mandag 9. januar 2012

Gratulerer Gutenberghus

Oppkjøp av TV2 gir Egmont både i dyr pose og tung men spennende sekk!
Fremtiden vil vise om en ny, nordisk media-aktør sammen med Bonnier i sverige blir resultatet.  
Dermed vil de store aktører fra trykksverte og Anders And/Kalle Anka etablere en tyngde innenfor TV/film/Innhold, og burde utfordre de eksisterende dominanter NRK, DK og Sveriges Radio. Og Telenor kan selge seg videre ut av A-pressen og konsentrere seg om infrastruktur igjen.... lukter du hestehandel er det ofte det --))

Med en omsetning på oppunder 3 mia, og overskudd mellom 200 og 300 stabilt siste årene, salgspris på 2,1 mia for 50%  gir dette  en P/E på ca 17-20 for TV2. A-pressen har solgt seg dyrt! Skulle gjerne ha visst hvilken annen kjøper de hadde for å fremtvinge forkjøpsretten til Egmont!
Det er få andre europeiske media-aktører som kan vise til så gode resultater som TV2, men rundt 10% er langt over de fleste bransjer/selskaper i europa. Marginene/rentealternativ er mer enn det man kan forvente på endel statsobligasjoner....om man sidestiller media og stats-risiko likt da..

Er det noen som tror at det vil vedvare med overskudd på 10% i TV2, levert i norge til et rent dansk selskap? Her blir det spareplaner for å få til det, Dorthe & Wathne på pensjon og eksterne lejeboere i avdelingslokalene i bergen...  Så stort er ikke "SMS-kaken" eller synergi-mulighetene utover eksisterende innkjøpssamarbeide og samkjøring av betal-kanalene!.

At A-pressen vil ut av film/TV for å konsentrere seg om oppkjøpet av Edda, og lokale papir-flater lyder merkelig. Er det Telenors strategi iforhold til innhold vs infrastruktur som ligger bak salget?
Gjennom sin 50% eierandel i A-pressen så har Telenor share 50-80 mio i res. pr år. Bedre med 500 på bok,  bare de fortsatt kan sikre seg som leverandør av sms tjenester i flere hundre mio klassen til hele Egmont/bonnier-gruppen i norden... ?? Telenor er ikke noen langsiktig eier i norske lokalaviser! Med dagens pris på penger burde A-Pressen kunnet finansiere 1,8 mia Edda-kjøpet (lokalpresse/Norge) for mindre enn TV2-utbyttet!

At næringsministeren raser og gråter for at TV2 eller "arvesølvet" blir solgt helt ut, er bare tull og viser en slepphendt holdning til hvordan statens eierskap i børsnoterte selskaper skal håndteres! . Det er de overornede rammene, og evnt eierskapsbegrensninger som han (eller kulturminister) skal påvirke gjennom. Arena er generalforsamlingsarbeide og finne arena for konstruktiv dialog mellom disse. Den sjansen har Giske hatt i de årene han har vært statsråd i begge departementer. Når et mediaselskap som Schibsted blir "hold nede" som sentral eierskapsaktør i Norge for å bredde sin mediasatsing, og opplever at alle andre broadcastingaktører i Norge nå er på utenlandske hender, så forstår jeg godt at noen i mediabransjen er litt oppgitt på en svak/feil politisk styring som går på bekostning av norsk eierskap også i mediabransjen!
Men å komme med gulp, og tilfeldig smser  på siste dagen før beslutningen blir tatt i sin egen "parti-propaganda-bakgård" blir feil... 

Jeg tror flere investorer nå vil vurdere  å investere i andre "norske upcoming" TV aktører som er i vekstfase, for TV2 er det neppe, og det løpet er kjørt.
Om rollen som almenkringkaster i Norge er viktig å holde på om 10 år er jo usikkert, da går broadcastingen i flere landsdekkende infrastrukturer allikevel til hybrid-skjermløsninger i store og små formater.  Hvis det kommer opp en "underdog" aktør som alternativ.. enten det er norskeiet ny eller en av de store europeiske/amerikanske som vil utfordre den nordiske egmont-aktøren som da har befestet seg som soleklar nr2 aktør i hele regionen. Men enhver nr 2, uten mulighet til å bli nr 1 er jo et salgsobjekt... i alle bransjer, i all land..
Bråthen - SAS - Borte , åpnet for Norwegian
Netcom - Telia - beholdt, men måtte kjøpe NGT/Chess for å holde markedsandel


Men når dette er sagt, så er Egmont en god, langsiktig eier, tilsvarende det Schibsted er og har vært i norge, og Bonnier i sverige. Stiftelse, lite turbulens og med fokus på å være pådriver for mediautvikling.
Ingen risiko for at de ansatte i TV2 skal lære å telle på dansk - selv om det alltid er en fordel når rapporteringen til Kongens by skal gjøres!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar