fredag 30. desember 2011

Kompetansekrav i samferdselsdepartementet ?

Jeg har ingen grunn til å dømme mennesker jeg ikke kjenner, ej eller uttale meg bombastisk om hvilke personlige egenskaper som ligger bak viktige utnevnelser i fagdepartementer.
Jeg håper bare at tung utdannelse i nordisk språk, litteratur og sosialatropologi vil gi et godt bidrag til et godt og sterkt samferdselsdepartement....

Susanne Moen Stephansen`s første år i departementet har ikke medført at det ble fortgang i arbeidsgrupen for nye parkeringsforskrifter,(lovet sendt ut på høring sommeren 2010) og min "purring" av status er besvart med en dørgende stillhet fra kommunikasjonsavdelingen som hun jobber i ! Bare det kvalifiserer neppe til en leder-rolle i mine øyne, og det kan jeg som parkerende bilist faktisk mene noe om.......

-----
Susanne Moen Stephansen, Oslo, er i statsråd dag (16/12) utnevnt til underdirektør i Samferdselsdepartementet.
Hun er 39 år og har grunnfag, mellomfag og hovedfag i nordisk språk og litteratur og grunnfag i statsvitenskap. Videre har hun grunnfag i sosialantropologi.
Stephansen ble tilsatt som seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet i januar 2011 og arbeider i Kommunikasjonsavdelingen.
--

Sett fra en toppleders perspektiv, så vil man alltid velge ut sine ulike "lederteam" som gjennom bredde i erfaring og kompetanse skal sikre en god og sterk funksjon til beste for langsiktig overlevelse av virksomheten. Nå er vel jeg vel neppe den som har hatt størst tillitt til Magnhild Meltveit Kleppa som toppleder det siste året, og er usikker på hvor langt "ned i ledergruppene" hun bør ha sine fingre borti. Hennes nærmeste politiske ledergruppe har neppe direkte samferdselpolitisk bakgrunn til å rope hurra for. (En dyktig helse/omsorgs-kvinne og en ung politisk broiler, begge med senterparti-boken grønnere enn .... ) Jeg kan vel bare håpe at noen andre innen media skal stille de utfordrende spørsmål om hvordan MMK motiverer og setter sammen gode og sterke sammensatte ledergrupper innenfor sitt departement!

Hva vet jeg, kanskje manglet de erfaring i nordisk litteratur inn i departementets ledergruppe slik at ministeren  kan forstå og få executiv summary på "rapporten hvordan Islendingene har løst gatetrafikken i Rekjavik" på en smart måte i samkved med økologiske interesser innenfor landbruket ??
For rapporter for hvordan norsk infrastruktur og risikovurdering for kollaps grunnet vær, klima, vind eller udugelig plantegninger, leser hun jo åpenbart ikke.... Og ei heller sikrer krav til at høringsnotater om nye parkeringsforskrifter kommer som lovet, selv om hennes medarbeidere nå er 18 måneder på overtid allerede......

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar