1 eller 2) i strekket gjennom nordmarka, til Åsa- og rett inn til Norderhov og kobling til nye R7 strekket.Dette forslaget kan gjennomføres uten belasting på eksisterende trafikk (tenk på Økern-E18-Mosseveien de siste årene) og skape substansiell forbedring for 30-40% av trafikken som idag går vestover på E18.
Dette utsetter behov for E18 utbygging i 50-100 år? Trafikkplanleggerne bør vite.
At Oslo knyttes tids-avstandsmessig nærmere de nye "drabantbyer" Hønefoss og Lommedalen (slik som Lillestrøm/Strømmen har blitt de siste 30 årene på nordsiden- og vestby/ås/drøbak på sydøst) er samfunnsmessig bra- og gir mindre press på strandsone- og markagrense.

At en positive sideeffekter med mindre kø til bærumsbeboere, derav belasting på alle småveier opp fra E18, og at de fleste som skal på hytta i Valdres sparer 1/2-1 time hver vei i helgene, burde også bety noe.
Reisetiden fra Oslo sentrum til Hønefoss på "flytende 2 feltvei" er 14-16 minutter. Forsøker du å kjøre denne veien fredag etter lunsj - tar det minst 1 time..... som regel 1,5! I den grad mindre tidsbruk er både et personlig- og samfunnsgode, og reduserer utslipp av co2 er dette prosjektet innertier!

At det bare er å kjøre inn et "tunnel-graveteam" og la de jobbe i det skjulte de første årene, burde være i god tråd med å beholde annleggsmaskiner og kompetanse her på østlandet - før vestlendingene får gjengen over fjellet til sine grisgrendte prosjekter.... Oslo vest trafikken er det samferdselområdet som har potenisale for størst nyttegevinster - men har en tendens til å bli vasket bort i prioriteringens utslippsvann....

Jeg har spasert fra byen og opp hele strekket til oslo bys grense. Det er minimalt med hus og eiendommer som blir berørt av dette forslaget.
Og ifjor var jeg i helikopter over samme stedet- og helt opp forbi lommedalen. Avstandene og "den rette linje" til Hønefoss er overkommerlig - bare man forstår flaskehalsproblematikk i sandvika og forsøker å få et "helikopterperspektiv" på utfrodringene....

men det er sikkert en fredet slimete sneglefamilie i merradalen eller i lommedalen som klarer å ødelegge denne ideen.... hvis denne overvinnes, ligger det kartskisse på mitt kontor til åpen benyttelse !

lørdag 29. mai 2010

Mens europa bråbremser, luksusstreiker nordmenn !!

Norge er annerledeslandet, og på noen områder er det flott å kunne gå i motsatt syklus enn resten av verden. Lommene fyllt med oljepenger ga oss muskler når finanskrisen slår ned resten av verdensøkonomien. Det er ikke mer enn 50 år siden Norge var basert på sild, poteter og havrelefse! Men dagens streik i offentlig viser en respekt for historien og en mangel på solidaritet med restem av samfunnet, at det skremmer

Resten av europa kommer med store direkte kutt i offentlig bruk, og velferdsgoder til befolkningen blir hardt og brutalt stanset. At alle håper eksport-industi fra europa, til arabia, søramerika, kina vil "dra europa opp av gjørmen" er sannsynlig.
At Norge med bearbeidet vare-eksport vil få store problemer med å vinne disse eksportkontrakter, er sannsynlig. Mulig vi får fair share av offshore-eksport (ingen vil ha ulykker som i mexicogulfen igjen) eller råvare-fiskeeksportmarkedet fremover.

Men når offentlige ansatte går til streik i 2010 så vitner det om en luksus-holdning til sin egen fortreffelighet for å klippe håret til hverandre, som er så usolidarisk ift hele samfunnets behov for å opprettholde konkkurransekraften vs andre "konkkurerende land"

Eller..... ligger det i historien, at forventninger til "kvinnelønn" skal opp-opp-opp har vært kjørt skyhøyt utover alle proposjoner av sentrale politiske miljøer de siste årene?
Hvis du søker med "gravemaskinen" på utsagn fra Arbeiderpartiet under valgkampen - så ligger kanskje årsaken til økede forventninger på dette feltet. Payback time, Jens!!
Det legges faktisk penger på bordet - 1 milliard ekstra utover 3,2% generellt til "kvinneløftet" så mulig Jens har "holdt ord" med de lovnader som ble skapt for 1-2 år siden. Men den utløsende streikegrunnen er om sentralt eller lokal beslutning om fordeling av denne milliarden skal iverksettes..... Snakk om cat-fight mellom fagforbundene... og vi som trodde Valla representerte stahet og kraft-sosialismen??

På noen områder så koster det mere å fordele potten, enn bare å strø det jevnt ut. Som skattepolitikken hvor det krever så innfløkte regler i frykt for at noen tusen mennesker skal betale den ene kronen mere enn gjennomsnittet...

men norske offentlige ansatte har jo ingenting å frykte ved å streike. De får full lønnskompensasjon (70% av lønn- men den er skattefri) fra streikefondene, og med sol og fint vær, uten personlig økonomisk offer, så kan det bli lang streik...frem til de overbetalte lærerne skal på 7ukers ferie

Men jeg som trodde vi hadde nogenlunde likelønn mellom kjønn (en mannlig og kvinnlig lærer har samme lønn), at vi hadde relativ liten forskjell mellom privat og offentlig sektor (ja, når livsløp-lønn inkl. pensjon og avspaseringsregler+++++ regnes med) har fått en ny forståelse for arbeidslivets nyanser;
Noen "yrker" ligger under andre i "lønnsnivå" - og i tilfeller det er flest kvinner i disse, så skal de opp på "gjennomsnitt" nivå.
Sukk...........enda en ny "tvist" som i Animal farm, hvor alle er like, men hvor også noen blir likere!
I Norge skal det altså aller helst være lønn etter alder, og ingen diskriminering mellom tannpleier, rørlegger eller snekker eller geografisk bosted.. Dette blir ikke lett for Rigmor å modellere i praksis! Gjennomsnitt +/- 5% for alle...

Men hvordan skal man verdsette de som er litt mer flinke enn gjennomsnittet innenfor "sin gruppe", eller har brukt tid og kostnader for å oppdatere sin utdannelse etter halvveis yrkesliv for å være forberedt på nye krav i arbeidslivet? Eller er det noe som skal overlates til statsmakten også??

Men hvorfor kan man ikke lage arbeidslivsavtaler som utsetter "konflikten" i 2 år til? Da ville nemlig det vært storkonflikt rett før neste valg- og historien om forventninger og lovnader fra AP ville kommet opp i beste sendetid.... Nå blir nok de brutte løfter fra 2008/9 og med konflikt i 2010 dysset ned under valgkampen i 2013.... og det er faktisk synd!

torsdag 27. mai 2010

Sykkelstier uten mening??

Likeså sikkert som våren kommer, øker antall syklende på alle våre veier - og noen heldigvis også på alle de flotte sykkelstier som er kommet!
Men syklister som sykler på bilveien, når det er tom, bred, nyvasket og feiet sykkelsti rett ved siden av, viser en arroganse og utsetter seg selv og andre for trafikkfarlige situasjoner - spesielt stor nå i den vakre våretiden !!

Mellom Røa og Smestad i Oslo ble det for 12-14 år siden bygget ny "vei/fortau/sykkelsti" for ca 100 millioner kroner. 3 års anleggstid, flotte kantstener og enda penere grønne busker og trær kom det jo.
Men ble det 2 cm bredere kjørebane? Eller noen løsning for avkjørsler til eks. Njårdhallen? Av de 100 millionene som ble lagt ned, var vel asfalteringen eneste som gikk i fordel av bilister. Og den mptte jo komme da det var 20 år gamle huller på den gamle veien..
12 år etter står det fortsatt bilkø mesteparten av dagen, men selvfølgelig mest morgen/kveld. Ekstra ille er det blitt etter at Smestadkrysset fikk enda dårligere lys-koordineringer og lengde på bilfeltene for de som skal østover. Da Statens vegvesen ikke har evne til å sitte på krakk noen morgener for å finne ut hva trafikkflyt er, så får vi jo håpe at en av sjefene der flytter til området og føler selv hvilken frustrasjon 25minutters bilkø er - selvom det er pene kantstener og grønne trær å glane på - mens vi venter på Røatunellen som er på vei ut av neste samferdselstrategipakke...!

Men det aller værste er når syklister (ja de med de trangeste buksene, franske reklamer på ryggen og de dyreste offroadere) bruker den knappe veibanen til sin foroverlente "supertråkking". Det er knapt plass til møtende biler, og i de få sekundene bilkøen glir, blir man hengende bak....en sykkel!

Juridisk gjør de ikke noe galt, disse etterhvert MANGE syklende idioter. Mens sykkelstien innenfor ligger flott, feiet og fri for trafikk, så arrogant sykler de i bil-banen. Burde det være noen forskrifter på syklistenes plikter også i vegtrafikkloven? Da kunne jo gutta på majorstua politikammer sitte på krakkene til statens vegvesen og skrive ut bøter...

I københavn er det gjensidig respekt mellom syklister og bilister. Derfor stopper alltid bilistene ved eks. høyresvinger, mens de er trygge for at syklistene holder seg på stier og ikke i vegbane.
Gjør dem det- så er prinsippet "et lite tut" - og de overholder bane, røde lys og andre trafikkregler. Sykler du i 46km/t i indre københavn, blir du tatt og får 800,- i bot! Rett og slett fordi du sykler på deg farlige situasjoner og klarer ikke bremse. Som bilførerens plikter også er tuftet på!
Så- en tut er fortsatt min lille protest mot syklistene som sykler i vegbanen mellom Røa og Smestad, ihåp om at de verste gutta snart tar til fornuft og tenker på sin egen sikkerhet også!
Og her en digital tuttut til veiplanleggerne som aldri lærer å løse flaskehalser med kryss-avkjørsler eller lyskryss-harmonisering...men har sannsynligvis sine bonuser på antall rundkjørsler som de klarer å etablere overalt..

tirsdag 25. mai 2010

Monarki, penger og ex-kongelige - farlig mix!

De siste dagers avsløring av prinsessen av York, ex-kone til tronfølger nr 2 i arverekkefølgen, er alvorlig av flere grunner, langt utover henne som greedy person, som tar betalt ikke for å gjøre en ærlig jobb, men for at folk skal kunne "komme inn på banehalvdelen" der hvor beslutninger tas.

Fergies troverdighet er slutt, hun kan umulig gjøre noe annet enn å drikke te med artistokartvenninner (hvis det er flere igjen som tør) eller utenlandske establishment-jetsettere som synes at et "lite" feilgrep fra en som "ble latt pengelens" av verdens rikeste familie etter skilsmissen, er iorden.

Ex-mannens formannskap i GB handelpolitisk forum, er ikke riktig. Skal kongelige ha en rolle i næringslivet, skal det være som snorklipper og representasjon, mens selve prosessen og administrasjon må gjøres av de som er ansatt eller valgt. Kong Harald og Kronprinsen har vært tydelige på sine roller, og styrer klart unna direkte posisjoner, selv om Giske gjerne vil ha med "de beste" hodene i sine guttekluber..

At kongelige innvolverer seg som beskyttere av sosiale- eller humane organisasjoner er positivt, og bringer dem neppe inn i situasjoner der hvor de har "utøvende" makt eller skal brukes som kommersiell resurs.

Fergie`s rolle i frivillige organisasjoner de siste årene har vært stillt spørsmålstegn ved. Ved og hvis det blir gjennomgang av donasjoner, inn til stiftelser hun har "representert", hvis det er mulig, vil kanskje dette vise hva hun har sørget for å få inn til disse organisasjonene - men neppe hvor mange % av disse som har kommet direkte eller indirekte til hennes lommer eller caymans bankkonti. Der burde noen grave 10 år tilbake!

Mennesker i offentlige posisjoner som forsøker å snyte til seg penger, skjult og grunnet egne muligheter for å berike seg på andres posisjoner, bør faktisk få personlige konsekvenser, da normal strafferettslig sanksjoner neppe vil iverksettes. Det er vannskelig å kjøre sak, dokumentere bevis etc. Overtramp gjøres i skattesnusksaker, politiker-vedtak, myndigheter som ikke gjør sine lovpålagte oppgaver, eller kongehus som ikke sørger for å bygge langsiktig tillitt i alle ledd. Likeså galt er det- og likeså viktig er det at dette medfører at folk minst stiller ryggen til!

