tirsdag 24. november 2009

Er det mulig ??? Hvorfor lage blogg om det utrolige - paradoksale eller ekstreme ? Som er så at både øra og øynene på stilk faller av!!

I mange år har jeg observert utrolige hendelser. På godt og vondt hendelser som speiler livet og samfunnet. Fokus vi leser om er ofte de gode eller fantastiske hendelser og meninger, og vi lar det som ikke er bra fare! Og det blir digitale eller analog støv - og et parantes i den personlige sfære!

Jeg har blogget under "faslk navn" i noen år, men vil allikevel etablere et nytt  "samlested" for alle de hendelser og utspill som jeg registrer gjennom dagen, uken, måneden og året her.
Ta ytringer fra avisutklippene i skuffen og "digitalisere det" her på bloggen. På den måten samler jeg mine analyser, meninger og oppfattelser på hva som er bra og hva som er elendig i samfunnet rundt meg., dog med risiko for at det blir litt "digitalt støv". Refleksjon vil nok komme nedover veien om digitalt støv er bedre enn analogt støv i bokhyllen hjemme!!

Kommentarer og innlegg skal skrives på en spiss og direkte måte. Jeg ønsker ikke å såre eller skade andre medmennsker, og vil forsøke å ha en ironisk eller humoristisk vinkling.
Men når vi i 2009 bruker mange milliarder på IT-løsninger innen politiet hvert år, og de fortsatt bruker fax for å koordinere informasjonsflyt mellom politidistriktene, er det bare å kommentere denne form for digital realisme; slik skal det ikke være!
Eller hvordan kan samfunnet tillate å sette en utvist voltektsdømt asylant fri på norske gater istedet for direkte utsendelse. Glipp i informasjonsflyten?
Er inkompetanse i den digitale tidsalder uten konsekvenser for ansvarlige?
Når staten lager et skattesystem som kontrollerer 90% av den personlige verdiskapelsen, så må vi kanskje forvente at det er gode digitale vanntette løsninger på andre viktige områder!

I så måte håper jeg at innlegg til denne bloggen kan holde oversikten både på den digitale og analoge forbedringsområder i vårt samfunn i årene som kommer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar