fredag 14. januar 2011

Nå vet vi hva samferdseldepartementet bruker tiden sin på!!

Samferdseldepartementets arbeidsgruppe for nye parkeringsforskrifter er tuftet på innstilling fra 2006 og har vært i arbeide siden 2009. Målet var å sende nye parkeringsforskrifter¨på høring sommeren 2010. Ingenting annet enn lekkasje om "størrelse på bøter" er kommet- og noen kan jo tro at NSB-tog som ikke kommer, rassikre veier og andre ulykkes-hindrende tiltak er årsaken... Det er helt feil!

Departementet har brukt "alle sine" byråkratresursser siste året til å foreslå 40 nye veistrekker med gjennomsnitt hastighetsmålinger! Det skal få ned hastigheter, sikkert hindre noen frontmotfront ulykker og skuffe masse nye penger inn i statskassen. Dessuten sparer det store kostnadene ved å sette opp midtskille i svingete hovedveier...

Og vi arme innbyggere som trodde Datalagringsdirektivet brøt noen personvernsgrenseganger!
Den diskusjonen blir jo helt patetisk iforhold til en omfattende innføring av gjennomsnittsmålinger.
Jeg nekter å tro at de borgelige partier vil være med på noe så ekstremt "storebror ser deg"-løsning som dette er!

Kan de ikke bare plassere en GPS sende inn i hver bil (lage årsoblaten litt smart), så får eier av bilen stå til ansvar for kilometeravgift, hastighets- overskridelser og andre adferder storsamfunnet  ikke liker! Jeg er sikker på at samferdselministeren kan bruke sin kreativitet på å finne nye avgifts-ideer!
Og toppe det med å gi 100 kroner i rabatt hvis man velger autogiro/direkte debitering for hver måneds trafikale adferd! Det må jo være kjempe-deal å spare så mye penger for bilistene?

Og dessuten kan vi skrote alle bomring-innstallasjoner- som alle trodde skulle medføre billigere kostnader etter at det ble automatisert og 2000 hyggelige betjenter sendt ut i arbeidsløshet...  Det er enklere å bruke GPS-datatracking som fakturagrunnlag - enn som idag 4mnd saksbehandling fra et selskap som velter over kostnadene for sin egen ineffektivitet over til bilistene.....

Jeg synes samferdselsminister Kleppa skulle ikke bare skamme seg - men kanskje i sin siste periode som minister prioritere samferdseltiltak som gir en mening- enten det er for å hindre møteulykker med enkle midtdelere eller stanse tyveriet av 1 milliard parkeringsavgiftkroner fra folk som forsøker å parkere bilene korrekt! 

Imens kartlegger jeg muligheten for å investere i bensinstasjoner og kafeteriaer mellom gjennomsnitts- målingspunktene... det må jo være bankers - så lenge vi har en gusjerødgrønn regjering ! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar