onsdag 14. desember 2011

85 miliarder F35 jagersprekk

60% kostnadsøkning for F35 innkjøpene til forsvaret er lekket ut i media........
Hvis regjeringen, departementet eller stortinget ikke har kompetanse hvordan man beregner investeringer i mange hundre milliard-klassen, så er det mulig våre folkevalgte bør bruke et par dager ekstra på et lite kurs i finance og NPV beregninger. Dette holder ikke!

Det er skremmende at våre hyggelige meningsgerilja som blir valgt inn i vår lovgivende forsamling,  ikke klarer å "revidere/avsløre" talltriksing i departement eller fra statsråd ....

At jagerfly-innkjøpene som er størrelsessatt til 145 milliarder kroner for 3 år siden plutselig blir oppjustert til 230 milliarder 2011 kroner strider mot de fleste kalkulatorer som kan tenkes å bli brukt... enten de er oppjustert med ordinær prisindeks, resesjon-faktor eller finger i været-metodikk..
(Det var ikke lett for noen år siden å få tallet 145 milliarder på bordet- det måtte jo "trekkes ut av statsråden")
Mulig vi forstår hvorfor Statsråd Faremo ønsket seg bort fra forsvarssektoren forrige måned etter en stund preget av "sin egen voksenopplæring". Dermed slapp hun sikkert å fronte medarbeidere som  har gode karakterer fra forsvarets høyskole, men glemte å ta et studiekurs i finance med redusert fagkrets...

Nye tall for F35 kjøpet er lovet i februar, imens så er det en rimelig stor motstand innenfor amerikansk politikk på gang.. Hele forutsetningen for F35 vakler, og jeg leser mellom linjene at det betyr kostnadsoverskridelse for alle fly solgt i exportmarkedet fra den amerikanske forsvarsindustrien.... (gjenkjøpsavtalene er også kluss med hvordan man bokfører de få kronene som norsk industri skal få av ordre til hele F35programmet)

Hvor mange standard førerløse dromer kan vi få for 230 milliarder, betalt cash og fjernstyrt fra eksisterende baser enten det er på Jøtta, Ørlandet, Rygge eller Bodø?  Kan det være at noen bør se en gang til på den rene forsvarsstrategiske forutsetning for en fremtidig konflikt? Kan det være at slik "fjernstyring" gir en kritisk ny type kompetanse hos våre fremtidige soldater? Bedre med 1000 joystikkere og remote controllere  i bunkers enn 25 dyre utdannede piloter som vil flytte fra Ørlandet og  havne i sivil luftfart såfort de får sjansen...

For 230 milliarder kan man bygge "seniorsentre" med  50 kvm seniorleiligheter til 50-60% av eldrepopulasjonen - en økning fra dagens 12% dekning , og som kan stå ferdige til innflytting for alle som ønsker den type fellesskapstrygghet i sine siste leveår...... men det er vel ikke bra å sette epler opp mot bananer... --))
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar