torsdag 15. desember 2011

Finner du nålen i høystaken (G-øystaken)?


 
I vår stumme begeistring over google, bing og kvasir, så er det få som setter fokus både på indeksering eller om det er "det riktige svar" som dukker opp når vi taster inn søkeordet.

Du trenger ikke veldig avansert søkemotor hvis du "vet hvor nålen i høystaken er".

Gjør en sjekk på ditt eget navn eller et tema du er godt kjent med, og se om det som kommer høyest opp på pagerankingen "gir et fair og riktig bilde av deg og hva du driver med/står for .... skremmende svar, og tror du at det er noe bedre på de fleste andre søkeordenedu taster inn? Snart må du skrolle 4 sider ned forbi alle "kataloghaiene" før du kommer til "kilden" - i den grad kilden da er tilgjengelig..

En av utfordring har vært at 80% av relevant samfunnsinformasjon har ligget i nedgravde offentlige eller private baser, dekket til av hensyn til innsyn-konfidensialitet eller forretnings-hensyn. Så hvis du kun søker innenfor den "betalte" og åpne %, vil du neppe få "fasitsvar" som e3r særlig nærme "den objektive" sannhet. Men på noen omrpder er søkemotor den raskeste og beste måte å sile relevans og få ny innsikt på blanke temaer..

Nå ønsker EU å endre dette. I norge er det også spede åpningsforsøk, og FAD-Rigmor skal ha ros for at hun har videreført forrige FAD-ministers Heidi Røis sitt initiativ. Mere åpenhet vil tvinge seg frem, men det er lang vei å gå..
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1524&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

For 5 år siden gjorde jeg et "dypdykk" på den etisk/moralske dimensjonen av søkemotor utfordringer sammen med Lissa Wang, en kinesisk studievenninne.  Dilemmaer både i den vestlige og østlige informasjonsverden ble tydeliggjort og avdekket.

Ønsker du å lese hele rapporten, så ta kontakt / gi beskjed.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar