onsdag 14. mars 2012

Barne-asyl og politisk unnfallenhet!

450 barn er kommet i en forferdelig livssituasjon - de sitter med endelig avslag om opphold i Norge sammen med sine foreldre. Barn som har sittet i mottak-systemet mellom 3 og optil 10 år - og fått saken sin behandlet flerfoldige ganger - med alle ankemuligheter. Når foreldrene får raust tilbud om hjemtransport med lommepenger - ja da dyttes små barn opp mot mediaruten og gråter for åpen skjerm ..... dette er både hjerteskjærende og unødvendig på samme tid!

I beste sosialpornografiske tradisjon lages den "humanistiske" venstresiden store mediakampanjer hvor små barn står frem og gråter for åpen TV skjerm. Dette er "brutalt" og viser de triste enkeltskjebner - men også hvor fallitt norges innvandrings-praksis er.
Alle nordmenn blir påvirket av at "uskyldige barn" har og får det vondt? Det er både gruppen unge som er sendt av familier i afganistan nordover "alene", samt voksne som får barn mens de sitter i mottak i Norge. Det er et par dagers bussreise fra hellas/Tyrkia-leirene og til Svinesund..

Men hittill er det lite fokus på hvordan hovedproblemet kan og må blir løst i disse saken - hvis vi da skal fortsette å ha innvandringspraksis styrt av regler og lover - istedet for følelser og tilfeldigheter med den/de som skriker høyest....

Løsningen er faktisk å sikre ved første ankomst til Norge en lang raskere og bedre saksbehandling. Istedet for å "stappe familier inn" i nedlagte høyfjellshoteller - og la de sitte apatiske der i flere år mens norge i sin snillistiske praksis lager "saksbehandling" som vi ikke har noen forutsetninger for å klare. Selv om gjennomsnitts behandlingstid nå er under 2 år så gis det mulighet for å skrike høyere, ange mere, belaste rettsapperatet ytterligere mange år.... Ikke rart det blir produsert nye barn i en slik livssituasjon !
At norge betaler masse penger til advokater som skal finne på tøvete argumenter for å forsvare beskyttelses-behovet i en landsby i et urolig land 5000 km unna, viser hvor flinke vi er til å sløse med fellesskapsverdier.

 det er faktisk stor honnør for en forutsigbar- og tydelig holdning fra justisminister Faremo som må ta mediastøyten og stå på de reglene som et bredt politisk miljø er enig om - og som UDI faktisk må effektuere - i fremtiden forhåpentligvis i en helt annen og mer responsiv grad!
Forklaring til justisministeren på hvem som har ansvar- og poengtering av hvordan utsendelse skal skje, viser at dette kommer nok fortsatt til å gå altfor sent... medfølgende enda flere barn som kommer til å bli "skadet" på sjel og sinn.
Jeg må innrømme at jeg den siste tiden var usikker på om AP ikke ble fristet til litt "populisme" og unnfallenhet i dette spørsmålet. Men når  Jensemann nå står frem og backer opp Faremo - og står opp mot endel lokallag som tas til inntekt for tilfeldig følelses-praksis, så burde han få en prius for en fast og konsekvent hånd på rattet - det er bra!  

Men AP lar SV score noen poeng ved å markere holdning - både Lysbakken med knyttet neve fra landsmøtet og Marianne Borgen som klokelig finner andre temaer enn samferdsel - å snakke om , uten at det er noe annet enn humane intetsigende "bestemors-meninger" av den grunn.....

Med ny avtale om utlevering til bl.a etiopia så er det grunn til å tro endel familier og derav barn blir sendt ut i tiden som kommer uansett. problemet med å løsne opp for håndteringspraksis er at da vil det komme rene "barnebusser" nordover - med og uten foreldre på slep fra alle ulike leire sør og østfra

Så hele problemet  hadde løst seg langt bedre hvis kravet til behandling av asylsøkere var maks 1/2 år. 1 ankemulighet - og behandling hvis vedkommende kan få frem nye momenter fra spesifikke land. (så vannskelig er det ikke å få bekreftet tilknytning til motstands-gruppe, eller historie om fengsling/torturering etc- direkte ellr via Amnesty/FN systemet)

Dermed kan folk slippe å sitte 10 år på et asylmottak med feil forventninger til å kunne starte på nytt! Og utsendelse tilbake til opprinnelsesland iverksatt bør umiddelbart skje via lukket mottak ble gjort.
(Idag så har vi 40.000 illegale innvandrere i norge- og sender ut 4-5000 pr år - det betyr at køen er borte om 10 år hvis ingen flere kommer inn....... )

Lag en "raus" ordning med støtte for "frivillig" uttransport. mot en personlig avtale om at de får 1 års fengselstraff hvis de kommer tilbake til Norge på de samme forutsetninger innen 10 år.
Med avtale om å betale fengselsvesen i hjemlandet (det er noen ganske få land vi snakker om), så kan asylsøkere uten beskyttelsesbehov sone dommen i hjemlandet - betalt av norske skattepenger, og bli sosialisert tilbake til sitt hjemland.

Vi snakker jo faktisk om folk som har fått grundig behandling av beskyttelsesbehov- og hvor det stadfestes at det IKKE finnes noe form for beskyttelses-behov!

Tenk bare hvordan det blir når euro-flyktningene kommer på toppen av andre flyktninger fra x-krigsherjede land skyller inn over norge til sommeren....  Har UDI ansvar for å redde høyfjellshotellene fra konkurs - eller tar de ansvaret for å håndtere en asylpolitikk som er raus med de som har beskyttelsesbehov - men er konsekvente og responsive for de andre som selvfølgelig drømmer om et bedre liv - men som lille norge ikke kan løse ved å åpne alle sluser inn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar