lørdag 25. juni 2011

Kreftbehandlingsgarantien - hvor bra?

Igår stod Anne Lise Ryel, generalsekretær i kreftforeningen frem på TV og var strålende glad for at de gusjerødgrønne med Jensemann i spissen kunne "garantere" at sykehusene satte igang kreftbehandling senest 20 dager etter at diagnosen var stillt, og "rekvisisjonen" sendt inn til de hvitkledde administratører på våre sykehus.
Det alene er jo overveldende fantastisk godt nytt - så jeg burde holde meg borte fra å reflektere ytterligere over hvor bra dette egentlig er.... - men etter en dags tanker så vil jeg nok si at jeg ikke er helt overbevist om at dette løser "det viktigste" og alle de utfordringer  denne gruppen pasienter har...  

- målstyring og ambisjoner på kritiske nøkkel-forhold er bra at kommer opp, at det er transparente mål som er lagt for  pasienter og de som skal levere. Pendel fra prosessorientering tilbake til litt mer målstyring er kanskje bra.. Det gir en tydelighet på hvilken kvalitet vi skal forvente at også denne delen av offentlig sektor gir. 
- Jeg skal unnlate å si at Fremskrittpartiet foreslo innføring av behandlingsgaranti i kreftomsorgen for 14 dager siden, men at dette ble nedstemt av AP, SP og SV. Det var vel ikke svelgbart formulert da, eller så hadde ikke Jensemann hatt tid til å se på TV2-reportasjene om sen diagnostikk eller behandling i sin nesegruse beundring av 5 dagers hurtigrute-program.... Men nå starter valgkampen - så da gjelder det å ha lagt ut litt god-agn...

Min bekymring er først og fremst at leger, fagforeninger og rikssynsere står frem i media umiddelbart  og klager på at det ikke følger penger med en slik ambisjon. SKAM DERE!
Profesjonsforkjemperne snakker om at prioritering må gjøres for å innfri målet som er satt, og lurer på om sykehusene som jo har så mye å gjøre vil klare dette..... Det er jo helt feil!

Det blir altså ikke plutselig mange flere pasienter med kreftdiagnose over natten. Den grunnleggende kapasiteten er på plass, det er bare å innføre noe som heter RESPONSIVITET på inngående helsekø. Dette må og bør ikke forveksles med det som kalles prioritering engang!
Her er det snakk om å innføre kontroll på at alle som har fått en diagnose ikke havner "i den glemte kø", samt være fleksibel på behandlingstid (dag/kveld/helg) hvis det plutselig dukker opp et par pasienter ekstra.. Komme ajour - og gjøre jobben ! ingen unnskyldning !

At det er stor risiko for at våre helseinstitusjoner kommer til å finne finurlige måter for  å "snyte", manipulere og forsinke endelig diagnosestilling på de 250 ulike kreft-former, skremmer litt
Hvis det er noen hvite frakker som med øyne stirrende for mye ned i datasystemet (så lenge det er oppe), og med sine pølsefingre finner ut hvordan man balanserer antall diagnoser, tidspunkt og "ledig behandlingskapasitet" - slik at verden ser bra ut for dette mål-indeksen, ville ikke det forundre. Det var jo dette som ble gjort på Bærum sykehus for et par år siden, og det er ikke enestående sted hvor sannheten skjules for å tilfredstille "kravene".. Kreativiteten for å innfri målene er stor - og når bukken passser havresekken....

Men det er vel på diagnose-delen man først og fremst burde hatt målsetninger om respons og pasientgaranti. Jeg er sikker på at det kan være vannskelig og noen ganger umulig å stille riktig diagnose på sykdommer som langsomt utvikler seg, men ved å måle responsitivitet på det som er "i pipeline" så vet man hvor i tunnellen denne 1/3 av pasientene i norge befinner seg. Det i seg selv er et fremskritt som fortjener honnør!
Kanskje nye innovative personlige helse-målingsmetodikker som folk kan utføre selv (mHelse) vil bedre diagnosearbeidet, og vil kunne gi bedre bakgrunnsteppe for diagnosering i fremtiden. Og at pasienter kommer med tall-fakta om helseverdier på en datafil  istedet for 2cm printout av googlet internettinformasjon om "sin egen sykdom" vil sikre bedre helse for oss alle sammen..
En raskere diagnose, umiddelbar behandling og raskest mulig tilbake til det "vanlige" livsmønster burde være i alle, ikke minst finansministerens interesse.

Så litt sunn skepsis ved at de innfører måling på en liten del av sykdomsforløpet er det vel lov til å ha! Den delen hvor målet kanskje skulle vært under 1 uke... (jeg vil tro 20 dager er i realiteten definert som 1 kalendermåned også...)  Det er hele behandlingssiden som er viktigst- selv om Stoltenberg  forsøker å skåre noen billige valgkamppoeng før han reiser på ferie... 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar