søndag 22. mai 2011

Farlig måling av helsevesenet ?

Denne våren har det vært debatt om og hvordan fastleger fungerer og hvordan den kvaliteten de gir til sine pasienter skal måles.
Lurer Helsedirektoratet seg selv, og måler de feil deler av hele "helse-verdikjeden"?

Skal en av verdens minst endringsvillige bransjer og yrkesgrupper jobbe bedre, med ferre feil  og mer effektivt, skal det langt mere enn å måle "kunde-tilfredshet" på nålestikk og om fru hansen får saliggjørende medisiner som ønsket!
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/262499/

Det er flere andre avgjørende elementer i primærhelsetjenesten, som delvis er lett målbare, som fokus burde rettes inn på. Og det er andre metoder for å få det riktige bildet av hvordan denne yrkesgruppen jobber.
Dessuten er det meningsløst å måle noe hvis det ikke er konsekvenser for den utøvende part, dvs legen. Enten det er "ranking", direkte tilbakemelding , eller refusjons-gjennomslag.
Uten konsekvenser så vil ikke noen leger endre adferd eller forbedre sitt faktiske utførende arbeid.
Hvilke krav til proaktivt arbeid ligger i basisrefusjonen til fastlegene? Har vi et system hvor det er en motivasjon for fastleger å dra til seg "flest mulig av de friske" pasienter? Eller et system hvor man drar pasienter oftere enn nødvendig inn på legekontoret - på noe som kunne vært løst over telefon, mail eller videoconsultasjon?

Om målinger/tilbakemeldinger kan medføre at fastleger som ikke er gode tildirekte pasientbehandling - å stille diagnose, forskriver feil eller overdrevent mye medisin etc, må finne andre roller innen helsevesenet, er vel ikke det nødvendigsvis feil.
Vi snakker om kvalitetsøkning og reduksjon av feilbehandling av folk flest...

Hva burde måles?
1. Tilgjengelighet for meg? På telefon, videotelefon eller fysisk konsultasjon. Moderne telefonsentraler kan logge responstider.
2. Tidsbruk og automatisering av resept- og lagring av informasjon i digital journal slik at den kan etterprøves og "samhandles" ved andre helse-steder.
3. responsivitet og dialogen ved frykt for sykdom
4. er legen oppdatert på min historikk - på forhånd
5. er legen istand til å ta imot digital helseinformasjon fra meg som pasient? (helsemålinger over tid)

Burde helsevesenet faktisk gjennomføre enkle pasientundersøkelser - papir/tlf eller digitalt, som følger en person fra "første gang på venteværelset" gjennom diagnosen  behandlingen og til oppfølging etterpå? Bare ved en slik brukerundersøkelse er lansert, varslet og faktisk kan gjøres, vil sannsynligvis alle norske leger "skjerpe" seg og levere godt legehåndverk, som heldigvis de fleste sikkert gjør allerede! Men de vil bygge opp mere tillitt i befolkningen gjennom selv å ta initiativ til mer transparancy!  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar