torsdag 27. mai 2010

Sykkelstier uten mening??

Likeså sikkert som våren kommer, øker antall syklende på alle våre veier - og noen heldigvis også på alle de flotte sykkelstier som er kommet!
Men syklister som sykler på bilveien, når det er tom, bred, nyvasket og feiet sykkelsti rett ved siden av, viser en arroganse og utsetter seg selv og andre for trafikkfarlige situasjoner - spesielt stor nå i den vakre våretiden !!

Mellom Røa og Smestad i Oslo ble det for 12-14 år siden bygget ny "vei/fortau/sykkelsti" for ca 100 millioner kroner. 3 års anleggstid, flotte kantstener og enda penere grønne busker og trær kom det jo.
Men ble det 2 cm bredere kjørebane? Eller noen løsning for avkjørsler til eks. Njårdhallen? Av de 100 millionene som ble lagt ned, var vel asfalteringen eneste som gikk i fordel av bilister. Og den mptte jo komme da det var 20 år gamle huller på den gamle veien..
12 år etter står det fortsatt bilkø mesteparten av dagen, men selvfølgelig mest morgen/kveld. Ekstra ille er det blitt etter at Smestadkrysset fikk enda dårligere lys-koordineringer og lengde på bilfeltene for de som skal østover. Da Statens vegvesen ikke har evne til å sitte på krakk noen morgener for å finne ut hva trafikkflyt er, så får vi jo håpe at en av sjefene der flytter til området og føler selv hvilken frustrasjon 25minutters bilkø er - selvom det er pene kantstener og grønne trær å glane på - mens vi venter på Røatunellen som er på vei ut av neste samferdselstrategipakke...!

Men det aller værste er når syklister (ja de med de trangeste buksene, franske reklamer på ryggen og de dyreste offroadere) bruker den knappe veibanen til sin foroverlente "supertråkking". Det er knapt plass til møtende biler, og i de få sekundene bilkøen glir, blir man hengende bak....en sykkel!

Juridisk gjør de ikke noe galt, disse etterhvert MANGE syklende idioter. Mens sykkelstien innenfor ligger flott, feiet og fri for trafikk, så arrogant sykler de i bil-banen. Burde det være noen forskrifter på syklistenes plikter også i vegtrafikkloven? Da kunne jo gutta på majorstua politikammer sitte på krakkene til statens vegvesen og skrive ut bøter...

I københavn er det gjensidig respekt mellom syklister og bilister. Derfor stopper alltid bilistene ved eks. høyresvinger, mens de er trygge for at syklistene holder seg på stier og ikke i vegbane.
Gjør dem det- så er prinsippet "et lite tut" - og de overholder bane, røde lys og andre trafikkregler. Sykler du i 46km/t i indre københavn, blir du tatt og får 800,- i bot! Rett og slett fordi du sykler på deg farlige situasjoner og klarer ikke bremse. Som bilførerens plikter også er tuftet på!
Så- en tut er fortsatt min lille protest mot syklistene som sykler i vegbanen mellom Røa og Smestad, ihåp om at de verste gutta snart tar til fornuft og tenker på sin egen sikkerhet også!
Og her en digital tuttut til veiplanleggerne som aldri lærer å løse flaskehalser med kryss-avkjørsler eller lyskryss-harmonisering...men har sannsynligvis sine bonuser på antall rundkjørsler som de klarer å etablere overalt..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar