fredag 22. juli 2011

Beskytt svartfisken !

Politiet på østlandet har i sommer gitt 3-400 forelegg til folk som setter ut teiner for å ta skageraks hummer - en art som er totalfredet frem til 1. oktober.  Dette er veldig bra og vi skal være lykkelige for at ikke denne oppgaven faller igjennom "prioriteringen" av alle politioppgaver .

Denne prioriteringen av å beskytte svartfisk er viktigere enn å kjøre skjærgården rundt for å se at idioter til sjøs bruker redningsvest eller holder fartsgrenser og alkohol-nivå midt på natten....La oss håpe at politibåtene også har et øye med de fiskerne som tråler opp hele sjøbunnen med jevne mellomrom. Dette skjer utenom fellesferien og krever ikke overtids-betaling for politi-myndighetene...

Om aksjonen denne sommeren er tuftet på fiskernes interesser for at ikke alt blir tatt opp før fangstperioden kommer, eller om det er utfra det faktum at  hummerbestanden er for lav og  størrelsen er for liten - vet jeg ikke. Men viktigheten blir ikke mindre for det! Hummerbestanden i skagerak burde totalfredes i 4-5 år for å bli bærekraftig igjen!

Det ER bekymringsverd at bestanden går ned, sannsynligvis grunnet overfiske - samt at skall-sykdom er varslet kommet fra canada. Krysning av norsk og oppdrettshummer/amerikansk hummer er heller ikke bra og vil mulig ødelegge en av verdens beste råstoff.... den norske villhummeren!
Når vi vet at det neppe skal mere til enn en enkelt "miljøsabotør" som kaster ut en bøtte med kongekrabber fra nord, til å legge skagerakbassenget dødt for svartfisk ila noen år, skremmer det oss som både elsker det maritime liv og fisk med klør! .

Hadde vår fiskeriminister snakket med justisministeren (samhandling-tips) så kunne de slå 2 fiskefluer i ett;
- Totalfredning av skagerak-og oslofjord hummer i 5 år
- Fjerne kvoter på kongekrabbene og få gratis transport til østlandet for å dumpe dette skadedyret til 100kr kiloen.

Jeg er sikker på våre etterkommere ville satt pris på en slik miljø-forvaltning av havets dronning!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar