fredag 3. februar 2012

Godt noe fungerere ift ABB og 22.juli

Hvorfor skal vi la en syk mann få talestol for sine forvaklede syn ?
Godt å registrere at det er noen krefter som forsøker å sikre at så ikke skjer mer enn høyst nødvendig, i respekt for de etterlatte, til beskyttelse for en syk mann og for å verne om sunn fornuft i det norske rettssamfunnet.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10077528

Mannen er faktisk "dømt" allerede ut fra psyksik utilregnelighet. Derfor burde vi bli ferdig med saken så fort som mulig, og sørge for at dette mennesket blir forvart og beskyttet for å ferdes åpent i samfunnet for all fremtid! Han har altså tatt livet av 77 mennesker, skadet flere hundre og ødelagt verdier for mange hundre millioner.  Hvem kan ta ansvaret for å slippe en slik mann løs i samfunnet noengang og skrive under på at det ikke er fare for gjentagelse av kriminelle handlinger?

ABB hverken kan eller skal faktisk "sosialiseres" tilbake til et liv i frihet i norske samfunn.
At "en behandling" er basert på å gi han føde og minimum fysisk trening i beskyttet og "egnet område"er tuftet på at vi har et humanistsisk forhold til mennesker som begår så grove lovbrudd.

Hvorfor ingen politikere sier dette høyt idag er jo fordi det ikke er politisk korrekt å "forhåndsdømme noen", selv om han faktisk er nettopp det med sin utilregnelighetsdiagnose.
Regler, retningslinjer for hvordan "behandling" skal foregå kan enkelt strammes inn for å beskytte han fra samfunnet utenfor - og for å gi de etterlatte en trygghet om at han ikke blir reelt vurdert for å slippes fra hvert 3 år.. Om en slik instruks kommer klart frem i den endelige dommen, vil vi slippe mediaspekulasjon med jevne mellomrom, og godt betalte advokater som "fører seg frem" ved å kreve gjenopptagelse med jevne års mellomrom. Så det fpr vi stole på skjer!   Punktum...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar