onsdag 3. november 2010

Norsk Nettleksikon: 31 mio for å samle mer digitalt støv??

Et norskbasert leksikon er viktig for å styrke kunnskapsnorge.
Om løsningen er "norskprodusert" nettleksikon basert på restene etter Store Norske, eller en "dugnads-variant av Wikipedia er jeg ikke sikker på. En fordel med 2 ulike løsninger vil skape skjerpelse - og fokus - så det er kanskje en glimrende løsning for vi som er mest opptatt av resultatet!

11.oktober 2010 skrev jeg her på bloggen om min skepsis til den norske modellen, og hvor trist det var å se Norsk forlagsbransje atter engang gå med ryggen inn i fremtiden!
Nå har DnB, Fritt ord og fagforeningen for de som kanskje har den største personlige fordelen av SNL, gått inn med 31 mio - og i media står frem og hevder at nå er "kvaliteten sikret" - med dokumentert artikler og redaksjonelt ansvar for fakta!

Hovedbekymringen min er ikke innholdet - jeg tror i noen tilfeller vil et selvkorrigerende modell komme så nærme "sannheten" som mulig - kanskje også være mer ajour på tidsaksen.  I andre tilfeller vil en redaktør (med 50 fagområder) kunne gå i dybden for å finne sannhet- og formulere denne mer presis enn de glade W-idealister!

Men det viktigste fokuset for at Norsk Nettleksikon skal overleve på sikt, er å sikre at ulike bruker-grupper faktisk bruker NN som kilde, verktøy og arena for sine arbeidsoppgaver.

At det betyr at Kristin Halvorsen burde betale 100,- pr elev pr år i skoleverket , slik at "kunnskapsløftet" er tuftet på kunnskap og ikke gossipTV , noe som burde være lettere å argumentere for enn at Kulturminister Huitfeldt skal betale for SNL som en digital museumsgjenstand.
Og hvordan andre organisasjoner, statlige og private, skal kunne nyttiggjøre denne databasen inn i sine "skyer" og "baser" leser jeg ingenting om i begeistringen over at lønn til de få fagredaktørene er sikret i 3 nye år!
Jeg så ikke de 18 mio  avsatt i statsbudsjettet forrige måned, men for "rektor Halvorsen" er vel det overkommelig å finne - bare noen finner på å spørre!

En stor frykt  for at vi bare har plassert SNL i ny klenning på "forlagsbransjens sykehjem" sitter jeg fortsatt med!

1 kommentar:

  1. Det moderne samfunn er til tider infisert med aktuelle fakta-nyheter som invaderer hverdagen. Om nyhetene er sanne eller ikke, blir ikke det viktigste for folk flest - fasiten får vi ikke før historien skal skrives.
    Du har et godt poeng - det vesentlige er lenkingen til mange ulike kilder der alle opplysninger kan kryssjekkes.

    SvarSlett