mandag 4. januar 2010

Fra 700 kroner i parkeringbot til 60.000 motsatt vei !!

Idag, 4.januar-2010 tar Namsmannen i Oslo, utleggsforretning i norges største parkeringsselskap, Q-Park A/S.

Den rettskraftige dommen som ligger til grunn har sin årsak i at jeg som privatperson fikk en svært overraskende parkeringsbot på kr 700 vinteren 2007.
Etter 3 runder i rettsapparatet hvor jeg fikk medhold hver gang, krevde jeg de faktiske og relle egenkostnader på kr 27.988 dekket i desember 2008. Fra første klage hadde jeg vært åpen om hva/hvilke kostsatser som jeg ville kreve dekket av selskapet.
Etter nye runder i forliksråd, tingrettsbehandling og ankeprosess fra QPark sin side, ble mitt krav endelig rettskraftig 16.september 2009.
Q-Park haddde brukt alle ankemuligheter- og tapt hver gang. Uten snev av tvil i noen rettsinstans - klarere kan vel ikke det sies at de både ila feil parkeringsgebyr, og at jeg hadde krav på dekning av faktiske kostnader i en langdryg prosess som strakk seg over 2,5 år.
Prosessen med utleggsforetning ble i september 2009 overlatt til advokat, og i november 2009 ble varsel om utlegg av gyldig krav på kr 54.695 + renter sendt selskapet.
Da pengene ikke er kommet til min konto pr idag, så antar jeg namsmannen vil ta beslag i selskapets aktiva eller i kontoer som medfører full stans i alle selskapets transaksjoner fra 4/1-2010.

Jeg er en ganske vanlig oslobilist som har et sporadisk behov for å parkere min bil i denne byen. Gjennom årene har jeg sikkert fått bøter som fortjent, men antallet bøter som er langt utenfor enhver fornuft, har økt dramatisk de siste årene for meg og andre bekjente. Det er jo snart ikke mulig å parkere i denne byen, og man må lese/tolke/måleopp hvor man forlater bilen hver eneste gang! Noen ganger blir man rett og slett "lurt" inn i en ren musefelle, som altså skjedde meg vinteren for 3 år siden.

Nok er nok tenkte jeg, dette var nok en typisk parkeringsfelle hvor skilting var misvisende, parkeringsvakt satt i bilen og ventet på sine ofre for å løpe ut fra sin varme bil og legge boten på ruta så fort jeg var ute av synsfelt. Det er MANGE slike tilfeller i oslo hver dag. Men folk gir opp og betaler disse bøtene for å ikke bruke unødig tid og resursser. Jeg ble fortvilet, sur og rimelig forbannet på det som hendte og ville ikke kaste bort penger til et slikt selskap. Saken var så opplagt at jeg ikke engang ønsket å bruke advokat i den efterfølgende årslange prosess. Kamera og noen timer på PC holdt.. Hadde tross alt betalt på automat, lagt kvittering synlig i rute og skulle innom bydelskontoret i 4 korte minutter. Jeg valgte derfor å kjøre denne saken videre "to the bitter end" med tilsvarende våpen som det parkeringsselskaper og deres outsourcede inkassoselskaper gjør. Og gjennom nesten 3 år manøvrere klar av alle de "blindgater" som parkeringsselskap og rettsapperatet forsøker å få deg inn i. Det har vært en slalom reise i paragrafer, rare bestemmelser og flere kjempehull å styre unna enn de som allerede er i oslos veinett...(og det er ikke få)

Jeg sitter med de gode råd for hva folk som har fått slike feilaktige bøter bør gjøre i prosessen, som kan gi økonomisk rimelig dekning for bryderi, ekstra arbeide, samt kanskje få satt en stopper for en svært dårlig praksis som går så til de grader utover vanlige lovlydige parkerende bilister i oslo by.

Gjort på riktig måte er det fullt mulig å få sine faktiske kostnader dekket (selvfølgelig utover advokat) og for at det skal være en rettferdig konsekvens overfor parkeringsselskapet når de sprer om seg med bøter i alle retninger. Jeg har ihvertfall håp om snart å dekke inn nesten 60.000, som skal gå til "LWE parkeringsgebyr-fond" !
Jeg har historier som viser hvordan parkeringsbransjen gjennom parkeringsklagenemda på en uredelig måte spiller parkeringsofre SjakkMatt, og hvordan forliksrådet forsøker å få partene til å dekke egne kostnader, alternativt at tapende part dømmes til å betale advokatkostnader. Som om det dekker den ergelse, tidsbruk og gir motivasjon til folk å si fra om bøter som åpenbart er feil ilagt..

Jeg er av den oppfatning at parkeringsselskaper (private eller trafikksjefens etat) som feilaktig ilegger folk parkeringsbøter, må være forberedt på å dekke relle faktiske kostnader, samt i fremtiden mulig erstatning for tort og svie. Det er ikke nok å "ettergi opprinnelig bot på 700,-" når man skyver så mye press og ekstraarbeide over på vanlige folk. Det hardkjøret som brukes for å kreve inn penger, med inkassoselskap, tungskodde advokater, truende brev og risiko for å ødelegge folks kredittverdighet, er en ofte tung belastning for vanlige folk. Det å bruke 1/2 dag i forliksrådet for å forsvare seg mot et slikt oververgrep, koster tid og penger! Så det er jo ikke rart at folk gir opp og lar parkeringsselskapene fortsatt få herje vilt i byen vår med sine tilfeldige parkeringsbøter!

At selskapet Q-Park i tillegg neglisjerer en rettskraftig dom, og unnlater å betale til privatpersoner gyldig krav, viser hvilke forretningsmessige prinsipper de etterlever, og jeg synes de burde stå til ansvar på det. At det går så langt at jeg som privatperson må be namsnannen å ta beslag i sannsynligvis et av norges mest lønnsomme selskaps aktiva/kontoer er ganske utrolig.

Som sikkerhet for deres betaling av mitt krav har jeg sagt at jeg er villig til å ta beslag i alle bilnøkler til tjenestebilene til selskapet, men jeg antar namsmannen kun sikrer seg beslag i selskapets bankkonto.
Det hadde ihvertfall sikret at de overivrige parkeringsvaktene måtte patruljere noen dager til fots, for å dekke inn sine bonuser i det nye året! En liten glede i frustrasjonen over at de neglisjerer betalingen....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar