onsdag 24. august 2011

Magnhild Meltveit Kleppa da !!!!

Norge overgår sverige i veibygging - og bruker flere penger enn svenskene på veitiltak...!

http://www.nationen.no/2011/08/22/politikk/vei/samferdsel/bompenger/investeringer/6843879/

Har de ikke analyse-kompetanse i samferdselsdepartementet?
Eller gode rådgivere for hva som en statsråd kan skryte på seg - selv i en valgkamp!
Det beste med utsagnet er at hun lover at i fremtiden (tolker som etter hennes avgang senest til valget 2013) vil det dryppe milliarder inn i veibyggingen!


Norge bruker mer enn sverige på veier..... bare det at investeringsbehovet har avtatt i vårt naboland der veiene er brede, fler-filet og rette/oversiktelige/trafikksikre  i betydelig større grad enn det er i norges veinett!
Danmark lagde sin H-strategi i mellomkrigstiden, Sverige sikret etter krigen sitt riksveinett med godt fundament /ekstra pukk/avbøyning for drenering for å redusere vedlikeholdskostnader i fremtiden, mens Norge fortsatte med å utvide 1 og 1 meter av sine krøtterstier - som i dalbunnen er som skapt for telehiv og ulike ras fra åsene! Men flotte rundkjøringer og pene kantsten - der har vi endelig slått svenskene....
Over 4 år  - 2006-2010 sammeligningsgrunnlag på investeringer som i nasjonalplan horisont er på 10-20 dobble ? Stryk i metodikk på bachlernivå!
Sverige har jo ferdigbygget ut de siste 40 årene sine store prosjekter. Nå prioriterer de jernbanestrekk med høyere hastigheter, mens vi bruker pengene til å få noen lys i oslotunnellen til å lyse riktig farge! Og glemmer å ha redunans utenfor flaskehalsen?

Eneste som "henger igjen" hos våre naboer er siste milene på strekket uddevalla til svinesund - og det er fordi Norge ikke klarte på 30 år å bestemme seg for hvor den nye grensebroen skulle ligge, slik at svenskene prioriterte andre strekk frem til nordmennen tok sine beslutninger.....

Kleppa tar også med veiprosjekter som er bompengefinansiert! Litt frekt? Vi trenger ikke at hun skryter på seg det vi bilister må betale direkte til den sorte asfalt! -Hold deg til skattefinansiert veibygging, og skam deg for at dette er en ørliten del av de 50-60 milliarder som tas inn fra bilister hvert år !

Dette er virkelig utsagn en politiker fra landets bondeparti verdig !
Er det tilfeldig at det kun var eget organ Nationen som kunne være talerør for dette vrøvlet?

Vi får håpe at partikollegaer i dette bondepartiet  ikke blir opphisset og fristet til å komme med trustability agurker som dette... nå i disse valgtider..

Borten Moe; "Norge investerer mer i olje-sektoren enn det svenskene gjør "
Narvarsete;  Kommunal eiendomsskatt skal gjelde for alle - også landbrukseiendommer 
Borten Moe (repeterer gammel SP utsagn) Norge har europas billigste strøm, så la oss få strømkundene til å betale nye ledninger til europa, så vi kommer opp på et riktigere nivå!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar