lørdag 8. januar 2011

Er IKT bransjen istand til å bidra med "smarte hender" for en bedre eldre-omsorg?

Debattinnlegg 4/1 2011 på LinkedIn / Norge
Bra med kommentarer, meninger og syn er kommet inn, og jeg vil fortsette å stille spørsmålstegn rundt deler av eldreomsorgen - spisset inn mot IKT eller mangel på IKT som del av omsorgsinnovasjonen;

Er IKT bransjen istand til å bidra med "smarte hender" for en bedre eldre-omsorg?


De fleste kommuner har mellom 500 og 1000 seniorer (alder 67- til død) å ta ansvaret for i de siste 15-20 årene av sine liv.

Det er plass til 15% av eldregruppen på sykehjem - med regjeringens mål om 12000 nye plasser (innfridd en promille av målet de første 2 årene), vil dette øke antall plasser med et par prosent om 5 år - forutsatt at det kommer øremerkede nye milliarder som "valgflesk" i 2011 og at det faktisk blir bygget nye plasser som kommer i tillegg til eksisterende.

 Samtidig så skytes det opp luftige mål om 24.000 nye "varme hender" - hvor nå de skal hentes fra eller finaniseres uten å påvrke andelen offentlig sektor.
Burde IKT bransjen og innovasjonsmiljøet i norge bruke mere innovasjons energi på å finne "smarte hender" som kan hjelpe vår foreldregenerasjon til et trygt og verdig liv hjemme, istedet for å tro nye gigantiske prestigeprosjekter (kildejournal/datasentral/sykehjemsplasser etc) skal løse behovet om verdighet - med rett omsorg- til rett tid - der bestemor i 85% av tilfellene faktisk bor? Hvilke ideer er aktuelle og vil gi effekt raskt ?
 Starter ikke en god alderdomstid mange år før behovet for permanent sykehjemsplass kommer? Hva kan en innovativ IKT bransje bidra til i denne omsorgsperioden? Eller skal vi fortsatt utvikle pene skyer og arbeidslister på tablets med stoppeklokkeprinsipper fra forrige årtusen?
Ellers skal vi vente passivt i ytterligere 5 år for å konstantere at kommune alene ikke klarer å prognostisere sykehjemsbehovet sitt, til tross et fåtall seniorer? Eller at de ikke klarte å ansatte nok varme hender til å ta vare på de få hundre som trenger en hjelpende hånd av og til?

Og leve med flere triste og unødvendige mediaopslag som med halvblinde Kåre Tendø (88) idag ?? http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/kaare-88-maatte-forlate-sykehjemmet-mot-sin-vilje-3378678.html

Kommer ikke IKT bransjen bedre på banen så blir det kanskje bare entrepenører, avisene og strømselskapene som scorer mål på omsorgsarenaen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar