torsdag 18. november 2010

Gladmelding fra departementet !

Offentlig kildedata som grunnlag for digital næringsutvikling! Virkelig bra og som kan legge grunnlag for positiv utvikling av nye gode tjenester i det norske samfunnet.
http://www.dagensit.no/article2022601.ece

Selv så har jeg et par forretningsideer som kanskje kan dra nytte av offentlig åpne data, her er en av dem....

Kanskje en Mobil-apps som linket med gps kan fortelle meg hvor ofte det er ilagt parkeringsbøter på den plassen jeg står på "nå"?
Kommunens etat (trafikksjefen)  har nemlig en fullstendig oversikt på hvor de ilegger gebyrer til parkerende bilister som forsøker å lese villedende skilt, eller sjekke avrundede kantsten i sin jakt på ledig gateparkering.  Og selv om trafikksjefens etat lett kunne gitt informasjon til politiet (skiltmyndighet), statens vegvesen (stripingsansvarlige) eller til sin sjef i kommunens samferdselsetat - slik at "parkeringsfellene" kunne blitt effektivt fjernet - og folk kunne unngått å bli uforskyldt "parkeringsforbryter" - så er det tydelig at dialog i desse kretser er vannskelig!

Det må sannsynligvis en fremsynt Rigmor til og en "åpning" av de offentlige datakilder for at folk flest skal bli lovlydige parkeringsbilister i dette landet. Takk for muligheten!

1 kommentar: