tirsdag 1. desember 2009

Bio-diesel saken i litt historisk perspektiv !

Forrige ukes utrolige politiske sak!!

La oss akseptere og svelge en utrolig klønete politisk håndtering av Biodiesel-saken , og at APs små særstøttepartier mister buksa på tv- og at en slik sak ødelegger folks tilitt til politikere. Det kan jo godt være at i langt grønt perspektiv så er det riktig å unngå å forfordele en drivstoff-løsning. Men hvorfor skjer tilfeldige og vinglete beslutninger i politiske verden gang på gang over tid, uten at noen må stå til ansvar ved neste korsvei?

Det er leit når næringslivets tunge investeringer baseres på 6 ukers forutigbarhet - det er en grunn til at det er lite industri-investeringer i Norge. Bortsett fra der hvor statlige støtteordninger går inn med ulke tiltak da....

I en bisetning fra en trist lastebilsjåfør på TV2 tidligere i uken kom det frem at lastebileierne hadde investert i motor-modifisering for å kunne kjøre mere miløvennlig. Folk tar ansvar og sier; ja jeg betaler gjerne XX kr for å spare miljøet. Med 2 kroner mindre pr liter vil denne miljøinvesteringen betale seg om 1-2-3-4 år. (Jeg har ikke alle tallene tilgjengelig- men slik er tankegangen)

Når regjeringen da fra den ene til den andre dagen øker avgiften, så burde det være en selvfølge at de betalte ALLE kostnader ALLE lastebileiere har gjort for å kunne bruke Bio-diesel. Det druknet i media og selskapet i fredrikstads bekymring over ansatte...

Husker du på 90-tallet hva som skjedde da? Samme sak! En dielselbil kostet 30% mere enn en bensinbil å kjøpe. Fort 50-70.0000 mere, men den var laget for å gå på alt fra parafin, rapsolje, dårlig kvalitetsdiesel og miljømessig diesel som skulle komme (og som var kommet allerede i andre nordiske land) På toppen var det et stempelsystem for å rapportere km-tall og betale avgift som kostet mange hundre mill å håndtere fra Statens Vegvesen. På 2 uker var tidenes hestehandel over, uten kritiske spørsmål fra NAF eller andre; All avgift på pumpene, og totalsummen ble liggende ca 10% under bensinprisen. Tilsvarende med gamle løsning var diesel+km avgift ca 55-60% av bensinprisen. Idag ville det betydd 15000 mer kostnad pr år for en bilist som kjører 50.000.
Jeg husker at jeg skrev brev til NAF og spurte hvorfor de ikke hadde reagert, som landets støttespiller for arme bilister. Der var det lite trøst å hente, tross alt så kostet diesel 10% mindre enn bensin!! At mange hadde investert mere i dieselbilene var jo leit..men prognose på dieselmotor-prisen var for nedadgående da det ble bygget flere slike motorer. Industriens stordriftsfordeler virkeliggjorde muligheten for å øke driftskostnadene til en gruppe bilister! Og landbruket og nyttetrafikk på sjøen fikk jo egne pumper med avgiftsfri diesel fortsatt.

Forrige ukes endelige beslutning for nasjonalbudgettet 2010 kan demed sies å ha vært ganske forutigbar - i all den tid agenadaen er samme avgiftssmerte for alle i Norge- og at man må unngå å etablere avgiftsnivåer som er irreversible hvis de blir for populære... Men faktisk så har vår statsminister lurt mange bileiere for å investere i motor-løsning som skal kunne drikke litt bio&raps. De pengene burde han betale tilbake - til hver eneste med en stor unnskyldning!

Er`e mulig - joda, hvis ikke den taktiske svada om økningen til 5% blanding og støtte til celloluse-biodiesel i 100mio klassen hadde overskygget de "små fakturaene" til Lastebileier Hansen..... Det er det som er det triste og frekkeste i denne saken!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar