mandag 22. august 2011

Parkering og trenering fra Statsråd Kleppa ?

Mer enn 2 år er gått siden samferdselsdepartementet satte ned arbeidsgruppen for å få frem nye, felles parkeringsforskrifter. Er det lov å være forbauset over fremdriften i dette utvalget?? Burde noen snart fortelle sannnheten om hvorfor de ikke klarer å komme frem til felles parkeringsforskrifter???

Mens denne arbeidsgruppen fra 2009, hvor flertallet består av særinteresser (private parkeringsselskaper etc), jobber på overtid siden planlagte rapport skulle legges frem sommeren 2010, så driver det forstatt grov forskjellsbehandling og unødvendig trakassering av landets parkerende bilister.

Dette burde vært satt opp på "kommunevalg-agendaen" iår - og noen skulle stillt politikerne til veggs om hvem som tjener på at nye, klare parkeringsregler for alle aktører ikke fremkommer. Forslaget og ordlyden til nye parkeringsforskrifter ligger inne i departementet allerede, og vil med enkle krav til bransjen fjerne 500-800 millioner i parkeringsavgifter raskt og effektivt...uten at det blir endrede realiteter (eller farligere parkering) for parkerende. Vi fjerner rett og slett alle parkeringsfeller og tvilsomme måter å ilegge avgifter på!

Med enkle middler og en enkelt setning ville 70-80% av alle parkeringsbøter vært unngått!
Med departementets unnfallenhet vil de til slutt bli tatt til inntekt for å  ha beskyttet norges mest uregulerte cowboybransje, de som tjener grovt på en fortsatt etisk tvilsom parkeringspraksis..
Imens ser vi ulike praksis og løsninger i landets kommuner dukker opp, alt for å forvirre videre  parkerende besøkende bilister og fortsette et mer enn tvilsomt parkeringsregime i hele landet....

Dette er ikke bra, og Magnhild Kleppa burde vise styrke snart og få dette arbeidet på rett spor!

Pressemelding, 17.07.2009
Nr.: 101/09

Felles regler for parkering skal øke brukervennligheten

- Det skal utarbeides felles regler for parkering på offentlige og private parkeringsplasser. Dette skal gi like regler når det gjelder skilting, reaksjoner ved regelbrudd og rett til å klage til en felles klagenemnd. Blant annet vil det koste like mye uansett hvor bilistene feilparkerer. I tillegg legger Samferdselsdepartementet opp til å styrke rettighetene til forflytningshemmede med parkeringskort, og å bedre tilretteleggingen for elbiler på parkeringsplasser, sier statssekretær Guri Størvold.
- Felles regler for offentlig og privat parkeringsvirksomhet skal bidra til å gi bedre kvalitet på tilbudet til bilistene, og reglene vil være viktige for å luke ut de useriøse aktørene i bransjen. Reglene skal legge til rette for like konkurranseforhold og klargjøre kommunens rolle som myndighetsutøver, sier Størvold.
Samferdselsdepartementet setter nå ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide nærmere felles regler for parkeringsvirksomhet. Arbeidsgruppen skal følge opp forslagene i rapporten ”Ny felles parkeringsregulering?”, som ble framlagt og sendt på høring i 2006. Arbeidsgruppen skal levere sine forslag til Samferdselsdepartementet innen 1. juni 2010, før de sendes på alminnelig høring. Forslagene vil føre til lovendringer og må derfor behandles i Stortinget. Det tas sikte på å innføre de nye reglene i 2011.
For flere opplysninger – se:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar