fredag 30. april 2010

Skremmende stekt agurk, Statsråd Faremo

Endel personinformasjon skal skjermes i dette samfunnet, og E-tjenesten har vært et slikt sted.
Gjennom alle år er det nok endel folk som var "plassert" i e-tjenesten etter lang og tro kalde-krig- innsats, mens idag kan det være beskyttelse med en helt annen årsak, da vi faktisk er involvert i krig. Det må og skal storsamfunnet akseptere. punktum.
Derfor er NRKs avdekking av personinformasjonslekkasje særlig ille! Og at en statsråd med kompetanse på IKT-risiko-scenarier ikke har fanget opp dette på sine første 6 mnd, er uforståelig!

Når en ny "toppleder" kommer inn, har man en kort tid for å sette seg inn i, og snu alle politiske stener og fallgruber. Om det er 1 mnd eller 100 dager er litt varierende fra type lederskap og organisasjon, men det er et prinsipp som er vanlig i all lederskapsteori. Etter denne periode skal du ha valgt "teamet ditt" og være forberedt på å ta ansvar for hva som din organisasjon faktisk gjør og har gjort.
Grete Faremo har nå, etter 6 måneders fraværenhet som statsråd,(hun har vel vært på opplæringsrunder over hele landet - og har vel ikke sagt noe annet enn blabla i intervjuer foreløpig), opptrådd i offentligheten "for første ordentlige gang" - og stryker til de grader. Hun forsøker faktisk å manøvrere seg ut av hjørnet-og hevder at kun antallet er kjent- men at grunnet internetts krysskoblingsmuligheter så kan navnene og hjemmeadresser til e-tjenestens nøkkelfolk komme frem.
Som om det endrer sakens realitet og alvorlighet??

Jeg stillte kritisk spørsmål ifjor høst da Stoltenberg byttet statsråder. Da forsvarsministeren Strøm Erichsen etter 4 år begynte å forstå problemstillinger forsvaret var oppe i, og var en tydelig leder innad og utad, så blir hun kastet inn i tunge helsesektoren.
Så tar han inn en ex-politiker med erfaring fra ledende posisjoner i Microsoft og i Helse-vesenet. Og plasserer Faremo som forsvarsminister, "Byråkrat" som IKT minister og S-E som helseminsiter. Snakk om sløsing av lederresursser.
(Jeg kommenterer ikke byttet mellom kommunal og samferdsel denne gang....)

I næringslivet så er man nødt til å forstå sin egen industri- de strategiske rammer og sin egen organisasjons evner, for å kunne lede.
I politiske liv så virker det ut som om fokus er på politisk spill og prosesser, og erfaring og kompetanse er uvesentlig og nesten uønsket.

Når Faremo på de første 200 dagene ikke engang klarer å stille sin forsvarssjef de riktige spørsmålene rundt beskyttelse av e-tjenesten- men derimot først når media varsler sikkerhetshullet, igangsetter en "prosess-gjennomgang" - så har hun rett og slett forpillt sine sjanser til et positivt politisk come-back.
Jens, hva tør du å gjøre ved neste korsvei når SV og SP skal ut av kontorene også? Det blir mange nye statsråder som skal inn på ny "voksenopplæringsrunde" i 2011!!!
Med trøst om at alle bølger faller ned - og flertallsgrunnlag i parlamenter aldri vedvarer, selv i totalitære stater, så markerer vi 1.mai i respekt for den historiske innsatsen som våre forfedre har gjort!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar