tirsdag 5. januar 2010

LØSNINGEN på datalagringsdirektivet er HER rett foran nesen !!

Debatten raser og meningene er mange; Datalagringsdirektivet og om gjeldende lagring av trafikkdata skal gjelde i 3-6 eller 24 måneder synes å få opp alle spøkelser og "storebrorserdeg-fobier" hos voksne mennesker i alle samfunnsgrupper....

Løsning er enkel;
Regjeringen innfører forskrift som krever at all trafikkdata overføres fra alle operatører til Politiets datasentral etter 3 mnd . (istedet for å slettes direkte etter at det er brukt til fakturakjøring)
Dermed må politimyndigheten ta kostnaden og ansvaret for lagring, sikkerhet og destruksjon etter en viss tid, i bytte mot at de kan bruke grunndataene i de saker hvor kriminalitet etterforskes.

At grunndata på telefoni/datatrafikk (ikke identifisert sender/mottager) burde i neste omgang gjøres fritt tilgjengelig for kommersiell og forsknings-bruk, er en annen ting. Trafikkdata brutt ned på basestasjon/region og tid på døgnet er nemlig viktig for alle aktører som driver med kommunikasjons- og teleoperatør virksomhet.
Statens kartverks tilgjengliggjøring av kartdata burde bare være første skritt fra det offentlige i så måte!

Så Jensemann, her har dere løsningen som stanser videre diskusjon rundt EØS direktivet.... Ingen lovlydige borgere i Norge er vel uenig om å gi politiet de verktøy de trenger for raskt å fremskaffe bevis i mulige straffesaker! Og politiet kan man forvente holder sensitiv informasjon godt sikret! Eller synes du argumenter fra A&B&C gjengen veier tyngre?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar