torsdag 15. desember 2011

Munch`s beste skrik !

Gårdsdagens bystyre stadfestet hvordan ubesluttsomhet satt i (prestisje)system ikke bringer noen verdens ting noen verdens skritt videre.
Munch ville ha malt flerfoldig skrik på lerret hvis han levde idag og fulgte denne prosessen, og gjennom vår kunstmesen Stenersen`s arvinger donert bildet av dagens realitet til Aasgaardsstrand "by" mot at de forpliktet seg til å bygge et pitoresk museum nede ved havnen der Much tråkket sine sommere!

Nå er jeg pragmatisk om Lambda var det beste alternativet som en "kloss" blant mange andre i BarCodeKlosse-rekken, eller om arkiktektene som hittill har "melket" 100 mio kroner i kreativ tegne-honorarer har en egen agenda for å kjøre saken videre i utopia!
Men det er vel grenser for alt som har noe med kultur å gjøre skal samles innerst inne i den bukten under egeberg-trollet - vi venter på nye utstpill etter at vikingskip, stabbur eller andre bevaringsverdige emner har fått på båten.... Det er ikke måte på hva som skal trekke folk til dette nye området av byen. .
En videre så vet vi at munchsamlingen er todelt, det som Edvard Munch donerte, og det som Rolf Stenersen donerte til Oslo kommune. Det er ikke endelig "vedtatt" at dette skal puttes i samme "kunst-gryte" - faktisk så er det kunstfaglige forhold som kan argumentere for at det fortsatt er lokalisert flere steder! Om det er lave besøkstall på tøyen er det ikke sikkert at det blir bedre ved en annen plassering. Bare se på de kalde tallene bak sjøfartsmuseet på bygdøy!!!

Hvorfor ser man ikke til våre naboland, for hvordan de organiserer sine nasjonalskatter, inkludert det som blir donert ?
I danmark kjenner vi "skagenmalerne" med Krøyer, Ancher og mange andre. Sigarfabrikant og Mæcen Heinrich Hirschsprung plukket opp en samling av alle "hip-hip-hurra" malerier gjennom sitt virke (og faste gledesbord) på Brøndum`s Hotell i Skagen på slutten av 1800-tallet. I 30 år holdt han kunsterne i live med mat og drikke og fikk betaling i form av "ymse lerredsklatter" . Det ble en stor og fantastisk samling av sen 1800-talls nasjonalskatt for våre naboer i syd. Forusetningen i sitt gavebrev til København kommune i 1902 var at de "på Nasjonalmuseets eiendom" bygget et eget bygg, godkjent av han, samt stilte krav om at museet hadde selvstendighet kunsterisk ledelse, men innunder vingene til det statlige nasjonalmuseet. Slik brygger Jacobsen (Carlsberg/Glyptoteket) hadde gjort litt tidligere med sin donasjon.

Resultatet ble verdens flotteste lille museum i Stockholmsgade på Østerbro, med egen  konservator og ledelse som skaper gode kunstutstillinger rundt den danske nasjonalskatten.
Hadde min forfader HH  bare "gitt" samlingen til København kommune, ville det sikkert vært i stor grad magasinert, eller noen få av alle skagenbilder hengt blandt "alle andre" periodiske bilder i det store museet- og druknet der mellom 1700talls og 1900talls diverse kunstverk.
Nå kan jeg dra innom dette flotte lille museum så ofte jeg vil og glede meg over kunstarven familien ikke fikk for drøye 100 år siden!
http://www.hirschsprung.dk/


Sånn sett ville det kanskje vært best om Munch`s samling ble samlokalisert med nasjonalgalleriet, på tullinløkka, eller vestbanen. Men det viktigste er nok at Stenersens del av samlingen blir opprettholdt som en egen  selvstendig "spydspiss" - som kan sende bilder rundt om i verden, eller plassere "skriket" der det hører hjemme- i Aasgårdsstrand innenfor broen.

Jeg tror nok at gamle kunstsamler Stenersens hadde skreket og rullet rundt i sin grav, for at han på 30-tallet ikke gjorde som Heinrich Hirschsprung i danmark og krevde separat museumsbygning godkjent av han for sin samling FØR kunstgaven ble offentliggjort og overlevert..... Sånn sett er det ikke annerledes innen denne verden enn alt annet man forhandler om i næringsliv, privatliveller i det offentlige!
Lås derfor AP og H sine kultur-ansvarlige inne i østre rådhustårn med god mat og nok drikke- og lås ikke opp før de er omforent med hvor et NYTT Munch museum skal bygges, driftes og organiseres for fremtiden.  Om AP må gi slipp på Tøyen-utbedring, og H gi slipp på omkamp på Bjørvika, så betyr det at et glasshus lik Lambda i 10 etasjer plassert på Tullin-tomten lyder som glimrende kompromiss som kan bygges på noen få år! Utsikt og lyssetting blir glimrende i luften over aulaen og med flott utsikt til de beste arkitekthistoriske perler i oslo (det er ikke så mange av dem). Dessuten nok plass til gjesteutstillinger i de nederste etasjer organisert av nasjonalgalleriet blir effektivt. Inngang via det gamle bygget gir en historisk pondus og linje tilbake til Munchs arbeidsperiode..

Munch som er et av de beste internasjonale visittkort for lille norges omdømme ute i den store verden, kan jo ikke forvitres i det uendelige på ubeslutsomme lokalpolitikeres agenda. 
Men det er jo lov til å kalkulere med litt kunstnerisk edruelighet da   --)) W
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar