onsdag 1. juni 2011

Narko selvmål!

Gårsdagens start på valgkampen med forslag om å sende narkolangende asylsøkere rundt til kommunene (eller tilbake til asylmottaket de skal oppholde seg i) er ganske utrolig av de gusjerødgrønne med  Stoltenberg og Storberget i front

Det er bra at knarklangere som tilbyr både barn og oslos ordfører knark under vaterlandsbroen kan arresteres lettere - det skulle vel egentlig bare mangle!
Men løsningen med å sende dem ut til distriktskommunene kommer kun til å etablere et nytt nasjonalt narkotika-salgsnettverk - og spre hele distribusjonsapperatet så mye at politiet vannskelig kommer til å få grep på denne omsetningen i fremtiden.  Snakk om selvmål!

Det er en grunn til at danmark i 40år lot narko-omsetning foregå i Christiania, da vet man hvor de skal starte å spane, lete og følge etter de som er rene profitører - ihvertfall av de harde stoffene.
Hvis Jensemann tror at det er mulig å sende narkotikaspanerne rundt i hele landet for å jage et landsdekkende distribusjonsnettverk - og redusere narkotikaproblemet som vil øke med dette forslaget, får han følge opp med nye friske bevillinger. Det er det vel ingen som tror ha gjør!

MEN, kriminelle asylsøkere er jo bare en del av problemet med narkotikahandelen.
I Norge er det 40-50.000 mennesker med ulovlig opphold. En stor andel av disse må livnære seg med kriminalitet, antagligvis noe narkosalg. Selv om Storberget sender 4-5.000 av disse ut iår, vil det gå 10 år før alle er ute - forutsatt at ikke noen flere kommer inn, eller de utviste kommer tilbake....

Sånn sett er den nye varslede loven ikke nok til å løse problemet som allerede befinner seg i norge! Vi trenger felles lovverk og praksis for å få bukt med hele problemet samtidig! Kun da vil hovedproblemet med tilgangen til narkotika for våre barn reduseres!

Så eneste som vil nytte er å responsivt internere alle pågrepne kriminelle som ikke er norske statsborgere på oppsamlingsplasser som Trandum, både kriminelle asylsøkere og ulovlige innvandrere. Der kan man opprette en egen politivakt-domstol - administrert under tingretten som fortløpende kan dømme for denne type lovbrudd. Sikkert dumt for advokater som lever godt på ankeprosesser og trenering av helt enkle lovbruddsaker, men saken i seg selv er viktigere enn advokaters egne økonomiske interesser....
2 gangs domfellelse for asylsøkere = utvisning tilbake til opprinnelig region - nærme men ikke for nærme det landet  de "har flyktet fra"....
Deretter kan Storberget minst dobble antall fly ut av landet - som alternativ til "taxi" ut på landet slik forslaget som diskuteres i stortingets spørretime idag tilsier.

Men det er jo viktig ved ut-transport å unngå  å sette dem av på en flyplass så de kommer tlbake til Gardemoen før følgevaktene. Storberget må derfor kjøpe fengselsplasser i de aktuelle regioner- og støtte dermed oppbyggingen av fengselsvesenet i romania, kosovo, Irak, Sudan, Asjerbakstan etc.
Dette er bistand i praksis, hjelp til selvhjelp og reduserer dramatsik kostnader for å holde på de kriminelle. Det er ikke vannskelig å lage en digital kontrolløsning som sikrer at penger flyter så lenge personen er inennfor lokale fengselsmurer...

At kriminelle asylsøkere må sone nærmere sitt eget opprinnelige hjemland får så være et gjesp når de drar frem menneskerettighetformuleringer, et opphold i Halden hotellfengsel skremmer neppe en albanier på "flukt" til å selge dop til små barn og ungdommer i oslo. Hvis konsekvensen var å sone en norsk dom i et fengsel i "regionen" f.eks i Serbia, ville vi kanskje ha skremt disse kriminelle bort. Ihvertfall neste generasjon, fettere eller "kammeratene" - vi vet jo at adferd går i "arv" og miljø-linjene!

De kriminelle asylsøkere ødelegger for de asylsøkere som virkelig trenger beskyttelse - og sunn fornuft vil si at det er dem vi skal bruke resurssene våre på - og ikke de kriminelle enten de får "lov" til å være i oslo, eller blir sendt til distriktsnorge for å bygge videre opp sine narkotika-distribusjonsnettverk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar