lørdag 29. mai 2010

Mens europa bråbremser, luksusstreiker nordmenn !!

Norge er annerledeslandet, og på noen områder er det flott å kunne gå i motsatt syklus enn resten av verden. Lommene fyllt med oljepenger ga oss muskler når finanskrisen slår ned resten av verdensøkonomien. Det er ikke mer enn 50 år siden Norge var basert på sild, poteter og havrelefse! Men dagens streik i offentlig viser en respekt for historien og en mangel på solidaritet med restem av samfunnet, at det skremmer

Resten av europa kommer med store direkte kutt i offentlig bruk, og velferdsgoder til befolkningen blir hardt og brutalt stanset. At alle håper eksport-industi fra europa, til arabia, søramerika, kina vil "dra europa opp av gjørmen" er sannsynlig.
At Norge med bearbeidet vare-eksport vil få store problemer med å vinne disse eksportkontrakter, er sannsynlig. Mulig vi får fair share av offshore-eksport (ingen vil ha ulykker som i mexicogulfen igjen) eller råvare-fiskeeksportmarkedet fremover.

Men når offentlige ansatte går til streik i 2010 så vitner det om en luksus-holdning til sin egen fortreffelighet for å klippe håret til hverandre, som er så usolidarisk ift hele samfunnets behov for å opprettholde konkkurransekraften vs andre "konkkurerende land"

Eller..... ligger det i historien, at forventninger til "kvinnelønn" skal opp-opp-opp har vært kjørt skyhøyt utover alle proposjoner av sentrale politiske miljøer de siste årene?
Hvis du søker med "gravemaskinen" på utsagn fra Arbeiderpartiet under valgkampen - så ligger kanskje årsaken til økede forventninger på dette feltet. Payback time, Jens!!
Det legges faktisk penger på bordet - 1 milliard ekstra utover 3,2% generellt til "kvinneløftet" så mulig Jens har "holdt ord" med de lovnader som ble skapt for 1-2 år siden. Men den utløsende streikegrunnen er om sentralt eller lokal beslutning om fordeling av denne milliarden skal iverksettes..... Snakk om cat-fight mellom fagforbundene... og vi som trodde Valla representerte stahet og kraft-sosialismen??

På noen områder så koster det mere å fordele potten, enn bare å strø det jevnt ut. Som skattepolitikken hvor det krever så innfløkte regler i frykt for at noen tusen mennesker skal betale den ene kronen mere enn gjennomsnittet...

men norske offentlige ansatte har jo ingenting å frykte ved å streike. De får full lønnskompensasjon (70% av lønn- men den er skattefri) fra streikefondene, og med sol og fint vær, uten personlig økonomisk offer, så kan det bli lang streik...frem til de overbetalte lærerne skal på 7ukers ferie

Men jeg som trodde vi hadde nogenlunde likelønn mellom kjønn (en mannlig og kvinnlig lærer har samme lønn), at vi hadde relativ liten forskjell mellom privat og offentlig sektor (ja, når livsløp-lønn inkl. pensjon og avspaseringsregler+++++ regnes med) har fått en ny forståelse for arbeidslivets nyanser;
Noen "yrker" ligger under andre i "lønnsnivå" - og i tilfeller det er flest kvinner i disse, så skal de opp på "gjennomsnitt" nivå.
Sukk...........enda en ny "tvist" som i Animal farm, hvor alle er like, men hvor også noen blir likere!
I Norge skal det altså aller helst være lønn etter alder, og ingen diskriminering mellom tannpleier, rørlegger eller snekker eller geografisk bosted.. Dette blir ikke lett for Rigmor å modellere i praksis! Gjennomsnitt +/- 5% for alle...

Men hvordan skal man verdsette de som er litt mer flinke enn gjennomsnittet innenfor "sin gruppe", eller har brukt tid og kostnader for å oppdatere sin utdannelse etter halvveis yrkesliv for å være forberedt på nye krav i arbeidslivet? Eller er det noe som skal overlates til statsmakten også??

Men hvorfor kan man ikke lage arbeidslivsavtaler som utsetter "konflikten" i 2 år til? Da ville nemlig det vært storkonflikt rett før neste valg- og historien om forventninger og lovnader fra AP ville kommet opp i beste sendetid.... Nå blir nok de brutte løfter fra 2008/9 og med konflikt i 2010 dysset ned under valgkampen i 2013.... og det er faktisk synd!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar