fredag 21. januar 2011

Trivielle datalagringsdirektivet mot overgrep mot oss bilister !

Jeg har skrevet om DlD tidligere og fortsatt er jeg av klar oppfatning at dette burde være greit å innføre. Det er fortsatt lite annet enn dagens informasjon forlenget en periode.

http://www.idg.no/computerworld/article193171.ece?nl=1
At byråkratene i justisdep og politikerne har kludret til debatten og får det som å virke som "storebror ser deg" problemstilling, er til å måpe over. Har de ikke snart gode nok informasjons/propaganda mennesker i de kretser? Kanskje det er for mange - med for dårlig kompetanse på det faglige!

Telekombransjen burde rett og slett krevd at dataene (trafikk) blir overført til politiets datasentral etter 3 mnd som alternativ til egen sletting, så får det offentlige ta ansvar for kostnader, lagring og sikkerhet før dataene (overvåket av datatilsynet) blir slettet etter 2 år.

Det som samfunnsdebatten burde dreie seg om istedet for, er innføringen av gjennomsnittsmålinger på veiene. Dette er overvåkning som skremmer!  At trafikken kommer til å gå i rykk og napp, at dette fritar samferdseldepartementet å etablere andre trafikk-preventive tiltak,, er verre enn ille. Dette er konkret overvåkning av enkeltpersoner i større format enn det man kan skue. Myndighetene automatiserer og digitaliserer en systematisk overvåkning av adferd til en gruppe innbyggere.
  
Men hvor går grensen for den dagen  de definerer eier av bilen som ansvarlig for adferden, og plasserer en standard GPS tracker inn i hver enkelt bil. Avlest- fakturert og sanksjonert så kan vi jo tro vi får bedre trafikkultur på¨veiene. - og digital innovasjon har vist seg som samfunnsbyggende!
Litt skremt ?
Tror ikke det blir fakkeltog og facebokgrupper av dette overgrepet - men noe debatt burde jo en slik innføring medføre!
Egentlig blir det jo bare de 50.000 kriminelle, papirløse og med endelig avslag på opphold i Norge - som er her i 5-10-15 år før myndighetene har transportert denm ut - som er de store vinnerne - for de kommer ikke til å ha fakturaadresse eller være registrert hos skattevesenet eller i samferdsel-synderegistret!

1 kommentar:

  1. :D

    Jeg har også vært inne på de samme tankene i bloggen min: http://grunde.wordpress.com/2011/01/07/livreddende-trafikkdatalagring/

    SvarSlett