onsdag 30. november 2011

Forhåndsdømt ABB ?

I flere måneder har forsvarerne til ABB og flere i den offentlige debatt tatt til ordet for å dempe ordbruk og forhåndsdømmingen av soloterroristen ABB. Ikke at det har vært tvil om "skyldspørsmålet", men man skulle vente på psykologenes rapport, og den endelige kommisjonsrapport før "man uttalte" seg. Viktig er det også å sikre at demokratiets og rettstatens spilleregler også gjelder for gjerningsmannen fra 22/7... eller at ingenting i prosessen går feil og kan kritiseres for i etterkant - som videre kan føre til gjenopptagelse av saken ++

Forsvarere til ABB har med jevne mellomrom allikevel spilt ut media-luftballonger, om barndom, oppvekst og tilregnelighet, og altfor mange bistandsadvokater har med delvis kneblet munn forsøkt å ta til orde - enten på sak eller egen eksponeringsbehov....

Så kommer de sakkyndige 29/11 og stadfester ABB som utilregnelig, og dermed ikke strafferettslig kapabel. Selv om dette er innspill til saken som skal opp for retten, så er vel sakkyndiges grundige rapport, her på 243 sider etter 13 grave-møter, sjelden tilsidesatt i norsk praksis. (medisinke prinsipper som tar bort straffeansvar for folk som er sinnsyke i gjerningsøyeblikket er fjernet i de aller fleste land i verden - men Norge holder fast ved dette....)

Men dermed er jo den faktiske dommen i praksis "opplest og gitt ABB " allerede!

Når stortingpolitikere og leder av justiskomiteen begynner å kreve "bredere" ekspertise-utredning, så er dette på kanten til å tråkke feil i rollefordeling. La påtalemyndigheten styre om det er behov for mere "utredning" av en soloterrorist hode. Er det fristende sett fra akademisk side å grave mer i dette menneskets tanker, så er det ut ifra lærdom for fremtiden, men vær sikker på at det gis mulighet for dette i det institusjonelle buret/hullet han vil havne !
For det er ingen som bør være i tvil om at ABB vil bli holdt sperret inne på livstid alene eller sammen med de 50-100 andre menneskene som er fraskåret "rehabilitering gjennom våre fengselshotellvesen". Det er det 5 mio voktere for i de neste 60 årene som vil stå opp og sørge for. Og det er nok aller best å få han på Institusjon, ettersom det ville blitt diskusjon hvis han hadde havnet i vårt liberale fengselssystem, om hvor lenge en "ensom fengselsfugl" kunne være på sin egen /sine egne celler uten kontakt med andre fengselsfugler..

Saken ABB vil nok også sette mer fokus på denne delen av Psykisk helsevern og deres "forvarings-praksis" mot alvorlige sinnslidende, kanskje i større grad enn det er ønskelig fra denne "skjulte delen av helsenorge". Det er ikke mange som har rettet kritisk søkelys mot denne delen, kanskje man vil gjøre det nå, inkl. de "humanistene" som står opp for enkeltpersonens rettigheter uansett historiske handlinger.. Sånn sett kan ABB bidra til at det blir sikrere beskyttelse for samfunnet rundt disse institusjonene - de kan rett og slett igkke risikere at ABB kan rømme fra Dikemark eller hvor det nå er......
Men jeg tror vi skal ha stor tillitt til at samfunnet beskyttes mot en person som er istand til å utføre slike ugjerninger på denne måten. Det er endel "øksemordere" som bare har "forsvunnet" inn i sin siste "dopede livsfase" på denne måten- og vi alle skal være glade for at ikke alle forsøkes rehabiliteres tilbake til samfunnet.
Det er noen som bare SKAL IKKE tilbake til det norske samfunnet. punktum. Og om det kreves instrukser eller nye lovhjemler fra  storting eller påtalemyndighetene for å sikre at dette ikke skjer for ABB, så skal og må vi ha tillitt til at dette kommer på plass. (uff, der forhåndsdømte jeg ABB også....)

Så det eneste som burde på plass er den hele og fulle fakta-delen med hva som skjedde de timene på Utøya, av hensyn til de etterlatte. Skyld er fordelt, han var alene om ugjerningen, og "straffen" om forvaring i institusjon skal kun stadfestes av retten.

Hva de trenger mange måneder med mediasirkus etter påske 2012 i den norske rettsalen forstår jeg ikke - jeg tror det er den oppmerksomhet han higer etter. Den bør han ikke få i større omfang enn aller høyst nødvendig !

fredag 25. november 2011

unødig hårsårhet på stortinget ?

Da Frp Per Sandberg formulerte seg rimelig klosset 24.november fra landets viktigste talerstol, så ble det hyl og oppstandelse på alle mediafronter i flere dager. Selv om han legger seg paddeflat så er skaden skjedd, og voksne mennesker gråter på TV.
Dette sier selvfølgelig mye om hvor såre enhver debatt i retning terror og innvandring  er blitt etter 22/7. Men det viser også at enhver kobling mellom politikere og soloterrorister kommer til å være "fyfy" i mange år - og bra er det, alt ettersom hovedansvaret for en slik handling skal plasseres der den hører hjemme: på gjerningsmannen!

Det var ikke mange som fikk med seg innledende setning, men valgte å "høre" setning nr 2 og dømme deretter.. Jeg synes Per Sandberg fortjener at folk hører setning nr 1 hvor han presiserer at det ikke er noen (inneforstått alle politiske grupperinger) som forsøker å spille offer i denne sammenheng....

http://www.vgtv.no/#!id=46468

En "ulykke kommer sjelden alene", og jeg har litt vondt av Siv Jensen som bakser innad i sine partirekker med så mange håpløse utenompolitikksaker . Blandt de røde så har man alltid sagt at "revolusjonen spiser sine egne" (kan jo brukes på Kristin H endelikt) - men blandt Frp så greier folk det helt av seg selv - og den nervøsiteten som er i partiet som vi ser idag, vil medføre at selv erfarne folk fra stortingets talestol kommer med tvetolkbare formuleringer mange ganger fremover !
Selv om innholdet i Frp sin politikk ikke alltid er "god og grundig substans", så trenger de jo ikke krydre sine eksponeringer i mediaruten med bare elendighet eller udugelighet heller...  Vi trenger et Frp for å rekrutere flere velgere bort fra de gusjerødgrønne og over på "riktig side" i god tid før valget 2013 -slik at en borgelig plattform skapes! Så Siv, få orden på rekkene! --))

Hvor lenge skal det går før en fair debatt igjen kan oppnås om innvandring (både fra krigssoner og eurosoner), asyl-politikk, overvåkning/sikkerhetstjenesten og utfordringer i integreringspolitikken?? Ikke før 2013 ihvertfall - forutsatt at ABB ikke får anke dommen sin som kommer til neste sommer og vi får dette oppgjøret opp i TV ruten ytterligere et år !! ?onsdag 23. november 2011

MinDoktor.no fra DIPS - ubrukelig samhandlingsverktøy

I rekken av elendige digitale verktøy som skal effektivisere og styrke dialogen mellom brukere og aktører innenfor helsevesenet, så må DIPS sin programvareløsning MinDoktor.no komme høyt opp på listen!
Den svikter FØR du har kommet igang! Inngangsdøren til dette flotte verktøyet hvor man både kan bestille og avbestille legetime er "gjenspikret"! 

Er det noe rart folk er litt skeptiske til digitaliseringen mellom bruker/pasient og de profesjonelle aktørene innenfor norsk helsevesen?

Jeg har i flere dager skulle bestille en legetime hos min fastlege gjennom 15 år (visste vel ikke hvem som var fastlege, men at det var på CC Vest legesenter) , og søkte opp tlf. raskt (takk til google..)
Kun timebestilling via portal var mulig stod det, så da var det bare å lete gjennom alt på portalen for hvor og hvordan man skulle gjøre det....
Nede på en side står det jo at man trenger registrering , brukerident og sikkert passord på sikkert 10 tall/bokstaver og case sensitiv.....

Problemet var jo at det ikke var noe sted å "trykke" for å varsle at Ja, jeg trenger ident/passord... selv hvor mye jeg "lette etter denne eneste funksjon jeg trengte ! Dermed måtte telefonen frem..

At telefonen er betjent noen få timer pr dag, med laaang lunsjpause, og at 3-4 gang jeg ringer dem blir jeg satt i kø - ja den siste så lenge som det tar å skrive dette blogginnlegget betyr vel bare at samhandlingsambisjonene til fastlegen min ikke strekker seg lenger enn at de bare ønsker å ha meg på en betalt "venteliste" på innbyggere som trenger lege år om annet....

PS; da jeg endelig kom igjennom på telefon, var første legetime mulig om 2-3 uker !! På et legesenter med "fastlegefinansiert arbeidsgaranti" i november ! (og da jeg enda senere på dagen kom opp på programvaren/portalen, så fikk jeg ingen beskjed om når jeg kunne få time, og med hvem.....)

Jeg tror primærhelsetjenesten og fastlegevirksomheten i Norge er overmoden for å endre fundamentale forhold med sin drift og sine rutiner.
Data-løsninger som denne fra DIPS  som kun er lagd for å holde pasientkøen lengst mulig "ute og borte" fra sine flotte venteværelser og sine tomme legekontorer er bortkastet penger sett fra "brukerens øyne". Dette er som å bygge tusen rundkjøringer for å hjelpe til med køer i roshtrafikken- det gir bare plass til flere biler i den samme køen - men alle bruker lengre tid pr unit....

Betaler helsenorge for mye til fastlegene, slik at de bare kan sløse bort penger på hinmdrings-programvare, og all ulik instrumenter som har en "utnyttelsesgrad" på lavmål?

Hadde det enda stått en mailadresse på minDoktor.no, kunne jeg sendt melding om at jeg trengte en time, så kunne de respondert på det tilbake når lunsjpausen var over....
Jeg tør ikke tenke på hvordan reseptløsningen er eller fungerer..... men jeg vet hvordan den fungerer i danmark - der har de fokus på at det skal være lettere, raskere og bedre også for brukeren ! Det er der fokuset for samhandling mellom individer og offentlig betalt helsevesen bør legges! --))

Men heldigvis så kan jeg skifte fastlege via min side på NAV.no ....bare jeg finner passordet der da ! --))


CC Vest Legesenter
Tlf: 22500580

minDoktor.no
Velkommen til CC Vest Legesenter.
På denne siden kan du utføre en rekke vanlige tjenester hos ditt legekontor. Du kan velge mellom følgende tjenester:
  • Bestille resept
  • Se svar på reseptbestilling
  • Foreta timebestilling hos fastlegen din
  • Avbestille legetime som er bestilt gjennom denne tjenesten
  • Sende og motta meldinger til din fastlege eller helseinstitusjon
  • Bestille ny attest
Tjenestene krever innmelding fra ditt legekontor.
MinDoktor.no tilbyr to typer tjenester: Åpne tjenester som alle kan benytte sålenge man har fastlege på valgt legekontor samt de tjenestene som krever registrering. For å registrere deg som minDoktor.no bruker må du møte opp på legekontoret ditt. De vil da i løpet av kort tid registrere deg og du vil motta et passord på SMS.
Denne tjenesten må ikke benyttes hvis du trenger øyeblikkelig hjelp. Ta kontakt med ditt legekontor eller ring 113.
Dips ASA

Profdoc Norge AS

tirsdag 22. november 2011

Er det 170 for mange bistandsadvokater i 22/7 saken?

Norske folk har oppdaget en "ny type" advokater etter 22/7 - "bistandsadvokater".
Vissnok brukt for å støtte pårørende i kriminalsaker, eller der hvor det tydelig er påkrevet at "samfunnet" ivaretar rettigheter til svake eller sårbare grupper som enten er offer eller nærme kriminelle hendelser. Sikkert bra i ordinære kriminalsaker!

Men hvorfor det er 170 for mange bistandsadvokater i en sak som 22/7 er for de fleste en gåte.
Pårørende av ungdommen på utøya kunne vært representert med 1 eller 2 - og håndtert dem samlet i beste "sosialdemokratisk likhets-prinsipper". Fremforhandlet et felles erstatningbeløp for alle - og håndtert avvik hvis det var noen spesielle forhold for de få.

http://klassekampen.no/59542/a​rticle/item/null/advokatenes-b​rod-og-sirkus

Det er mulig de rammede i regjeringskvartalet har litt ulik "bakgrunn" og skal hensyntas annerledes. Men fra den siden har jo ansatte som var på ferie eller hadde gått hjem fra jobb den 22.juli,  nå flagget behov for bistandsadvokat. Hvor langt skal snillismen gå i vårt land ?

Jeg mener at de mange millioner i advokat-honorarer vi skulle spart på å sparke ut 170 bistandsadvokater, skulle vært brukt på å sette inn all mulig ekstra hjelp med  psykologer, omsorg, rehab, pleie,  fellesarrangementer etc.
Men kanskje det aller viktigste, fått nå laget en fakta-rapport raskt og levert den på orn`tlig måte ut til alle etterlatte -så de kunne vite mer om hva som skjedde når/hvor på Utøye. Når tidslinjen endrer seg med 5-6 minutter og de pårørende får greie på dette via media 4 mnd senere, så er det ikke bra !

Vi ser nå ser konturene av at bistandsadvokatene bruker "den som skriker høyest og oftest, får mest" - syndromet, og utlevering av konfidensiell informasjon fra påtalemyndighetene lekker som en sil til media bare timer etter at det er utlevert til disse advokatene.

Dette er en skam for alle jurister og advokater i Norge, men man skal vel ikke forvente at Advokatforeningen griper inn og tar stilling - eller forsøker å korrigere adferden til sine medlemmer. Dette er snakk om at de har sett et nytt ekspanderende og lukrativt område hvor juristene i fremtiden kan fråtse i offenlige oppdrag og gode timebetalinger.

Jeg unner alle folk å tjene penger på ærlig arbeide, men her er det bukken og havresekken som har vært fremherskende!

Denne unødvendige bruk av Bistandsadvokater i hopetall  synes jeg vi skal skamme oss over, og vår nye justisminister burde faktisk skjære igjennom før dette hylekoret okkuperer media hele neste år - under rettsaken! Jeg tror ikke at de pårørende til alle som var på Utøya trenger "hver sin" advokat for å få sannheten frem, og en fair erstatning etter en tragisk hendelse!

Jeg har et par tanker om forsvarsadvokaten til ABB også, men det kommer senere. Registrerer bare at han spiller ut i media påstand om at ABB var beregnende..... er det noen som tror han forsøker sin lange forsvarsprosess med å slippe unna forvaringsdom resten av sitt liv ?? ABB bør ikke ha noen "talestol" - hverken direkte eller gjennom sin advokat. La forskere og psykologer grave i dette menneske, og internt i sine miljøer finne ut om det er noe man kan  ta lærdom av rundt solo-terroristers tankebaner....
Det er ikke ofte jeg leser gode artikkler i Klassekampen....
http://klassekampen.no/59542/a​rticle/item/null/advokatenes-b​rod-og-sirkus

lørdag 12. november 2011

Endelig en faglig sterk statsråd i FD!

Gratulerer til forsvarsdepartementet som med Espen Barth Eide har fått en statsråd som sannsynligvis er oppe på de forsvarsfaglige områder raskt, og dessuten har en god ballast og erfaring med seg for å kunne bli en god forsvarsminister !
Det er mange år siden siden sist hele forsvarsstaben unngikk å få "vernepliktige" opp som statsråder -som trengte mer enn "1 år statsrådopplæring". Hvor lei ble man ikke av å sende "nye statsråden" landet rundt  på alle forsvarsanlegg for å sette seg inn i problemstillingene og utfordringene forsvaret er oppe i. Selv om det ble mye god "briefing- og presentasjonstrening på de uniformerte oberster og kommandørkapteiner....

Tidligere så har jeg reist kritikk mot Stoltenberg at han ikke utnyttet Faremos kompetanse fra tiden i Microsoft eller som styreleder i Helsenett til enten å bemanne fornyingsdept eller helsedept da hun kom inn som statsråd igjen.
Beste man kan si om hennes tid som forsvarssjef er at hun ikke gjorde "noe særlig galt" ihvertfall der hun har vært "rimelig usynlig" som forsvarsminister. Største brøler var vel å dolke alle norske soldater i afganistan etter et famøst intervju i nå konkurs-bladet Alfa..... men hun beklaget vel det etterpå!

Hvordan hun nå vil "samle trådene" etter 22/7 - blir spennende å se. Jeg tror Storberget med hell kunne ha "tatt litt mer ydmykende" blame på sin politiske kappe idet han forsvarnt ut bakdøren og inn på sin stortingsplass. Det kunne ha gjort den politiske jobben til justisminister Faremo enklere når ansvaret for en delvis fraværende nasjonal beredskap skal gjøres. At hun kommer fra posisjon som forsvarsminister- som jo faktisk hadde en rolle i en så stor krisesituasjon som etter terrorangrepet på regjerings-kvartalet var, gjør at hun blir stående med "begge beina plantet i tragediens evaluering" som skal gjøres opp sommeren 2012.

Så med sin gamle venn Jens sin velsignelse løper hun videre eller tilbake til sitt gamle departement, i god tid før viktige beslutninger skal tas innenfor forsvaret, som f.eks plassering av hovedbasen for kampflyene mellom Bodø og Ørlandet.... Er det tilfeldig at forsvarssjefen flagget Ørlandet forrige uke, uten at statsråden har ytret seg om valget??

Men det beste vår nye justisminister nå kan gjøre nå, er å sørge for at en massemorder etetr 22/7 ikke får en "åpen talerstol" gjennom sin tilstedeværelse i rettsprosessen som starter opp til våren. Det er ikke nok at politi-resurssene ble svekket i en periode i høst eller at vi skal betale 150 grådige advokater som skriker høyest mulig om erstatningsmuligheter...
Til og med ansatte i departementet som ikke var på jobb, får nå en betalt bistandsadvokat til å kreve "erstatning" etter angrepet fra ABB....... Dette er ikke bra - og 22/7 oppgjøret er i fare for å kjøre inn på feil spor!

Det er ingen av de berørte eller pårørende som ønsker eller trenger annet enn fakta om hva som har hendt... og nå har ihvertfall tidslinjen blitt endret med den siste redegjørelsen Storberget gjorde i stortinget dagen før han trakk seg. Lag en 22/7 fakta-rapporten, inkl. obduksjonsrapportene og la den tilfalle raskest mulig alle pårørende slik at de kan komme videre i sine sorgprosesser! Samtidig bør det ikke stå på penger på den hjelp av profesjonelle leger/psykologer som de trenger ..... Men billighetserstatning for folk som var på ferie eller hadde gått hjem tidligere denne fredagen i juli blir mer enn bare feil. At noen forsøker seg på slike krav er frekt, og burde vært stanset av politisk ledelse. I USA så ser man hver gang en buss har kollidert "i Harlem" at mange "hopper på bussen" etter kollisjonen- for å kunne kreve forsikringspenger/erstatning... Selv om jeg kjørte forbi Akersgaten 1,5 time før det smalt, så tror jeg ikke at det burde kvalifisere til "erstatning" ......

Men vi trenger en sterk justisminister som kan sørge for at 22/7- rettsprosessen ikke blir et sirkus og en talestol for ABB større enn nødvendig!

Er Grete Faremo istand til å stagge de sultne og grådige advokater + media mon tro??

tirsdag 8. november 2011

Hafslund - frekkhetens nådegave redder årsresultatet 2011!

Jeg har skrevet mye om energimarkedet på denne bloggen tidligere. Når Hafslund idag setter opp prisene med 30-40% , samtidig som det er fulle magasiner, så er det fordi de skal redde års-resultatet for 2011 - koste hva det koste vil! I frykt for at det er varme temperaturer i november og desember - så er regnestykket enkelt;
Budsjettert dekningsbidrag delt på forventet forbruk = ny pris siste 8 ukene av 2011!


Hvorfor har ingen gjennomskuet dette såkalte "markedsorienterte " energimarkedet før?
Det kan aldri bli noe åpen konkkurranse uten at det er et reelt alternativ som folk kan svitche over til.
Og da snakker man ikke om andre stat/kommuneeide aktører (eller Hafslundeide Norgesenergi) som legger utbyttenivå og DB før de bestemmer prisen til forbruker.
Det er ingen konsekvenser om de "glemmer å skru igjen kranen på magasinet" eller om ...magasinet er fullt.... Melkekuen skal gi melk uansett!! 
Energiministeren svarer ikke på åpent spørsmål om å etablere solcelle-samtrafikk med husholdninger, og forpliktet Hafslund til å ta imot overskuddsenergi  produsert på private hustak om sommeren, og levere tilbake samme kwt om vinteren....
Flere enn meg som frykter prisnivået etter at norske forbrukere snart har betalt strømkabel til europa, og at man knytter prisene opp mot dem vs Northpool! Da kommer det totalt på +2,- kr pr Kw time....
All tåkeprat om "nordisk marked" og blabla er å kaste blår i folks øyne. Hafslund dytter til enhver tid alle kostnader de bare kan (inkludert katastrofeprosjekter innen telekom eller alternativ energi) over på sine forbrukere. Det er ALDRI eierne som risikerer noe.
Og vi dumme forbrukere som var ¨så lykkelige for 1,2% enova-støtte til ny peis - eller etterisolering av veggene.....
Dette er lavmål forretningsmoral på sitt værste !
Jeg vil ikke engang drømme om å bli aksjonær i et slikt selskap - selv om det hadde vært gullgruve! Frode G, hvor er du blitt av? Sender du oppgraderte  informasjonsmedarbeidere foran deg i mediatrykket....fy skamme seg !!!!!!!!!!!!!!!!!!! --))

tirsdag 1. november 2011

Nullvisjon på all seksualisert vold !

Få typer vold er så ille som overfallsvoldtekter mot kvinner. Ingen betviler at dette er helt uakseptabelt - og den sterke oppblomstringen må bli stanset raskt. Dette ødelegger Oslo - og skaper en utrygghet som vil spise opp alt det gode som er med vår ellers så varme og trygge by.

Hvor stor del overfallsvoldtekter av all seksualisert vold som skjer i Norge, og om problemet "forsvinner" eller bare flyttes ut av oslo sentrum når vi alle nå setter "full oppmerksomhet" på dette,  hersker det stor usikkerhet om.

Jeg savner forskere og flere tall, inklusiv estimerte mørketall i diskusjonen på alle andre typer overgrep. Men om all annen type seksualisert vold er 95% , så stopper ikke det akutte behov for å løse denne "5% gruppen"  overfallsvoldtektene i landets hovedstad.  Det man vet er at ca 90% av det som anmeldes for rene overfallvoldtekter (45 av 51 siste år i oslo) har en overgriper med ikke vestlig hudfarge.
Men om det er nordmenn eller illegale innvandrere tør ingen å si høyt, ja da kommer alle pigger frem fra folk som er redd for stigmatisering og diskrimenering av grupper...

Men heldigvis så er det bred enighet om at noen strakstiltak må igang - og selv om "alle" har utredet, varslet og forsøkt å rope opp om problemene i mange år, så får den ytringsfighten vike i bestrebelsene på å finne løsninger! Vi skal og må igjen ha en hovedstad som er trygg for kvinner! 

Ingen bestrider det faktum at jentene/kvinnene har ingen skyld, enten de er fulle eller lettkledde. Om de går alene gjennom mørke parker eller kaster seg inn i piratdrosjer.
Det er de som skal beskyttes - og det er menn, enkeltstående eller "innenfor definerte grupper" som skal og må endre både holdninger og adferd.  Vi må alle forsvare kvinners integritet og sikkerhet, gi respekt og øke forståelsen for det enkelte menneskes verdi og ukrenkelighet
Om det kun er 1 promille av oss menn som er i "faresonen" for å tråkke over denne streken - ja så er det viktig at vi alle jobber for å"finne dem", og sørger for at de enten blir beskyttet mot samfunnet eller seg selv, får hjelp eller blir låst inne! Nåla i høystaken?

Alle mennesker i denne byen  har derfor ansvaret for med holdninger og øyne og handling, sikre en trygg by - hele døgnet - hele uken og hele året!
Men selv gode holdninger og massivt mobilisering av gode krefter, organisasjoner som benytter anledning til egenprofilering, fakkeltog og diskusjoner på Litteraturhuset og i TVdebattene hjelper ikke det de jentene som raver hjemover fra en lystig fredagskveld i byen,  gjennom mørke stier i dunkle parker til helgen som kommer -hvis de blir overfalt..

Både politiet og kommunen har tatt grep - og foreslått endelig at parkeringsbetjentene kan brukes til noe samfunnsnyttig! Jeg setter en tussing på Kirkens Bymisjon hvis fagforeningen til den etaten har godtatt å få en eneste av de menneskene ut av sine biler eller sine TVsofaer natterstid den kommende helgen.
"Lys opp" alle kjente "overfallssteder", eller spons 200 ekstra nattravnere. Mobiliser både på de kjente stedene, men også lengre ut fra sentrum! Sørg for å ha mobile politipatruljer mobilisert etter midnatt, og sørg for å løse de første sakene med god rask og korrekt etterforskningsarbeide.
Hvis bare en overfallsmann kan stanse opp og tenke på at det er en faktisk risiko for å bli jaget og tatt, så er det vel verdt øket etterforskningsinnsats.
At det fortsatt er 150 uteksaminerte politifolk fra i sommer som ikke har politijobb, men hvor kommnen betaler securitas for å leie dem inn som vektere, får justisministeren rydde opp i ! Arbeidstrening kan organiseres smart.. Er det noe rart at sikkerhetsbransjen "sponser noen gratis vakter i de nærmeste helgene - det er marg.kostnad til fremtidig god inntekt" det dreier seg om for dem!!

Når offentlige utredninger fra 2007 har kommet med forslag til eget sedelighetsavsnitt på OP, så er det for å få prio og fokus på problemet. De så kanskje at når det tar 6 uker å få en DNA analyse av materiale fra gjerningsmann, så blir det patetisk å tro at viljen til å fakke gjerningsmenn er særlig stor.
Jeg tror og håper Hanne Rohde kan få endret de bakenforliggende flaskehalser, prioriteringer og resurssdisposisjoner.
Og jeg håper de fleste forstår at en etablering av et eget DNA personregister for illegale innvandrere, pågrepne antatte kriminelle og asylsøkere uten identitetspapirer ikke trenger å bryte med norsk lov om personvern!
Hvor dumsnille og blinde har vi lov til å være?

Kan vi som medmennsker "innvolvere" oss mere der det bygger opp til spente situasjoner, så er jo det bra? Men når vi vet at kniver og slagvåpen florerer blandt aggresive rusede møkkamenn i byens nattklubb-køer skal man kanskje være forsiktig med "å bry seg"? Hører vi om "andre normale menn" som tør å gripe inn i kleine eller tilspissede situasjoner som oppstår i oslo sentrum på natterstid - og ved holdninger og ytringer får de som (i fylla eller av personlighet) presser seg på jenter som forsøker å "avvise" tilnærminger?
Stå en time kl 3 en lørdag natt i oslos gater eller i taxikøene og observer - det er rimelig høy alkohol-harryfaktor blant både guttegjenger og avisende "luremus-jenter"!

Hvis man løser alle "sentrums"-hjemvei arenaer på natterstid, enten med sterkere lyssetting, videoovervåkning eller patruljering (nattravn/politi/bybetjenter/securitas), hva vil skje videre?
Dytter vi bare problemene 15 minutter  med T-banen ut av sentrum, og skaper samme frykt i randsonen?
Traumene for de som blir overfalt blir jo ikke bedre av at det skjer andre steder enn oslo sentrum heller!

Så jeg tror det er mang fedre som vil være sjåfør for sine døttre i tiden vi har foran oss. Og som vil formane selv de "voksne" til å etterleve noen få men gode personlige rettesnorer for sine turer på byen.... Du går ikke alene hjem, du går i opplyste gater, du blir ikke stupfull, du har pepperspray i lomma....

Så da er det bare utfordringene med voldtekter på "trygge nachspiel med kjente folk" eller bak hjemmets mørke gardiner som står igjen å løse! Noen solide holdninger og sunn fornuft skal jentene også ha med seg i ryggraden hjemmefra!
Det hjelper jo lite at det ikke er jentenes skyld når seksualisert vold i en eller annen grad, med kjent eller ukjent gjerningsmenn allerede har skjedd ! .

En av aksjonsgruppene "bra menn for bra damer" på FB sier det bra;

Hovedbudskapet er enkelt, det er universelt og det går fra oss som menn til alle andre menn: Overfall og seksuelle overgrep mot kvinner er totalt uakseptabelt. Alle kvinner har krav på respekt for sin personlige integritet. Seksuelle overgrep er brudd på universelle menneskerettigheter. Det gjelder uavhengig av hvordan kvinner går kledd, om de er fulle eller edru, lyse eller mørke i huden, om de er prostituerte eller narkomane og om de har flørtet med deg eller ei.

 

Enhver overfallsvoldtekt er én for mye. Men skal vi løse hele problemet med seksualisert vold mot jenter og kvinner så må de resterende tilfeller også løses- Det er kanskje der majoriteten av voldtektsproblemene ligger !!