Flere medier vil i ukene som kommer spørre seg om dette kunne skje i scandinavia og med de unge nye innflytne... Vi får håpe at det aldri skjer, men risikoen er jo tilstede. Alltid har kretsene "nest nærmest" kjernemonarken vært i risikosonen. Men da vi ikke har "adel" og mange 50%kongelige, så kanskje vi skjærer unna. Den er kanskje en grunn til at Prinsesse Ragnhild flyttet til Brasil med Erling Lorentzen for å bygge rede i sin tid. Idag, med Jonas troskapsevne til Madde i friskt minne, skilsmissen med Alexandra i DK viser at det er grenseganger i de kretser også som skal etableres i en moderne virkelighet.
Måtte Ari Behn være så klok, at han finner personlig utvikling og mening med livet uten å gå til ekstreme skritt utenfor vår "brede kongesti" eller på de mer lugubre vertshus. Vi vet alle at det er lang tid mellom hver 50 siders bokutgivelse, med mange fristelser i fjord og fjell. Men Martha er nok romslig nok til å holde han i øra på folkelig vis - og gi han parnepass oppgaver som gjør han "occupied"

For å falle i samme sorte hull som Fergi, er det ingen som unner Ari.
At Jonas Bergstrøm havner der, gjør jo bare at vi andre med testosteron kan glede oss over at Madde er singel igjen.... men det er neppe noen real nordbaggar som har lyst (eller råd) brødfø en pen, bortskjemt bernadotte-tjej lenger enn høyst nødvendig - kanskje en uke eller to holder for oss umoralske norske!

Trafikkflyt - et ukjent begrep for vei planleggerne ?

Pinsen vel overstått, og alle som sto 1 time ekstra på ringveien på vei til hytta, (grunnet den ene gravemaskinen ved økern) kom seg sannsynligvis godt hjem igjen igår fra østfold/sverige og den nye E6.

Etter mange års anleggsarbeide på E6, er bil-strekket til svenskegrensen blitt helt grei, og forundringen over tidsbruken på å rulle ut 4 felt gjennom de beste jord-sand-underlagene har lagt seg. Det ble sikkert dyrt med å bygge veien over så lang tid, men heldigvis redder flott bompenge-stasjon og de kjørende bilister regnestykket som alltid....

Men det er et forhold som jeg aldri slutter å forundre meg over;. Igår på vei innover startet køen rett etter mosseporten, og bilene sto nesten stille til etter bomstasjonen. 7-8 km - 1/2 time ekstra tidsbruk på vei hjem!
Hva er det som skaper slik unødvendig opphoping i trafikken?
Svaret er enkelt
; 90% av bilene kjører med brobizz, og skal presse seg yttert til høyre, i den ene filen som har en eneste passeringsbås (av totalt 6) som tillater at de får betalt sin avgift med glede! Det må jo bli trafikkfarlige rykk, napp, kaste seg inn i annen fil, flaskehalser og brabremsinger med dertil passende bilkøing, så det holder!

Løsningen er enkel, og det finnes vel 2 alternativer;
- Brobizz til venstre fil, manuell og mynt til høyre. Skaper dobbelt kostnad for manuell spesielt om natten,så dette er den dyreste løsningen
- Derimot; de 2 ytterste filer til høyre - dediker disse for biler med brobizz, burde være enkelt og raskt å implementere. Dermed slipper opptil 90%/2 av alle biler å skifte kjørefelt før bomstasjonen og trafikken glir igjennom i rimelig hastighet...

Tenk om vegtrafikkkonsulentene hadde satt seg på en krakk i veibanen og fulgt med trafikk-flaskehalsene av og til??
Observere og stille seg spørsmålet om hva som kan forbedres (tenker ikke på penere busker/planter og kantstener lenger) Og kanskje gjør de grep som skal gjøres- med tanke på god, trafikksikker trafikkflyt? Det er jo å håpe at mennesker hos veimyndighetene har sine arbeidsmålsetninger, evnt bonuser og karrierefremmende incitamenter på at trafikken skal bli bedre...selv om det er 2 pinsedag og det er mange biler på veiene...(hørte om sørlanske og flaskehalstullet der også..)

Så, kjære samferdselminister Kleppa, nå mens det er god tid frem til solslyng stanser jernbanen igjen, kan ikke du se litt på vei og asfalt-mannskapet ditt..... så får vi flyten inn før sommerferdien igjen. Små tiltak for å redusere irritasjon for farlige bråstopp på de fine nye veiene, er bra for ditt rykte - og oss bilisters kjørekomfort