søndag 30. mai 2010

Masterplan biltrafikk Oslo vest - bærum - Hønefoss og videre

14 minutter fra oslo /Skøyen til Hønefoss - i standard bil eller buss? Ved å bygge rett infrastruktur kan vi åpne for ny "rand-senterby" som tar deler av befolkningsøkningen i osloregionen - dessuten redusere reisetid og ulykker på en av norges mest trafikerte strekninger - - veien mellom oslo og bergen!

Hovedutfordring;

- E18-drammensveien klarer ikke å bli bredere - eller få særlige flere kjørefelt. Vi køer til vi dør!
- Osloplan 3 begynner å rakne- selv den lille tunnelsnutten forbi Røa som det allerede betales bompenger for...kommer neppe til å komme før våre barn får gravstøtte!
- alltid kø og farlige trafikksituasjoner ved alle avkjøringer på E18 hele veien ut til Asker
- alltid kø og farlige trafikksituasjoner over Røa/Fossum strekket hvis man da kommer seg over et stillestående smestadkryss og kjemper med taita-shorts-syklende racere om veibanen....
- full kaos på alle veier inn til der hvor folk bor i bærum; vollsveien - stabekk - høvik. Tror ikke veien forbi Jarmyra kommer til å ta unna heller, men flott sykkelsti blir det sikkert!
- behov for å "vokse byen" vestover - inkl. bærums verk / lommedalen og Hønefoss som nye nær-områder til hovedstaden. Verden blir "kortere" - hvis byplanleggere kan se langt fremover så er det ok at ikke alle skal bo i Bjørvika eller på Fornebu.. !
- Kaos for helgtrafikk til fjellet og opp R7 fortsetter, med flaskehals Sandvika og Solliehøgda/sundvollen ! -
- Vare-trailer-nyttetrafikk er økende på denne strekningen, kan ikke forvente at tog kan ta over mye av trafikken. Selv med gullbelagte skinner så vil godstogene ikke ta mer enn x% av trafikken i lille, landstrakte norge

Grovskisse løsning Oslo sentrum - Hønefoss ser derfor slik ut;

Ny 4 felts vei, dels i tunnel, dels ved utvidelse av eksisterende veibane. Bruk av "enretnings avkjørsler" innenfor tettbebyggelsen.

Start; Sjølyst/Skøyen ; Inngang tunnel ved Statoilstasjonen.
Man får da en naturlig vestgående 1+1 fils avkjøring etter lokket. Østgående 1 felt går ut i drammensveien. 1 felt går bro over og inn på østgående E18.
Avkjøring i tunnellen til ringveien (Ring3) gjøres ved radiumhospitalet. Kun en retnings avkjørsel - det er plass ved enkelt tilpassing av bensinstasjonene!

Delvis tunnel- delvis åpen skjerming opp hele Merradalen. Tunellen går så inn inn i fjellet før Huseby.
Tunnel med avkjørsel (en retnings) til Vækerøveien. Tar unna holmenkollen- sørkedalen og ullern trafikken
Tunnel videre og ut ved Grini bro på bygrensen.

I åpen trase langs 168 til etter Haga. Nødvendig med 2 avkjøringer for å ta inn/ut bærumstrafikken + Grini/Fossum
Over jordet- inn i tunnell under Gardlaushøgda. Utgraving av tunnel benyttes til leggingen av strekket Grini-Hage.
Avkjøring Bærum Verk/Lommedalen.
Tunnell (1 eller 2) i strekket gjennom nordmarka, til Åsa- og rett inn til Norderhov og kobling til nye R7 strekket.Dette forslaget kan gjennomføres uten belasting på eksisterende trafikk (tenk på Økern-E18-Mosseveien de siste årene) og skape substansiell forbedring for 30-40% av trafikken som idag går vestover på E18.
Dette utsetter behov for E18 utbygging i 50-100 år? Trafikkplanleggerne bør vite.
At Oslo knyttes tids-avstandsmessig nærmere de nye "drabantbyer" Hønefoss og Lommedalen (slik som Lillestrøm/Strømmen har blitt de siste 30 årene på nordsiden- og vestby/ås/drøbak på sydøst) er samfunnsmessig bra- og gir mindre press på strandsone- og markagrense.

At en positive sideeffekter med mindre kø til bærumsbeboere, derav belasting på alle småveier opp fra E18, og at de fleste som skal på hytta i Valdres sparer 1/2-1 time hver vei i helgene, burde også bety noe.
Reisetiden fra Oslo sentrum til Hønefoss på "flytende 2 feltvei" er 14-16 minutter. Forsøker du å kjøre denne veien fredag etter lunsj - tar det minst 1 time..... som regel 1,5! I den grad mindre tidsbruk er både et personlig- og samfunnsgode, og reduserer utslipp av co2 er dette prosjektet innertier!

At det bare er å kjøre inn et "tunnel-graveteam" og la de jobbe i det skjulte de første årene, burde være i god tråd med å beholde annleggsmaskiner og kompetanse her på østlandet - før vestlendingene får gjengen over fjellet til sine grisgrendte prosjekter.... Oslo vest trafikken er det samferdselområdet som har potenisale for størst nyttegevinster - men har en tendens til å bli vasket bort i prioriteringens utslippsvann....

Jeg har spasert fra byen og opp hele strekket til oslo bys grense. Det er minimalt med hus og eiendommer som blir berørt av dette forslaget.
Og ifjor var jeg i helikopter over samme stedet- og helt opp forbi lommedalen. Avstandene og "den rette linje" til Hønefoss er overkommerlig - bare man forstår flaskehalsproblematikk i sandvika og forsøker å få et "helikopterperspektiv" på utfrodringene....

men det er sikkert en fredet slimete sneglefamilie i merradalen eller i lommedalen som klarer å ødelegge denne ideen.... hvis denne overvinnes, ligger det kartskisse på mitt kontor til åpen benyttelse !

1 kommentar:

  1. God idé Leif, fredagene ut av byen til Hemsedal er håpløse både høst og vinter. Kø til Sandvika, kø til Vøyenga,og for ikke snakke om det nye fenomenet, kø fra Sundvolden til "Eplehagen". E 16/R 7 er tross alt hovedveien mellom noges to største byer!

    SvarSlett