onsdag 21. desember 2011

Kvotering av hjemmesittere i 2013 ??

Navarseter krever kvotering av kvinner i valg, men skal Norge få et fremtidig sterkt demokrati og politisk styresett som gjenspeiler bredden i alle ulike deler av befokningen, så er det jo klart at sterkere lut må til.  Hele valgordningen og organiseringen med partier vi har idag bør derfor endres og  hjemmesitterne må kvoteres inn i demokratiets institusjonelle organer med den andelen av stemmeberettigede de utgjør!

Idag styres landet av 3 partier som har 26% av stemmeberettigede befolkningen bak seg - og har rent flertall i lovgivende forsamling....Det er jo direkte udemokratisk!  *) se blogginnlegg 13/9-2011

Når kommunalminister Navarseter på i den gode førjulstiden på TV2 tar til orde for at kvinner på kommunevalglistene skal kvoteres - fordi det bare er 38% som står på partienes lister, så kan jo det ha andre årsaker enn at menn er så "maktsyke" som hun sikkert skal ha det til.
http://politisk.tv2.no/nyheter/navarsete-vurderer-tvangskvotering/
Det kan også være at endel kvinner ikke prioriterer å bruke sin fritid på ødslige kommunestyremøter etc. Vi har tross alt 450 kommuner.... det er mange mennesker som skal bestemme relativt sett lite om få saker. Det kan jo være at problemet med lokaldemokratiet og interessen fra de skarpeste kvinnene er at staten styrer det meste allikevel og at valgdeltagelse derfor er på 60% i kommunevalget (selv etter 22/7-effekten)
Interesse for lokaldemokrati krever at det er saker, makt og penger som kommunene kan fordele etter egne prioriteringer! Utenom parkeringsregler, nynorsk stil i skolen og eiendomsskatt som alle rådmenn drømmer om til de er blanke i øynene.... er det ikke mye de gusjerødgrønne tillater at kommunene råder over, selv med distriktshøvdinger fra bondepartiet trygt plassert under sperregrensen Jensemanns vinger!

Er det noen gruppe som skulle vært kvotert, er det derfor Hjemmesitterne
I beste liberal ideologisk ånd burde det settes opp en gruppe personlige kandidater, fri og uavhengige fra partipisker og politiske blokker. Representanter for idrett, relgiøse grupper, lokale lokalvel. barn, ungdom, eldre, rappere pøbler og T-Banesnikere , etc. Mennesker som med rak ryggrad og "åpen blogg" kan stå frem å si ifra hvem de representerer og prioriterer i samfunnsdebatten. De må jo bli hørt...

Løsningen er enkel:
Om oppmøtet i et valg  er 60%, vil 40% av politisk valgte plassser gå til enkeltpersoner på denne listen. Så enkelt, så demokratisk og så selv-korrigerende !
Kumuleringsmuligheter som idag på alle lister. Noen utfordringer med "disiplin og organisatorisk effektivitet vil det jo bli, men det får vi bortskjemte pragmatiske nordmenn håndtere etter beste evne..

Dermed kan alle interesentgrupper, yrkesgrupper, kjønn eller meningsfelleskap lett bli representert med sitt sanne representative share i demokratiet. Noen enkle regler kan bestemme rekkefølgen på kandidater på denne listen ut ifra andel innbyggere "i ryggen".

Jeg mener at den frie mann og kvinnes røst kanskje er noe av det viktigste i et demokrati - og med en slik "kvotering" av hjemmesitterne så ligger det et incitament til at demokratiet er et speilbilde av befolkningen og at folket bestemmer sin egen prioritering og skjebne

Med fred, likhet og glad julehilsen

fra

Friherre W

*) Kommunevalg 2011;
Innbyggere 5.000.0000, stemmeberettigede: ca 4.200.000 , 2.700.000 avla stemme
Høyre 675.000 stemmer = res: 26% = 16% av stemmeberettigede
AP/SP/SV res: 42% = 26% av stemmeberettigede, ca 21% av hele folket bak seg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar