tirsdag 11. oktober 2011

Tykk dieseltåke gir håpløs miljødebatt !!

Midt i den "kulde-smog" debatten så dukker diesel-bilene over natten opp fra "plussbiler til minusbiler i miljøregnskapet"!!  Da de "overfølsomme" allergikerne ikke kan få vedtatt politisk stans med pollenspredning - eller har mere røyke-lov-grenser å innføre, så gyver de løs på den del av bilparken som inntil "forrige uke" har vært på den "positive"siden  i den politiske prioriteringen de siste årene....
Greit og modig gjort av politikerne å svelge kameler og korrigere feil avgiftsinnføring som er gjort siste årene. Men problemet er at vi i den offentlige debatten vil sikkert se mange "synsere og tåper" som kaster seg på debatten og kan gjenbruke sine gamle holdninger, -ismer  eller fanesaker.

Det er til å bli skremt av hvor tyktflytende denne miljø-diskusjonen er iferd med å bli - fra media til stortingets talestol, med "syklende- småbarnsmor-i-tidsklemma- Thorkildsen" fra SV på foreløpig topp blandt de politiske uttalelser.
Hun mener sykkelstier og ytterligere blokkering av (diesel)bilene vil hjelpe på problemet og at alle kan sykle til barnehager før de stenger.... i januar og februar måned! Hvor lenge siden er det hun var utenfor Grunerløkka og nord for ring 3???? Hva med en foreldrepermisjonsperiode til ??

At dieselbiler fra å være "redningen" blir "verstingen" på under et år kommer til å bli en stygg ripe i de gusjerødgrønnes miljø-historiebok, på linje med den industrielle avgifts-forutsigbarheten vi så i etanol-saken i Fredrikstad for et par år siden.. men det er jo politisk korrekt å erkjenne sine feil (eller skyte på embetsmennene) - bare man finner en god løsning på det "messet" man selv har satt igang! (Diesel ble "saliggjort" under Kristin Halvorsens tid som finansminister og Erik Solheim som miljøminister)
La oss håpe det blir tilfellet denne gangen, at politikerne er istand til strakstiltak og at de ikke fristes til å lage tåka enda tjukkere! Det pålegges både riks-politikerne men også de ansvarlige større by-politikerne å holde hodet kaldt og klart!

Problemet med "stillestående forurenset luft" dreier seg altså om storbyene, og kommer de 4-5 dagene på vinteren som kulden er ekstrem, ingen vind-trekk klarer å passere forbi BarCode i Bjørvika og bilkøene er laaaange fordi kjøreledninger på togene faller ned og T-banen er frosset fast i sporvekslene - så altfor mange må kjøre til jobb - ikke fordi det kommer mye snefall (det sner jo ikke når det er virkelig kaldt). 

På kort sikt løses dette kun ved å hindre mest mulig biltrafikk på disse dagene. Like det eller ikke....

2-3-4 doble bompengeavgiften disse få dagene - organisert over politisk pålegg til A/S Fjellinjen. Deres IT-løsning er helt sikkert laget for "dobble klipp og enda litt mer" og bør kunne være ok på noen uker!  
Dette vil sikre at de som kan  være hjemme er hjemme disse dagene med "hjemmekontor", eller de som ikke absolutt må kjøre med sin bil inn til oslo eller bergen den varslede dagen, endrer sin adferd allerede vinteren 2012! .
Varsel gis via media 2 dager før - såpass burde metrologisk institutt kunne klare - og bekreftelse om det blir 2-3 eller 4 ganger bompengeavgift senest kl 21 dagen før....
Avregning skjer gjennom eksisterende "klippe-kort", og pengene kreves inn til kommunens miljø-fond - eller øremerkes ny asfaltlegging i etterkant !
Det å stenge for en type personbiler, eller oddetallsløsninger er nærmest håpløst å følge opp!
Samtidig kunne man lage "gratisdager" med kollektivtransport på disse få kalde dagene.... hvis man er sikker på at kjøreledingene ikke detter ned eller TBanen fryser fast i sine spor da...Rekrutere nye brukergrupper heter det....

Og kanskje stanse all varebil/tungtransportkjøring innenfor ringvei 3 for å stanse svevestøvet: må jo kunne bruke parkeringsbetjentene til å følge opp med bøtelegging på disse dagene...

Da har man innført noe som hjelper på disse dagene hvor det er et problem - ikke noe som skaper hoderysting og frustrasjon for "heløe norge" hele resten av året!

At man på lang sikt vil og kan måtte gjøre flere "smartere" politiske beslutinger, er åpenbart, men da må det først helt andre folk med ny kompetanse inn i samferdsel-systemet ! Folk som ikke  har "bonus" på å "finne nye bil-blokkerings-metoder", enten det er innsnevringer, firkantede rundkjøringer eller bredere fortau hvor ingen går eller sykler...

Trafikkflyten må etableres; Forurensing blir verre fordi biler står i kø - og bilkøer i storbyene vokser fortsatt  fordi ingen samferdselsplanlegger forstår hva begrepet trafikkflyt er og hvordan et moderne veinett inne i, samt  inn og ut av våre "små  landsbyer" slik oslo, bergen og trondheim er - må designes ! Dette inkluderer smarte lyssignaler, enveis-veier og 2fils kjøremønster !

Incitament for salgsprisene på hybridbiler: Fjern mva eller halver motorvognavgifter på disse i 10 år - forpliktende goder mht bussfilkjøring eller parkeringsplasser må blir langsiktige og forutigbare løfter! Frem til da, legg en 50-100.000 fordel inn i denne type biler nå! Eller erkjenn at disse bilene har et tvilsomt total-utslippsregnestykke, og korriger incitamenter for det!

Vrakpantavgift for dieselbiler økes til 10-20.000 som vil fjerne alle eldre dieselvrak....men kanskje det ikke er disse som forurenser mest.. Hva med lastebiler og østeuropeiske trailere på tjærediesel som ligger i usikrede tønner på lasteplanet????
Etabler heller et nytt avgiftsregime for kjøretøy som er solid ut fra fremtidens perspektiv, ikke som er et lappeteppe som startet i 1917 - og som snart har så mange om-og-dersom-hvis-og frem-til fall bestemmelser laget av tilfeldige lovgivere gjennom snart 100 år! Salgsstatestikken i Norge er jo et resultat av tilfeldige cm eller mål på bagasjerom eller hk som snart kan "justeres" mens man kjører..

Slutt å forfølge folk som forsøker etter beste å parkere ufarlig i storbyene - bruk trafikkbetjentene til noe fornuftig istedet for å følge opp parkeringsfellene - bygg om 2-veisgater til enveis med 90graders parkeringer istedet for! Sørg for å rydde veiene for sne raskt - slik at folk ikke trenger å kjøpe SUV dieselbiler for å kunne parkere på de isete/sneete/hullete parkeringsmulighetene i byen!  Folk kjører jo rundt og rundt på majorstua unødvendig i 15 minutter og forurenser stort før de finner et sted å parkere!

Kollektivtransport og penger til dette er jo prioritert allerede, så det er jo bare å sette inn flere busser, trikker og tog etterhvert som denne trafikken øker! Doble hyppigheten kan jo ikke være vannskelig- bare man handler inn matriell med leverandører som ikke krever å betale bestikkelser.....

Sykkelvei-nett som er gjennomgående og ikke stanser opp (vil ikke hjelpe mot forurensning om vinteren) men må på plass allikevel ! Pukk opp og asfalter veiskuldre- og midtrabatter - og forby syklister å kjøre i veibanen hvor bilene skal "flyte" for å hindre pollution!!!!

Vannskeligere er det ikke - men kanskje politikerne øyner muligheten for å slå flere mynter sammen  på  avgifts-iveren  - det kan man jo lure på når man leser dagens aviser og ser på debattene i TV-ruten!

Det de burde gjøre var å legge seg helt flate og be om unnskyldning til den norske befolkning som har investert etter deres råd om dieselbiler - og  for at de nok engang innenfor miljø og samferdsel klarer det kunststykke å være så faglig svake at de vakler på sine veltopeder inn i fremtiden - med en  forutsigbarhet som en lottokupong....

----men det er jo ikke første gang vi dieselbilister blir "flådd" - hvem husker ikke da de innførte avgiftsendring på begynnelsen av 90-tallet - og dermed med et pennestrøk dyttet minst 100.000 i kostnader over på de som allerede hadde kjøpt dieselbil og basert seg på totalt sett 40% rimeligere driftkostnad...  Og at NAF var innvolvert i denne hestehandelen og forholdt seg tause da statsbudstettet kom - lurer på om det ikke var en hedemarking som finansminister den gang også...!!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar