fredag 30. april 2010

Gratulerer Rigmor A med data.norge.no

Informasjon, åpenhet og tilgjengelighet er kilden til demokrati, kunnskapsøking og samhandling i alle kroker i Norges land- ja globalt også.
Tilgjengelighet til historisk og sanntids materiale og den åpenhet/transparancy som dette gir i dagens digitale verden gjør at alt som er feil, svakt, uærlig vil bli lettere og raskere avdekket - og vi får en positiv progresjon i vårt samfunn.

Selv etter 15 års digital innovasjon og utbredelse av Internett og søkemotor-verktøy, så er fortsatt den aller største del av relevant informasjon "godt skjult" for offentligheten. Om det er i frykt for "alt som indekseres blir gratis" eller om det er så mye "datafeil" i offentlige arkiver, skal ikke spekuleres i. Hittil er det vel bare litt kartdata, værdata og noen få dokumenter fra riksarkivet som er "tilgjengeliggjort" - bortett fra offentlige portal-dokumentasjon da..

Men når mere kildedata blir gjort tilgjengelig for aktører som kan, vil og ønsker å videre-bearbeide disse ut mot ulike tjenester, plattformer og devicer, samt skape et åpent forum for dialog mellom aktørene, så viser departementet og det offentlige en flott holdning og åpner opp for innovasjon i samfunnet.

Og som Rigmor Aaserud sier, riktignok veldig likt forgjengeren, Heidi Grande Røys som skal ha sin del av æren for data.norge.no;
Data som har blitt samlet inn og systematisert for skattebetalernes regning, bør i de aller fleste tilfeller gjøres fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater.

Ingen vet i 2010 hvordan eller hvilke innovasjoner som vil bli "banebrytende om 5-10-20 år" Og fremtiden skapes neppe rundt et møtebord i departementet heller!
Derfor er det viktig at det settes igang brede tiltak, som gir andre resursser, organisasjoner og miljøer de verktøy og de tilganger til kildedata for å jobbe videre med sine ideer og visjoner.

Det er så godt å se tiltak som kan gi mening, samhandling og digital innovasjon for alle, istedet for "relgionskrig og kontfrontasjonsargumenter om hva som er rett og galt innen IKT, som vi har sett i mange år...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar