onsdag 30. november 2011

Forhåndsdømt ABB ?

I flere måneder har forsvarerne til ABB og flere i den offentlige debatt tatt til ordet for å dempe ordbruk og forhåndsdømmingen av soloterroristen ABB. Ikke at det har vært tvil om "skyldspørsmålet", men man skulle vente på psykologenes rapport, og den endelige kommisjonsrapport før "man uttalte" seg. Viktig er det også å sikre at demokratiets og rettstatens spilleregler også gjelder for gjerningsmannen fra 22/7... eller at ingenting i prosessen går feil og kan kritiseres for i etterkant - som videre kan føre til gjenopptagelse av saken ++

Forsvarere til ABB har med jevne mellomrom allikevel spilt ut media-luftballonger, om barndom, oppvekst og tilregnelighet, og altfor mange bistandsadvokater har med delvis kneblet munn forsøkt å ta til orde - enten på sak eller egen eksponeringsbehov....

Så kommer de sakkyndige 29/11 og stadfester ABB som utilregnelig, og dermed ikke strafferettslig kapabel. Selv om dette er innspill til saken som skal opp for retten, så er vel sakkyndiges grundige rapport, her på 243 sider etter 13 grave-møter, sjelden tilsidesatt i norsk praksis. (medisinke prinsipper som tar bort straffeansvar for folk som er sinnsyke i gjerningsøyeblikket er fjernet i de aller fleste land i verden - men Norge holder fast ved dette....)

Men dermed er jo den faktiske dommen i praksis "opplest og gitt ABB " allerede!

Når stortingpolitikere og leder av justiskomiteen begynner å kreve "bredere" ekspertise-utredning, så er dette på kanten til å tråkke feil i rollefordeling. La påtalemyndigheten styre om det er behov for mere "utredning" av en soloterrorist hode. Er det fristende sett fra akademisk side å grave mer i dette menneskets tanker, så er det ut ifra lærdom for fremtiden, men vær sikker på at det gis mulighet for dette i det institusjonelle buret/hullet han vil havne !
For det er ingen som bør være i tvil om at ABB vil bli holdt sperret inne på livstid alene eller sammen med de 50-100 andre menneskene som er fraskåret "rehabilitering gjennom våre fengselshotellvesen". Det er det 5 mio voktere for i de neste 60 årene som vil stå opp og sørge for. Og det er nok aller best å få han på Institusjon, ettersom det ville blitt diskusjon hvis han hadde havnet i vårt liberale fengselssystem, om hvor lenge en "ensom fengselsfugl" kunne være på sin egen /sine egne celler uten kontakt med andre fengselsfugler..

Saken ABB vil nok også sette mer fokus på denne delen av Psykisk helsevern og deres "forvarings-praksis" mot alvorlige sinnslidende, kanskje i større grad enn det er ønskelig fra denne "skjulte delen av helsenorge". Det er ikke mange som har rettet kritisk søkelys mot denne delen, kanskje man vil gjøre det nå, inkl. de "humanistene" som står opp for enkeltpersonens rettigheter uansett historiske handlinger.. Sånn sett kan ABB bidra til at det blir sikrere beskyttelse for samfunnet rundt disse institusjonene - de kan rett og slett igkke risikere at ABB kan rømme fra Dikemark eller hvor det nå er......
Men jeg tror vi skal ha stor tillitt til at samfunnet beskyttes mot en person som er istand til å utføre slike ugjerninger på denne måten. Det er endel "øksemordere" som bare har "forsvunnet" inn i sin siste "dopede livsfase" på denne måten- og vi alle skal være glade for at ikke alle forsøkes rehabiliteres tilbake til samfunnet.
Det er noen som bare SKAL IKKE tilbake til det norske samfunnet. punktum. Og om det kreves instrukser eller nye lovhjemler fra  storting eller påtalemyndighetene for å sikre at dette ikke skjer for ABB, så skal og må vi ha tillitt til at dette kommer på plass. (uff, der forhåndsdømte jeg ABB også....)

Så det eneste som burde på plass er den hele og fulle fakta-delen med hva som skjedde de timene på Utøya, av hensyn til de etterlatte. Skyld er fordelt, han var alene om ugjerningen, og "straffen" om forvaring i institusjon skal kun stadfestes av retten.

Hva de trenger mange måneder med mediasirkus etter påske 2012 i den norske rettsalen forstår jeg ikke - jeg tror det er den oppmerksomhet han higer etter. Den bør han ikke få i større omfang enn aller høyst nødvendig !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar