torsdag 23. februar 2012

LYSiBAKKEN eller MØ`rt i tunnellen ?

Statsråd og kommende SV leder Audun Lysbakken`s tildels desperate foss-roing på alle media-arenaer i det som grenser til ren politisk korrupsjon og berikelse av "egen interesser" er en fantastisk oppvisning i politisk åling i pinlig farvann. Men utenom den moralske og ledermessige spørsmåltegningene,  har dette også et annet perpektiv over seg. Hvilke type kompetansefolk rundt en statsråd blir "ansatt" og hvilke holdninger og erfaringer i å håndtere felleskapets verdier har disse? Hvilken opplæring får de som blir "kastet inn fra all verdens steder" og ionn som både statsråder og rådgivere? Burde Jens S sikret bedre "opplæring og etterutdannelse"  i sin lederrolle - og ikke bare hatt fokus på å trumfe gjennom de største flaggsaken? Er det ikke en lederoppgave å sørge for opparbeidelse av god moral og saksbehandling blandt både statsråder og den politiske ledergruppen i departementene? Vi snakker om troverdigheten til det politiske lederskapet!

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Lysbakkens-hoyre-hand-overkjorte-byrakratene-6769380.html

Kanskje det er viktig og bra i seg selv at en statssekretær for barn/ungdom/likestilling er i klassen "ung og fremadstormende politisk broiler" og går rett fra lederskap i ungdomsklubb til ansvarsfull toppstilling i et departement når man er i midten eller slutten av sine glade "ungdoms"-år - the rocky twenties! Vi ser i andre departementer at bakgrunn for disse postene er tildels "ganske ymse" og ihvertfall ikke tuftet på faglig eller ledermessig erfaring....
Kanskje skal man beskytte yngre folk for å ta mer ansvar for fellesverdier enn man  kan forvente de er istand til å håndtere ved å sette aldersgrense og generelle kompetansekrav + erfaringskrav ved ansettelser i toppledelsen i departementer.
Men om man gjør det, vil det jo ikke bety at en ung "leder i et departement"  er "fredet" for allt som er moralsk i grenseland gjennom hele "puberteten"  Det er faktisk mange embetsmenn, så erfarne og "sikkert" kloke rådgivere finnes i fleng i korridorene i dept. Det viser seg jo at disse hadde advart vedkommende i BLD  i tildelingssaker - også i den som sprakk i lysbakkens dept i januar! Her kan man bare vente på flere "lik i lasten...."

Holdninger vi alle har  skapes over tid, og hvis de ikke er ærlige, og basert på etiske grunnpilarer som vi har på tvers av "politisk farve" i vårt gode samfunn, så møter man seg i døren med "buksene" langt nede på knærne.... Kirsti Bergstø har kanskje ikke det fulle ansvaret for denneene fadesen, enten det er en glipp eller bevisst dårlig arbeide.... Kanskje hun bare ble fristet til å "fikse en vennetjeneste fra Tronsmoen
Kanskje hun skulle eller burde vite at fysisk fostring, og ulike selvforsvars-grener er en glimrende del av idretts-norge, og det kan faktisk være et godt signal å motivere jenter som trenger å styrke evner og selvfølelse inn til idrettsforeningene. Der finner man også gode sterke sosiale miljøer som i seg selv også styrker "selvforsvarsdelen"

Men det er  Audun Lysbakken som må ta i siste ende fulle politiske ansvaret (han har det siste måned - og forsøkt å dekke til saken - og legge seg så flat som overhodet mulig for en bergenser -  så godt det la seg gjøre. Mer flat hver gang det kommer opp nye momenter i saken... Om han kan se seg selv og Jensemann i øynene får jo de avgjøre- sånn sett er Jens Stoltenberg flink til å tilgi fadeser til statsråder og deres ledergrupper!
Det blir spennende å se hvordan Lysbakken  klarer å åle seg videre ut av en stortingshøring som komme.  Uansett har han fått en veldig god trening i å håndtere mediatrykket i pinlig situasjon - og det vil han får bruk for som påtroppende "President Napoleon" i SV !

Men Audun Lysbakken har faktisk ansvaret for utvelgelse og ansettelse sine egne ledende medarbeidere - og hvordan de utfører sitt arbeide.

Jeg skal ikke gradere om hans overtramp er i kategori med smykke/dåpsgaven til SP sin leder, partistøtte fra kommunalt eide kraftverk, eller andre som har vist dårlig personlig dømmekraft de siste årene - men at vi i det hele tatt har slike ledere i politiske partier er ikke bra for vårt demokrati! Det viser til alle andre nordmenn at "skrik høyest, lyv mest, glem lovnader fra ifjor og rask til deg mest mulig goodis  til egen fordel" er blitt akseptabelt i vårt overskuddssamfunn.
Det er i denne sammenheng ikke størrelsen på pengebeløp som er problemet - eller at selvforsvarskurs for jenter nødvendigvis er feil.  Det var det heller ikke da en statsråd (Enfrid Halvorsen?) for 20 år siden hadde rotet med noen taxiregninger - og måtte gå fra sin post.
Problemet er den holdningen som mangler og som burde være en helt naturlig del av ryggraden og agerende på refleks i sitt virke !
Vi må faktisk kunne stille sterke og absolutte krav til hederlighet for våre øverste tillitsvalgte !

For neste gang det "utlyses" bredere tildeling av penger til gode formål, så kan vi være sikker på at det skjer "korrekt" - og dermed så er det sikkert 20 andre foreninger som søker om midler. Og vær sikker på at ledere skriver ferre mailer og ansetter en ring av informasjonsrådgivere rundt seg i for å lage "forsvarsfilter" . Men hvis beslutninger i tildelingssaker som dette fortsatt vil være en del av buddy buddy kultur og tildeling skjer med øyne til sine"undergrupper eller politiske venner" - så er det fortsatt ikke bra.
Enten det er KrF, H, AP eller de som har vist seg å være best på overtramp de siste årene, SP og SV !

Så oppsummert så burde Lysbakken fratre umiddelbart som statsråd, men selvfølgelig bli valgt som ny SV-leder om et par uker.
Dette er jo en ren "WinWin-løsning" som medfører et lite håp at SV (sammen med SP) holdes langt inne i den mørke tunnellen og godt  under sperregrensen ved valget 2013 - de trenger rett og slett "timeout - og "stå på gangen" minst en periode..... selv om det vil medføre at Rødt og Miljøpartiet de grønne vil mulig få en oppblomstring samtidig..... og at vi vil se (og høre....) langt mere mistenkelige stille påtroppende nestleder, "skriket fra løkka" Inga Marte Thorkildsen ! Det blir jo en sann prøvelse --))


------------
PS: fra 24/2:
saken går videre, og det er ikke i riktig retning for sosialistene som "påberoper" seg nærmest eierskap til et departement....

Dagbladet offentliggjør fredag e-posten fra Westhrin til den daværende SU-lederen Mali Steiro Tronsmoen. I e-posten lover Westhrin å se på mulighetene som finnes for å få i gang kurs i jenteforsvar.

Onsdag sa Lysbakken til Dagbladet at «det ble aldri sendt noe svar» på e-posten fra Tronsmoen. Han sa også at han hadde lagt fram alle dokumenter i saken.

- Inntatt BLD

Tronsmoen ber i sin mail statssekretæren tenke kreativt og komme med forslag om hvordan SU kan få finansiert selvforsvarskurset sitt.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10078667


--
 
5.mars; det gikk som det måtte. Lysbakken gikk av og dro med seg de berørte assistentene sine.. Sånn sett kommer han  som person styrket ut av saken - og får tid til både å være nybakt pappa og fokus neste året på å bli Leder med stor L i SV.... og bringe demn opp av hengemyra før neste valg.
Overrasket at ikke Inga Marte Thorkildsen tok over BLD - men at Kristin H stepper inn som "vikar-prest" kan jo tyde på at SV planlegger minst 12 mnd utenfor regjeringslokalene foran neste valg..... og jeg vinner en flaske  rødvin på at regjeringen sprakk i perioden før valg 2013....

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10061292

2 kommentarer:

  1. Det jeg håper det kommer mer fokus på gjennom og etter denne saken er hvilke nivå rådgivere + div. politikere har i ballast for å ta på seg og utføre sine jobber. Er det virkelig nok med videregående + div organisasjonskurs innen sin partiparaply for å utføre en slik jobb?
    Har jeg tillit til disse forvalterne uten noen form for jobberfaring i "the real life" på godt og ondt? Tross alt skal de forvalte våre surt tjente og oppsparte verdier og forme vårt samfunn til felles beste på lang sikt. Er da rådgivere i 18-25års alderen det beste kortet?
    Bra blogg Leif. Mvh Jonny

    SvarSlett
  2. I tyskland så er det stort sett professorer og høyskole/universitetsutdannede som er i rådgiver-funksjon" til politikere. Ingen garanti for at det ikke begås feil, men hvis vi mener noe med at utdannelse, kunnskap og erfaring har en verdi, så kan man jo reflektere over hvem som dras inn som rådgivere i de fleste demokratiske organer.....

    SvarSlett