søndag 29. november 2009

Helsedirekoratets fax-informasjonsgang - lenge leve svineinfluensaen!

Overgangen til "nye løsninger" forbauser aldri...det går tregt - avsender som HD må ha alle informasjonskanaler og dobble kostnader oppe i mange år!For et sløseri!

Når helsedirektoratet i 2009 må sende fax daglig til et antall leger for å informere om pandemien, så er det bare en ting å gjøre; Tving legene til å håndtere oppdatert plattform for kommunikasjon innen helsevesenet! Hvordan skal det gå med dem nå som neste type kommunikasjonsplattform UC 2.0 er på vei til å rulles ut??

Så enkelt kan det gjøres; Rapportering hver uke fra alle leger skal skje digitalt. De må forplikte seg å svare på enhver mail/spørsmål fra kommunale eller nasjonale helsemyndigheter innen 6-12-24 timer.

Gjør legen ikke dette, så kan vedkommende ikke praktisere som lege i det norske helsevesen- eller ihvertfall motta noe støtte pr pasient som fastlege.

Dette ville tvinge dem som ikke kan skrive en mail - langt mindre registrere en pasientkourmnal eller sende en resept til nærmeste apotek, å finne på noe annet!
Eller betale 300.000 pr år for en ekstra legesekretær på fanget. Det ville jo ta ned legelønnen eller overskuddet på praksisen, men slik må det være.
At skattebetalere skal ta kostnaden for at helsevesenet bruker tid til å sende på fax, brev, mail, glossy, 30 UC-steder er feil.

Må minne om hviordan IBM internasjonal innførte mail gjennom organisasjonen i forrige årtusen. Opel, øverste leder i IBMpå 70-80tallet meddelte at alle bonuser og ledermålsetninger for neste år ville kun bli sendt ut på det nye mail- systemet de hadde imnplementert. Hvis alle mellomlederne ikke leste, og innrettet seg etter disse instruksene, kunne de heller ikke gjøre sin lederjobb videre. Og dermed ville miste sin lederrolle umiddelbart da de ikke kunne ha tilitt hos sine medarbeider (som gikk glipp av bonusprogrammer)
Det tok en knapp uke å implementere mail over hele verden, til over 100.000 mennesker ifølge ryktene....

Er`e mulig å motivere et steinalderregime? Skal vi akseptere fortsatt å tyde lege-håndskrifter på resepter i 2009? neppe smart- og ihvertfall neppe rimelig å glemme å skru av foreldede informasjonskjeder...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar