onsdag 29. februar 2012

Samferdsel prioritering og oslopakke 3

Idag ble luft-kyst-vei-bane etatenes forslag til NTP 2014-2023 lagt frem.
Konklusjonen er vel at det ikke er noen særlig spenstige tiltak i oslo/østlandet som vil gi noe bedre flyt i veibasert transport. Hvis dette er ambisjonene til de ulike samferdeletater, så var det ganske tynne greier!

Er det mulig, med de inntektene som bilister legger igjen i alle skatter og avgifter hvert år (60 milliarder) at ideer som løser flere problemområder og reduserer ulykker samtidig, ikke kommer frem???
Vi køer til vi dør - enten det er over smedstadkrysset om morgenen, eller på fredagen opp til fjellet! Selv en miljøtunnel forbi Røa tar det 50 år å få på plass- og forurensningen ligger som et teppe over hele oslogryta!

Er det kompetanse eller foruft som mangler? Heldigvis er det kommet tilbake fra "utlån" i UD Erik Lahnstein, en som har ganske lang erfaring med samferdsel... Forventningene til han for å trylle gull av gråstein, sørge for at bemanningen er operativt, og finne smarte løsninger for å ta igjen de hullete veiene som er verre enn østeuroåpeisk standard, er stor herfra!

Hva med å sparke noe hundre byråkrater, ansette et par hundre asfalt-leggere og rulle ut 5 km pr dag på "bottom cost". Da slipper man prisavtaler mellom aktører, og kan ha fokus på å flytte "brakker og biler" slik de gjorde de gamle rallarne. Først da vil vi "lukte asfalt" på de nedslitte riksveiene!

Det er nemlig det svenskene gjør - bare å obsertvere dem på E6 hvert 4 år - asfalteringen går fort - og trafikken har minimal rykk/napp slik som det er i Norge! Og jeg er sikker på at de ordner det til langt under halve prisen hos våre sveabrødre også!!!  

------------
Fra Nasjonal Transportplan, forslagsdok 29/2-2012 : perioden 2014-20236.1.4 oslopakke 3 finansierer

og iverksetter tiltak på kort og

mellomlang siktoslopakke 3 omfatter investeringer i veg- og kollektivsystem,

og er i tillegg rettet mot drift og vedlikehold

av kollektivtrafikk.

opprinnelig kostnadsoverslag for det lokale forslaget

til oslopakke 3 som ble fremmet i 2006 lå på

54 mrd. kr (2006 - kr). Kostnadsoverslaget ligger nå

på om lag 100 mrd. kr (2011 - kr).

Det er i 2011 etablert et mål- og resultatstyringssystem

for oslopakke 3, som skal ligge til grunn for

vurderingene som skal gjøres, og være et verktøy

for prioritering av tiltak. Utviklingen av mål- og

resultatstyringssystemet var første del av arbeidet

med et revidert beslutningsgrunnlag for langsiktige

prioriteringer i oslopakke 3. i desember 2011 presenterte

sekretariatet for oslopakke 3 utredningene

med grunnlag for langsiktige prioriteringer og finansiering

av pakken. Disse utredningene er lagt fram

for behandling i styringsgruppen for oslopakke 3.6.1.5 transportetatenes

prioriteringer i oslo-områdeti påvente av behandlingen av prioriteringer og finansiering

av oslopakke 3 har transportetatene lagt til

grunn at handlingsprogrammet for oslopakke 3 i

perioden 2012-2015 videreføres. Dette innebærer at

det i oslopakke 3 er prioritert midler til kollektivtrafikktiltak,

drift av kollektivtrafikk, samt programområder

i samme omfang som i dag. Videreføring

av Kolsåsbanen og utbygging av t-banestrekningen

lørensvingen er prioritert. Det er også avsatt midler

til oslo bussterminal. store prosjekter som er

prioritert på vegsiden er ny tilfart til sydhavnen, rv

22 lillestrøm – Fetsund, e16 sandvika – Wøyen og

e18 Vestkorridoren. Dersom rammen økes med 20

prosent, prioriteres også e6 Manglerudprosjektet og

utbedret atkomst til alnabruterminalen.

Satsing på jernbane i osloregionen omfatter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar