tirsdag 21. juni 2011

Brent bacon i helsevesenet!!

2008/2009 var det fullt pådrag på svineinfluensa, og lille norge kunne ikke "melde seg ut" av den store verden.  Et stort legemiddelfirma fikk en flott ordre på 6-700. mio for å sikre verdens rikeste innbyggere mot en pandemi. Verdens rikeste land bremser ikke med å sikre sine verdifulle skatteydere, må vite...

Som observatør fra sidelinjen, var det ganske pinlig å se tregheten i helse-beredskapen for denne "svinepesten".
Det gikk jo måneder fra de første oppslag til noe i det hele tatt ble gjort.  Og da sto folk   rådløse  timevis i kø for å få en vaksine som ingen visste om virket eller hvilke bivirkninger den hadde.
At 70% av norges befolkning klarer å avlegge valgstemme iløpet av  en dag - men hvis det virkelig "brenner" så er det kun et par prosent som får en vaksine.... kan man jo reflektere over!

Godt var det at reforhandling med leverandør som altså leverte veldig forsent, medførte at vi Norge betalte for 30%, og at vi donerte 10% til land som ikke kunne kjøpe denne rimelige dyre internasjonale vaksine.
At vi burde gitt bort 50% som aktiv bistands-bidrag istedet for å kaste 200 millioner på destruksjon  3 år etter, gir vel også et signal om ikke å "sløse" ved neste korsvei

Men i etterkant av hele saken kommer det som er mest oppsiktsvekkende; jeg har lett og spurt etter, men ikke funnet noen skikkelig evaluering av hele pandemivarselet som er gjort med folk "utenfra" det offentlige helsevesenet.
En evaluering er gjort, og resutlatet ble i våres presentert på dagsrevyen, men dette var gjort med interne Helsevesen-resursser som var "ryggdekkende" for de ansvarlige.

Hvor er politikerne når en oppsummering og evaluering skal gjøres - noen burde jo lære av alle de feilene som var mulig å begå? Er de redde for å stikke fingern borti i et infisert helse-bol som er kontrollert av den gamle garde i hvite frakker?? Det ligner da ikke de eksonerte medlemmer av helse&sosialkomiteen..
Hvis ikke man drar lærdom av en slik pandemivarsel, og legger opp en fremtidig beredskap som gjør det mulig å f.eks vaksinere svake/utsatte grupper den ene dagen, og resten av befolkningen neste dag eller helg, så er det noen som snart må lære seg å tenke "utenfor" byråkratiboksen.....

Her lukter det brent bacon i stort omfang!

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=10094026

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar