tirsdag 22. november 2011

Er det 170 for mange bistandsadvokater i 22/7 saken?

Norske folk har oppdaget en "ny type" advokater etter 22/7 - "bistandsadvokater".
Vissnok brukt for å støtte pårørende i kriminalsaker, eller der hvor det tydelig er påkrevet at "samfunnet" ivaretar rettigheter til svake eller sårbare grupper som enten er offer eller nærme kriminelle hendelser. Sikkert bra i ordinære kriminalsaker!

Men hvorfor det er 170 for mange bistandsadvokater i en sak som 22/7 er for de fleste en gåte.
Pårørende av ungdommen på utøya kunne vært representert med 1 eller 2 - og håndtert dem samlet i beste "sosialdemokratisk likhets-prinsipper". Fremforhandlet et felles erstatningbeløp for alle - og håndtert avvik hvis det var noen spesielle forhold for de få.

http://klassekampen.no/59542/a​rticle/item/null/advokatenes-b​rod-og-sirkus

Det er mulig de rammede i regjeringskvartalet har litt ulik "bakgrunn" og skal hensyntas annerledes. Men fra den siden har jo ansatte som var på ferie eller hadde gått hjem fra jobb den 22.juli,  nå flagget behov for bistandsadvokat. Hvor langt skal snillismen gå i vårt land ?

Jeg mener at de mange millioner i advokat-honorarer vi skulle spart på å sparke ut 170 bistandsadvokater, skulle vært brukt på å sette inn all mulig ekstra hjelp med  psykologer, omsorg, rehab, pleie,  fellesarrangementer etc.
Men kanskje det aller viktigste, fått nå laget en fakta-rapport raskt og levert den på orn`tlig måte ut til alle etterlatte -så de kunne vite mer om hva som skjedde når/hvor på Utøye. Når tidslinjen endrer seg med 5-6 minutter og de pårørende får greie på dette via media 4 mnd senere, så er det ikke bra !

Vi ser nå ser konturene av at bistandsadvokatene bruker "den som skriker høyest og oftest, får mest" - syndromet, og utlevering av konfidensiell informasjon fra påtalemyndighetene lekker som en sil til media bare timer etter at det er utlevert til disse advokatene.

Dette er en skam for alle jurister og advokater i Norge, men man skal vel ikke forvente at Advokatforeningen griper inn og tar stilling - eller forsøker å korrigere adferden til sine medlemmer. Dette er snakk om at de har sett et nytt ekspanderende og lukrativt område hvor juristene i fremtiden kan fråtse i offenlige oppdrag og gode timebetalinger.

Jeg unner alle folk å tjene penger på ærlig arbeide, men her er det bukken og havresekken som har vært fremherskende!

Denne unødvendige bruk av Bistandsadvokater i hopetall  synes jeg vi skal skamme oss over, og vår nye justisminister burde faktisk skjære igjennom før dette hylekoret okkuperer media hele neste år - under rettsaken! Jeg tror ikke at de pårørende til alle som var på Utøya trenger "hver sin" advokat for å få sannheten frem, og en fair erstatning etter en tragisk hendelse!

Jeg har et par tanker om forsvarsadvokaten til ABB også, men det kommer senere. Registrerer bare at han spiller ut i media påstand om at ABB var beregnende..... er det noen som tror han forsøker sin lange forsvarsprosess med å slippe unna forvaringsdom resten av sitt liv ?? ABB bør ikke ha noen "talestol" - hverken direkte eller gjennom sin advokat. La forskere og psykologer grave i dette menneske, og internt i sine miljøer finne ut om det er noe man kan  ta lærdom av rundt solo-terroristers tankebaner....
Det er ikke ofte jeg leser gode artikkler i Klassekampen....
http://klassekampen.no/59542/a​rticle/item/null/advokatenes-b​rod-og-sirkus

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar