mandag 2. januar 2012

Digital eller analog nabokjerring?

Statsministerens nyttårstale, som var en rimelig "god samlende landsfadertale", var godt hevet over partipolemikk og trivialiteter. Det var passende etter et år preget av 22/7 tragedien.

Men han tok også til orde for at "vi" alle burde bli litt mere "nabokjerringer", i forståelse at vi ser etter, passer på, varsler eller følger opp hverandre også i den digitale tidsalder.
Dette er i beste fall en dårlig metafor for hva han egentlig er på jakt etter, nemlig å sikre at ekstreme synspunkter eller kriminelle aktiviteter stanses eller avdekkes! Ser dette også i lys av at man ikke kan stole på særlig hjelp av datalagringsdirektivet som er diskutert høylytt i året som var.

Mens de analoge nabokjerringene "hang ut av vinduer" og overvåket rampete gutter i gatene, så er det nok langt mer som skal til for å stramme opp den lille % som er "farlig" i vår nye digitale tidsalder.. med eller uten direktiver fra Brussel....

Åpenhet og respekt for andres meninger i de sosiale arenaer gir mulighet for å korrigere utskudd i meningsytringen. Det er ganske selvregulerende i de tilfeller folk står frem med eget navn.
Derfor så er utfordringen å snevre inn de steder hvor folk kan spytte ut for mye "eder og galle" anonymt og uten konsekvenser for seg selv.
Steder og diskusjonsforumer med redaktør-funksjon, vil jo kunne sperre/slette alle innlegg som bryter både norsk lovgivning eller er meningsløse påstander utover normal anstendighetsgrense. En enkel "rapporter"-knapp ved siden av "liker-knappen" som sender leserinnlegg ut og til godkjennelse fra utgiver vil fikse det problemet.

Men politiet må oppgraderes til å være istand til både å etterforske, infiltrere samt i en viss grad overvåke de mørkeste og mulige kriminelle stedene på nettet, uten at vi tror det går utover personvernet, er åpenbart. Men da snakker vi om profesjonelle "nabokjerringer" som skal ta den lille % av ulovlig aktivitet, ikke deg og meg.  Dette burde politiet klare å gjennomføre på eksisterende budsjetter - og litt fingerferdighet de kan kjøpe fra ISPene ...

Husk at internett og sosiale medier er ganske ungt. Selvom 50% av norges befolkning har en facebok-ident, så er det kasnkje 10-15% som er aktive med bloger, andre SM steder etc. Så antall "nye folk uten erfaring" som skal lære seg kjøreregler etc er fortsatt stor hvert år fremover!
Om 10-20 år får vi en ny generasjon bidragsydere som kanskje har hatt litt mere/bedre fokus og opplæring i "etikk, takt og digital tone" allerede fra skolen eller under studier. Det vil skape nye standarder for ytrings-oppførsel.  Det er vel få som tror at "digital facebok mobbing" på nettet vil være noe særlig problem når du risikerer å bli "tagget" i all fremtid hvis du er mobber? Da er det nok enklere å gå tilbake til analog mobbing og dekke seg bak "kujon-gjengen" for aksept og beskyttelse.
Frem til befolkningen er "oppdratt" i digital etikk (ikke spør Kristin Halvorsen om hun har satt av penger til dette i skoleplanen) , er det sannsynligvis åpenhet og gjennomsiktlighet i den digitale verden som best kan medføre en saklig debatt og en normal edruelig ordbruk på nettet.

Jeg tror ærlige, direkte tilbakemelding på skriftlige eller fotografiske overtramp, enten det kommer fra kjente, fremmede eller offentlige "nabokjerringer" er nok for å korrigere 99,9% av innholdet...

La oss ha etiske regler og gjøre dem godt kjent for denne delen av det åpne nett,
Videre bør vi fokusere på "nettvett"-informasjon slik myndighetene har fokusert på og la politiet eller betalte infiltratører ta seg av den ulovlige trafikken i de mørkeste digitale kroker på nettet. De har jo tid, for patruljering i gatene hører med til sjeldenhetene i 2012 selv i helgene og om natten når behovet er størst !!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar