fredag 8. januar 2010

Litt syk diskusjon om sykdom??

Kveldens NRK debatt fra Litteraturhuset i Oslo gir flere spørsmål enn svar. Alle er enige om at sykefravær bør ned, men diskusjonen blir på en måte arena for å flagge sakas og organisasjonens standpunkt. Enten det er SU, legestanden eller forskningen. Hver for seg fornuftige synspunkter, men noe nærmere løsning kommer man ikke.

Skal en diskusjon bli bra, bør man spisse den inn i 5-10 typiske grupper av arbeidstagere, og de typer sykdom det gjelder.


Korttidsfravær er lite relevant for en lang rekke arbeidstagere. Du får hverken mindre salgsbudsjett, endret deadline på rapporten eller utsettelse av regnskapsavslutningen om du er snufsete en dag eller to. Om du er i jobb hvor du er 100% avhengig av fremmøte så blir det litt annerledes. Jeg tror faktisk folk føler ansvar overfor kolleger som må trå til ekstra. Men hvis det er "innarbeidet at det alltid er en borte" så forsvinner selv-disipplin og solidaritetsfølelsen.
Hvorfor helsefolk er dobbelt så syke som kontorfolk i finans/forsikring (SSB des.09)

Hvor mange % av mellomtidssyke ville vært raskere tilbake i jobb hvis helsevesenet ble styrt og betalt med målstyring istedet for prosessstyring? Å agere raskt i helsevesenet ville redusere fravær mye, og sikret reduksjon av x% av mellom/langtidsfravær.
Sånn sett burde diskusjonen være med eksempler på ulike grupper, og tiltak for hver enkelt. Først da kan man vurdere effekt og størrelse på grupper som får en forbedret sykefraværsstatestikk.

Men hvis det blir for mye tåke i diskusjonen, så blir hestehandlen senere iår som flg;

- 1 karensdag på arbeidstagers bekostning reduserer dramatisk korttidsfraværet, men gjør også at folk med rennende neser smitter andre ved å komme på jobb. Praksis med at arbeidsgiver skal håntere denne karensdagen, medfører at arbeidstagere som åpenbart er syke (feber/snufs) blir sendt hjem - og mulig vil unngå å få trukket karensdag i lønnsposen!
- 15% av første 16 dagers sykelønn dekket av offentlig, 15% deretter dekket av arbeidsgiver. Dermed får de som betaler sykelønn begge incitament til å få folk igang igjen rasktest mulig.
- som motydelse; 5% lønnsøkning, som tas inn i igjen til statskassen i avgifter, formueskatt og egenandeler på offentlige tjenester....

Og at SV derav velger å forlate regjeringen for å være i solidaritet med den lille prosenten som står på krava slik de var dengang arbeidslivet var motpolfronter basert på industriperioden i forrige årtusen...

Våkn opp- tallenbe viser at ca 1 person på hver avdeling i hele norge er permanent syk!!! Da er det noe mer enn sykdom med kroppen vi snakker om!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar